ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bewijskracht Spaanse authentieke akte van erfrecht
Hoge Raad 19-07-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1239
Een in Spanje verleden authentieke akte heeft in NL dezelfde bewijskracht als in Spanje. Echtheid akte of van in de akte vastgelegde rechtsbetrekkingen kunnen alleen in Spanje aangevochten worden. Is niet geschied.
Vervangende toestemming vaccinatie, maar probleem bij tenuitvoerlegging
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Moeder blijft medewerking weigeren en vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie voor oplossing maar kind moet wel gevaccineerd worden.
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en duo-moeders
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Bestaan nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen, evenmin als het recht vd donor daarover te procederen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5608
Biologische vader niet-ontv. in verzoek om omgangsregeling. Onvoldoende bijkomende omstandigheden gesteld en onderbouwd om tot 'nauwe persoonlijke betrekking' art. 1:377a BW , resp. 'family life' art. 8 EVRM te concluderen. Criteria hiervoor. Hof: ook als wél sprake zou zijn van 'family life' zou dit man gezien art. 1:377a lid 3 sub c BW niet baten. Het nu 16-jarige kind heeft ernstige bezwaren tegen omgang. Die mening is van zwaarwegend belang.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-07-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5607
Een ter zitting door de raad ingetrokken verzoek tot ondertoezichtstelling is naar zijn aard onherroepelijk en leidt tot niet-ontvankelijkheid van de raad in het verzoek tot ondertoezichtstelling.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-06-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5388
Stiefouder geen belanghebbende en/of informant in zaak met betrekking tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-06-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5405
Rechtbank veroordeelt de om een voorlopige voorziening verzoekende partij (inforegeling en omgangsregeling) tot vergoeding van de proceskosten. Hof oordeelt anders.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-06-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5404
Hoger beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken van de gronden van het beroep. Verzoeker krijgt geen gelegenheid om alsnog zijn gronden/grieven in te dienen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN