ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Analoge toepassing art. 4:52 BW bij verbreking affectieve relatie
Rechtbank Rotterdam 19-06-2019 (pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4837
Art. 4:52 BW ziet weliswaar op huwelijkspartners of op personen die met elkaar trouwbeloften hadden gewisseld, maar geen reden waarom dit niet analoog op partners kan worden toegepast.
Parket HR. Wilsonbekwaamheid van erflater als gevolg van een geestelijke stoornis?
Parket bij de Hoge Raad 01-11-2019 (pub. 29-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1113
Is testament nietig wegens wilsonbekwaamheid erflater als gevolg geestelijke stoornis (art. 3:34 lid 1 BW) en welke omstandigheden zijn bij die beoordeling relevant?
Verklaring voor recht dat testament geen rechtsgevolgen heeft
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-10-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4640
Gelet op wordingsgeschiedenis testament heeft Rb sterke twijfels of het testament een betrouwbare vastlegging is van hetgeen erflater bedoeld heeft als zijn laatste wil.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 19-06-2019

(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4837
Testament sorteert geen effect. Art. 4:52 BW ziet weliswaar op huwelijkspartners of op personen die met elkaar trouwbeloften hadden gewisseld, maar geen reden waarom dit niet analoog op partners kan worden toegepast.
Parket bij de Hoge Raad 01-11-2019

(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1113
In deze procedure staat vraag centraal of testament nietig is wegens wilsonbekwaamheid van erflater als gevolg van een geestelijke stoornis (art. 3:34 lid 1 BW) en welke omstandigheden bij die beoordeling relevant zijn. Op grond van art. 152 lid 2 Rv is rechter vrij in waardering van getuigenbewijs. De beoordeling welke waarde aan een verklaring wordt toegekend, en of die verklaring wel of niet bewijs voor een bepaalde stelling oplevert, is aan rechter overgelaten. Rechter heeft daarbij een beperkte motiveringsplicht.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2019
(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9942
Uitleg van een legaat uit testament van erflater ("saldo op de ten name van mijn echtgenote en mij gestelde bankrekening inclusief de lopende rente" is voor stiefmoeder). Geschil tussen erfgenaam (zoon van erflater) en erfgenamen van stiefmoeder (dochter en kleindochters) welke bankrekeningen hier onder vallen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4162
De ouderlijke boedelverdeling is duidelijk in het testament opgenomen en niet afhankelijk gesteld van enige handeling van de echtgenote van erflater. Door appellant is niets gesteld omtrent de verhoudingen die de uiterste wilsbeschikking kennelijk wenst te regelen of over de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt die meebrengen dat daarin iets anders gelezen zou moeten worden dan erin staat.
Parket bij de Hoge Raad 11-10-2019
(pub. 08-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1037
Pastoor aanvaardt erfenis parochiaan. Schending van de kerkelijke regels of van de gedragscode (als daar al sprake van is) betekent niet dat pastoor onbetamelijk handelt in de zin van art. 6:162 BW. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, zoals omstandigheid dat pastoor misbruik van de situatie heeft gemaakt. Dat erflaatster een zeer eenvoudige en zeer vrome vrouw was, die meerdere keren per week de door pastoor opgedragen mis bezocht, onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van misbruik omstandigheden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN