ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Communicatie door pensioenfonds over uitruil partnerpensioen moet beter
Pensioen in eigen beheer: vrouw spreekt man aan maar moet bij de B.V. zijn
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-08-2021 (pub. 06-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8124
Pp hebben vermogen ingebracht in een B.V., die op enig moment teveel heeft uitgekeerd aan man. Daardoor heeft vrouw geen vordering op hem; zij moet B.V. aanspreken. En: gelijke inbreng betekent niet per se gelijke uitkering.
Pensioen verevenen of verrekenen in geval van "en/of" in huwelijkse voorwaarden?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-07-2021 (pub. 02-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6797
Geen expliciete afspraken gemaakt in huwelijkse voorwaarden over verevenen of verrekenen ("en/of"-clausule). Daarom geldt uitgangspunt Wvps: niet expliciet uitgesloten, dus verevenen. I.c. ook het voorhuwelijks pensioen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 15-09-2021
(pub. 22-09-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:8090
“Ex-samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst grotendeels (voor)gefinancierd door vennootschap van de man. Verdeling eenvoudige gemeenschappen en groot aantal vorderingen over en weer. Partijen twisten over de aanspraak van de vrouw op partnerpensioen. De rechtbank is voornemens een deskundigenonderzoek te gelasten inzake het partnerpensioen.”
Gerechtshof Den Haag 14-09-2021
(pub. 21-09-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1673
Hof acht vordering tot verklaring voor recht i.v.m. verdeling pensioenrechten niet toewijsbaar omdat deze is gericht tegen pensioenfonds terwijl belang is gelegen in verdeling huwelijksgemeenschap en ex echtgenoot geen partij is in de procedure.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-08-2021

(pub. 06-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8124
Partijen hebben vermogen ingebracht in B.V. Afwijzing vordering vrouw op man ter zake pensioen: evt. te hoge uitkering door B.V. aan man levert geen vordering van vrouw op man op, maar vordering van B.V. op man (onverschuldigde betaling). De vrouw heeft slechts een eventuele vordering op de B.V. tot uitkering van pensioen dat ten onrechte niet aan haar is uitgekeerd. Bovendien: ook al hebben pp een gelijk vermogen ingebracht, dan staat niet vast dat pp ieder aanspraak konden maken op de helft van het uitgekeerde pensioen.
Rechtbank Amsterdam 25-08-2021
(pub. 06-09-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:4426
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Tijdens mondelinge behandeling afspraken gemaakt over een bindend advies. Aangezochte deskundige wil niet bindend adviseren. Naar oordeel rechtbank heeft het advies desondanks tussen partijen wel als bindend te gelden.
Gerechtshof Amsterdam 03-08-2021
(pub. 06-09-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:2406
Redelijke uitleg afspraken verevening pensioenrechten in convenant brengt met zich dat verstrijken wettelijke termijn voor doen mededeling aan uitvoeringsorgaan ertoe leidt dat man is gehouden ervoor te zorgen dat tijdens huwelijk opgebouwde pensioen (alsnog) wordt verevend, zo mogelijk door verstrekken volmacht/alsnog indienen getekende formulieren, zodat uitkering door uitvoeringsorgaan alsnog kan plaatsvinden, of door rechtstreekse betaling aan vrouw van wat haar toekomt. NL rechter komt rechtsmacht toe ex art. 6 aanhef en onde...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN