ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Gerechtshof Den Haag 28-08-2019 (pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2286
Na verwijzing door Hoge Raad is NL-rechter alsnog bevoegd inzake verzoek van moeder tot teruggeleiding. Vader moet kind, dat zich in India - een niet-verdragsland - bevindt, terugbrengen naar NL. Dwangsom ad € 10.000 per dag.
Vader met gezag verzoekt teruggeleiding van kind naar Albanië
Rechtbank Den Haag 30-07-2019 (pub. 06-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7934
Van belang is of het gezagsrecht van vader daadwerkelijk werd uitgeoefend. Vader heeft sinds 2013 geen actieve rol meer gespeeld in leven kind. Afwijzing verzoek tot teruggeleiding.
Sterke daling aantal kinderontvoeringen
Persbericht - Kinderontvoeringen voor het eerst in vier jaar gedaald (Centrum Internationale Kinderontvoering 26-07-2019)
Jaaroverzicht 2018 Centrum IKO (Centrum Internationale Kinderontvoering 26-07-2019)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 20-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3394
Verzoeken over verhuizing moeder met kind naar Servië, hoofdverblijfplaats en ouderlijk gezag. Bevoegdheid Nederlandse rechter heeft opgehouden te bestaan. Servië is geen EU-lidstaat, wel partij bij HKBV 1996. Sprake van onrechtmatige overbrenging (HKOV). Voldaan aan vereisten art. 7 lid 1 en lid 2 HKV 1996. Strikte uitleg. Kind heeft gewone verblijfplaats in Servië verworven. Vader heeft geen formeel teruggeleidingsverzoek gedaan. Belissing hof heeft geen gevolg voor in eerste aanleg gegeven beschikking (art. 14 HKV 1996)
Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9789
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar Nederland. Voorlopige ondertoezichtstelling (art. 20 Brussel IIbis, art. 1:257 BW).
Rechtbank Den Haag 20-06-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9892
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar Nederland. Benoeming bijzondere curator.
Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9643
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar NL. Beroep op weigeringsgronden van art. 13 HKOV faalt; onvoldoende onderbouwd dat sprake geweest van huiselijk geweld, niet aangetoond dat in geval van huiselijk geweld geen beschermingsmaatregelen voor haar en kinderen voorhanden zijn in Polen, niet gebleken van belemmering voor moeder om terug te keren naar Polen. Geen sprake van verzet in de zin van art. 13 lid 2; verzet ziet op verblijf bij vader, niet op terugkeer naar Polen met moeder.
Rechtbank Amsterdam 28-08-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6284
Verzoek over gezag en hoofdverblijfplaats. HKBV, Brussel IIbis en uitvoeringswet internationale kinderbescherming toepasselijk. Nu de gewone verblijfplaats van de minderjarige buiten Nederland is, niet kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van ongeoorloofde overbrenging en niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 12 lid 3 van Brussel IIbis, komt de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toe.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN