ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beroep op immuniteit vader gaat slechts gedeeltelijk op: verlenging uithuisplaatsing
Rechtbank Den Haag 04-09-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11807
Vader beroept zich vanwege zijn functie op immuniteit in zaak over uithuisplaatsing kind, maar immuniteit ziet slechts op werkgerelateerde zaken ; niet op familierechtelijke kwesties. Benoeming BC en verlenging MUHP
Vader dient onverdeelde aandacht voor dochter te hebben
Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Zorgregeling van één zaterdag per maand van 9 tot 21 uur. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen vd maand geheel vrij te houden.
Perikelen bij vordering tot medewerking/machtiging verkoop woning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-11-2019 (pub. 06-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4070
Vrouw vordert om de man, bij wijze van provisionele vordering ex art. 223 Rv, te veroordelen tot - kort gezegd - het verlenen van medewerking aan verkoop woning. Afgewezen: geen maatregel voor "duur van het geding".
Korte metten met ouderverstoting
Rechtbank Noord-Nederland 18-09-2019 (pub. 06-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4609
Vader moet kinderen afgeven aan moeder. Ambtshalve toepassing dwangsom à € 25.000 per dag (deel) tot max. € 500.000 per keer. En geen contact met vader de eerste maand en daarna hooguit 1 uur per week begeleid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 04-09-2019

(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11807
Vader stelt in lopende procedure inz. machtiging uithuisplaatsing onbevoegdheid rechtbank, omdat vader door zijn functie een diplomatieke status heeft die hem + gezin volledige persoonlijke immuun maakt. Rb: dit beroep komt vader niet toe omdat alleen sprake is van functionele immuniteit. Daarnaast benoemt rechtbank 2e bijzondere curator en doet zij beroep op ouders om overvraging van pleegmoeder, die het kind rust en stabiliteit biedt, te voorkomen. Niet in belang v kind dat vader buitenlandse voogd heeft laten aanstellen.
Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019

(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Na kindbrief en verslag bijzondere curator: een zaterdag per maand van 9 tot 21 uur doet recht aan positie dochter tussen ouders (vader heeft meer 'holistische' kijk; moeder leeft m.n. via geloof Jehovah’s Getuigen) en haar behoefte om contact met vader te onderhouden zonder te overnachten, waarbij vader hun tijd zo indeelt dat dochter zijn onverdeelde aandacht heeft. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen vd maand geheel vrij te houden. Het gevoel dat ze belangrijk is voor hem, heeft dochter niet voldoende ervaren.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-10-2019

(pub. 08-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4022
Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst waarin afkoop van partneralimentatie is opgenomen, bestaat geen recht meer op partneralimentatie en is het niet mogelijk om wijziging van (dat recht op) partneralimentatie te verzoeken. Om die reden gaat het hof niet in op de vraag of sprake is van een geldig niet-wijzigingsbeding in de zin van artikel 1:159 BW.
Rechtbank Gelderland 30-09-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:4922
Kort geding. Eiser heeft vorderingen in conventie ingetrokken en is niet op zitting verschenen,aanhouding is geweigerd. Gedaagde heeft in reconventie veroordeling van eiser in de proceskosten gevorderd zodat met de intrekking het geding niet is vervallen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9515
Alhoewel toepasselijke huwelijksgoederenregime niet ter vrije bepaling van partijen staat, heeft ingevolge vaste rechtspraak het feit dat een in kracht van gewijsde gegaan vonnis blijkt te berusten op een onjuist rechterlijk oordeel, niet tot gevolg dat aan het vonnis geen gezag van gewijsde toekomt. Nu in de beschikking het toepasselijke huwelijksvermogensregime is bepaald, heeft dit gezag van gewijsde gekregen en moet daarvan worden uitgegaan art. 1:236 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN