ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Schulden X
meer >>

NIEUWS

Valse handtekening krediet maar toch hoofdelijk aansprakelijk
Ex-partner heeft mede tnv vrouw krediet afgesloten, met vervalsing van haar handtekening. Geen schending zorgplicht bank: keuze van vrouw om financiële administratie aan ex-partner over te laten.
Ex-samenwoners. Handtekening onder kredietovereenkomst vervalst door ex. Vrouw toch hoofdelijke aansprakelijk wegens eigen schuld: beheer geheel aan ex-partner overgelaten en hem kopie ID verstrekt.
Kwijtschelding staat in de weg aan regresrecht
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:81
Dat vrouw 2 geen kwijtschelding aan NHG vroeg van haar aandeel in restschuld komt voor haar risico. Ze heeft na betaling van haar aandeel geen regresrecht op vrouw 1 die wel kwijtschelding vroeg/kreeg voor haar deel.
Afwikkeling gezamenlijke schuld
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2569
Ter herinnering. Een schuld kan niet worden verdeeld aangezien een schuld geen goed is. En regresvordering op medeschuldenaar ontstaat pas als eiser meer dan 50% van de schuld heeft voldaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:750
Vermogensafwikkeling na beëindiging affectieve relatie. Geldleningen ten behoeve van de bedrijfsvoering of bestedingen voor de huishouding? Vordering tot afgifte van inboedelbestanddelen onvoldoende onderbouwd.
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019

(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:81
Einde samenleving. Gemeenschappelijke woning. NHG betaalt ruim 26.000 van restschuld vrouwen aan bank in kader garantie en treedt voor dat bedrag in plaats van ING. Omstandigheid dat vrouw 2 niet tijdig aan NHG om kwijtschelding van haar aandeel in deze restschuld heeft gevraagd komt voor haar rekening en risico: vrouw 1, de andere schuldenaar, is na kwijtschelding voor haar deel gekweten. Vrouw 2 heeft geen regresrecht voor helft van door haar betaalde aandeel. Onvolledig dictum hersteld. Alsnog executoriale titel verleend.
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018

(pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2569
Einde samenleving. Gezamenlijk afgesloten flexibel krediet. Interne draagplicht bij helfte. Schuld kan niet worden verdeeld aangezien een schuld geen goed is. Er ontstaat eerst voor de vrouw een regresvordering op de man indien zij meer dan 50% van de betreffende schuld heeft voldaan Art. 6:10 lid 2 BW. Hof kan niet vaststellen dat de vrouw meer dan 50% van de vordering heeft betaald, daardoor geen regresvordering op de man.
Gerechtshof Amsterdam 28-08-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3123
Beëindigde affectieve relatie. Uitleg vaststellingsovereenkomst betreffende verdeling registergoederen en schulden. Ziet deze op alle of slechts op enkele schulden? Haviltex. Hof: dat partijen hebben bedoeld met de overeenkomst een regeling af te spreken waarbij de financiële verwevenheid van partijen zou worden ontvlochten en die betrekking heeft op alle gezamenlijke schulden van partijen, althans de vrouw mocht deze bedoeling redelijkerwijs toekennen aan de overeenkomst.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-07-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3142
Draagplicht schulden ex-samenwoners. Reikwijdte art. 6:10 BW. Post-relationele solidariteit tussen ex-partners a.b.i. art. 6:2 BW juncto art. 6:248 BW. Maar vrouw voldeed niet aan stelplicht a.b.i. art. 150 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Schulden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN