Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Processueel ondeelbare rechtsverhouding nalatenschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Oproepen bij ondeelbare rechtsverhouding in digitale procedure
HR: 30g Rv: eiser in procedure dient alsnog alle bij processueel ondeelbare rechtsverhouding betrokken partijen in het geding in cassatie op te roepen.
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:649
Vordering tot verdeling van nalatenschap, processueel ondeelbare rechtsverhouding. Eiser krijgt gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen in digitale cassatieprocedure.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERFP
Hoge Raad 20-04-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:649
Vordering tot verdeling van nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. HR 10 maart 2017 ECLI:NL:HR:2017:411. De Hoge Raad geeft eiser tot cassatie gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen als partijen in digitale vorderingsprocedure in cassatie (art. 30g Rv).
ER
Rechtbank Oost-Brabant 07-03-2018
(pub. 13-03-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:1139
Processueel ondeelbare rechtsverhouding. De stellingen van partijen leiden niet tot duidelijkheid met betrekking tot de identiteit van de erfgenamen. Om die reden ziet de rechtbank geen aanleiding om de zaak ambtshalve aan te houden om de man in de gelegenheid te stellen de betreffende erfgenamen op te roepen en in de procedure te betrekken. Vorderingen man worden afgewezen.
ER
Rechtbank Limburg 26-10-2016
(pub. 09-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2016:9271
Geen van partijen heeft een verklaring van erfrecht zoals bedoeld in art. 4:188 BW in het geding gebracht waaruit de juistheid van die stelling wie de erfgenamen zijn blijkt. Bij deze stand van zaken kan de rechtbank dan ook niet met zekerheid vaststellen of er nog andere afstammelingen zijn die mogelijk als erfgenamen in deze procedure hadden moeten worden betrokken. De rechtbank stelt eiser daarom in de gelegenheid om alsnog een verklaring van erfrecht in het geding te brengen. 
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-01-2018
(pub. 01-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:352
Vervolg van ECLI:NL:HR:2017:939ECLI:NL:HR:2017:939. Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Bepaling comparitie. 
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-01-2018
(pub. 24-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:207
Erfrecht. De vorderingen betreffen een processueel ondeelbare rechtsverhouding. Het gaat daarbij om een beslissing die in dezelfde zin moet luiden ten aanzien van alle bij die rechtsverhouding betrokkenen. Bij arrest van 10 maart 2017 heeft de Hoge RaadECLI:NL:HR:2017:411 beslist dat in een procedure over een processueel ondeelbare rechtsverhouding alle bij die rechtsverhouding betrokken partijen in de procedure moeten worden betrokken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Processueel ondeelbare rechtsverhouding nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN