ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

NL bevoegd inzake voorlopige voogdij twee weeskinderen IS
Rechtbank Den Haag 03-04-2019 (pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5880
Zaak heeft zodanige aanknopingspunten met rechtssfeer Nederland, dat belang van kinderen het noodzakelijk maakt dat Nederlandse rechter zich bevoegd verklaart (uitzondering genoemd in art. 5 Rv).
Erkenning kind wijst op affectieve relatie, niet op huwelijk
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3856
Onduidelijk of sprake is van in Koeweit voltrokken huwelijk dat voor erkenning in aanmerking komt. Erkenning kind door man in NL wijst daar niet op. Vrouw is al alleen met gezag belast en krijgt verklaring voor recht.
Kind woont in buitenland, ouders in NL; gevolgen voor echtscheiding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2357
Kind woont bij oma in Thailand. Ouderschapsplan niet noodzakelijk: pp niet de verzorgende ouders. De NL-rechter niet bevoegd inzake hoofdverblijf/zorgregeling; wél bevoegd inzake kinder- en partneralimentatie.
Nederlandse rechter geen rechtsmacht in verhuiszaak
Rechtbank Amsterdam 07-03-2019 (pub. 28-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1634
Moeder met eenhoofdig gezag verhuist één week voor kort geding met kind (5) naar Duitsland. Vader vordert terugverhuizing. NL-rechter onbevoegd: hoofdverblijf jong kind bij moeder. Uitvoerige belangenafweging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 10-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5585
Verzoek toegang Bulgaarse consul op grond van het Weens verdrag inzake consulaire betrekkingen afgewezen; rechtsmacht Nederlandse rechter en toepasselijke recht na kinderontvoering; gezagsbeëindiging vader wonende in Bulgarije.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4188
Kort geding: moeder verbieden verblijfplaats kind te wijzigen en moeder te veroordelen terug te keren naar NL. NL rechter bevoegd (Brussel IIbis). Gezamenlijk ouderlijk gezag. Ongeoorloofde overbrenging/niet doen terugkeren kind dat voorafgaand aan vertrek naar Bulgarije gewone verblijfplaats in NL had. Art. 19 lid 2 Brussel IIbis niet toepasselijk: in Bulgarije geen sprake van procedure over ouderlijke verantwoordelijkheid. Vordering niet gebaseerd op HKOV, maar op gezagsrecht en daarmee op ouderlijke verantwoordelijkheid,. Bruss...
Rechtbank Amsterdam 16-01-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:188
Verklaring voor recht gezamenlijk ouderlijk gezag. NL rechter bevoegd: kind had gewone verblijfplaats in NL ttv indienen verzoek (art. 8 lid 1 Brussel IIbis); eenmaal bevoegd blijft NL rechter bevoegd tav alle samenhangende verzoeken gedaan in dezelfde procedure. Spaans recht toepasselijk (gewone verblijfplaats kind, art. 16 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996). Hoofdregel van art. 156 SBW: gezamenlijk gezag. Vader heeft belang bij verklaring voor recht met die strekking. Verzoek om dwangsom te verbinden aan omgang afgewezen.
Rechtbank Den Haag 03-04-2019

(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5880
Verzoek om gecertificeerde instelling te belasten met voorlopige voogdij over twee weeskinderen (2 en 3 jaar oud), geboren in kalifaat IS en verblijvende in vluchtelingenkamp in Noord-Syrië. Zaak heeft zodanige aanknopingspunten met rechtssfeer Nederland, dat belang van kinderen het noodzakelijk maakt dat Nederlandse rechter zich bevoegd verklaart (uitzondering genoemd in art. 5 Rv).
Gerechtshof Den Haag 17-04-2019
(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1229
Omgangsregeling in het kader van OTS. Bezwaar moeder tegen omgangsregeling gebaseerd op vrees dat vader haar, door in Turkije gestarte procedure omtrent eenhoofdig gezag, buiten spel probeert te zetten. Een dergelijke door Turkse rechter te wijzen uitspraak kan echter niet op erkenning in Nederland rekenen, nu minderjarige haar gewone verblijfplaats heeft in Nederland. Turkse rechter komt geen bevoegdheid toe. Weigeringsgrond ex art. 23 lid 2 sub a Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 verzet zich tegen erkenning uitspraak.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN