Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Kinderontvoering X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Lichte daling aantal kinderontvoeringen
Minder kinderontvoeringen deze zomer (Centrum Internationale Kinderontvoering 14-09-2018)
Uitoefening gezag in de zin van art. 3 HKOV
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018 (pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2254
Ongeoorloofde overbrenging nu moeder daadwerkelijk het ouderlijk gezag uitoefende. Van gezagsuitoefening kan immers ook sprake zijn als ouder kind niet dagelijks verzocht [verzorgt?] en opvoedt.
HKOV bij niet-verdragsstaat
Rechtbank Den Haag 21-08-2018 (pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10170
Tanzania geen partij bij Haags Kinderontvoeringsverdrag. Uitvoeringswet wel toepasselijk. Niet afgeweken van uitgangspunten HKOV en regels HKOV worden analoog toegepast.
België: inhouding paspoort bij vermoeden van kinderontvoering
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018
(pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2254
Aanhoudingsverzoek afgewezen (art. 11 HKOV). Ongeoorloofde overbrenging: van gezagsuitoefening kan ook sprake zijn als ouder kind niet dagelijks verzocht en opvoedt. Weigeringsgrond: ondragelijke situatie (art. 13 lid 1 sub b HKOV). Aan RvdK en GI om te zorgen voor passende beschermingsmaatregel voor kind en daartoe tijdig actie te ondernemen. Niet vast staat dat adequate voorzieningen zijn getroffen om bescherming kind na terugkeer te verzekeren (art. 11 lid 4 en 11 lid 6 Brussel IIbis). Verzoek teruggeleiding afgewezen.
FPIP
Rechtbank Den Haag 21-08-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10170
Tanzania geen partij bij HKOV. Uitvoeringswet wel toepasselijk (art. 2). Analoge toepassing regels HKOV (artt. 2 en 13 lid 3 Uitvoeringswet). Niet afgeweken van uitgangspunten HKOV. Teruggeleidingsverzoek afgewezen. Ouders hebben afspraken over kinderen vastgelegd in overeenkomst. Die afspraken zijn geldig. Juridisch-technische, overeenkomstenrechtelijke benadering doet onvoldoende recht aan belangen kinderen. Intentie ouders dat kinderen uiteindelijk permanent naar NL zouden terugkeren, ruimte voor mogelijkheid van eerder permane...
IP
Gerechtshof Den Haag 10-08-2018
(pub. 24-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2098
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging van België naar Nederland: gewone verblijfplaats kind onmiddellijk voor overbrenging in België en overbrenging in strijd met gezagsrecht moeder. Vader geen gezag. Vader heeft niet onderbouwd dat moeder hem toestemming heeft verleend of dat sprake is van een ondragelijke situatie.
IP
Rechtbank Den Haag 13-07-2018
(pub. 26-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8810
Internationale kinderontvoering. Verzoek tot teruggeleiding van 3 kinderen naar Duitsland. NL rechter niet bevoegd t.a.v. oudste 2 omdat zij zich in België bevinden. Daarmee verliest beschikking voorlopige voogdij over hen van rechtswege haar kracht. Jongste kind verblijft in NL. T.a.v. dit kind wordt verzoek tot teruggeleiding toegewezen; moeder heeft niet ingestemd met de overbrenging van dit kind naar NL en vader heeft niet aangetoond dat sprake is van de weigeringsgrond ex art. 13 lid 1 sub b.
IP
Rechtbank Den Haag 11-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8514
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding naar België toegewezen. Moeder alleen belast met ouderlijk gezag. Ongeoorloofde overbrenging. Gewone verblijfplaats kind: België. Niet aangetoond dat moeder aan vader toestemming heeft gegeven om kind mee naar NL te nemen. Niet aangetoond dat situatie van art. 13 lid 1 sub b Verdrag zich voordoet. Ook niet gebleken dat sprake van een van de overige weigeringsgronden. Proceskostenveroordeling afgewezen als onvoldoende onderbouwd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN