ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan moeder worden verplicht om mee te werken aan NIFP-onderzoek?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 (pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Doel NIFP-onderzoek is: (on)mogelijkheden van opvoeders in kaart brengen en contactherstel tussen kind/vader onderzoeken en evt. begeleiden. Dit valt onder het bereik van een schriftelijke aanwijzing.
Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Rb verzoekt RvdK om verkennend onderzoek in te stellen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4509
Betreft de vraag of raadsonderzoek ivm zorgregeling mogelijk is zonder dat dit (te) belastend is voor jongen (2008) of gezin. Evt. onderzoek door alleen deskundigen om hem (en gezinssysteem) heen te benaderen?
Veilige brug nodig voor zoon (2005) die sinds 2016 niet meer naar vader wil
Gerechtshof Amsterdam 21-05-2019 (pub. 03-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1779
Hof: niet centraal dient te te staan hoe zoon bewogen kan worden het contact met zijn vader aan te gaan, maar hoe de ouders toegerust kunnen worden om een veilige brug voor hem te bouwen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7281
Machtiging uithuisplaatsing. Advies raad is mede gebaseerd op informatie van het Jugendamt, die grote zorgen heeft over het huiselijk geweld tussen ouders, kindermishandeling door de vader en driegende ontvoering van het kind. De ouders ontkennen deze zorgen en zijn voor de bevalling naar Nederland vertrokken.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3352
Appellante trekt hoger beroep in maar handhaaft verzoek 810a lid 2 Rv. Hof wijst dat af, bekrachtigt bestreden beschikking.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019

(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Schriftelijke aanwijzing GI dat moeder in kader van contactherstel tussen kind en vader dient mee te werken aan NIFP-onderzoek. Moeder gaat in appel van afwijzing vervallenverklaring aanwijzing. Hof: doel van NIFP-onderzoek is om (on) mogelijkheden van opvoeders in kaart te brengen en contactherstel tussen kind en vader te onderzoeken en evt. te begeleiden. Rb niet getreden buiten toepassingsgebied van art. 1:263 lid 3 BW en art. 1:264 BW. Geen doorbreking appelverbod ex art. 807 Rv.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3291
Uithuisplaatsing. GI heeft SDW om onderzoek en advies verzocht. SDW heeft geadviseerd tot gezinsopname moeder en kinderen. GI vindt dit niet in het belang van de kinderen en neemt dit advies niet over. Rechtbank volgt GI en verlengt machtiging uithuisplaatsing voor de volledige verzochte termijn van één jaar. Hof is van oordeel dat gezinsopname er alsnog dient te komen en houdt zaak aan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN