ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Minister vraagt aandacht voor nabestaandenrisico bij overlijden vóór pensioendatum
Wie is (proces-)bevoegd: de curator of de curandus?
Parket bij de Hoge Raad 14-04-2023 (pub. 04-05-2023), ECLI:NL:PHR:2023:428
Curandus is bekwaam op te treden als verweerder in echtscheidingsprocedure, ongeacht reden curatele. Dit is echter beperkt tot hoogstpersoonlijke verweren; geen vermogensrechtelijke verweren zoals pensioenverweer. Niet-ontvankelijk.
Vrouw vordert deel ouderdomspensioen man bij de handelskamer - is deze bevoegd?
Rechtbank Amsterdam 19-04-2023 (pub. 26-04-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:2081
Vrouw brengt vordering op deel pensioen man aan bij handelskamer Rb. Man werpt bevoegdheidsincident op. Afgewezen: geen duidelijke aanwijzing dat vorderingen vrouw tezamen minder dan € 25.000,00 bedragen. Handelskamer bevoegd.
Gestelde pensioenafspraak impliceert wijziging huwelijkse voorwaarde: nietig
Rechtbank Den Haag 29-10-2021 (pub. 14-04-2023), ECLI:NL:RBDHA:2021:17238
Afspraak impliceert wijziging vermogensrechtelijke verhouding pp. Door tijdens huwelijk uitvoering te geven aan huwelijkse voorwaarde (pensioenverevening door afkoop) kan vrouw geen rechtstreeks beroep meer doen op pensioenaanspraak.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 24-05-2023
(pub. 05-06-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:4154
Vordering tot betaling deel pensioen aan ex-partner toegewezen.
Rechtbank Noord-Holland 12-05-2023
(pub. 24-05-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:4463
Toewijzing van verzoek om nihilstelling partnerbijdrage. Na een lang huwelijk hebben beide partijen na de echtscheiding een vrijwel identieke financiële uitgangspositie. Het vermogen is bij helfte gedeeld en de ex-partners krijgen even hoge AOW- en pensioenuitkeringen. De man heeft extra inkomsten, eerst tot zijn 73e ook inkomsten uit betaald werk en daarna alleen nog inkomsten uit de verhuur van een aan hem toegedeeld bedrijfspand. Tegenover de huurinkomsten staan ook kosten. De rechtbank is van oordeel dat niet van de man...
Parket bij de Hoge Raad 14-04-2023

(pub. 04-05-2023), ECLI:NL:PHR:2023:428
Man heeft zich in echtscheidingsprocedure verzet tegen het uitspreken ES, zoals verzocht door vrouw, onder meer door een pensioenverweer ex art. 1:153 lid 1 BW. Zijn curator heeft hem geen toestemming gegeven voor vermogensrechtelijke verweren. Rb + hof verklaren man daarom niet ontvankelijk in pensioenverweer. P-G concludeert dat dit juist is, omdat ongeacht reden curatele curandus bekwaam is op te treden als verweerder in ES, maar dat is beperkt tot hoogstpersoonlijke verweren en geen vermogensrechtelijke verweren.
Rechtbank Amsterdam 19-04-2023

(pub. 26-04-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:2081
Afwijzing door man opgeworpen bevoegdheidsincident. Artikel 93 sub b Rv bepaalt dat zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde behandeld en beslist worden door civiele kamer rechtbank, tenzij duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000. Vorderingen vrouw m.b.t. ouderdomspensioen deels van onbepaalde waarde. Civiele kamer bevoegd, tenzij er duidelijke aanwijzingen bestaan dat vorderingen samen geen hogere waarde vertegenwoordigen dan € 25.000. Dat is niet het geval. ...
Rechtbank Gelderland 16-11-2022
(pub. 25-04-2023), ECLI:NL:RBGEL:2022:7532
Echtscheiding met nevenverzoeken. Partijen, Iraanse en Nederlandse nationaliteit, in Iran getrouwd. Partneralimentatie: behoeftigheid, behoefte, draagkracht, geen rekening gehouden met bruidsschat, limitering (één jaar ná echtscheiding). Afwikkeling Iraanse huwelijkse voorwaarden. HHV 1978. Ondubbelzinnige keuze gemaakt voor Iraans recht. Op basis van dit uitgangspunt is toepassing wagonstelsel uitgesloten.ECLI:NL:HR:2021:1721 Art. 10:6 BW. Echtscheidingsverzoek ingeleid door man. Hij heeft destijds ingestemd met huwelijkse voorwa...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Kind onder de nieuwe Pensioenwet minder beschermd dan partner
Mr. Frederique Hoppers, 28-03-2023
De invoering van het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' zal ertoe leiden dat een kind van wie de ouders zijn overleden minder bescherming kent dan een partner. Heeft de wetgever dat daadwerkelijk bedoeld?
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.
Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
Eric de Bruijn, 11-05-2020
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN