ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vader doet gevoelens jongmeerderjarige af als 'stupid lie': proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 27-05-2022 (pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:1963
Vader is bewust gestopt met betalen terwijl hij wist dat hij een onderhoudsverplichting jegens jongmeerderjarige heeft. Alimentatie ingezet als drukmiddel tot contact. Gevoelens jongmeerderjarige afgedaan als ‘stupid lie’.
Notaris moet meewerken aan partiële verdeling
Rechtbank Noord-Holland 02-08-2022 (pub. 11-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6904
Er is volgens HR geen reden voor weigering van ministerie als er wanprestatie jegens een derde wordt gepleegd. Vrouw heeft rechtmatig belang bij levering woning. Notaris(kantoor) moet meewerken aan partiële verdeling.
NL-rechter gaat niet over echtscheidingsverzoek vrouw, maar wél over haar alimentatieverzoek
Gerechtshof Den Haag 03-08-2022 (pub. 11-08-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1508
Ontbreken van rechtsmacht NL-rechter ten aanzien van inleidende echtscheidingsverzoek vrouw betekent niet noodzakelijkerwijs dat rechter ook geen rechtsmacht heeft ten aanzien van verzochte nevenvoorziening over alimentatie.
Privacy gaat boven waarheidsvinding in zaak over occult onderzoek bij graf dochters
Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2022 (pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:3193
Gemeente hoeft persoonsgegevens van groepsleden die op begraafplaats op zoek waren naar energieën van overledenen (seance) niet prijs te geven, ondanks gestelde ernstige psychische klachten bij moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 05-07-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1991
Klacht erfgenamen tegen een kandidaat-notaris. Overdracht grond van moeder aan buurman. Wilsbekwaamheid en wilscontrole voldoende getoetst? Onzorgvuldigheden op de volmacht en in leveringsakte? Schending geheimhoudingsplicht door te getuigen in civiele procedure? Klacht ongegrond en nieuwe klacht in hoger beroep niet-ontvankelijk.
Rechtbank Amsterdam 23-02-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4648
adoptie na draagmoederschap
Rechtbank Amsterdam 23-02-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4649
niet-ontvankelijkheid verzoek vernietiging erkenning, geen dwang /dwaling, afwijzen verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap
Rechtbank Amsterdam 09-03-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4643
afwijzing verzoek voornaamswijziging, proceskostenveroordeling wegens rauwelijks ingestelde procedure
Rechtbank Midden-Nederland 27-05-2022

(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:1963
Proceskostenveroordeling alimentatieplichtige vader. Vader is bewust gestopt met betalen. Meerderjarig studerend kind wil pas contact met vader na afronden studie, want nu te belastend. Vader doet deze wens af als ‘stupid lie’ en vindt dat kind rechtstreeks contact met hem kan en moet hebben over de kinderalimentatie. Voor kind is dit proces bijzonder stressvol en pijnlijk geweest. Voor vader was of moest duidelijk zijn dat onderhoudsverplichting niet samenhangt met het al dan niet hebben van contact.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Adequaat procederen in alimentatiezaken
( Mr. Rob van Coolwijk en Mr. Jan Bram de Groot, 19-07-2022)
Familierechtadvocaat Rob van Coolwijk en raadsheer Jan Bram de Groot wisselen van gedachten over procederen in alimentatiezaken. Hoe stel je je op in een procedure? Wat verwacht je als professionals van elkaar?
Waarheid in het recht
(Mr. Hedy Bollen, 24-05-2022)
Eén van de pijlers in het recht is waarheidsvinding, maar de werkelijkheid is complex en kan niet altijd objectief of eensgezind geduid worden. Hoe hiermee om te gaan?
De meerwaarde van een meerwaardeclausule
(Drs. Jasper Horsthuis, 01-03-2022)
De meer-/minderwaardeclausule kan een nuttig middel zijn om overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning bij een verdeling of verrekening na scheiding. Waar moet je op letten bij het opstellen daarvan?
Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen
(Mr. Tom Knijp, 15-02-2022)
De auteur breekt de staf over de uitspraak van 14 april 2021 van Rechtbank Noord-Nederland: de kinderrechter heeft "de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist", aldus de auteur.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
(Florian Drenth, LLM, 21-12-2021)
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN