ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Stukken voor moeder per adres aan de GI: dat is geen behoorlijke oproeping
Hoge Raad 22-09-2023 (pub. 22-09-2023), ECLI:NL:HR:2023:1282
Zowel de aangetekende brief met afschrift beroepschrift en verweertermijn als de per gewone post verstuurde brief waarin moeder werd opgeroepen voor de zitting is niet verzonden naar adres van moeder, maar “p/a” de GI. Vernietiging.
‘Noodtoestand’ en ‘woning kunnen overnemen’ stellen maar niets laten zien: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023 (pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7840
In het kader van een schorsingsverzoek stelt man een financiële noodtoestand als alimentatiebeslissing moet worden nageleefd. Ook stelt hij dat hij de voormalige echtelijke woning kan overnemen. Niets aangetoond. Afwijzing.
Na versnelde echtscheidingsprocedure moet man meewerken aan versnelde inschrijving beschikking
Rechtbank Gelderland 14-09-2023 (pub. 21-09-2023), ECLI:NL:RBGEL:2023:5188
Kort geding. Vordering tot ondertekening akte van berusting een week nadat echtscheiding is uitgesproken. Vrouw is terminaal ziek en wil nog voor haar overlijden van echt gescheiden zijn. Belangenafweging in voordeel vrouw.
Vrouw verliest in partnerstrijd waarheidsplicht uit het oog: kind aan man toevertrouwd
Rechtbank Noord-Holland 17-07-2023 (pub. 20-09-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:6724
Conform advies RvdK wordt kind aan man toevertrouwd. Onvoldoende zicht op wat aanwezigheid partner vrouw betekent voor opvoedsituatie bij haar. Vrouw niet eerlijk geweest; conclusie is dat door haar ingebrachte mails vervalst zullen zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 22-09-2023

(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:HR:2023:1282
Gezagsbeëindiging. Procesrecht. Behoorlijke oproeping.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11-09-2023
(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:6654
Kort geding. Nakoming zorgregeling. Verzoek aan de Raad om reeds geplande beschermingsonderzoek uit te breiden ten behoeve van de door de vrouw binnen een week na vonnis aanhangig te maken bodemprocedure.
Hoge Raad 22-09-2023
(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:HR:2023:1278
Art. 81 lid 1 RO. Jeugdrecht. Beëindiging van gezag van vader (art. 1:266 BW) . Afwijzing verzoek tot gelasten van nader onderzoek (art. 810a Rv) . Strijd met art. 8 EVRM en art. 3, 5 en 20 IVRK?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2023
(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:2847
Mondelinge uitspraak. De vader is niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep nu ondanks herhaaldelijke verzoeken van het hof niet alle processtukken uit eerste aanleg zijn aangeleverd.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-08-2023
(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:6524
Kort geding. Ontvankelijkheid bij niet-tijdige indiening vordering in reconventie.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 25-04-2023
Hoofdredacteur Hanneke Moons ging over diverse aspecten van het perspectiefbesluit in gesprek met jeugdbeschermingsjurist Laura Goei, bij uitstek deskundig in deze materie. Wat is de visie van Laura hierop?
Een bijzondere uitspraak
Mr. Hedy Bollen, 25-04-2023
De Hoge Raad overwoog in zijn uitspraak van 31 maart jl. dat de rechter in kort geding een veroordeling tot verkoop en levering van een gezamenlijke woning kan uitspreken. Hedy Bollen gaat hier uitvoerig op in.
Podcastgesprek - Vermoeden van financieel ouderenmisbruik - wat nu?
Mr. Sander Baetens en Mr. Martine Stut, 11-04-2023
Na overlijden van een erflater rijst soms het vermoeden dat er geld is verdwenen. Wat kun je als advocaat dan ondernemen? Erfrechtadvocaten Sander Baetens en Martine Stut gaan uitvoerig in op deze vraag.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN