ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s): Schulden X
meer >>

NIEUWS

Man moet zijn woning verkopen: vrouw te lang hoofdelijk verbonden
Rechtbank Rotterdam 29-05-2019 (pub. 06-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4604
Voortduren hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek woning man naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt 3 maanden voor ontslag vrouw uit hoofdelijke en en een aansprakelijkheid. Anders verkoop woning.
Vrouw kan huur niet opzeggen en is aansprakelijk voor huurschuld man
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2019 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2000
Ogv alg. vw. mogen huurders zonder instemming van verhuurder niet afzonderlijk de huur opzeggen. Nu verhuurder niet heeft ingestemd met opzegging vrouw, dient vrouw de (nieuwe) huurschuld van man te betalen.
Valse handtekening krediet maar toch hoofdelijk aansprakelijk
Ex-partner heeft mede tnv vrouw krediet afgesloten, met vervalsing van haar handtekening. Geen schending zorgplicht bank: keuze van vrouw om financiële administratie aan ex-partner over te laten.
Kwijtschelding staat in de weg aan regresrecht
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:81
Dat vrouw 2 geen kwijtschelding aan NHG vroeg van haar aandeel in restschuld komt voor haar risico. Ze heeft na betaling van haar aandeel geen regresrecht op vrouw 1 die wel kwijtschelding vroeg/kreeg voor haar deel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 29-05-2019

(pub. 06-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4604
Partijen hebben in 2006/2007 een relatie. Vrouw tekent in 2007 als hoofdelijk (mede)schuldenaar mee voor nieuwe hypotheeklening voor woning op naam man ivm aanbouw. Vrouw wenst in 2016 ontslag of verkoop en stelt dat voortduren van hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek naar maatstaven van red.&bil. onaanvaardbaar is. Rb weegt belangen partijen af in voordeel vrouw, waarbij m.n. de financiële risico’s en belemmeringen voor de vrouw, terwijl de relatie reeds meer dan 10 jaar geleden is beëindigd, van belang zijn.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2019

(pub. 29-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2000
Na verbreking relatie vertrekt vrouw in sept. 2016 uit woning. Man betaalt huur vervolgens niet. Vrouw wordt voor huur aangesproken door Woongoed. Blijkens de toepasselijke alg. vw. mogen huurders niet afzonderlijk, zonder instemming van Woongoed, de huur opzeggen en blijven zij hoofdelijk aansprakelijk voor de huur. Nu de instemming ontbreekt dient vrouw huurschuld te betalen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:750
Vermogensafwikkeling na beëindiging affectieve relatie. Geldleningen ten behoeve van de bedrijfsvoering of bestedingen voor de huishouding? Vordering tot afgifte van inboedelbestanddelen onvoldoende onderbouwd.
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019

(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:81
Einde samenleving. Gemeenschappelijke woning. NHG betaalt ruim 26.000 van restschuld vrouwen aan bank in kader garantie en treedt voor dat bedrag in plaats van ING. Omstandigheid dat vrouw 2 niet tijdig aan NHG om kwijtschelding van haar aandeel in deze restschuld heeft gevraagd komt voor haar rekening en risico: vrouw 1, de andere schuldenaar, is na kwijtschelding voor haar deel gekweten. Vrouw 2 heeft geen regresrecht voor helft van door haar betaalde aandeel. Onvolledig dictum hersteld. Alsnog executoriale titel verleend.
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018

(pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2569
Einde samenleving. Gezamenlijk afgesloten flexibel krediet. Interne draagplicht bij helfte. Schuld kan niet worden verdeeld aangezien een schuld geen goed is. Er ontstaat eerst voor de vrouw een regresvordering op de man indien zij meer dan 50% van de betreffende schuld heeft voldaan Art. 6:10 lid 2 BW. Hof kan niet vaststellen dat de vrouw meer dan 50% van de vordering heeft betaald, daardoor geen regresvordering op de man.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Schulden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN