ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Man voelt zich zaaddonor - maar wordt vader
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2773
Standpunt van vader dat hij gelijk gesteld moet worden met een zaaddonor omdat hij "erin is geluisd" door moeder wordt afgewezen. Gerechtelijk vaderschap toegewezen. Geen ruimte voor belangenafweging.
Ontkenning vaderschap ondanks overschrijding termijn?
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Kinderen hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met (overleden) biologische vader. Vasthouden aan termijn in dit geval ongerechtvaardigde inmenging in family life ex art. 8 EVRM.
Voorlopig geen gerechtelijke vaststelling vaderschap over kind (2012)
Rechtbank Overijssel 17-10-2018 (pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4112
Moeder niet-ontvankelijk omdat na geboorte > 5 jaar zijn verstreken, verzoek bijz. curator afgewezen. Belang kind dat hierover pas wordt beslist als kind zich daarover een weloverwogen mening kan vormen.
Weduwe geen belanghebbende bij vaststelling vaderschap
Gerechtshof Amsterdam 12-06-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2208
In procesreglement wordt niet langer erfgenaam van overleden man als belanghebbende aangemerkt in 'overige Boek 1 zaken', maar afstammeling. Weduwe/erfgenaam geen belanghebbende bij gerechtelijke vaststelling vaderschap.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019
(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7988
Vaststelling vaderschap, geen plaats voor een afweging van de belangen van het kind tegenover die van de verwekker
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-10-2019
(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8116
Moeder gedetineerd wegens veroordeling voor moord/doodslag op voormalige partner D in 2017. Appel loopt nog. Hof gelast DNA-onderzoek naar de vraag of D dan wel diens broer B of derde, de biologische vader van verweerder (1986) is, cq de mate van waarschijnlijkheid daarvan. Spoorboekje mbt stelplicht en bewijslast en verdere stappen. Desgewenst kan door de deskundige eerst onderzoek worden gedaan naar de DNA-profielen van verweerder, moeder en B vanuit de hypothese dat B de biologische vader is.
Rechtbank Noord-Holland 22-05-2019
(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4400
Vaststelling vaderschap inmiddels overleden Duitse vader. Zijn enige dochter, ook op leeftijd en woonachtig in Duitsland, is belanghebbende. Zij verzet zich tegen eventueel op te dragen DNA-onderzoek en geeft aan de vragen vd rb niet te willen en kunnen beantwoorden. Rb doet zaak op stukken af en stelt vaderschap verzoeker (75) gerechtelijk vast: geen reden tot twijfel dat man de verwekker is van verzoeker. Zie voor de ontkenning vaderschap van de huwelijkse vader Rb Noord-Holland 11-04-2018.ECLI:NL:RBNHO:2018:3017
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2019

(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2773
Vader voelt zich er ingeluisd; gevoel dat hij eerder donor is dan verwekker. Rb: nu het biologisch vaderschap vd man middels DNA-onderzoek is vastgesteld, wordt de man in dat geval ook vermoed de verwekker te zijn, behoudens door hem te leveren tegenbewijs. Geen belangenafweging. Taak moeder om bij kind neutraal beeld te schetsen vd man als z'n vader. En man moet gaan inzien dat zijn boosheid op moeder losstaat van zijn vaderschap; kind heeft heeft het recht om te weten wie zijn vader is en contact met hem te hebben.
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019

(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Verzoekers hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met biologische vader die hen al in 2005 tot erfgenaam aanwees en tot het gezinsverband hoorde. Nu belang verzoekers niet wordt beschermd door wettelijke termijn van art. 1:200 lid 6 BW, maar hierdoor juist wordt geschaad, vormt deze termijnstelling in dit geval een ongerechtvaardigde inmenging in zin art. 8 lid 2 EVRM. Volgt toewijzing verzoek tot ontkenning vaderschap juridische vader en vaststelling vaderschap biologische vader..
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN