Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Deskundigenonderzoek X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Geen geschikte plek, hulp of onderzoek voor kwetsbare minderjarige
Rechtbank Rotterdam 09-07-2018 (pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6792
Taak GI om noodzakelijk geacht onderzoek voortvarend te laten uitvoeren. GI had desnoods procedurele stappen richting de (financiering weigerende) gemeente moeten nemen.
Blokkeren info aan Hof baat niet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018 (pub. 24-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3499
Vader en kind blokkeren in het geding brengen van deskundigenrapportage. Bekrachtiging OTS/UHP, nu Hof geen verbetering van ontwikkelingsbedreiging heeft kunnen vaststellen.
Rechter en alle partijen dienen over dezelfde stukken te beschikken
Rechtbank Rotterdam 27-02-2018 (pub. 16-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1621
Onderzoeksinstituut legt aparte rapporten van ouders over, zonder dat ouders inzage hebben in elkaars rapport. Rb: staat op gespannen voet met beginsel van hoor en wederhoor.
Benoeming deskundige bij OTS en ontheffing uit gezag
Parket bij de Hoge Raad 14-07-2017 (pub. 22-09-2017), ECLI:NL:PHR:2017:886
Uithuisplaatsing. A-G geeft overzicht van de criteria voor toe-/afwijzing van verzoek benoeming deskundige o.g.v. art. 810a Rv en de recente rechtspraak.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Limburg 22-08-2018
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8603
Eiseres stelt dat pp een affectieve relatie hebben gehad en dat gedaagde geld van haar heeft geleend. In een mail is geschreven: ‘Ik ga zeker met jou een plan opstellen omtrent de terugbetaling van het door jou aan mij geleende’. Gedaagde ontkent de affectieve relatie, ontkent geld geleend te hebben en ontkent de mail gezonden te hebben. Ktr. is voornemens een deskundige te benoemen om te achterhalen door wie van partijen de e-mail is gestuurd. Pp mogen zich hierover uitlaten.
FPJE
Rechtbank Rotterdam 09-07-2018
(pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6792
Vervolg op Rb Rotterdam 13-12-2017.ECLI:NL:RBROT:2017:10913 GI heeft deskundigenonderzoek via NIFP niet tijdig laten uitvoeren. Primair taak GI om binnen OTS, mede ter voorkoming UHP, een dergelijk, noodzakelijk geacht onderzoek voortvarend te laten uitvoeren. Kinderrechter: GI is haar taak om verantwoorde hulp aan de kinderen te verlenen onvoldoende nagekomen. GI had desnoods procedurele stappen richting de (financiering weigerende) gemeente moeten nemen. Nu alsnog start onderzoek met toestemming andere gemeente.
FPJE
Rechtbank Rotterdam 13-12-2017
(pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10913
Verzoek verlenging ondertoezichtstelling. Het behoort tot de taak van de GI om met voortvarendheid een deskundigenonderzoek te laten uitvoeren. Verzoek van moeder om de kinderen bij haar te plaatsen wordt afgewezen, omdat zij op basis van artikel 1:265b BW niet tot de kring van verzoekers behoort. Vervolg: Rb Rotterdam 09-07-2018.ECLI:NL:RBROT:2018:6792
FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-07-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3149
Deskundigenonderzoek ex artikel 810a, lid 2 RvVerzoek ex artikel 810a Rv afgewezen. Nu geen beroep is ingesteld tegen de verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing kan het verzoek om een contra-expertise niet mede tot beslissing van de zaak leiden.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-07-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3146
Mooie overeenkomst ter zitting waaruit blijkt dat de ouders zich tot doel hebben gesteld dat er ontspanning, veiligheid en eerlijkheid ontstaat, waarbij alles tussen hen in toekomst vanzelfsprekend zal gaan verlopen en er een florissant (gezamenlijk) ouderschap gaat zijn. Ook zullen ze elkaar bijstand verlenen in elkaars ouderschap, met besef dat dit een niet vanzelfsprekende omslag is, zodat vergissingen en of fouten niet afgestraft zullen worden. Deze laatste kunnen worden ingebracht in traject ouderschapsonderzoeker(s).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN