Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Kinderontvoering X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

België: inhouding paspoort bij vermoeden van kinderontvoering
Eerder naar Turkije ontvoerd kind hoeft daar niet te gaan logeren
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-06-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2546
Geen gezag voor moeder en evenmin vervangende toestemming aan haar om haar zoon (2006) in de vakantie bij haar in Turkije te laten verblijven.
Opnieuw meer meldingen van kinderontvoering
Jaarverslag 2017 gelanceerd (Centrum Internationale Kinderontvoering 17-05-2018)
Internationale vechtscheidingen leiden tot meer kinderontvoeringen (Centrum Internationale Kinderontvoering 16-05-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Den Haag 11-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1699
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding naar België afgewezen. Belgische rechter bevoegd om in bodemprocedure over hoofdverblijfplaats kind te beslissen (artt. 8 en 10 Brussel IIbis). Kind had onmiddellijk voor overbrenging naar NL gewone verblijfplaats in België. Gezagsrecht gezamenlijk uitgeoefend op tijdstip overbrenging. Vader geen toestemming gegeven voor overbrenging. Maar, door (latere) uitspraak bevoegde rechter over verblijfplaats kind bij moeder in NL is ongeoorloofdheid komen te vervallen.
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4491
Verzoeken tot gezagswijziging en wijziging hoofdverblijfplaats. Reeks procedures. NL rechter rechtsmacht? Artt. 8, 9, 10 en 12 Brussel IIbis, art. 13 Uitvoeringswet Internationale Kinderbescherming. Legale verhuizing/ongeoorloofde overbrenging/niet doen terugkeren? Vgl. prejudiciële beslissingen HvJ 9 oktober 2014 in C-376/14 PPU. Had kind onmiddellijk vóór vermeende ongeoorloofd niet doen terugkeren in NL nog zijn gewone verblijfplaats in NL? Nee, gewone verblijfplaats was toen Duitsland, zodat geen ongeoorloofd niet doen terugke...
KIIP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-06-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2546
Geen gezag voor moeder en evenmin vervangende toestemming aan haar om zoon (2006) in de vakantie bij haar in Turkije te laten verblijven. Ze ontvoerde hem al eens naar Turkije (waar hij 3 jaar verbleef, zonder bekende woon-of verblijfplaats) en weet op het moment te weinig van hem om verantwoorde beslissingen over hem te kunnen nemen. Ook de afstand vormt een bezwaar voor het delen van gezag. Bovendien is haar relatie met haar zoon beschadigd. Art.1:253o BW en art. 1: 377 a BW.
IP
Rechtbank Den Haag 30-05-2018
(pub. 07-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:6474
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding kind 1 naar België. Kind had gewone verblijfplaats in België, ouders naar Belgisch recht gezamenlijk belast met ouderlijk gezag, gezagsrecht werd gezamenlijk daadwerkelijk uitgeoefend. Overbrenging naar NL geschied in strijd met gezagsrecht vader naar Belgisch recht. Geen sprake van weigeringsgrond Verdrag, minder dan 1 jaar verstreken tussen ongeoorloofde overbrenging en indiening verzoekschrift, zodat ex art. 12 Verdrag onmiddellijke terugkeer naar België moet volgen.
IP
Rechtbank Den Haag 11-04-2018
(pub. 07-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:6482
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding kind 1 naar België. De rechtbank acht het, gelet op de aard van de zaak en van de daarin spelende belangenstrijd, in het belang van kind 1 noodzakelijk een bijzondere curator te benoemen (art. 1:250 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN