ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Oproepen bij ondeelbare rechtsverhouding in digitale procedure
HR: 30g Rv: eiser in procedure dient alsnog alle bij processueel ondeelbare rechtsverhouding betrokken partijen in het geding in cassatie op te roepen.
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:649
Vordering tot verdeling van nalatenschap, processueel ondeelbare rechtsverhouding. Eiser krijgt gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen in digitale cassatieprocedure.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9522
Erfrecht. Uitleg testament. Wil van erflater niet juist weergegeven in zijn testament. Het testament van erflater kan zo worden uitgelegd dat bedoeld is om (ook) het wilsrecht van art. 4:21 BW uit te sluiten.
Gerechtshof Amsterdam 11-09-2018
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3447
Procesrecht. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Rechtsvordering gericht op voldoening van een vordering op de erflater, in de eerste aanleg ingesteld tegen de twee erfgenamen-vereffenaars. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Slechts één van de vereffenaars komt in hoger beroep. Hof stelt ambtshalve deze ene in de gelegenheid alsnog op de voet van art. 118 Rv. ook de andere in het geding in hoger beroep op te roepen. Toepassing van HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411.
Parket bij de Hoge Raad 22-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:PHR:2019:269
Processueel ondeelbare rechtsverhouding; HR 10 maart 2017 ( ECLI:NL:HR:2017:411 ). Laat degene die een beslissing wil uitlokken over processueel ondeelbare rechtsverhouding na om alle bij rechtsverhouding betrokken partijen in geding te roepen, dan dient rechter, naar aanleiding van een daarop gericht verweer dan wel ambtshalve, gelegenheid te geven om niet opgeroepen personen alsnog als partij in geding te betrekken door oproeping op voet van art. 118 Rv binnen daartoe door rechter te stellen termijn.
Rechtbank Rotterdam 08-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7112
Zoon en dochter zijn in testament van vader in legitieme gesteld. Zoon heeft ten onrechte zijn zus niet in procedure tegen stiefmoeder betrokken, want processueel ondeelbare rechtsverhouding. Zus moet alsnog worden opgeroepen. Daarnaast diverse beslissingen over de omvang van de nalatenschap.
Rechtbank Rotterdam 27-06-2018
(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6327
Erfrechtzaak van vader tegen zijn oudste twee kinderen van zijn in totaal vijf kinderen. Ontvankelijkheidsverweer vanwege processueel ondeelbare vordering. Vader wordt in de gelegenheid gesteld om de drie jongste kinderen op te roepen op de voet van art. 118 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Processueel ondeelbare rechtsverhouding nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN