Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vergoedingsrechten X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Exen twisten over kosten verzorging hond
Rechtbank Amsterdam 31-07-2018 (pub. 03-08-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5486
Ex vordert ogv gemaakte afspraken de helft van levenslange onderhoudskosten van gezamenlijke hond ad € 10.300. Kantonrechter begroot schade in redelijkheid op € 800: hond kan ook naar het asiel.
Waardestijging woning tijdens samenwoning
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1637
Samenlevingscontract: waardestijging/-daling van woning man bij helfte delen. Verkoop 2016, vrouw vordert helft opbrengst. Afgewezen: vrouw slaagt niet in bewijs dat deze is ontstaan tijdens samenwoning, eindigend in 2014.
Vergoedingsrecht voor hypotheekspaarpolis?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018 (pub. 14-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5401
Ex-samenwoners zijn gezamenlijk eigenaar van woning, hypotheekspaarpolis staat op naam van vrouw alleen. Man wil meedelen in waarde van polis. Hof: geen aanknopingspunten voor beleggingsleer.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Limburg 22-08-2018
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8603
Eiseres stelt dat pp een affectieve relatie hebben gehad en dat gedaagde geld van haar heeft geleend. In een mail is geschreven: ‘Ik ga zeker met jou een plan opstellen omtrent de terugbetaling van het door jou aan mij geleende’. Gedaagde ontkent de affectieve relatie, ontkent geld geleend te hebben en ontkent de mail gezonden te hebben. Ktr. is voornemens een deskundige te benoemen om te achterhalen door wie van partijen de e-mail is gestuurd. Pp mogen zich hierover uitlaten.
HVFP
Rechtbank Den Haag 18-10-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16651
Financiële afwikkeling samenlevers met samenlevingscontract. Eerste tussenvonnis. Tweede tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16648. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. Partijen geschillen over reden opname bepaling en uitleg. O.g.v. Haviltex wordt man toegelaten tot het leveren van bewijs. Rb van mening dat contract niet beoogd relatie voorafgaand aan contract te regelen. Vorderingen vrouw op man destijds deels verjaard, deels nog bestaand.
HVFP
Rechtbank Den Haag 27-12-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16648
Samenlevers met samenlevingscontract. Tweede tussenvonnis. Eerste tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16651. Financiële afwikkeling. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. O.g.v. Haviltex is man toegelaten tot het leveren van bewijs omtrent reden en achtergrond bepaling. Na schriftelijke verklaring notaris wordt man toegelaten tot leveren van nader bewijs door het horen van getuigen.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 28-08-2018
(pub. 07-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3121
Fout kantonrechter: verstekvonnis gewezen terwijl man wel verschenen was. Vrouw executeert verstekvonnis toch. Man gaat in verzet. Hof: man is ontvankelijk in verzet (verwijzing naar HR 1811/16 ECLI:NL:HR:2016:2642 en naar art.6 EVRM). Afwijzing vorderingen vrouw n.a.v. beëindiging affectieve relatie. Stelling dat sprake was van geldlening onvoldoende onderbouwd. Aan bewijslevering wordt derhalve niet toegekomen. Evenmin sprake van ongerechtvaardigde verrijking. Compensatie proceskosten.
HV
Rechtbank Amsterdam 31-07-2018
(pub. 03-08-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5486
Man vordert € 10.300,- van ex voor de verzorging van de door hen samen voor gez. rekening aangeschafte hond die nadat het stel uiteenging bij hem is komen wonen, overigens zonder nader overleg. Kantonrechter vindt dat te billijken, maar eiser had, mede in het kader van zijn verplichting de schade te beperken, er ook voor kunnen kiezen een oplossing te vinden (bijvoorbeeld afstaan aan asiel) die minder kostbaar is. Kantonrechter begroot de schade van [eiser] op € 800,00, excl. wettelijke rente. En verdeelt de proceskosten over de...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN