ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Partneralimentatieverzoek voor het eerst in appel
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
Hoewel de vrouw het eens is met de uitgesproken echtscheiding, kan zij worden ontvangen in haar - voor het eerst in hoger beroep gedane - verzoek om partneralimentatie. Uitleg art. 827 Rv.
Verzoek omzetting PEB in ODV in echtscheidingsprocedure
Gerechtshof Den Haag 07-11-2018 (pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3178
Afgewezen. Verzoek is geen nevenvoorziening als bedoeld in art. 827 lid 1 sub f Rv. Niet van eenvoudige aard, zodat het de procedure aanzienlijk kan ophouden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
geen grief gericht tegen bestreden beschikking, ontvankelijk in verzoek om alimentatie dat voor het eerst in hoger beroep wordt gedaan.
ALHVFPPE
Gerechtshof Den Haag 07-11-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3178
Partneralimentatie. Vergoedingsrechten. Behoefte begroot nav behoeftelijst. Aan vrouw wordt verdiencapaciteit van 50k/jaar toegekend. Bij draagkracht man wordt rekening gehouden met 3k/mnd aflossing r-c schuld. Beoordeling DIV vergoedingsvorderingen. Afwijzing verzoek man tot verplichten vd vrouw tot meewerken aan omzetting pensioen in eigen beheer in ODV. Hof oordeelt dat dit geen nevenvoorziening is ex art. 827 lid 1 onder f Rv. Niet van eenvoudige aard.
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7266
Verzoek van de man om echtscheidingsconvenant te vernietigen, wegens misbruik van omstandigheden, dwaling, en subsidiair wijziging van omstandigheden wordt afgewezen. Man is analfabeet, maar laat alle stukken door een familielid lezen. Als hij zich niet van de inhoud van het convenant heeft vergewist, is dat voor zijn rekening en risico. Verzoek uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring mbt partneralimentatie te schorsen afgewezen, nu deze nog niet executeerbaar is. Hof neemt 'verstaansbeslissing' op.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-12-2015
(pub. 10-03-2016), ECLI:NL:GHARL:2015:9979
Vaste jurisprudentie: als echtscheiding uitgesproken voordat op nevenvoorzieningen is beslist, kan appel alleen op grond van bijzondere omstandigheden worden aangewend om te bewerkstelligen dat band tussen echtscheidingsverzoek en nevenvoorzieningen wordt hersteld en tezelfdertijd op verzoeken wordt beslist. Geen bijzondere omstandigheden. Voorkomen dat einde komt aan werking voorlopige voorziening en hogere onderhoudsverplichting gaat gelden, kan middels kort geding of verzoek schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2016
(pub. 20-01-2016), ECLI:NL:GHARL:2016:346
Nu gebleken is dat inschrijving van de echtscheidingsbeschikking niet tijdig heeft plaatsgevonden, waardoor deze beschikking haar kracht heeft verloren, hebben partijen geen belang meer bij het aan de echtscheiding gekoppelde nevenverzoeken betreffende de partneralimentatie. De man wordt in zijn hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nevenvoorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN