ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Kan in kort geding een verklaring voor recht worden gegeven?
Hoge Raad 31-03-2023 (pub. 31-03-2023), ECLI:NL:HR:2023:503
Hof heeft beslissing Vzr in stand gelaten waarbij is bepaald dat man door verrekening heeft voldaan aan zijn verplichting jegens de vrouw. In kort geding is echter geen plaats voor een verklaring voor recht; cassatieklacht gegrond.
Mag rechter DNA-onderzoek bevelen voordat is nagegaan of omgangsverzoek toewijsbaar is?
Hoge Raad 31-03-2023 (pub. 31-03-2023), ECLI:NL:HR:2023:520
Beweerde biologische vader verzoekt juridische ouders te bevelen mee te werken aan DNA-onderzoek en omgangsregeling met het kind. HR: Hof mocht eerst DNA-onderzoek gelasten alvorens te beslissen op het omgangsverzoek.
HR: veroordeling tot medewerking aan verkoop/levering woning toewijsbaar in kort geding
Hoge Raad 31-03-2023 (pub. 31-03-2023), ECLI:NL:HR:2023:499
Cassatie in belang der wet. Rechter kan in KG een veroordeling uitspreken tot verkoop en levering van een gemeenschapsgoed met het oog op de verdeling van de gemeenschap waartoe dat goed behoort. Gelet op voorlopige karakter van beslissing in KG, wordt daarmee niet een definitief einde aan de verdeling gemaakt. Andersluidend oordeel Hof Den Haag is onjuist.
Man in kort geding veroordeeld om vooruitlopend op verdeling € 210.000 aan vrouw te betalen
Rechtbank Rotterdam 24-03-2023 (pub. 29-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2539
Man zit op het grootste deel van het geld/vermogen en vrouw moet wachten op haar aandeel in het aanzienlijke, nog te verdelen vermogen. Normale toetsingskader geldvordering in kort geding geldt hier niet. Spaargeld vrouw bijna op.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 24-03-2023
(pub. 31-03-2023), ECLI:NL:RBLIM:2023:2102
De voorzieningenrechter verleent vooruitlopend op de verdeling van de gemeenschap van goederen een machtiging tot verkoop van de echtelijke woning met omliggende percelen op grond van artikel 3:174 BW. Gelet op de grote kans dat tot verkoop aan een derde en verdeling van de overwaarde dient te worden overgegaan en het belang bij het voorkomen van beschadiging en waardedaling van de woning ten gevolge van verwaarlozing van de woning, komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat het belang bij verkoop van de woning in d...
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2023
(pub. 31-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:2696
bevoegdheidsincident, 4:15 BW, verwijzing naar kantonrechter na verbetering inleidend processtuk, 69 Rv
Hoge Raad 31-03-2023

(pub. 31-03-2023), ECLI:NL:HR:2023:499
Cassatie in belang der wet. In KG kan een deelgenoot worden veroordeeld om jegens een andere deelgenoot mee te werken aan verkoop en levering van tot een gemeenschap behorend goed aan een derde. Dat verkoop van een tot een gemeenschap behorend goed ter verdeling opbrengst een wijze van verdeling is, staat hieraan niet in de weg. Gelet op voorlopige karakter van beslissing in kort geding, wordt daarmee – anders dan hof overwoog – niet een definitief einde aan verdeling gemaakt. Andersluidend oordeel Hof Den Haag is onjuist.
Rechtbank Limburg 08-03-2023
(pub. 31-03-2023), ECLI:NL:RBLIM:2023:2120
Eiser stelt dat het saldo van de nalatenschap hoger is dan het door gedaagde bepaalde bedrag en heeft zijn vorderingen ingesteld om dit te kunnen vaststellen.
Hoge Raad 31-03-2023

(pub. 31-03-2023), ECLI:NL:HR:2023:520
Hof mocht een onderzoek naar biologische vaderschap dmv DNA-onderzoek bevelen zonder eerst te beoordelen of omgang met de mogelijke biologische vader in de gegeven omstandigheden in belang van het kind is, nu het Hof daarbij in aanmerking nam: het belang van het kind en de mogelijke biologische vader om te weten of zij verwant zijn, het belang van de juridische ouders en kind bij het voorkomen van een ernstige verstoring van de familieverhoudingen, en het risico dat moeder en haar echtgenoot naar het buitenland verdwijnen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Recht doen aan kinderen en ouders?
Mr. drs. Ingrid Vledder en Mr. drs. Ariane Hendriks, 14-02-2023
Op 2 februari werd het langverwachte rapport 'Recht doen aan kinderen en ouders' gepresenteerd. In deze blog beschouwen de auteurs de uitkomst met een kritische blik.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Podcastgesprek: Betere rechtsbescherming voor ouders bij een uithuisplaatsing
Mr. Laura Goei en Mr. Jolande ter Avest, 27-09-2022
Jeugdzorgjurist Laura Goei en familierechtadvocaat Jolande ter Avest geven hun visie op het recht op rechtsbijstand bij een uithuisplaatsing en op de rol van de daarbij betrokken professionals.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN