Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Deskundigenonderzoek X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Geen deskundigenonderzoek bij geschil over hoofdverblijf
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 26-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8464
Een geschil over hoofdverblijf kind valt niet onder het toepassingsbereik van art. 810a lid 2 Rv (verzoek om deskundigenonderzoek). Dit artikel ziet op maatregelen van kinderbescherming.
Hoofdverblijf bij vechtscheiding: onderzoek naar beide ouders
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 26-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8461
Ouders voeren al jarenlang procedures. Tbv beslissing over hoofdverblijf geeft Hof aan deskundige opdracht om persoonlijkheid, functioneren en opvoedkundig vermogen van ouders te beschrijven.
Geen geschikte plek, hulp of onderzoek voor kwetsbare minderjarige
Rechtbank Rotterdam 09-07-2018 (pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6792
Taak GI om noodzakelijk geacht onderzoek voortvarend te laten uitvoeren. GI had desnoods procedurele stappen richting de (financiering weigerende) gemeente moeten nemen.
Blokkeren info aan Hof baat niet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018 (pub. 24-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3499
Vader en kind blokkeren in het geding brengen van deskundigenrapportage. Bekrachtiging OTS/UHP, nu Hof geen verbetering van ontwikkelingsbedreiging heeft kunnen vaststellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Parket bij de Hoge Raad 20-09-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1294
Art. 80a lid 1 RO. Personen- en familierecht. Jeugdrecht. Verzoek moeder tot beëindiging uithuisplaatsing dochter. Tevens verzoek om deskundige te benoemen; recht op deskundigenonderzoek, art. 810a lid 2 Rv.
FPJE
Hoge Raad 16-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2103
Art. 80a lid 1 RO. Personen- en familierecht. Jeugdrecht. Verzoek moeder tot beëindiging uithuisplaatsing dochter. Tevens verzoek om deskundige te benoemen; recht op deskundigenonderzoek, art. 810a lid 2 Rv.
FPJE
Parket bij de Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:792
Personen- en familierecht. Jeugdrecht. Verzoek Raad voor de Kinderbescherming tot beëindiging gezag van moeder over minderjarige. Moeder verzoekt een deskundige te benoemen; art. 810a lid 2 Rv. Klacht dat hof daarop niet heeft beslist.
FPJE
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1984
Verzoek Raad voor de Kinderbescherming tot beëindiging gezag van moeder over minderjarige door rechtbank toegewezen en door Hof bekrachtigd. Moeder verzocht in hoger beroep subsidiair een deskundige te benoemen (art. 810a lid 2 Rv) en vraagt ter zitting aanhouding met het oog daarop wat het Hof doet. Na de zitting herroept moeder haar standpunt en moet het erop worden gehouden dat zij haar subsidiaire verzoek handhaafde. Klacht dat hof daarop niet heeft beslist is gegrond. Vernietiging in cassatie en doorverwijzing.
FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4308
Beëindiging gezag; hof gelast een deskundigenonderzoek naar de vraag of een verhuizing van de minderjarige naar Polen (naar een pleeggezin) in zijn belang is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN