ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

HR: echtgenoten kunnen niet voorafgaande aan hun huwelijk partneralimentatie uitsluiten
Hoge Raad 25-11-2022 (pub. 25-11-2022), ECLI:NL:HR:2022:1724
Geen aanleiding terug te komen van arrest van 7 maart 1980. Invoeren mogelijkheid voorafgaand aan huwelijk afstand te doen van PAL zou – indien wenselijk geacht – veeleer op weg wetgever liggen. Deze heeft daarvan recent nog afgezien.
Notaris moet dossier van erflaatster afgeven aan familieleden
Rechtbank Amsterdam 17-11-2022 (pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Op notaris rust zware plicht om misbruik van kwetsbare personen te signaleren. Er zijn aanwijzingen dat geheimhouder verwijtbaar en ondeskundig heeft gehandeld; geen Stappenplan wilsbekwaamheid aangetroffen. Toewijzing.
Ontbreken omgang tussen man en kinderen uit vroegere relatie moeder mag geen eindstation zijn
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2022 (pub. 24-11-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:3940
Nauwe persoonlijke betrekking tussen kinderen en man, al is hij noch biologisch noch juridisch vader. Maar omgang op dit moment in strijd met zwaarwegende belangen kinderen. Ontbreken omgang mag echter geen eindstation zijn.
Kosten kinderopvang niet geregeld in ouderschapsplan, toch komen deze ten laste van de kinderrekening
Rechtbank Rotterdam 11-11-2022 (pub. 23-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:9936
Redelijke uitleg ouderschapsplan brengt mee dat de kosten van kinderopvang gezamenlijk worden gedragen, in dit geval via de kinderrekening. Kosten gastouder komen dus niet voor rekening van ouder die deze inschakelde. Haviltex.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 05-09-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8865
Wrakingsverzoek afgewezen. De zaak was twee keer eerder aangehouden toen bleek dat het tolkenbureau geen tolk Engels kon leveren. (De advocaat van) verzoeker heeft bij aanvang en in een latere fase van de zitting wederom om aanhouding verzocht omdat verzoeker de zitting niet goed kon volgen. De beslissing van de rechter om het aanhoudingsverzoek af te wijzen, is een procedurele beslissing. Deze beslissing is naar het oordeel van de wrakingskamer niet zodanig onbegrijpelijk dat daaruit vooringenomenheid van...
Gerechtshof Amsterdam 22-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:3290
erfrecht, rekening en verantwoording, verwijzing in cassatie.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:113
Art. 3:34 BW en 3:36 BW. Verwerping onder invloed van stoornis geestvermogens. Wettelijke vermoeden 3:34 lid 1 BW niet ontkracht. Geen bescherming o.g.v. 3:36 BW. Tussenarrest: ECLI:NL:GHARL:2020:8516
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2020
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2020:8516
Art. 3:34 BW en 3:36 BW. Verwerping onder invloed van stoornis geestvermogens. Wettelijke vermoeden 3:34 lid 1 BW niet ontkracht. Geen bescherming o.g.v. 3:36 BW. Eindarrest: ECLI:NL:GHARL:2022:113
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:9554
Artikel 1:253a BW. Zorgregeling niet in het belang van het kind. Twee-conclusieregel.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Betere rechtsbescherming voor ouders bij een uithuisplaatsing
( Mr. Laura Goei en Mr. Jolande ter Avest, 27-09-2022)
Jeugdzorgjurist Laura Goei en familierechtadvocaat Jolande ter Avest geven hun visie op het recht op rechtsbijstand bij een uithuisplaatsing en op de rol van de daarbij betrokken professionals.
Podcastgesprek: Adequaat procederen in alimentatiezaken
( Mr. Rob van Coolwijk en Mr. Jan Bram de Groot, 19-07-2022)
Familierechtadvocaat Rob van Coolwijk en raadsheer Jan Bram de Groot wisselen van gedachten over procederen in alimentatiezaken. Hoe stel je je op in een procedure? Wat verwacht je als professionals van elkaar?
Waarheid in het recht
(Mr. Hedy Bollen, 24-05-2022)
Eén van de pijlers in het recht is waarheidsvinding, maar de werkelijkheid is complex en kan niet altijd objectief of eensgezind geduid worden. Hoe hiermee om te gaan?
De meerwaarde van een meerwaardeclausule
(Drs. Jasper Horsthuis, 01-03-2022)
De meer-/minderwaardeclausule kan een nuttig middel zijn om overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning bij een verdeling of verrekening na scheiding. Waar moet je op letten bij het opstellen daarvan?
Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen
(Mr. Tom Knijp, 15-02-2022)
De auteur breekt de staf over de uitspraak van 14 april 2021 van Rechtbank Noord-Nederland: de kinderrechter heeft "de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist", aldus de auteur.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN