Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Testamentair erfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Tante laat geld na aan pastoor
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018 (pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is testament onder bedreiging met schade aan zielenheil tot stand gekomen, met misbruik van diepgelovige karakter van erflaatster? Vordering tot vernietiging afgewezen.
Voordeel uit testament voor bestuurders bewindvoerderskantoor
Rechtbank Midden-Nederland 19-04-2018 (pub. 30-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2285
Bestuurders van bewindvoerderskantoor genieten voordeel uit testament van erflaatster. In strijd met 'Besluit ter waarborging van de kwaliteit van curatoren en bewindvoerders'. Overleg kantonrechter vereist.
Uitleg testament met tweetrapsmaking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Fideï-commis de residuo. Bepalingen van vruchtgebruik van overeenkomstige toepassing voor zover erflater in testament niet anders heeft bepaald. Echtgenote was i.c. niet bevoegd gelden uit nalatenschap te schenken.
Rechtsgeldig testament van erflaatster onder curatele
Rechtbank Den Haag 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament van erflaatster die onder curatele stond wegens geestelijke stoornis, met toestemming kantonrechter. Rechtsgeldig, geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018
(pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is tweede testament van erflaatster onder bedreiging met schade aan het zielenheil tot stand gekomen, waarbij misbruik is gemaakt van het diepgelovige karakter van erflaatster en haar vertrouwen in de kerk en in de verpersoonlijking daarvan? Strijd met kerkrechtelijke regels?
ER
Rechtbank Midden-Nederland 19-04-2018
(pub. 30-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2285
Bestuurders van een bewindvoerderskantoor genieten voordeel uit de uiterste wilsbeschikking van erflaatster. De bestuurders handelen in strijd met art. 9 lid 1 sub b van het ‘Besluit ter waarborging van de kwaliteit van curatoren en bewindvoerders. Bestuurders hadden in overleg met kantonrechter moeten bepalen hoe een goed en integer bewindvoerder in dit geval dient te handelen.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Uitleg testament met tweetrapsmaking. Bepalingen van vruchtgebruik zijn van overeenkomstige toepassing voor zover de erflater in zijn testament niet anders heeft bepaald. Echtgenote was bevoegd de goederen van de nalatenschap te gebruiken, de vruchten daarvan te genieten, deze goederen te vervreemden en te verteren, maar was niet bevoegd was om deze goederen (waaronder ook gelden die tot de nalatenschap behoorden) te schenken. art. 4:138 lid 2 BW art. 3:215 lid 3 BW
ER
Rechtbank Den Haag 11-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament is met toestemming kantonrechter en onder het stellen van voorwaarden (art. 4:55 lid 2 en 3 BW) opgesteld terwijl erflaatster onder curatele stond wegens een geestelijke stoornis. Testament rechtsgeldig tot stand gekomen. Geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
HVER
Gerechtshof Amsterdam 30-01-2018
(pub. 05-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:326
Hoe het verder afliep met de grond in Suriname die nog niet verdeeld was tussen de ex-echtgenoten toen de ex-man-erflater overleed. Hof stelt de wijze van verdeling van de onverdeeldheid bestaande uit de door echtscheiding ontbonden huwelijksgemeenschap van [appellante] en erflater [X] deels vallende in de nalatenschap van erflater [X] , aldus vast dat partijen dienen over te gaan tot splitsing van het onder 3.1. hiervoor beschreven perceel in twee delen van gelijke waarde.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN