ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader brengt kinderen niet terug na vakantie in Egypte
Rechtbank Noord-Holland 14-10-2019 (pub. 14-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8401
De man heeft zijn dochters, destijds 6 en 2 jaar, met toestemming moeder meegenomen voor vakantie naar Egypte, maar heeft de kinderen daar 15 jaar gehouden. Veroordeling tot 5 jaar cel wegens onttrekking aan het wettig gezag.
Vader met gezag verzoekt teruggeleiding van kind naar Albanië
Gerechtshof Den Haag 28-08-2019 (pub. 25-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2523
Afgewezen: geen daadwerkelijke uitoefening van gezagsrecht vader tijdens overbrenging kind naar NL: geen (substantiële) invulling ouderlijke verantwoordelijkheid door op zeer lange afstand onderhouden van telefonisch contact.
Nederlandse rechter i.c. niet (meer) bevoegd bij kinderontvoering
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019 (pub. 20-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3394
Sprake van onrechtmatige overbrenging (HKOV). Weliswaar heeft vader hierin niet berust (procedure in NL gestart over hoofdverblijf en verhuizing) maar hij heeft niet binnen 12 maanden een formeel teruggeleidingsverzoek gedaan.
Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Gerechtshof Den Haag 28-08-2019 (pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2286
Na verwijzing door Hoge Raad is NL-rechter alsnog bevoegd inzake verzoek van moeder tot teruggeleiding. Vader moet kind, dat zich in India - een niet-verdragsland - bevindt, terugbrengen naar NL. Dwangsom ad € 10.000 per dag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 09-07-2019
(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10197
Internationale kinderontvoering. Vader verzoekt voorlopige voogdij. Toegewezen. Jeugdbeschermer moet contact zoeken met moeder (en kind) en met moeder bespreken dat de ouders de mogelijkheid hebben samen een crossborder mediation traject gefaciliteerd door het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering te volgen, wat de mogelijkheden zijn om voor de duur van de teruggeleidingsprocedure contact tussen kind en zijn vader te regelen, dat de moeder zich tot een gespecialiseerde advocaat zal moeten wenden.
Rechtbank Noord-Holland 16-10-2019
(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8739
Toewijzing verzoek om eenhoofdig gezag (art. 1:253n BW jo art. 1:251a BW) na kinderontvoering. NL rechter rechtsmacht. Kind heeft inmiddels meer dan 5 jaar zijn gewone verblijfplaats in NL. Belgische procedure zal niet kunnen leiden tot terugkeer kind naar NL. Art. 3 IVRK: belang kind (14 jaar), die sinds 2014 in NL verblijft, heeft al lang geen contact meer met vader en mag niet nog langer in onzekerheid worden gelaten over de ouderlijke gezagsuitoefening over hem. NL recht toepasselijk (art. 17 HKBV 1996).
Rechtbank Den Haag 08-10-2019
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10573
Verzoek teruggeleiding naar Turkije afgewezen. Gewone verblijfplaats kind onmiddellijk voor overbrenging in Turkije. Geen ongeoorloofde overbrenging: moeder in Turkse scheidingsprocedure belast met voorlopig gezag, vervolgens met kind naar Nederland vertrokken. Wat de consequenties van het handelen van de moeder zijn voor het aan haar toebedeelde gezag, is niet ter beoordeling van de rechtbank in het kader van de teruggeleidingsprocedure.
Rechtbank Noord-Holland 14-10-2019

(pub. 14-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8401
Strafrechtelijke veroordeling wegens onttrekking aan het wettig gezag: verdachte heeft zijn dochters met toestemming van moeder (eenhoofdig gezag) meegenomen voor vakantie naar Egypte, maar is, in strijd met de gemaakte afspraak, bijna 15 jaar in Egypte verbleven. Gevangenisstraf: 5 jaar. Immateriële schadevergoeding 25.000 euro.
Gerechtshof Den Haag 05-09-2019
(pub. 25-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2530
Internationale kinderontvoering. Terugkeer naar Polen gelast. Ongeoorloofde vasthouding in NL (art. 3 HKOV). Minder dan jaar verstreken tussen vasthouding en teruggeleidingsverzoek (art. 12 HKOV). Beroep op weigeringsgronden art. 13 lid 1, sub b, en lid 2 HKOV faalt. Restrictieve uitleg (vgl. HR 20-01-2006, NJ 2006, 545, HR 20-10-2006, NJ 2007, 383 en 385). Geen sprake van onaanvaardbaar risico, daar huiselijk geweld niet/onvoldoende, is aangetoond. Geen sprake van verzet van de minderjarige (13 jaar); loyaliteitsconflict.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN