ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rb verzoekt RvdK om verkennend onderzoek in te stellen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4509
Betreft de vraag of raadsonderzoek ivm zorgregeling mogelijk is zonder dat dit (te) belastend is voor jongen (2008) of gezin. Evt. onderzoek door alleen deskundigen om hem (en gezinssysteem) heen te benaderen?
Veilige brug nodig voor zoon (2005) die sinds 2016 niet meer naar vader wil
Gerechtshof Amsterdam 21-05-2019 (pub. 03-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1779
Hof: niet centraal dient te te staan hoe zoon bewogen kan worden het contact met zijn vader aan te gaan, maar hoe de ouders toegerust kunnen worden om een veilige brug voor hem te bouwen.
Rb kan ouders niet gelasten mee te werken aan forensisch onderzoek
Rechtbank Rotterdam 16-05-2019 (pub. 27-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4307
De wet biedt hiervoor nl. geen grondslag, dus afwijzing verzoek GI gelasting onderzoek ouders. Rb acht onderzoek wel noodzakelijk en verwacht dan ook dat vader mbt de kinderen daaraan medewerking verleent.
Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3586
Afwikkeling samenlevingsovk. Peildatum waarderering woning: bestond daarover wel/geen overeenstemming? Partijen zijn gebonden aan taxatie door gezamenlijk benoemde makelaar, ondanks dat niet is afgesproken dat dit bindend was. Woning terecht toegedeeld aan vrouw, mede in aanmerking genomen het in de samenlevingsovk opgenomen voorkeursrecht. Wel aanvullende taxatie ivm aanbouw. Uitleg samenlevingsovk tav vergoedingsrecht.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1983
Vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2018:3586. Geen grond om terug te komen op bindende eindbeslissing mbt toedeling woning aan vrouw. Deskundigenrapport makelaar wordt gevolgd, ondanks bezwaren partijen tegen waardering.
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019
(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5151
Ter zitting bereikte overeenstemming mbt verdeling VOF (afrekenen obv peildatum 1/1/2010 tegen balans 31/12/2009) is vastgelegd in tussenbeschikking. Vrouw komt hierop terug. Rb: er is sprake van een bindende eindbeslissing. Niet gebleken dat deze berust op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Benoeming deskundige teneinde onderneming te waarderen obv uitgangspunten zoals ter zitting door partijen overeengekomen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019

(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4515
Bij beroep van ouders tegen gezagsbeëindiging maakt vader bezwaar tegen onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. 1. De RvdK is onderdeel van het Ministerie van J&V en oefent zijn taken formeel uit namens de minister (art. 1:238 lid 2 BW, maar de raad heeft i.c. een zelfstandige bevoegdheid art. 1:267 BW. Geen reden om niet de raad als belanghebbende aan te merken. 2. Eisen waaraan het onderzoek van de raad moet voldoen (r.o. 6.5). Onderzoek i.c. niet onzorgvuldig. Beschikking tot gezagsbeëindiging bekrachtigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019

(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4509
Anders dan rb, houdt hof het gezamenlijk gezag vd ouders in stand. Hof verzoekt raad een verkennend onderzoek te doen naar de vraag of een raadsonderzoek niet te belastend is voor kwetsbare jongen (2008). De vraag die hierbij van belang is, is of een raadsonderzoek mogelijk is zonder dat dit (te) belastend is voor hem en/of het gezinssysteem. Een mogelijkheid is wellicht om niet met de jongen zelf in gesprek te gaan maar informatie in te winnen bij de (bij het gezin en de jongen) betrokken deskundigen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN