ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geheimhoudingsbeding staat in de weg aan als getuige horen van mediator(s)
Gerechtshof Amsterdam 24-03-2020 (pub. 27-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:938
Geheimhoudingsbeding in mediationovereenkomst is bewijsovereenkomst ex art. 153 Rv. Mediators kunnen daarom niet als getuigen worden gehoord. Beroep op beding door vrouw is niet "onaanvaardbaar".
Duurzame ontwrichting huwelijk: niet relevant hoe deze is ontstaan
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-03-2020 (pub. 24-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2265
Dat man, ondanks 2,5 jaar geen contact met vrouw en zij een andere partner heeft, niet weet waarom zij bij hem is weggegaan, is geen reden om echtscheiding tegen te houden. Huwelijk is duurzaam ontwricht.
Financiële prikkel voor bijstandsmoeder die omgangsregeling aan laars lapt
Rechtbank Noord-Nederland 04-03-2020 (pub. 24-03-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1342
Vader mag te verbeuren dwangsommen van € 50,- per keer gelijk in mindering te brengen op de door hem verschuldigde KAL van die maand.
Toepassen noodmaatregelen vanwege corona-virus wijst niet op partijdigheid rechter
Rechtbank Rotterdam 20-03-2020 (pub. 23-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2454
Dat rechter het verzoek van advocaat afwees om verzoeker toch persoonlijk in de instelling te horen of via een videoverbinding te doen horen, wijst niet op partijdigheid. Rechter heeft gehandeld volgens werkinstructie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 28-02-2020
(pub. 27-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2647
Van eenhoofdig naar gezamenlijk gezag. De verwachting is gerechtvaardigd dat de spanning tussen de vrouw en de man zal verminderen en dat er ruimte zal ontstaan voor gelijkwaardig ouderschap. Zorgregeling. Klein verschil tussen de zorgregeling die de man verzoekt en de zorgregeling die de vrouw voorstelt. Met de raad is de rechtbank van oordeel dat het minimaal is wat de man tijdens de mondelinge behandeling als zorgregeling verzoekt. Bezwaren van de vrouw niet gehonoreerd.
Gerechtshof Amsterdam 24-03-2020

(pub. 27-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:938
Hof concludeert dat uit mediationovereenkomst volgt dat partijen een geheimhouding zijn overeengekomen (waaronder t.o.v. de rechter) en een bewijsovereenkomst (art. 153 Rv) die inhield dat de mediators niet als getuigen kunnen worden opgeroepen. Beroep op geheimhoudingsbepaling niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Partijen in mediation moeten erop kunnen vertrouwen dat wat tijdens de mediation wordt verklaard, niet naar buiten kan komen, ook niet tijdens een getuigenverhoor van de mediators.
Rechtbank Rotterdam 18-03-2020
(pub. 27-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2576
Voortzetting inbewaringstelling in het kader van WzD. Telefonisch horen in het kader van tijdelijke maatregel coronavirus.
Rechtbank Rotterdam 18-03-2020
(pub. 27-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2575
Voortzetting crisismaatregel in het kader van WvGGZ. Telefonisch horen in verband met tijdelijke maatregel coronavirus.
Rechtbank Rotterdam 18-03-2020
(pub. 27-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2574
Voortzetting inbewaringstelling in het kader van WzD. Telefonisch horen in verband met tijdelijke maatregel coronavirus.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN