ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Woonplaats kind op Bonaire; heeft NL-rechter rechtsmacht bij gezagsverzoek?
Rechtbank Midden-Nederland 30-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4953
Nee. Bevoegdheid Nederlandse rechter kan niet aan Brussel IIbis worden ontleend: geldt alleen voor EU-lidstaten en Bonaire maakt daar geen onderdeel van uit. Evenmin aan (wel toepasselijk) Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996.
IS-vrouwen en kinderen in Syrië
Rechtbank Den Haag 16-09-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10611
Voorlopige voogdij door GI over 2 jonge kinderen in Syrisch vluchtelingenkamp. Gezagsvacuüm door overlijden moeder en onbekende verblijfsplaats vader. Dringend en noodzakelijk dat in gezag van de kinderen wordt voorzien.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10609
Verzoek voorlopige voogdij GI: zodanige aanknopingspunten met NL rechtssfeer dat belang kind het noodzakelijk maakt dat NL rechter zich bevoegd verklaart. Verzoek afgewezen: niet dringend en onverwijld noodzakelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7627
Gezag. Verklaring voor recht, wijzigingsverzoek. IPR. Rechtsmacht. Kind zonder toestemming vader naar Polen overgebracht. Dubbele nationaliteit kind. Erkenning van in andere staat van rechtswege ontstane gezagsverhouding, vader van rechtswege belast met gezag. Vermeerdering verzoek, wijzigingsverzoek tot eenhoofdig gezag afgewezen. 8 jo. 10 Brussel II-bis, 3 HKBV 1961.
Gerechtshof Den Haag 10-07-2019
(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1839
Verzoek betreffende gezag en zorgregeling. NL rechter rechtsmacht: moeder had banden met België en NL, verbondenheid met NL het sterkst, niet doorslaggevend dat moeder niet intentie had gewone verblijfplaats in België op te geven en zich in NL te vestigen, beide ouders maken deel uit van familiale omgeving kind en bij vaststelling plaats waar zich centrum leven kind bevindt, moet ook met vader rekening worden gehouden. Vraag of sprake van gezamenlijk gezag moet naar Belgisch recht worden beantwoord: gezamenlijk het gezag.
Rechtbank Midden-Nederland 30-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4953
Verzoek vader om ouders voortaan met gezamenlijk ouderlijk gezag te belasten. Nederlandse rechter niet bevoegd. Een regeling ex art. 38 lid 3 Statuut voor het Koninkrijk ontbreekt. Volgens Hoge Raad (2 mei 2014) moet in dat geval worden aangesloten bij de in internationale verdragen en EU-bepalingen neergelegde bevoegdheidsbepalingen. Nu ten tijde van de indiening van het verzoek de gewone verblijfplaats van het kind op Bonaire was, kan bevoegdheid niet aan Brussel IIbis of HKBV 1996 worden ontleend.
Rechtbank Noord-Holland 16-10-2019
(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8739
Toewijzing verzoek om eenhoofdig gezag (art. 1:253n BW jo art. 1:251a BW) na kinderontvoering. NL rechter rechtsmacht. Kind heeft inmiddels meer dan 5 jaar zijn gewone verblijfplaats in NL. Belgische procedure zal niet kunnen leiden tot terugkeer kind naar NL. Art. 3 IVRK: belang kind (14 jaar), die sinds 2014 in NL verblijft, heeft al lang geen contact meer met vader en mag niet nog langer in onzekerheid worden gelaten over de ouderlijke gezagsuitoefening over hem. NL recht toepasselijk (art. 17 HKBV 1996).
Rechtbank Den Haag 08-10-2019
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10573
Verzoek teruggeleiding naar Turkije afgewezen. Gewone verblijfplaats kind onmiddellijk voor overbrenging in Turkije. Geen ongeoorloofde overbrenging: moeder in Turkse scheidingsprocedure belast met voorlopig gezag, vervolgens met kind naar Nederland vertrokken. Wat de consequenties van het handelen van de moeder zijn voor het aan haar toebedeelde gezag, is niet ter beoordeling van de rechtbank in het kader van de teruggeleidingsprocedure.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN