ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Belastingplan 2020 en eigen woning / hypotheek
De eigen woning in 2020 (TaxLive 19-09-2019)
Kosten van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid niet aftrekbaar
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7009
Kosten van het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner hangen samen met de afwikkeling van de echtscheiding en behoren niet tot de kosten van geldleningen. Niet aftrekbaar.
Rente van 9% voor woninglening van (schoon)ouders niet zakelijk
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 27-06-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9487
De Rechtbank is van oordeel dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat een groter bedrag dan € 15.669 van het in 2002 opgenomen krediet bij de bank is aangewend voor uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7009
Naar het oordeel van het Hof hangen de kosten van juridisch advies, die belanghebbende in het kader van het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner heeft gemaakt, samen met de afwikkeling van de echtscheiding waarin belanghebbende was verwikkeld en behoren zij niet tot de kosten van geldleningen als bedoeld in art. 3.120 lid 1 sub a IB. Het bedrag van € 234 is daarmee evenmin aftrekbaar. (r.o. 4.11)
Gerechtshof Den Haag 06-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2213
De overeengekomen rente van 9% voor een geldlening van de (schoon)ouders voor verwerving eigen woning is niet zakelijk. Vaststelling van (aftrekbaar) rentepercentage van 4,5% niet onredelijk. Belanghebbende kan geen rechten ontlenen aan de tnv haar fiscaal partner opgelegde aanslag (waarin wel een rente van 9% was geaccepteerd). De aanslag tnv van belanghebbende wordt zelfstandig vastgesteld. Bij het opleggen van de aanslag van de fiscaal partner was geen sprake van een expliciete standpuntbepaling inz. de eigenwoningrente.
Parket bij de Hoge Raad 27-06-2019

(pub. 09-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:713
Belanghebbende en echtgenote verhuisden in 2009 naar nieuwe koopwoning, maar oude woning was in 2013 nog niet verkocht. A-G: Uit HR 21-09-20017ECLI:NL:HR:2007:AY8992 volgt dat aan renteaftrek niet in de weg staat dat een lening na verloop van tijd wordt vervangen door of omgezet in nieuwe lening. Beslissend dus of de oude lening is omgezet in een lening voor verbouwing nieuwe eigen woning. Zaak moet worden verwezen voor onderzoek: heeft herallocatie van oude lening naar verbouwing nieuwe woning plaatsgevonden?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019

(pub. 09-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5833
Eigenwoningregeling bij duurzaam gescheiden wonen. Hof: laatste volzin van lid 4 van art. 3.111 IB is toegevoegd per 01-01-2011 ivm wijziging partnerbegrip per die datum. Niet duidelijk wat dit betekent voor lid 8. Bedoeling wetgever is geweest dat lid 8 niet afdoet aan hetgeen is bepaald in lid 4. Bij fiscale (duurzaam gescheiden levende) partners wordt niet meer dan één hoofdverblijf in aanmerking genomen. Zij kunnen bij de aangifte gezamenlijk kiezen welke woning als hoofdverblijf wordt aangemerkt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Ex krijgt financiering niet rond: wat dan?
(Mr. Hedy Bollen, 15-11-2018)
Een scheidend stel is samen eigenaar van een woning. Één van hen wil de woning overnemen en de ander uitkopen. Maar wat als deze ex-partner, ondanks vastgelegde afspraken daarover, de financiering na jaren nog niet rond heeft?
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis, 31-01-2018)
Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN