Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gezag/verblijfplaats/omgang X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Vaststelling gewone verblijfplaats kind
Rechtbank Amsterdam 27-06-2018 (pub. 05-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4626
Gewone verblijfplaats in Nederland. Dat moeder in 2015 met kind naar Turkije is gegaan en daar ongeoorloofd heeft gehouden, maakt niet dat gewone verblijfplaats is gewijzigd naar Turkije.
Rechtbank Overijssel 06-06-2018 (pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2771
Brussel II-bis van toepassing? Rb geeft helder overzicht van alle aspecten die een rol spelen bij de vaststelling van de gewone verblijfplaats van een kind.
Spanje: 5 jaar cel voor kinderen verborgen houden voor vader
Gewone verblijfplaats Brussel II-bis
HvJ EU 28-06-2018, C512/17 (ECLI:EU:C:2018:513, 28-06-2018)
Nadere invulling van het begrip gewone verblijfplaats in Brussel II-bis van kind van 18 maanden. Zie voor de prejudiciële vragen nr. 28 van de uitspraak.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8065
Internationale bevoegdheid. Ouderlijke verantwoordelijkheid (Brussel II-bis). Minderjarige verblijft bij grootvader in Duitsland. In tegenstelling tot de rechtbank acht het hof de Nederlandse rechter wel bevoegd. Minderjarige heeft een grotere sociale binding met Nederland dan met Duitsland.
IP
Rechtbank Midden-Nederland 05-09-2018
(pub. 07-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4305
Hoofdverblijf kind. Kan vader Roemeense beslissing in NL ten uitvoer leggen of moet erkenning worden geweigerd? Weigeringsgronden art. 23 Brussel IIbis. Strijd met NL openbare orde: erkenning en tenuitvoerlegging houdt in dat kind moet worden teruggeleid naar Roemenië, terwijl dat voor haar ernstige bedreiging in ontwikkeling en ernstige schending persoonlijke leven oplevert. Exequaturverzoek vader afgewezen, verzoek moeder weigering erkenning toegewezen. Hoofdverblijf bij moeder in NL bepaald. Partijen blijven met gezamenlijk gez...
IP
Rechtbank Amsterdam 27-06-2018
(pub. 05-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4626
Verzoek gezag, hoofdverblijfplaats, vervangende toestemming paspoort. Is verzoek inzake ouderlijke verantwoordelijkheid: materiële reikwijdte Brussel IIbis. Gewone verblijfplaats kind: NL ook al houdt moeder kind ongeoorloofd in Turkije. NL rechter rechtsmacht (art. 8 Brussel IIbis). Aan toepasselijkheid Brussel IIbis staat niet in de weg dat Turkije geen lidstaat van EU. Geen litispendentie (art. 19 lid 2 Brussel IIbis, art. 13 HKV 1996). Turkije ten tijde van indiening nog geen partij. Toepasselijk recht: materiële werkingssfeer...
IP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-08-2018
(pub. 24-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3554
Beëindiging gezag. Vervolg beschikking 26 juli 2018. Voogdij kind 1 (Polen, 2001) opgedragen aan Poolse pleegouders, opdat zij verder in Polen kan opgroeien en daar nog als minderjarige begeleiding en ondersteuning kan krijgen om vanaf 18e leven in Polen te leiden waarbij zij ook dan nog in Polen hulp zal kunnen krijgen. Hof contact opgenomen met NL CA, wat heeft geresulteerd in nadere vraagstelling NL CA aan Poolse CA. Antwoord neemt iedere twijfel weg over rechtsgevolgen in Polen van rechtstreekse benoeming door hof van in Polen...
IP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-07-2018
(pub. 24-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3158
Beëindiging gezag? Vervolg beschikkingen 21 december 2017 en 31 mei 2018. Ten aanzien van kind 2 deskundigenonderzoek gelast. Ten aanzien van kind 1: mag het nadere verzoek van moeder ook in die zin worden opgevat dat voogdij exclusief aan Poolse pleegouders wordt overgedragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag/verblijfplaats/omgang

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN