ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ouders hebben onderzoeksplicht naar (tussen-)oplossingen voordat ze keuze rechter forceren
Rechtbank Noord-Nederland 07-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1912
Moeder verhuisde zonder (vervangende) toestemming met kindje van < 2 naar plaats 314 km van vader. Forse schrobbering, verplichting tot terugverhuizing en dwangsom.
Geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van afwijzing toestemming verhuizing
Rechtbank Den Haag 19-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is met kind verhuisd. Toestemming verhuizing afgewezen, hoofdverblijf kind bij vader. Maar geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad: wenselijk dat kind evt. appel in huidige verblijfplaats kan afwachten.
Negeren rechterlijke uitspraak loont uiteindelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1654
Ondanks 3 x afwijzing verzoek vervangende toestemming is moeder verhuisd. Maar ze hoeft niet met kinderen terug te verhuizen: kinderen zijn intussen geworteld en hebben behoefte aan rust en duidelijkheid.
Weekendwerk van vader weegt mee bij belangenafweging toestemming verhuizing moeder
Gerechtshof Den Haag 20-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:535
Moeder is (zonder toestemming) verhuisd. Vader kan zijn werk enkel in het weekend uitoefenen, waardoor weekendregeling voor hem moeilijk uitvoerbaar is. Hof bepaalt hoofdverblijfplaats van kinderen bij vader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-06-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5015
Dat vader al aantal jaren geen contact meer heeft met kind (2007) en even lang geen invulling heeft gegeven dan wel heeft kunnen geven aan het gezamenlijk gezag over dit kind, maakt dat sprake is van gewijzigde omstandigheden. Gezamenlijk gezag ouders blijf echter in stand. Vader belemmert beslissingen ten behoeve van het kind niet en (nieuwe) verhuisplannen van de moeder geven aanleiding zijn gezagspositie te handhaven.
Gerechtshof Den Haag 22-05-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1745
Misbruik DigiD bij aanvraag gezamenlijk gezag? Stel- en bewijsplicht. Vrouw heeft voldaan aan stelplicht; inconsistente en ongeloofwaardige verklaringen vader. Niet alsnog gezamenlijk gezag; gegronde vrees tot misbruik gezag door vader. Moeder had dus ook geen toestemming nodig voor verhuizing.
Rechtbank Rotterdam 13-02-2019
(pub. 27-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4319
De wens van de vrouw om van regio Rotterdam naar regio Antwerpen te verhuizen lijkt voort te komen uit het gevoel dat zij zich gedurende het huwelijk niet heeft kunnen ontwikkelen maar zich volledig ten dienste van de man en de minderjarigen heeft gesteld. Dit is echter geen basis om de minderjarigen uit hun vertrouwde omgeving te halen. Verzoek om toestemming om met de kinderen te verhuizen mede om deze reden afgewezen.
Rechtbank Noord-Holland 23-05-2019
(pub. 27-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4469
Kort geding tegen moeder. Zij verhuisde in 2019 mét de kinderen van Haarlem naar Dordrecht, ondanks beschikking (2016) waarin haar verzoek om vervangende toestemming werd afgewezen en ondanks vonnis in kort geding (2017) waarin haar een verhuisverbod werd opgelegd. Relatief bevoegd: rb Haarlem en niet rb R'dam. Inhoudelijk oordeel: geen misslag en geen argumenten aangevoerd die niet eerder zijn meegewogen; moeder moet zich daarom aan de beschikking houden. Hfvp kinderen bij vader bepaald, totdat in de bodemzaak is beslist.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1726
Hof houdt beslissing aan in zaak over een door moeder beoogde verhuizing, het handhaven van een tweehoofdig gezag, resp. het handhaven cq uitbreiden van een door de rechter opgelegde zorgregeling die moeder zonder uitspraak in hoger beroep af te wachten heeft stopgezet. Moeder beroept zich hierbij op waarschuwingen van haar omgeving, de gemeente en de Raad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verhuizing

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN