ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vervangende toestemming voor vaccinatie: welk toetsingskader geldt bij ondertoezichtstelling?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019 (pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9402
Hoewel sprake is van OTS geldt niet het noodzakelijkheidscriterium van art. 1:265h BW maar of het in het belang van het kind wenselijk is (art. 1:253a BW). Ouders zouden anders nieuwe procedure moeten voeren.
Geen vervangende toestemming voor sterilisatie zwakbegaafde zoon (16)
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2019 (pub. 08-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4351
Belang van jongen voorop en terughoudende toetsing Rb. Seksueel overschrijdend gedrag geen afdoende reden. Belang van meisje dat evt. zwanger wordt of van evt. toekomstig kind weegt niet zwaarder. Rb "kan niet in toekomst kijken."
"Overleg zit blijkbaar niet in de genen van de vrouw"
Rechtbank Oost-Brabant 27-09-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5581
Rb hekelt handelwijze van vrouw bij verhuizing met dochter (3). Geen vervangende toestemming voor inschrijven kind aan basisschool in nieuwe woonplaats vrouw. Man dient niet te worden 'vervangen' door nieuwe partner moeder.
Rechten en plichten van vader die Jehovah' s getuige is
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2019 (pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3801
Vader ziet elk weekend de kinderen, moet wel rekening houden met hun voetballen, toestaan dat de kinderen verjaardagen, Sint en Kerst op dag zelf bij moeder vieren (met compensatie) en overleg plegen als doop aan orde komt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4095
schoolkeuze
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019

(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9402
Vervangende toestemming voor medische behandeling kinderen (vaccinatie) verleend. Toetsingskader is in casu artikel 1:253a BW en niet 1:265h BW.
Rechtbank Midden-Nederland 17-09-2019

(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4292
Beste school voor kinderen is school waarvoor ouders samen kozen. Moeder kwam op haar keuze voor deze school terug, omdat vader vlgs haar relatie heeft met haar (voormalige) beste vriendin B. Rb begrijpt dat dit voor moeder een moeilijke situatie is. Tegelijkertijd ziet rb ook dat kinderen geen moeite hebben met de aanwezigheid van B in hun leven. Daarom geen vervangende toestemming aan moeder om kinderen op andere school te plaatsen; dit zou situatie slechts meer beladen maken. Normalisatie meest in hun belang.
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2019

(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4351
Verzoek vader om vervangende toestemming sterilisatie zwakbegaafde zoon (16 jaar) met autistische gedragskenmerken afgewezen. Risico op seksueel overschrijdend gedrag op zichzelf geen argument om jongen te laten steriliseren. Verder staat belang jongen bij nemen medische beslissing voorop. In uitzonderlijke situaties kan rb ook belangen anderen meewegen. In dit geval zouden dat de belangen vh meisje dat zwanger wordt of die ve toekomstig kind of de ouders kunnen zijn. Deze belangen wegen niet zwaarder dan belang jongen.
Rechtbank Oost-Brabant 27-09-2019

(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5581
Geen vervangende toestemming voor inschrijven kind aan basisschool in nieuwe woonplaats van vrouw nadat vrouw zonder toestemming van man is verhuisd. Voorzieningenrechter: de wijze waarop toestemming (achteraf) van man min of meer is afgedwongen is van belang. Vzr heeft indruk dat vrouw zonder overleg met man keuzes maakt, die door man en dochter maar moeten worden geaccepteerd evenals de consequenties van die keuzes. De man dient niet te worden 'vervangen' door degene die de vaderrol inneemt in nieuwe gezin van moeder.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezagsgeschil 1:253a BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN