ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Uitkeringsperiode Oudedagsverplichting aanpasbaar vanwege Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd
V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen 24-03-2020)
Voorhuwelijks nihilbeding partneralimentatie is nietig
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-02-2020 (pub. 10-03-2020), ECLI:NL:RBZWB:2020:864
Overeenkomst (hwv) waarbij voorafgaande aan huwelijk wordt afgezien van levensonderhoud, is nietig. Beroep hierop niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Daarvoor met name huidige situatie van belang.
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 in de Kamer
Nota naar aanleiding van het nader verslag
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 16-03-2020
(pub. 09-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:2569
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Hoofdverblijf en zorgregeling, kali: behoefte o.b.v. huidige hogere inkomen & schoolkosten uit vermogen, pali: hofnorm, verdiencapaciteit, geen limitering, verdeling: Australisch recht, afspraak verdeling pensioen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-04-2019
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:RBZWB:2019:1418
Zelfstandig ondernemer, omvang van het ouderdomspensioen en tijdelijke overbruggingspensioen, (zekerheidstelling van aanspraken op) bijzonder partnerpensioen, reeds verstreken pensioentermijnen, schuldeisersverzuim, garantstelling, bijstortverplichting en hoofdelijk schuldenaarschap.
Parket bij de Hoge Raad 06-03-2020
(pub. 31-03-2020), ECLI:NL:PHR:2020:225
Huwelijksvermogensrecht. Geschil over verrekenbeding en pensioen in eigen beheer. Voorwaardelijk incidenteel middel over uitleg verrekenbeding t.a.v. inkomsten (uit arbeid of winst uit onderneming).
Rechtbank Limburg 11-03-2020
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:2107
Kosten verbouwing woning is “kosten huishouding”. Deze dienden naar evenredigheid inkomen en dan vermogen te worden voldaan. Enkele feit RC schuld, bewijst niet dat man meer heeft bijgedragen dan zijn aandeel. Nu hij RC-schuld heeft, is zijn OI negatief, zodat niets valt te verrekenen. DGA dient zorg te dragen voor afstorting bij pensioenverzekeraar van kapitaal (commerciële waarde aanspraak). In casu vraagt vrouw slechts afstorting van pensioenaanspraak waarvoor in jaarstukken voorziening is genomen (fiscale waarde).
Gerechtshof Amsterdam 21-01-2020
(pub. 16-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:111
Levensverzekering met pensioenclausule. Geschil tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar over de rechten van de ex-echtgenote van de verzekeringnemer. Processueel ondeelbare rechtsverhouding die zou meebrengen dat ook de ex-echtgenote in het geding had moeten worden geroepen? C-polis waarbij de werknemer zelf de verzekeringnemer is. Artikel 2 lid 4 onder C Pensioen- en spaarfondsenwet; artikel 22 Regelen Verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en Spaarfondsenwet (oud). De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat de ex-ech...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN