ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s): LHBT X
meer >>

NIEUWS

Verzoek van ouders tot wijziging van geslacht kind in geboorteakte
Rechtbank Noord-Holland 27-11-2019 (pub. 02-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:9705
Overtuiging van kind tot een ander geslacht te behoren dan in geboorteakte is vermeld, is "doorleefd en bestendig". Ouders ondersteunen kind, het proces zelf is onomkeerbaar, en minister is bezig met wetgeving. Toewijzing verzoek.
Genderneutraal paspoort
Rechtbank Noord-Nederland 24-07-2019 (pub. 07-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3437
Aangetoond dat sprake is van genderdysforie: man noch vrouw. Ondanks ontbreken wettelijke basis toewijzing van verzoek opmaken nieuwe geboorteakte, waarin wordt opgenomen dat geslacht niet is kunnen worden vastgesteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 27-11-2019

(pub. 02-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:9705
Doorleefde en bestendige overtuiging van minderjarige (2004) tot het andere geslacht te behoren; proces van geslachtsaanpassing inmiddels onomkeerbaar. Gezien verklaring ouders hierover en bericht Minister Dekker van Justitie en Veiligheid dat het ook mogelijk moet worden voor jongeren ónder de 16 jaar om via verzoek aan rechter te komen tot wijziging geslachtsregistratie indien dit in belang minderjarige is, oordeelt rb dat verzoek daartoe van ouders kan worden toegewezen. Tevens voornaamwijziging.
Rechtbank Noord-Nederland 24-07-2019

(pub. 07-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3437
Verzoek gelasting doorhalen van geboorteakte en opmaken van nieuwe geboorteakte, waarin wordt opgenomen dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld, en wijziging van voornamen. Verzoekster heeft aangetoond dat sprake is van genderdysforie en dat zij de overtuiging heeft dat tav het geslacht sprake is van noch man noch vrouw. Toewijzing van verzoeken, ondanks ontbreken van wettelijke basis. Rb zoekt aansluiting bij Rb Limburg 28-05-2018.ECLI:NL:RBLIM:2018:4931
Rechtbank Rotterdam 25-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5145
Onveranderde opstelling ouders. Ontkenning transgenderproblematiek kind. De gedeelde wens van iedereen (incl. het kind) is gezagsbeeïndiging. Perspectief ligt bij kamertrainingstraject. Geen tot sporadisch contact tussen kind en moeder. Ouders nemen al lange tijd geen opvoedverantwoordelijkheid en zijn ook nu niet bereid die te nemen. Veel onduidelijkheid voor kind. Het kind verdient een voogd die hem ondersteunt in het kamertrainingstraject, en transitie bij de genderpoli. Voogdij bij GI.
Rechtbank Limburg 28-05-2018

(pub. 28-05-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4931
Rb wijst verzoek van OvJ toe om in geboorteakte van belanghebbende (bh) vermelding van geslacht ‘vrouwelijk’ te verbeteren in ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’. In geboorteakte van bh (geb. 1961): 'mannelijke geslacht'. In 2001 na operatie van bh gewijzigd in vrouwelijk. Bh beleeft zichzelf als genderneutraal. Rb meent, in afwijking van HR 30-03-2007 ECLI:NL:HR:2007:AZ5686 dat sprake is van maatschappelijke erkenning en - iig trend naar - juridische erkenning van een neutrale geslachtelijke identiteit.
Parket bij de Hoge Raad 30-03-2007
(pub. 30-03-2007), ECLI:NL:PHR:2007:AZ5686
Op art. 1:24 BW gegrond verzoek tot doorhaling geslachtsaanduiding in geboorteakte zonder opneming nieuwe geslachtsaanduiding in die akte. Ruimte voor aanpassing van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte overeenkomstig de overtuiging van de betrokkene omtrent diens geslachtelijke identiteit. Afwijzing verzoek in het onderhavige geval niet in strijd met art. 8 EVRM.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
LHBT

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN