Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Deskundigenonderzoek X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Blokkeren info aan Hof baat niet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018 (pub. 24-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3499
Vader en kind blokkeren in het geding brengen van deskundigenrapportage. Bekrachtiging OTS/UHP, nu Hof geen verbetering van ontwikkelingsbedreiging heeft kunnen vaststellen.
Rechter en alle partijen dienen over dezelfde stukken te beschikken
Rechtbank Rotterdam 27-02-2018 (pub. 16-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1621
Onderzoeksinstituut legt aparte rapporten van ouders over, zonder dat ouders inzage hebben in elkaars rapport. Rb: staat op gespannen voet met beginsel van hoor en wederhoor.
Benoeming deskundige bij OTS en ontheffing uit gezag
Parket bij de Hoge Raad 14-07-2017 (pub. 22-09-2017), ECLI:NL:PHR:2017:886
Uithuisplaatsing. A-G geeft overzicht van de criteria voor toe-/afwijzing van verzoek benoeming deskundige o.g.v. art. 810a Rv en de recente rechtspraak.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Parket bij de Hoge Raad 20-04-2018
(pub. 29-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:418
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Verlenging ondertoezichtstelling. Verzoek contra-expertise; art. 810a lid 2 Rv. Samenhang met HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:358.
FPJE
Hoge Raad 29-06-2018
(pub. 29-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:1028
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Verlenging ondertoezichtstelling. Verzoek contra-expertise; art. 810a lid 2 Rv. Samenhang met HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:358.
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 13-12-2016
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2016:5351
De vragen die het Hof de deskundige stelde voor zijn eindbeslissing die in juni 2018 is gewezen. (TussenuitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:4254 EinduitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:2021)
FPIP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2296
Vervolg op beschikking 21 december 2017. Zaak destijds aangehouden voor onderzoek door Centrale Autoriteit (is in Polen een met GI vergelijkbare neutrale instantie die voldoende geëquipeerd is en die wettelijk bevoegd is om de voogdij uit te oefenen over kinderen in een jeugdbeschermingssituatie) en contact met NIFP. Nu wordt zaak aangehouden opdat partijen zich kunnen uitlaten over vragen en toelichting.
FP
Gerechtshof Den Haag 27-03-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1183
Door rechtbank is een deskundigenbericht gelast over de vraag of de handtekening van de vrouw is. Rechtbank heeft tot deskundige Verilabs benoemd. Deze heeft het onderzoek door een ander (Engels) bedrijf laten uitvoeren. Partijen hebben niet kunnen reageren op concept-rapport. Het deskundigenbericht voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen, zodat deze niet gebruikt kan worden. Hof gelast ambtshalve ex Art. 194 Rv nieuw deskundigenbericht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN