Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Testamentair erfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Schuld uit ouderlijke boedelverdeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018 (pub. 10-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7342
Na impliciete zuivere aanvaarding van negatieve nalatenschap moet ene erfgenaam een obv-schuld voldoen aan andere erfgenaam. Hof: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
Beroep onterfde kinderen op begunstiging levensverzekering onaanvaardbaar
Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering! (Froukje Dunki Jacobs en Laurien Berghuis-Knijff 19-07-2018)
Hoge Raad 06-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1102
Erflater onterft kinderen tgv nieuwe partner, maar in levensverzekering blijft begunstiging van kinderen ongewijzigd. HR: beroep door kinderen op de begunstiging in redelijkheid onaanvaardbaar.
Tante laat geld na aan pastoor
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018 (pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is testament onder bedreiging met schade aan zielenheil tot stand gekomen, met misbruik van diepgelovige karakter van erflaatster? Vordering tot vernietiging afgewezen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018
(pub. 10-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7342
Schuld wegens overbedeling ontstaan door en ten gevolge van de verdeling die de erflater bij uiterste wilsbeschikking in zijn testament op voet van art. 4:1167 BW (oud) heeft gemaakt tussen zijn echtgenote en zijn kinderen. Nu de wet niet anders bepaalt, verjaart de rechtsvordering tot voldoening van de schuld door verloop van twintig jaren (art. 3:306 BW) en is de termijn van verjaring begonnen met de aanvang van de dag volgend op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd (art. 3:313 BW).
ERFP
Rechtbank Noord-Holland 22-08-2018
(pub. 03-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7281
Erflater leed aan een geestelijke stoornis die een redelijke waardering van de bij het testament betrokken belangen belette. Het gevolg hiervan is dat een met het testament overeenstemmende wil van erflater wordt geacht te ontbreken. Het testament is daarom op grond van art. 3:34 lid 2 BW nietig. Conservatoir beslag van rechtswege vervallen. De ingestelde vorderingen (verklaring voor recht) zijn geen verhaalsvorderingen en kunnen daarom niet als eis in de hoofdzaak voor het gelegde beslag worden aangemerkt.
ER
Rechtbank Rotterdam 08-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7130
Benoeming specialist ouderengeneeskunde om te beoordelen of erflaatster in staat was haar wil te bepalen bij opstellen testament, en handschriftdeskundige om te beoordelen of erflaatster destijds inderdaad heeft getekend voor de inwoningskosten die haar zoon in rekening bracht.
ER
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2850
Niet komen vast te staan dat erflater ten tijde van het maken van de wilsverklaring leed aan een geestelijke stoornis en derhalve wilsonbekwaam was. Evenmin sprake geweest van bedrog. Tot slot ook geen sprake van onrechtmatige daad van erfgenaam jegens onterfde kinderen (doordat zij erflater zou hebben bewogen tot verbreken contact en onterven van deze kinderen).
HVER
Hoge Raad 06-07-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1102
Erflater onterft kinderen tgv nieuwe partner, maar in levensverzekering blijft begunstiging van kinderen ongewijzigd. HR: bij de uitleg van de aanwijzing van de begunstigde bij een sommenverzekering komt het aan op de bedoeling van de verzekeringnemer t.t.v. de aanwijzing. Was i.c. niet dat de partner de begunstigde zou zijn. Echter, het beroep op de begunstiging onder de levensverzekeringen van de kinderen is in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN