ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Adoptie X
meer >>

NIEUWS

Het leed van de afstandsmoeders uit de jaren '60
Duizenden ongehuwde meisjes werden onder druk gezet om hun kinderen af te staan voor adoptie. Een van de moeders stelt nu de Staat aansprakelijk.
Betere band met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder niet uitzonderlijk
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Daarom leidt dit niet tot een uitzondering op minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Afwijzing verzoek tot adoptie van meerderjarige vrouw door stiefvader, met wie zij bijna haar hele leven in gezinsverband heeft geleefd.
Kan meemoeder het kind dat zij erkende nog adopteren?
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wat wél kan is dat bijzondere curator namens kind vernietiging erkenning vraagt; meemoeder kan daarna adopteren. Rb laat meewegen dat adoptie in buitenland meer zekerheid geeft.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 04-07-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3009
Herroeping adoptie, ondanks termijnoverschrijding.
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2986
Adoptie meerderjarige (1998) toegewezen. Afwijzing adoptieverzoek zou in dit geval een ongeoorloofde inmenging met zich brengen a.b.i. art. 8 EVRM in gezins- en familieleven van b(elanghebbende) en verzoekster (tante van b). Zo wordt b al sinds zijn 14-de door tante verzorgd en is hij vanwege zijn licht verstandelijke beperking, PTSS en hechtingsstoornis in hoge mate afhankelijk vd steun en structuur die zij hem biedt. Dit rechtvaardigt terzijdestelling meerderjarigheidseis art. 1:228 lid 1 sub a BW.
Rechtbank Midden-Nederland 06-06-2019
(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2449
Verzoek 31-jarige tot stiefmoederadoptie afgewezen. Weliswaar gezinsverband (family life), hoewel v(erzoekster) maar enkele jaren van haar jeugd in gezinsverband met stiefmoeder heeft geleefd, maar geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op het minderjarigheidsvereiste bij adoptie a.b.i. art. 1:228 lid 1BW. Dit nog afgezien vh te geringe leeftijdsverschil tussen v en stiefmoeder. Rb ziet in de psychische klachten van v - hoe naar ook - geen reden anders te oordelen.
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Vaststaat dat er een feitelijk gezinsverband is/was tussen moeder, haar in 2019 overleden tweede man en moeder's nu 37-jarige dochter. Het is echter in deze tijd – waarin stiefouders en samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen – niet uitzonderlijk dat iemand een betere band heeft met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder. Daarom geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op het minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Volgt afwijzing adoptieverzoek.
Rechtbank Limburg 18-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3662
Hoewel stiefvaderadoptie gezien leeftijd (stief)dochter (1977) niet meer het (primaire) karakter heeft van kinderbescherming, hebben (stief)dochter en stiefvader een zwaarwegend belang dat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de bestaande feitelijke gezins- en familiesituatie. Sprake van (zeer) bijzondere omstandigheden. Afwijzing verzoek zou jegens hen allebei een ongeoorloofde inbreuk opleveren op hun recht op familie- en gezinsleven abi art. 8 EVRM. Terzijdestelling minderjarigheidseis BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN