Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gezag/verblijfplaats/omgang X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Perpetuatio fori-beginsel geldt ook in appel
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018 (pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
NL rechter bevoegd, nu moeder met kind in NL woont ttv indienen verzoek (art. 8 Brussel IIbis). Latere wijziging van omstandigheden kan aan die bevoegdheid geen afbreuk doen. Dat beginsel geldt ook in appel.
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
NL rechter bevoegd in OTS-verzoek voor kind dat in Duitsland verblijft
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2018 (pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8065
Toetsing aan art. 8 lid 1 Brussel IIbis. Kind (2017) heeft grotere sociale binding met NL, en netwerkplaatsing bij grootvader in Duitsland was klaarblijkelijk als tijdelijke oplossing bedoeld.
Vaststelling gewone verblijfplaats kind
Rechtbank Amsterdam 27-06-2018 (pub. 05-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4626
Gewone verblijfplaats in Nederland. Dat moeder in 2015 met kind naar Turkije is gegaan en daar ongeoorloofd heeft gehouden, maakt niet dat gewone verblijfplaats is gewijzigd naar Turkije.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Den Haag 05-11-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13344
echtscheiding met nevenvoorzieningen, waaronder hoofdverblijfplaats minderjarige en verdeling huwelijksvermogen (naar Italiaans recht)
IP
Rechtbank Den Haag 19-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12742
Verzoek moeder te belasten met eenhoofdig gezag. T.t.v. indiening verzoek woonden moeder en kinderen in Afghanistan. Ouders en kinderen hebben NL nationaliteit. NL rechter rechtsmacht ex art. 5 Rv (verbondenheid zaak met NL rechtssfeer). Afghaans recht toepasselijk op beoordelen van de bestaande gezagssituatie (art. 16 HKV 1996) en NL recht op de beoordeling van het verzoek (art. 15 HKV 1996). Verzoek als niet weersproken en in het belang van de kinderen toegewezen.
JEIP
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
Ots-verzoek in appel alsnog toegewezen. NL rechter bevoegd, nu moeder met kind in NL woonachtig t.t.v. indienen verzoek (art. 8 Brussel IIbis). Perpetuatio fori-beginsel ook in appel van kracht. Vader, ouder zonder gezag, ontvankelijk in hoger beroep: in 1e aanleg is ots-verzoek gelijktijdig behandeld met verzoek vader tot gezamenlijk gezag, was vader belanghebbende, RvdK is ook in hoger beroep gekomen, hof heeft appelzaken gevoegd behandeld. Ots noodzakelijk om bestaande ontwikkelingsbedreigingen af te wenden.
IP
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3631
Echtscheiding. NL rechter rechtsmacht? Procedure zowel in Polen als in NL aanhangig. Niet in geschil dat Poolse procedure het eerst. Poolse rechter heeft zich bevoegd verklaard kennis te nemen van echtscheidingsverzoek, zodat hof zaak naar Poolse rechter verwijst (art. 19 Brussel IIbis) en Poolse rechter verzoekt zich uit te laten over bevoegdheid ten aanzien van verzoeken betreffende ouderlijk gezag, vaststellen hoofdverblijfplaats kinderen en kinderalimentatie (art. 8, lid 1 en 12, lid 1 Brussel II-bis).
IP
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018
(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Verklaring voor recht ouderlijk gezag over NL/Pools kind dat in Polen verblijft. NL rechter bevoegd? Ja, als sprake van internationale kinderontvoering. Daartoe moet beantwoord: was vader met gezag belast ttv overbrenging? Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. Welk recht toepasselijk? Haags Kinderbeschermingsverdrag 1961 biedt geen uitsluitsel. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. NL moet volgens Poolse recht ontstane gezagsverhouding erkennen. Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 brengt daarin geen verandering. Ongeoorloof...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag/verblijfplaats/omgang

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN