ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Is beschermingsbewindvoerder ‘wettelijke vertegenwoordiger’ als bedoeld in artikel 4:193 BW?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2024 (pub. 18-04-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:2460
Hof wil prejudiciële vragen stellen aan HR: is beschermingsbewindvoerder een ‘wettelijke vertegenwoordiger’ in de zin van artikel 4:193 BW (verwerping nalatenschap) en in hoeverre is sprake van samenloop met meerderjarigenbewind?
Cassatie in belang der wet: GI niet per definitie 'belanghebbende' in gezagszaak
Parket bij de Hoge Raad 17-04-2024 (pub. 17-04-2024), ECLI:NL:PHR:2024:434
A-G: dat GI informatie over gezagszaak nodig heeft om haar taken goed uit te kunnen voeren, is een indirect belang. Daarom geen belanghebbende ex art. 798 lid 1 Rv. Als het om een omgangszaak zou gaan, wordt hetzelfde geconcludeerd.
Ondanks mediationclausule niet verplicht naar mediator: alleen als beide partijen daar achter staan
Rechtbank Gelderland 10-04-2024 (pub. 17-04-2024), ECLI:NL:RBGEL:2024:2062
Rb: mediation kan alleen succesvol zijn als beide partijen bereid zijn in onderling overleg tot een oplossing te komen. Die bereidheid ontbreekt bij in ieder geval de vrouw. Mediation is inmiddels "een gepasseerd station".
Kortgedingrechter: wat man wil is "wereld op zijn kop" - regeling birdnesting moet nageleefd
Rechtbank Rotterdam 02-04-2024 (pub. 16-04-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:2686
Vrouw eist nakoming 'birdnesting'. Man stelt woning over te willen nemen. Met dat belang wordt geen rekening gehouden: voor eigen rechter gespeeld door vrouw toegang tot woning te ontzeggen. Onrechtmatige situatie niet bekrachtigd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2024

(pub. 18-04-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:2460
Erfrecht. Is de beschermingsbewindvoerder een ‘wettelijke vertegenwoordiger’ in de zin van artikel 4:193 BW en in hoeverre is sprake van samenloop met de bepalingen in Boek 1 BW over het meerderjarigenbewind? Het hof is voornemens prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad..
Rechtbank Gelderland 10-04-2024

(pub. 17-04-2024), ECLI:NL:RBGEL:2024:2062
vernietiging convenant en ouderschapsplan tav kinderalimentatie en verdeling gemeenschap op grond van dwaling afgewezen. bij alimentatie gaat het om uitsluitend toekomstige omstandigheden, hier geldt 6:258 BW. Niet gebleken dat man onvoldoende draagkracht. tav verdeling geldt 3:196. beroep op lid 4 slaagt: toedeling te zijnen bate of schade aanvaard. man was op de hoogte van de financiele situatie van zijn bedrijf.
Gerechtshof Amsterdam 26-03-2024
(pub. 17-04-2024), ECLI:NL:GHAMS:2024:975
Kort geding. Meldingen bij Veilig Thuis. Mag Veilig Thuis nog onderzoek verrichten gelet op de termijnen die vermeld staan in het Uitvoeringsbesluit WMO 2015? Status Handelingsprotocol. Hof past terughoudendheid toe bij toetsing beslissingen Veilig Thuis.
Rechtbank Den Haag 21-02-2024
(pub. 17-04-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:4424
Vordering tot afstorting van in besloten vennootschap opgebouwd ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Bewijsopdracht in verband met stelling van de man dat de vennootschap niet over voldoende liquide middelen beschikt.
Rechtbank Overijssel 16-04-2024
(pub. 17-04-2024), ECLI:NL:RBOVE:2024:2083
Tussen partijen is eind 2023 een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij ten gunste van gedaagde aan eiser een contact- en gebiedsverbod is opgelegd. Deze overeenkomst is neergelegd in een proces-verbaal van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eiser verbeurt een bedrag (lees: boete) van € 325,00 voor elke overtreding van dit verbod. Volgens gedaagde heeft eiser het verbod tweemaal overtreden. Gedaagde heeft de boetes laten aanzeggen en is tot tenuitvoerlegging van het proces-verbaal overgegaan. In deze zaak gaat het om de...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Alternatieve geschillenbeslechting in het familierecht
Mr. Janneke Mulder en Mr. Marjolijn Schram, 10-10-2023
Janneke Mulder en Marjolijn Schram, beiden familierechtadvocaat en scheidingsmediator, gaan in op de rol van de parenting coordinator en van de gezinsadvocaat.
Kun je Haviltex contractueel uitsluiten?
Mr. Hugo Boom, 26-09-2023
Kun je de Haviltex-maatstaf voor de uitleg van contractsbepalingen wegcontracteren? Wat kan hierover worden afgeleid uit de uitspraak HR 25 augustus 2023? De auteur gaat uitvoerig in op deze vragen.
Podcastgesprek: Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 25-04-2023
Hoofdredacteur Hanneke Moons ging over diverse aspecten van het perspectiefbesluit in gesprek met jeugdbeschermingsjurist Laura Goei, bij uitstek deskundig in deze materie. Wat is de visie van Laura hierop?

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN