ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wanneer voldoet een woning aan definitie 'eigen woning'?
Parket bij de Hoge Raad 17-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:53
A-G: beslissend waar belastingplichtige zijn centrale levensplaats heeft, hetgeen wordt bepaald door feitelijke gedragingen van die persoon. Er kan maar één eigen woning zijn, evt. andere woningen worden belast in box 3.
Rente op leningen niet aftrekbaar als eigenwoningrente
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10848
Geen bewijs waaraan de leningen zijn besteed en bovendien zijn 2 leningen aangegaan na aankoop en verbouwing woning, en is van de derde lening niet bekend wanneer deze is afgesloten.
Perikelen eigenwoningregeling
Binnenkort moet de belastingaangifte weer worden ingevuld. Maar zowel de politiek als de belastingdienst weten het niet met de Wettelijke Regeling en het Goedkeurend besluit eigenwoningregeling. Wat nu?
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Parket bij de Hoge Raad 17-01-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:53
Definitie eigen woning in art. 3.111 lid 1 IB en verhuisregeling art. 3.111 lid 3 IB. Voor art. 4 AWR niet beslissend of woonplaats middelpunt van iemands maatschappelijk leven is, wel voor art. 3.111 lid 1 IB.Beslissend waar belastingplichtige zijn centrale levensplaats heeft, hetgeen wordt bepaald door de feitelijke gedragingen van die persoon zelf. Bedoeling van de wet is dat er maar één eigen woning is en eventuele andere woningen in box 3 belast worden. Wetgever heeft niet voor keuzeregeling gekozen.
ALFI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2018
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11271
Vaststelling partnerali. Vrouw komt in hb van door haar te betalen partnerali. Man voert geen verweer. Hof acht behoefte van €1.386,- niet onredelijk bij NBI van €3.200,-. Vrouw heeft personeelskorting op de hypotheekrente. Het rentevoordeel dient miv 1-1-2016 tot het loon vd werknemer gerekend moet worden. Het in de salarisspecificatie genoemde belaste rentevoordeel wordt in de draagkrachtberekening bij het inkomen opgeteld en vervolgens bij de aftrekbare hypotheekrente meegenomen.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10848
Inspecteur merkt de op de hypothecaire lening betaalde rente aan als aftrekbare kosten van de eigen woning, maar niet de rente op 3 andere leningen. Hof: terecht, geen bewijs waaraan de leningen zijn besteed. Bovendien zijn 2 van de 3 leningen aangegaan ruim na aankoop en verbouwing woning en zijn ze bovendien aangegaan door de ouders van belanghebbende, en is van de 3e lening niet bekend wanneer belanghebbende deze heeft afgesloten.
FI
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3458
Bij emigratie man zag vrouw af van partneralimentatie. Man schenkt kinderen € 350.000, die dit doorleenden aan vrouw om haar hypotheekschuld af te lossen. Vrouw kon rente bijschrijven en hoefde tijdens leven niets af te lossen. Hof: prijsgeven van recht op partneralimentatie is afkoop partneralimentatie (belast), waarde afkoop wordt geschat op € 100.000. Nu vrouw tijdens leven niet hoeft af te lossen op lening of bijgeschreven rente, is rente niet aan te merken als op vrouw drukkende kosten ivm eigen woning (geen aftrek).
FI
Hoge Raad 30-11-2018
(pub. 30-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2110
Moeder schenkt zoon alle aandelen in vennootschap. Tot vermogen van vennootschap behoren verhuurde panden en garageboxen. HR: vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Met fictie van art. 4 en 10 WBR is niet beoogd de aandelenverkrijging in onroerendezaaklichaam onder heffing van overdrachtsbelasting te brengen voor zover verkrijging van de onroerende zaak van dat lichaam buiten heffing van overdrachtsbelasting zou blijven ex art. 15 WBR. Betekenis van doorkijkarresten.ECLI:NL:HR:2007:AU8559 ECLI:NL:HR:2011:BQ7580
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Ex krijgt financiering niet rond: wat dan?
(Mr. Hedy Bollen, 15-11-2018)
Een scheidend stel is samen eigenaar van een woning. Één van hen wil de woning overnemen en de ander uitkopen. Maar wat als deze ex-partner, ondanks vastgelegde afspraken daarover, de financiering na jaren nog niet rond heeft?
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis, 31-01-2018)
Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN