ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw verkoopt twee dagen voor peildatum woning aan moeder in Italië: benadeling gemeenschap?
Rechtbank Midden-Nederland 17-11-2023 (pub. 29-11-2023), ECLI:NL:RBMNE:2023:5990
Vrouw heeft twee dagen voor de peildatum de gemeenschappelijke woning verkocht aan haar moeder. Op zitting komen partijen hertaxatie overeen. Rb bepaalt dat als waarde hoger is dan verkoopbedrag ad € 500.000, de vrouw het meerdere moet vergoeden.
Ouderdomspensioen afgekocht vóór het huwelijk: nominaal vergoedingsrecht voor de vrouw
Vrouw heeft het door haar voor het huwelijk opgebouwde pensioen afgekocht. Op dit pensioen is de Wvps van toepassing. Afkoopbedrag is op gezamenlijke bankrekening gestort. Vrouw heeft daarom een – nominaal – vergoedingsrecht.
Moeten pensioendotaties die niet zijn gedaan, toch worden meegerekend bij pensioenverevening?
Hoge Raad 17-11-2023 (pub. 17-11-2023), ECLI:NL:HR:2023:1596
HR: bij de berekening van het te verevenen pensioen moet worden uitgegaan van de tijdsevenredige aanspraak op het ouderdomspensioen; niet slechts van de aanspraak voor zover die op het tijdstip van de echtscheiding is gefinancierd.
Uiterste transitiedatum nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld naar 1 januari 2028
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2021
(pub. 05-12-2023), ECLI:NL:GHARL:2021:1721
Tussenbeschikking. Partneralimentatie: naar aanleiding van getuigenverhoor wordt de man in de gelegenheid gesteld om een memorie na getuigenverhoor te nemen; de vrouw kan daarop vervolgens reageren. Verdeling eenvoudige gemeenschappen: hof voornemens deskundigen te benoemen. Pensioenaanspraken vrouw: hof voornemens deskundigen te benoemen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgenomen deskundigen, de vraagstelling en het gevraagde voorschot.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-09-2020
(pub. 05-12-2023), ECLI:NL:GHARL:2020:9508
Langslepende echtscheiding. Man toegelaten tot bewijs dat vrouw samenwoont. Bestaand expertiserapport onvoldoende, want is van periode voor ontbinding. Verdeling eenvoudige gemeenschappen: vw van Rb in 2018 niet in vervulling gegaan, dus geen verdeling plaatsgevonden, dus 4 panden moeten opnieuw getaxeerd worden. Geen schending 2-conclusieleer: vrouw heeft vordering nader geconcretiseerd bij akte. Benoeming deskundige ivm mogelijkheid afstorten pensioen vd vrouw door BV. Hof benoemt dat pp elkaar in wurggreep houden.
Rechtbank Midden-Nederland 17-11-2023

(pub. 29-11-2023), ECLI:NL:RBMNE:2023:5990
1. Vrouw heeft 2 dgn voor peildatum gemeenschappelijke woning verkocht aan haar moeder in Italië. Ook al had vrouw bestuur, is dit onbehoorlijk richting man. Benadeling gemeenschap. Pp komen hertaxatie overeen. Rb: als waarde hoger is dan bedrag verkoop, moet vrouw meerdere vergoeden aan gemeenschap. 2. Vrouw heeft het door haar voor het huwelijk opgebouwde pensioen afgekocht. Op dit pensioen is de Wvps van toepassing. Afkoopbedrag is op gezamenlijke bankrekening gestort. Vrouw heeft daarom een – nominaal – vergoedingsrecht.
Hoge Raad 17-11-2023

(pub. 17-11-2023), ECLI:NL:HR:2023:1596
Hof heeft niet aan vrouw gevraagd welke stukken ontbraken o.g.v. verzoek om stukken van man in het geding te krijgen. Hof heeft onvoldoende gemotiveerd dat vrouw dit verzoek niet handhaaft. Vrouw heeft tijdens zitting bedrog aangekaart, waardoor rechter haar in gelegenheid had moeten stellen dit nader uiteen te zetten. Bij berekening van te verevenen pensioen moet worden uitgegaan van tijdsevenredige aanspraak op ouderdomspensioen, en niet slechts van aanspraak voor zover die op tijdstip echtscheiding is gefinancierd.
Rechtbank Rotterdam 03-11-2023

(pub. 09-11-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:10179
Pensioenverevening tussen ex-echtgenoten. Nederlandse rechter rechtsmacht (o.m. art. 7 lid 2 Rv). Wvps geldt ook voor pensioen tijdens huwelijk opgebouwd o.g.v. Duitse pensioenregeling uitgevoerd door Duitse pensioenuitvoerder (art. 1 lid 8 Wvps). Voor buitenlandse pensioenregeling geldt geen recht op rechtstreekse uitkering jegens uitvoeringsorgaan. Recht op uitbetaling bestaat alleen tegenover ex-echtgenoot. Persoon 1 veroordeeld om vanaf bereiken pensioengerechtigde leeftijd telkens voor persoon 2 opgebouwde deel bruto-pensioen...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: De nieuwe pensioenwet en scheiding
Prof. mr. dr. Mark Heemskerk en Drs. Jasper Horsthuis, 26-09-2023
Hoogleraar/advocaat pensioenrecht Mark Heemskerk en Jasper Horsthuis bespreken de hoofdlijnen van de Wet Toekomst Pensioenen, die sinds 1 juli 2023 van kracht is, en de gevolgen daarvan voor de scheidingspraktijk.
Kind onder de nieuwe Pensioenwet minder beschermd dan partner
Mr. Frederique Hoppers, 28-03-2023
De invoering van het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' zal ertoe leiden dat een kind van wie de ouders zijn overleden minder bescherming kent dan een partner. Heeft de wetgever dat daadwerkelijk bedoeld?
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN