ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man moet € 10.789 aan ex-vriendin terugbetalen. Geldlening aangetoond; vervoersovereenkomst niet
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:492
Man (taxichauffeur) kan geldvordering vrouw uit hoofde van overeenkomst van geldlening niet verrekenen met eigen vordering op haar. Dat hij tijdens relatie de vrouw regelmatig naar het ziekenhuis heeft gebracht, levert nog geen vervoersovereenkomst op. Het ligt ook niet voor de hand dat affectieve partners elkaar kosten in rekening brengen voor dergelijke ritten. Art. 8:80 BW
Ex-samenwoners hoofdelijk aansprakelijk voor schade non-conforme woning. Wie draagt wat?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:539
De onderlinge draagplicht voor schade waarvoor hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat, wordt beoordeeld langs de band van art. 6:102 BW. Daarop kan van invloed zijn aan wie van hen de overwaarde is toegekomen.
Beding dat vrouw van man bedrag krijgt voor elk samenlevingsjaar is nietig
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:172
Beding in samenlevingsovereenkomst ism de goede zeden, nu bedoeling van vrouw was om man daardoor 'gevangen' te houden in de samenwoning. Evenmin sprake van geldige alimentatieovereenkomst.
Uitleg begrip 'stortingen op gemeenschappelijke rekeningen' in samenlevingscontract
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10674
Partijen hebben i.c. slechts beoogd elkaar de helft over te dragen van saldo op gezamenlijke rekeningen, bestemd voor gemeenschappelijke huishoudkosten. Vrouw geen recht op deel banktegoed man tbv woning.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:492
Geldlening of schenking? Gelden overgemaakt door vrouw naar man tijdens kortdurende affectieve relatie. In dit geval heeft de man onvoldoende betwist dat de gelden door de vrouw aan hem ter leen zijn verstrekt en dus terugbetaald moeten worden. Het beroep van de man op verrekening met een door hem gestelde tegenvordering ter zake tijdens de affectieve relatie gemaakte autoritten, kan niet slagen, reeds omdat niet gesteld is dat aan die autoritten een vervoersovereenkomst ten grondslag lag.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:486
Voormalige samenlevers. Vrouw doet beroep doen op ongerechtvaardigde verrijking van de man, maar voldoet niet aan stelplicht. Ook voor zover ten laste van vermogen vrouw verbouwingen aan de woning van man zijn (mede)bekostigd, blijft zonder (de ontbrekende) toelichting onduidelijk op welk moment zij welke kosten heeft (mee)betaald en tot welke in aanmerking te nemen woningwaardestijging en/of verrijking dat concreet voor man zou hebben geleid. Geen toelating tot bewijs. Volgt afwijzing.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:539
Verkochte woning (voormalig eigendom van voormalige samenlevers) heeft niet de eigenschappen die koper had mogen verwachten; door man na verbreking relatie verbouwde en vervolgens verkochte woning heeft zoveel gebreken dat zij niet geschikt is voor een normaal gebruik als woning. Is vrouw (deels) draagplichtig voor schade , nu zij niet bij het verkoopproces was betrokken en ze de overwaarde die volgens haar en de man door de verbouwing was ontstaan aan de man had gelaten? Art.6: 102 BW.
HVFP
Rechtbank Midden-Nederland 25-01-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:513
Leningen tussen samenlevende partners, die inmiddels uit elkaar zijn. Artikel 3:307 lid 2 is van toepassing. De rechtsvordering tot terugbetaling is niet verjaard omdat de procedure is gestart binnen enkele maanden nadat de vordering is opgeëist. Partijen moeten in nog te nemen aktes vragen beantwoorden.
HV
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:172
Einde samenleving. Beding dat man de vrouw voor ieder jaar dat samenleving duurt een bedrag zal betalen ism goede zeden abi art. 3:40 BW, nu vrouw heeft verklaard dat de strekking was een zodanig hoog bedrag te verbinden aan het beëindigen vd samenleving dat man dit nooit zou kunnen betalen en hij bij de vrouw zou blijven. Beding ook strijdig met art. 8 EVRM. Chinese achtergrond van pp doet daar niet aan af, mede nu Nederlands recht van toepassing is verklaard. Evenmin sprake van rechtsgeldige alimentatieovereenkomst.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN