ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
Lichte daling aantal kinderontvoeringen
Minder kinderontvoeringen deze zomer (Centrum Internationale Kinderontvoering 14-09-2018)
Uitoefening gezag in de zin van art. 3 HKOV
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018 (pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2254
Ongeoorloofde overbrenging nu moeder daadwerkelijk het ouderlijk gezag uitoefende. Van gezagsuitoefening kan immers ook sprake zijn als ouder kind niet dagelijks verzocht [verzorgt?] en opvoedt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Den Haag 27-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3229
Internationale kinderontvoering. Verzoek vader tot teruggeleiding kind (3 jaar) naar Frankrijk afgewezen. Ongeoorloofde overbrenging/vasthouding. Weigeringsgrond ex art. 13 lid 1 sub b HKOV: grote kans dat kind van moeder zal worden gescheiden bij terugkeer naar Frankrijk. Dit risico is, gelet op zeer jonge leeftijd en kwetsbaarheid van kind en geweld dat vader jegens moeder heeft gepleegd (strafrechtelijke veroordeling), onaanvaardbaar. Vader heeft zich op afstand kind gesteld. Belang behoud moeder als primaire verzorger.
IP
Rechtbank Den Haag 23-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13030
Internationale kinderontvoering. Inmiddels 6 jaar durende vechtscheiding. Kinderen 6 en 9 jaar. Weer teruggeleiding naar België gelast (HKOV); beroep moeder op weigeringsgronden faalt. Proceskostenveroordeling.
JEIP
Rechtbank Den Haag 12-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12412
Verzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling in internationale kinderontvoering (verzoek tot teruggeleiding naar Frankrijk). Rechtsmacht: art. 20 Brussel IIbis. Nederlands recht toepasselijk (kind verblijft feitelijk in NL). Ernstig vermoeden dat kind ernstig in haar ontwikkeling wordt bedreigd. Voorlopig ondertoezichtstelling om acute en ernstige bedreiging voor kind weg te nemen en door inzetten benodigde hulpverlening proberen verhouding tussen ouders te normaliseren en contact kind met haar beide ouders te waarborgen.
JEIP
Rechtbank Den Haag 23-07-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11304
Rechtbank beveelt de onmiddellijke terugkeer van kinderen naar Frankrijk. Vader lijkt geen enkele moeite te hebben met het (in een ander land) in korte tijd opbouwen en inrichten van zijn leven en het leven van de moeder hierbij niet te betrekken. Rechtbank: zeer aannemelijk dat de vader de kinderen zal onttrekken aan een eventueel bevel van teruggeleiding. Een GI moet worden belast met de voorlopige voogdij over de kinderen. Ondertoezichtstelling wordt afgewezen. Vovo is verdergaande maatregel.
IP
Rechtbank Den Haag 28-08-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12498
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding naar Frankrijk. Gelet op de aard van de zaak en van de daarin spelende belangenstrijd in het belang van kind noodzakelijk geacht een bijzondere curator te benoemen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN