Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gezag van gewijsde X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: deze draagplicht vervalt niet bij einde gemeenschappelijke huishouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFIFP
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1195
Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met periodiek verrekenbeding. Man is niet gehouden o.g.v. beschikking van Rb uit 2013 dan wel overeenkomst tussen partijen de helft van zijn rechten op lijfrentepolissen aan de vrouw over te dragen. Gevolg is dat de waarde van die polissen in de verrekening moet worden betrokken per peildatum. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat hierop een latente belastingclaim rust. Het hof kan de belastingclaim niet vaststellen aangezien het hof over onvoldoende informatie beschikt.
HVFP
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
Man vordert terugbetaling van hetgeen hij aan vrouw heeft betaald nadat hij echtelijke woning had verlaten. Man: is onverschuldigd betaalde partneralimentatie, nu alimentatieverzoek van vrouw is afgewezen. Rb: geldt als betaling kosten huishouding ex art. 1:84 BW. In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: dat partijen bedoeld hebben dat draagplicht naar evenredigheid vervalt bij einde gemeenschappelijke huishouding, is onvoldoende gesteld of gebleken.
FPJEKI
Parket bij de Hoge Raad 05-01-2018
(pub. 09-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:10
A-G: a. een beslissing die niet wordt gedragen door de overwegingen komt geen gezag van gewijsde toe. b. dat een uitspraak over de zorgverdeling kracht van gewijsde heeft, betekent niet dat ze niet in een andere procedure (art. 1:265g BW: zorgverdeling bij OTS) gewijzigd kan worden.
FPJEKI
Hoge Raad 09-03-2018
(pub. 09-03-2018), ECLI:NL:HR:2018:315
A-G: dat een uitspraak over de zorgverdeling kracht van gewijsde heeft, betekent niet dat ze niet in een andere procedure (art. 1:265g BW: zorgverdeling bij OTS) gewijzigd kan worden. HR volgt conclusie A-G, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2011
(pub. 25-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7392
Hof oordeelt dat de rechtbank in een eerdere beschikking de vrouw vanwege een reken-, althans redeneerfout € 31.500,- teveel heeft toegewezen. Vrouw maakt misbruik van haar bevoegdheid door € 31.150,- te executeren, ondanks het feit dat dit bij wege van kennelijk reken-, althans redeneerfout ten onrechte is toegewezen. Zij dient de man dit bedrag terug te betalen. Het beroep van de vrouw op de kracht en het gezag van gewijsde van het vonnis faalt omdat dit niet het misbruik van de executeerbevoegdheid wegneemt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag van gewijsde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN