ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Man had kunnen weten dat zijn pensioen verevend moest worden
Gerechtshof Den Haag 08-06-2021 (pub. 16-07-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1346
Vrouw heeft vanaf de echtscheiding in 2014 recht op een deel van het pensioen van de man. Dat hij dit destijds niet heeft meegenomen bij het vaststellen van zijn draagkracht voor kinderalimentatie komt voor zijn rekening en risico.
Inwerkingtreding Wetsvoorstel verdeling pensioen bij scheiding opnieuw uitgesteld
Minister Koolmees meldt de Tweede Kamer dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2022 wordt verschoven naar 1 juli 2022. Conversie wordt dan de standaard.
Ook voorhuwelijks pensioen man moet worden verevend
Rechtbank Amsterdam 14-04-2021 (pub. 06-07-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:3207
Conform de huwelijkse voorwaarden heeft vrouw aanspraak op deel van voorhuwelijks pensioen van man. Geldt ook voor periode van vorig huwelijk van man, nu deze ex-vrouw had afgezien van pensioenverevening; niet over huwelijk daarvoor.
Verbruikte pensioenuitkeringen moeten alsnog worden verrekenend
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-06-2021 (pub. 22-06-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:5827
Feit dat man al uitgekeerde pensioentermijnen heeft verbruikt is onvoldoende voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking inzake pensioenverdeling (Boon/Van Loon). Geen matiging, omdat man aan vordering vrouw kan voldoen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-06-2021

(pub. 16-07-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1346
Huwelijk ontbonden op 18 juli 2014. Vanaf 2016 betalen pensioenfondsen aan vrouw haar aandeel in pensioen man. Hof wijst aanspraak van vrouw jegens man op haar aandeel in zijn pensoen over tussenliggende periode (2014-2016) toe. Verweer man dat vrouw de vereveningsformulieren laat aan pensioenfondsen heeft toegestuurd wordt gepasseerd: man had kunnen weten dat zijn pensioen verevend moest worden. Dat hij dit niet heeft meegenomen bij vaststellen van zijn draagkracht voor kinderalimentatie komt voor zijn rekening en risico.
Rechtbank Gelderland 13-07-2021
(pub. 15-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:3670
Pensioen- en stamrechten.Toepassing afstemmingsregel. Art. 3:324 lid 3 BW, afwijzing extra rente en kosten. R & B tussen ex-echtelieden. Gedachte achter art. 3:324 lid 3 BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-06-2021
(pub. 15-07-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2015
Het gaat in deze zaak om de vraag of de bepaling over – samengevat – de wederzijdse afstand van pensioenrechten in het echtscheidingsconvenant tussen de vrouw en haar ex-echtgenoot op grond van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, buiten toepassing moet worden verklaard
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN