Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Fiscaliteiten eigen woning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Aflossingsverplichting hypotheek
De eis om 100% van de hypotheek af te lossen blijft voorlopig bestaan. Dat laat staatssecretaris Snel (Financiën) weten aan de Tweede Kamer.
Voor ex-echtgenote betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als alimentatie
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Den Haag 01-02-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5288
Eiseres kreeg op basis van een echtscheidingsconvenant een partneralimentatie van haar ex-echtgenoot. De ex-echtgenoot heeft in 2009 via een SPF in totaal € 350.000 aan zijn twee minderjarige kinderen ter beschikking gesteld. Eiseres is in 2009 met haar ex-echtgenoot overeengekomen dat de partneralimentatie komt te vervallen en dat eiseres van haar minderjarige kinderen een lening van € 350.000 ontvangt, Eiseres heeft deze lening aangewend om een hypothecaire lening af te lossen. Eiseres heeft de op de lening van de kinderen versc...
FI
Parket bij de Hoge Raad 26-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:466
De man is na de scheiding blijven wonen in de gezamenlijke (voorheen echtelijke) woning en heeft alle woonlasten, zijnde de hypotheekrente en premies levensverzekering, voor zijn rekening genomen. Conclusie A-G: de opname van de volledige woonlasten, in casu de hypotheekrente en premies levensverzekering, in de draagkrachtbeschikking voor de alimentatie brengt niet mee dat sprake is van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting als bedoeld in art. 6.3 lid 1 onder a IB.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-02-2018
(pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:563
Onduidelijke vastlegging van verplichting voor man tot betaling van volledige hypotheekrente, ook voor deel vrouw. Aangezien de woning in 2012 nog niet verkocht was, acht Hof aannemelijk dat belanghebbende o.g.v. het echtscheidingsconvenant verplicht was om gedurende het hele jaar 2012 de volledige hypotheekrente voor zijn rekening te nemen, en dat deze verplichting is aan te merken als familierechtelijke verplichting tot voorziening in het levensonderhoud van [E] als bedoeld in art. 1:158 BW juncto art. 1:157 BW.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017
(pub. 15-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:10965
Belanghebbende gaat in beroep tegen niet in aanmerking nemen van aftrek voor eigenwoningrente. Hij stelt dat de woning na zijn vertrek te koop stond en ogv art. 3.111 lid 2 IB als eigen woning is aan te merken. Hof stelt vast dat belanghebbende de woning niet actief te koop heeft aangeboden, de woning wel wilde verkopen maar niet voor de marktwaarde, en slechts enkele verbeteringen heeft aangebracht. Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat de woning in 2013 bestemd was voor verkoop.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-09-2017
(pub. 25-09-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:8259
Echtgenoot van degene tot wie de waardebeschikking van de Wet WOZ is gericht, kan onder omstandigheden zelf bezwaar maken tegen die beschikking. Wetswijziging dat WOZ-waarde op een hoger bedrag kan worden vastgesteld dan de beschikte waarde heeft onmiddellijke werking en geldt dus ook voor beschikkingen en uitspraken op bezwaar van vóór 1 oktober 2015.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis, 31-01-2018)
Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN