ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erfgenamen wisselen van rol in procedure; niet toegestaan
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Lastgeving optreden namens executeur. Procespartij mag in beginsel niet van hoedanigheid wisselen. Eisers procederen in hoedanigheid van erfgenamen, en dat is andere dan die van executeur.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 04-09-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Eisers mochten op later moment in procedure nog een last overleggen volgens welke zij gerechtigd zijn om namens de executeur te procederen. Een procespartij mag echter in beginsel niet van hoedanigheid wisselen (vgl. HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8483, rov. 3.13 ECLI:NL:HR:2004:AN8483 ). Met name in gevallen waarin uitdrukkelijk in hoedanigheid moet worden opgetreden is dit een strikte regel. Eisers procederen in de hoedanigheid van erfgenamen. Dat is een andere hoedanigheid dan die van executeur.
Rechtbank Gelderland 29-03-2019
(pub. 15-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2824
Kort geding. Geschil tussen erven en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen. Vorderingen afgewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8348
Oud testament. Erflater heeft in testament bewind ingesteld. Op dat bewind is ingevolge art. 134 Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek de (nieuwe) afdeling 7 van titel 5 van Boek 4 BW van toepassing, behoudens voor zover bepalingen in de uiterste wil daarvan afwijken. Art. 4:173 BW bepaalt dat de bewindvoerder de rechthebbende vertegenwoordigt in gedingen ter zake van de onder het bewind staande goederen. Erflater heeft ten aanzien van deze vertegenwoordiging in zijn uiterste wil niet anders bepaald.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Procederen nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN