ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Man probeert vergeefs alimentatieverplichting te ontlopen: vrouw mag bewarend beslag op 'zijn bedrijf' leggen
Rechtbank Midden-Nederland 30-04-2019 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2137
Vrouw heeft tevergeefs geprobeerd man te bewegen tot betaling van overeengekomen PAL. Zij spreekt bedrijf man aan en legt daaronder beslag. Opheffingskortgeding brengt daar geen verandering in. Schijnconstructie.
Rechter gebruikt term "ziekelijk". Getuigt dat van vooringenomenheid?
Rechtbank Midden-Nederland 15-05-2019 (pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2195
Volgens wrakingskamer ziet de uitlating van de rechter op de angst van moeder om ter zitting te verschijnen. Dit wijst niet op vooringenomenheid.
Prejudiciële vragen over nietigheid niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie
Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2811
Rb stelt vragen over geldigheid niet-wijzigingsbeding KAL, evt. nietigheid wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de geldende maatstaven, en toetsing aan art. 1:159 lid 3 BW.
Kan ook de wederpartij verzoeken om beschikking aan te vullen?
Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:699
Verzoek ex art. 32 Rv kan niet door wederpartij worden gedaan maar alleen door partij die verzoek heeft gedaan waarop rechter deels niet heeft beslist. Die partij kan immers van dat verzoek afzien.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 30-04-2019

(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2137
Opheffingskortgeding. Conservatoir beslag. Geen grond voor opheffing. Vordering niet evident ondeugdelijk. Schending van art. 21 Rv
Rechtbank Den Haag 10-05-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Verzoek verbetering geboorteakte toegewezen: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk; man niet juridisch vader nu huwelijk naar NL recht niet erkend; kind niet NL nationaliteit; geslachtsnaam kind bepaald door Ecuadoraans recht. Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap toegewezen: man, moeder en kind gewone verblijfplaats in België, NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder c Rv; Belgisch recht toepasselijk. Verzoek tav gezag: NL rechter onbevoegd. Door gerechtelijke vaststelling vaderschap ouders van rechtswege ...
Parket bij de Hoge Raad 19-04-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:446
Herroeping. Na uitspraak hof over de verdeling van de inboedel wordt in een strafarrest de man veroordeeld voor het opmaken van een valse akte mbt de verkoop van een deel van de inboedel. De vrouw verzoekt daarna herroeping van deze beschikking ogv valsheid in geschrifte. Klachten man over ontvankelijkheid oa omdat de vrouw al eerder bekend was met de valsheid in geschrift.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1811
Ex-samenlevers hebben schikking getroffen over financiële afwikkeling einde samenleving. In tussenvonnis in HB heeft hof geoordeeld dat beroep op dwaling van vrouw faalt. Ook heeft hof in tussenvonnis vastgesteld dat finale kwijting is verleend. De vrouw betwist de finale kwijting ná dit tussenvonnis. Nu de vrouw niet heeft aangevoerd dat hierbij van onjuiste feitelijke of juridische grondslag is uitgegaan, blijft rechter aan dit tussenvonnis gebonden. Van uitzondering om eiswijziging na conclusie van de man toe te staan is geen ...
Rechtbank Midden-Nederland 15-05-2019

(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2195
Moeder van moeder niet-ontv. in wrakingsverzoek. Ze is slechts informant. Moeder zelf is dat wel, maar haar wrakingsverzoek wordt afgewezen. Gebruik term "ziekelijk" door rechter kan gezien context door beugel: het ging om discussie nav vd constatering vd rechter dat ze moeder nog nooit had gezien, waarbij ze oplossingen aandroeg voor dit probleem. De wrakingskamer leest het proces-verbaal aldus dat de uitlating van de rechter ziet op angst moeder om ter zitting te verschijnen. Dit wijst niet op vooringenomenheid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN