ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vergoedingsrecht aflossing hypotheek verrekend met verbouwingskosten
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6407
Vrouw heeft vergoedingsrecht ad € 212.000 door aflossingen op gezamenlijke hypotheekschuld, maar man heeft gezorgd voor overwaarde woning (verbouwingskosten). Redelijk en billijk om vorderingen tegen elkaar weg te strepen.
Investeringen in woning vrouw leiden - mogelijk - tot vordering van man bij einde relatie
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3268
Door man bekostigde werkzaamheden aan woning vrouw leiden mogelijk tot vordering van hem op haar ogv ongerechtvaardigde verrijking. Deskundige moet zich daarover uitlaten: wat is waardevermeerderend geweest?
Betaling hypotheekrente gezamenlijke woning door (ex-)partners
Rechtbank Overijssel 03-07-2019 (pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2466
Hypotheekrente valt niet onder art. 3:172 BW (naar evenredigheid van aandeel). Art. 6:10 BW van toepassing: ieder aansprakelijk voor deel van schuld dat hem in onderlinge verhouding aangaat. I.c. 50/50 ivm eigendomsverhouding.
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018 (pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3586
Nu partijen 50/50 eigenaar zijn van de woning en hoofdelijk schuldenaar zijn van de hypothecaire geldlening, dient de man, gelet op art. 3:172 BW (en geen andere afspraken), voor de helft bij te dragen in de hypotheekrente.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7586
Afwikkeling samenleving. Overeenkomst tussen partijen. Natuurlijke verbintenis?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019

(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7447
Ex-samenlevers. Man vordert verklaring voor recht dat vaststellingsovereenkomst is vernietigd wegens wilsgebrek, dan wel vernietigbaar is op grond van benadeling. Zijn partijen finale kwijting overeengekomen?
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019

(pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6407
Affectieve relatie, geen samenlevingscontract. Vrouw heeft vergoedingsrecht t.a.v. aflossing hypotheek op de man art. 3:166 BW. Man: verjaard art. 3:110 BW. Rechtbank: vordering in beginsel niet opeisbaar, voordat relatie ten einde komt, dan wel woning (met winst) wordt verkocht aan derde. In casu: niet verjaard. Rechtbank tilt zwaar aan R&B (onnodige druk op relatie en partner wellicht niet in staat te voldoen). Art. 6:38 BW dient te wijken voor R&B. Verbouwingen man is ook vergoedingsrecht, wordt verrekend.
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019
(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2813
Vordering uit geldleenovereenkomst tussen gewezen partners. Nu de man zich heeft beroepen op de rechtsgevolgen van zijn stelling dat partijen een geldleningsovereenkomst zijn aangegaan, heeft de rechtbank hem conform de hoofdregel van artikel 150 Rv op goede gronden belast met het bewijs van die stelling. Het beroep van appellant op de eisen van redelijkheid en billijkheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en bewijsnood voor afwijking van de hoofdregel van 150 Rv slaagt evenmin.
Rechtbank Rotterdam 12-07-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4969
afwikkeling gemeenschap, artikel 3:178 lid 1 BW, stelplicht
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN