Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Moet buitenlands pensioen worden verevend?
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1219
Voor toepassing van Wvps op buitenlandse pensioenregeling is beslissend of deze de functie heeft van oudedagsvoorziening. Niet vereist is periodieke, levenslange uitkering en afkoopverbod.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVPE
Rechtbank Den Haag 07-06-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7073
ScheidingMK; partneralimentatie; afwikkeling huwelijksvermogensrecht.
PE
Parket bij de Hoge Raad 13-04-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:409
Valt buitenlandse pensioenregeling onder het toepassingsbereik van art. 1 lid 8 Wvps? A-G: Waar het om gaat is of een buitenlandse voorziening in de context van het maatschappelijke leven in het desbetreffende land een functie vervult die in voldoende mate overeenstemt met de Nederlandse pensioenvoorzieningen waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is. Niet is in alle gevallen vereist dat sprake is van een levenslange uitkering (art. 15 Pw) en een afkoopverbod (art. 65 Pw).
PE
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1219
Valt buitenlandse pensioenregeling onder het toepassingsbereik van art. 1 lid 8 Wvps? Beslissend is of de buitenlandse pensioenregeling in de context van het maatschappelijke leven in het desbetreffende land een functie vervult die in voldoende mate overeenstemt met de functie van de Nederlandse pensioenregelingen waarop de Wvps van toepassing is, te weten: oudedagsvoorziening. Niet bepalend of de regeling aanspraak geeft op periodieke, levenslange uitkering, waarop afkoopverbod van toepassing is.
HVPE
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:519
Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak is afgekocht, en afkoopsom is tijdens huwelijk geïnvesteerd in een gemeenschappelijke woning. Vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap voor afkoopbedrag?
HVPE
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1180
Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak (die niet wordt verevend: art. 2 lid 1 Wvps) is afgekocht, en tijdens huwelijk geïnvesteerd in woning. HR: het strookt met de Wvps om afgekochte pensioenrechten bij de verdeling van een huwelijksgemeenschap op een zo veel mogelijk gelijke wijze in aanmerking te nemen als niet afgekochte pensioenrechten. Afkoopsom moet tot nominale bedrag worden aangemerkt als privévermogen van de man, die voor dat bedrag een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap heeft.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN