ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Na verwijzing door Hoge Raad: alsnog toewijzing verzoek deskundigenonderzoek
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019 (pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3511
Verzoek moeder om deskundigenonderzoek ex art. 810a lid 2 Rv is - alsnog - toewijsbaar. Voldoet aan daaraan te stellen eisen (terzake dienend en niet ism belang kind). NIFP krijgt opdracht van Hof Den Bosch.
Kan moeder worden verplicht om mee te werken aan NIFP-onderzoek?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 (pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Doel NIFP-onderzoek is: (on)mogelijkheden van opvoeders in kaart brengen en contactherstel tussen kind/vader onderzoeken en evt. begeleiden. Dit valt onder het bereik van een schriftelijke aanwijzing.
Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Rb verzoekt RvdK om verkennend onderzoek in te stellen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4509
Betreft de vraag of raadsonderzoek ivm zorgregeling mogelijk is zonder dat dit (te) belastend is voor jongen (2008) of gezin. Evt. onderzoek door alleen deskundigen om hem (en gezinssysteem) heen te benaderen?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 09-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4805
Kinderrechter wijst verzoek om machtiging gesloten jeugdhulp af, omdat de gedragswetenschapper de minderjarige niet kort tevoren heeft onderzocht. Nu de jeugdige inmiddels bij zijn moeder verblijft, is onderzoek feitelijk mogelijk. Het had dan ook op de weg van de GI gelegen om een nieuwe verklaring van een gedragswetenschapper over te leggen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4094
Verhuiskwestie, contactregeling, ouderlijk gezag. Aanhouding pro forma ten behoeve van raadsonderzoek.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9640
Hof wijst verzoek moeder om onderzoek ex art. 810a lid 2 Rv af. Hoe moeder zich ter zitting heeft gepresenteerd, versterken zorgen over psychische functioneren. Hof: indruk dat moeder realiteit uit het oog verliest. Zo beschuldigde zij de gezinsvoogd ter zitting van seksueel overschrijdend gedrag. Deskundigenonderzoek is een kostbaar onderzoek uit publieke middelen (niet onbeperkt. Minstens is daarom vertrouwen nodig dat betrokkene daaraan volledig mee zal werken. Dit is er niet gezien uitlatingen en houding van de moeder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9397
Einde gezag moeder. Hof verzoekt raad onderzoek te doen naar onder andere de pedagogische (on)mogelijkheden van de moeder en de ontwikkeling van de kinderen. Zonder nadere informatie is beslissing over beëindiging gezag niet mogelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9409
Hof acht NIFP-onderzoek nodig om besluit te kunnen nemen over verdere verlenging van de uithuisplaatsing van het kind. Eerdere onderzoeken van twee andere instanties adviseren het kind bij de pleegouders te laten opgroeien.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek / Ouderschapsonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN