Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Fiscaliteiten eigen woning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Lening van ouders voor woning tegen 9% rente onzakelijk
Rente bij een lening van ouder aan kind (Martijn van Valburch 27-10-2018)
Rechtbank Den Haag 04-09-2018 (pub. 26-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10443
Lening van vader aan zoon tbv woning tegen 9% rente. Rb: onzakelijke lening, geen risico dat zoon betaalverplichtingen niet nakomt. Geldlening niet door zekerheid gedekt, daarom is 4,5% redelijk.
Enkele fiscale aandachtspunten bij echtscheiding
Als bij echtscheiding sprake is van verkeerde planning of onduidelijkheid in de onderlinge afspraken, kunnen de fiscale en financiële gevolgen aanzienlijk zijn.
Lening op oude woning 'meenemen' naar nieuwe woning
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Den Haag 04-09-2018
(pub. 26-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10443
Lening van vader aan zoon t.b.v. verwerving eigen woning, aflossingsvrij en zonder zekerheid, tegen 9% rente. Rb: onzakelijke lening. Geen sprake van substantieel risico dat zoon zijn betaalverplichtingen niet na zou kunnen komen, daarom geen rechtvaardiging voor extreem hoge rentepercentage van 9%. Gemiddelde hypotheekrente 2015 ongeveer 3% voor looptijd van 15 jaar. Rekening houdend met omstandigheid dat geldlening niet door zekerheid is gedekt, is Belastingdienst uitgegaan van 4,5%, hetgeen Rb redelijk acht.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
(pub. 28-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8334
Lening op oude woning mag worden 'meegenomen' naar nieuwe woning op moment dat oude woning naar box 3 overgaat (fictieve vervreemding ex art. 3.119aa lid 4 IB). Als belastingplichtige uitgaven voor verbetering en/of onderhoud eerst voorfinanciert uit eigen middelen en pas nadien een geldlening aangaat, hoeft dit niet in de weg te staan aan kwalificatie van die lening als eigenwoningschuld, indien belastingplichtige het oogmerk had om die kosten te financieren door geldlening, en de geldlening voor dat doel is aangegaan.
FI
Rechtbank Noord-Holland 07-09-2018
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7607
Vrouw verlaat woning en blijft volledige hypotheekrente betalen. Rb: 1. Nu vrouw ogv de scheidingsregeling (art. 3.111 lid 4 IB) aftrek van 50% hypotheekrente ontving, is ook eigenwoningforfait op haar van toepassing, ook al woonde zij niet in de woning. 2. De andere 50% hypotheekrente kan niet als betaalde alimentatie worden afgetrokken, nu vrouw de hypotheekrente van man niet heeft betaald om te voorzien in een verzorgingsbehoefte: man weigerde zijn deel te voldoen en vrouw wilde gedwongen verkoop voorkomen.
ALFI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2898
T.a.v. bijdrage jongmeerderjarige wordt uitgegaan van de forfaitaire woonlast, nu er geen sprake v.e. onaanvaardbaar resultaat. Voor behoefte vrouw wordt aangehaakt bij 60%-norm, ondanks bezwaar man. Hof stelt voorop dat zoveel als mogelijk concrete gegevens noodzakelijk zijn, maar in deze duidelijk is dat behoefte vrouw niet nihil is. Bij draagkracht man wordt niet de voor de vrouw betaalde hypotheekrente meegenomen als betaalde partnerali, nu ovk. daartoe ontbreekt en man daardoor geen aftrekmogelijkheid heeft.
FI
Rechtbank Den Haag 01-02-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5288
Eiseres kreeg op basis van een echtscheidingsconvenant een partneralimentatie van haar ex-echtgenoot. De ex-echtgenoot heeft in 2009 via een SPF in totaal € 350.000 aan zijn twee minderjarige kinderen ter beschikking gesteld. Eiseres is in 2009 met haar ex-echtgenoot overeengekomen dat de partneralimentatie komt te vervallen en dat eiseres van haar minderjarige kinderen een lening van € 350.000 ontvangt, Eiseres heeft deze lening aangewend om een hypothecaire lening af te lossen. Eiseres heeft de op de lening van de kinderen versc...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis, 31-01-2018)
Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN