ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Aan 'perspectief'-overwegingen komt geen gezag van gewijsde toe
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019 (pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:62
Aan de overwegingen die zien op het perspectief van de minderjarige komt geen gezag van gewijsde toe. Deze kunnen in een volgende procedure niet aan moeder tegengeworpen worden.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: deze draagplicht vervalt niet bij einde gemeenschappelijke huishouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 26-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1015
De vorderingen van de man zien op dezelfde rechtsbetrekking als in de eerdere procedure bij het hof Den Haag. Dat dit hof van oordeel was dat hij zijn subsidiaire verzoek onvoldoende had onderbouwd, brengt niet mee dat hij dit geschil opnieuw, met een voldoende onderbouwing, aan de volgende rechter mag voorleggen. “Het meer of anders verzochte” is immers afgewezen. Deze beschikking komt dus gezag van gewijsde toe. Hierop stuiten alle door hem in dit geding aangevoerde argumenten af. Afwijzing. Proceskostenkostenveroordeling.
Rechtbank Limburg 21-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12444
Gezag van gewijsde van beschikking over vervangende toestemming tot erkenning; gewijzigde omstandigheden.
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019

(pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:62
De moeder grieft tegen overwegingen Rb mbt perspectief minderjarige. Daarmee beoogt zij niet een wijziging van het dictum van de beschikking. Hof: onvoldoende belang. Aan de overwegingen die zien op het perspectief van de minderjarige komt geen gezag van gewijsde toe, reeds nu het hier een procedure van zuiver voluntaire aard betreft (vgl. Hof Amsterdam 1-2-2016ECLI:NL:GHAMS:2016:912). Dat betekent dat die overwegingen aan de moeder in een eventuele volgende procedure niet tegengeworpen kunnen worden.
Rechtbank Gelderland 26-04-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3700
Geschil tussen ex-partners. De man wil dat de vrouw dozen met papieren en foto’s aan hem afgeeft. De man heeft dit echter al eerder gevorderd. De vordering is toen afgewezen. Je kunt niet twee keer vonnis vragen over hetzelfde punt (gezag van gewijsde ex art. 236 Rv). Deze uitspraak heeft dus bindende kracht tussen partijen (ECLI:NL:HR:2011:BT7594). Vordering wordt afgewezen met proceskostenveroordeling. De man had na het inwinnen van juridisch advies kunnen weten dat hij niet dezelfde vordering kan instellen.
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1195
Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met periodiek verrekenbeding. Man is niet gehouden o.g.v. beschikking van Rb uit 2013 dan wel overeenkomst tussen partijen de helft van zijn rechten op lijfrentepolissen aan de vrouw over te dragen. Gevolg is dat de waarde van die polissen in de verrekening moet worden betrokken per peildatum. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat hierop een latente belastingclaim rust. Het hof kan de belastingclaim niet vaststellen aangezien het hof over onvoldoende informatie beschikt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag van gewijsde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN