ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Toestemming voor alle buitenlandse vakanties?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:175
Moeder verzoekt te bepalen dat geen toestemming nodig is voor buitenlandse vakanties met kind. Hof: ouders dienen voor iedere buitenlandse vakantie in overleg te treden. Geen algemene toestemming mogelijk.
Paspoort van kind behoort in beginsel het kind te vergezellen
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Man voert aan dat achterhouden van paspoort zijn verzekering tegen kinderontvoering is. Hof: Achterhouden van paspoort is geen geëigend middel om ontvoering te voorkomen.
Vader werkte niet mee aan vakantieplannen van moeder met kinderen
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018 (pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7014
Vader wilde een aantal zaken tegelijk regelen. Rb: de ouders dienen hun zakelijke kwesties ter afwikkeling van hun relatie los te koppelen van de belangen van de kinderen. Vader veroordeeld in proceskosten.
Wegens handelen moeder geen proceskostenveroordeling
Rechtbank Den Haag 18-07-2017 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Vervangende toestemming moeder voor vakantie met kind in Ethiopië, maar geen proceskostenveroordeling vader: moeder heeft vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als gezagsouder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019

(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:175
Co-ouderschapsregeling kan beter doorlopen. Zorgt voor duidelijke verdeling zorg kind (2016). Indien kind daardoor tzt tijdens schooljaar meer vakantiedagen zou hebben bij ene ouder dan bij andere, moeten ouders hiervoor in onderling overleg oplossing vinden. Ook dienen ze voor elke reis naar buitenland die zij met kind willen ondernemen, met elkaar in overleg te treden en tot consensus te komen. Geen algemene toestemming mogelijk. Maximale duur vakanties met 1 ouder: nu niet meer dan 2 weken achter elkaar; straks max. 3.
Rechtbank Limburg 15-02-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1436
Zorgregeling na het verbreken van een relatie tussen partijen uit verschillende culturen.
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019

(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Appel tegen uitspraken in verschillende gedingen bij een en hetzelfde exploot van dagvaarding in casu niet ism goede procesorde. Uitspraken kort na elkaar gewezen en voldoende samenhang. Gedaagde echter niet-ontvankelijk in eis in reconventie. In kort geding kan alleen de gedaagde die bij advocaat ter zitting verschijnt een eis in reconventie indienen. Achterhouden paspoort geen geëigend middel om ontvoering te voorkomen. Vakantieregeling voor álle komende jaren leent zich niet voor kort geding: niet spoedeisend.
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018
(pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2572
Kort geding. Hoger beroep. Voorlopige regeling verdeling zorg- en opvoedtaken. Vervangende toestemming voor een vakantie in het buitenland.
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018

(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7014
Vader werkte niet mee aan vakantieplannen moeder, omdat hij eerst wat zakelijke kwesties wilde afhandelen. Rb: zakelijke kwesties ivm afwikkelen relatie moet je loskoppelen van belang kinderen: vader veroordeeld in proceskosten in geding om vervangende toestemming vakantie en medewerking aan aanvraag/afgifte paspoort. De rb gaat er hierbij vanuit dat vader ervoor zal zorgen dat kind 2 bij aanvraag paspoort aanwezig zal zijn.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geschil over vakantie buitenland

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN