ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Aan 'perspectief'-overwegingen komt geen gezag van gewijsde toe
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019 (pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:62
Aan de overwegingen die zien op het perspectief van de minderjarige komt geen gezag van gewijsde toe. Deze kunnen in een volgende procedure niet aan moeder tegengeworpen worden.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: deze draagplicht vervalt niet bij einde gemeenschappelijke huishouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019
(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5151
Ter zitting bereikte overeenstemming mbt verdeling VOF (afrekenen obv peildatum 1/1/2010 tegen balans 31/12/2009) is vastgelegd in tussenbeschikking. Vrouw komt hierop terug. Rb: er is sprake van een bindende eindbeslissing. Niet gebleken dat deze berust op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Benoeming deskundige teneinde onderneming te waarderen obv uitgangspunten zoals ter zitting door partijen overeengekomen.
Gerechtshof Amsterdam 26-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1015
De vorderingen van de man zien op dezelfde rechtsbetrekking als in de eerdere procedure bij het hof Den Haag. Dat dit hof van oordeel was dat hij zijn subsidiaire verzoek onvoldoende had onderbouwd, brengt niet mee dat hij dit geschil opnieuw, met een voldoende onderbouwing, aan de volgende rechter mag voorleggen. “Het meer of anders verzochte” is immers afgewezen. Deze beschikking komt dus gezag van gewijsde toe. Hierop stuiten alle door hem in dit geding aangevoerde argumenten af. Afwijzing. Proceskostenkostenveroordeling.
Rechtbank Limburg 21-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12444
Gezag van gewijsde van beschikking over vervangende toestemming tot erkenning; gewijzigde omstandigheden.
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019

(pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:62
De moeder grieft tegen overwegingen Rb mbt perspectief minderjarige. Daarmee beoogt zij niet een wijziging van het dictum van de beschikking. Hof: onvoldoende belang. Aan de overwegingen die zien op het perspectief van de minderjarige komt geen gezag van gewijsde toe, reeds nu het hier een procedure van zuiver voluntaire aard betreft (vgl. Hof Amsterdam 1-2-2016ECLI:NL:GHAMS:2016:912). Dat betekent dat die overwegingen aan de moeder in een eventuele volgende procedure niet tegengeworpen kunnen worden.
Rechtbank Gelderland 26-04-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3700
Geschil tussen ex-partners. De man wil dat de vrouw dozen met papieren en foto’s aan hem afgeeft. De man heeft dit echter al eerder gevorderd. De vordering is toen afgewezen. Je kunt niet twee keer vonnis vragen over hetzelfde punt (gezag van gewijsde ex art. 236 Rv). Deze uitspraak heeft dus bindende kracht tussen partijen (ECLI:NL:HR:2011:BT7594). Vordering wordt afgewezen met proceskostenveroordeling. De man had na het inwinnen van juridisch advies kunnen weten dat hij niet dezelfde vordering kan instellen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag van gewijsde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN