Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Testamentair erfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Ex-partner kan geen rechten ontlenen aan benoeming tot erfgename
Rechtbank Den Haag 15-08-2018 (pub. 28-09-2018), niet gepubliceerd
Testament uit 1978. Rb: ex-partner kan geen rechten ontlenen aan benoeming tot erfgename in testament, dat heeft erflater niet gewild. Testament in die zin vervallen. Daardoor echtgenote van rechtswege erfgenaam.
Schuld uit ouderlijke boedelverdeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018 (pub. 10-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7342
Na impliciete zuivere aanvaarding van negatieve nalatenschap moet ene erfgenaam een obv-schuld voldoen aan andere erfgenaam. Hof: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
Beroep onterfde kinderen op begunstiging levensverzekering onaanvaardbaar
Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering! (Froukje Dunki Jacobs en Laurien Berghuis-Knijff 19-07-2018)
Hoge Raad 06-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1102
Erflater onterft kinderen tgv nieuwe partner, maar in levensverzekering blijft begunstiging van kinderen ongewijzigd. HR: beroep door kinderen op de begunstiging in redelijkheid onaanvaardbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Den Haag 26-06-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2895
Vervolg na verwijzing HR. Notariële akte niet vernietigbaar wegens enkele omstandigheid dat notaris akte in strijd met vormvoorschrift van art. 43 lid 2 Wna niet volledig heeft voorgelezen. Voor vernietigbaarheid is in zodanig geval slechts plaats indien degene die deze inroept, stelt en bij betwisting aannemelijk maakt dat door niet-naleving van vormvoorschrift enig belang is geschonden dat met vormvoorschrift wordt gediend. Hiervan is geen sprake.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4498
Volgens appellanten heeft erflater zich kennelijk vergist door een eerder kwijtgescholden lening alsnog via prelegaten te verrekenen (art. 4:46 lid 3 BW). Niet geslaagd in bewijslevering daarvan.
ER
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5938
Legaat in testament is vordering onder opschortende voorwaarde. Ingevolge art. 430 lid 1 Rv kan de grosse van een in Nederland verleden notariële akte in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Die regeling geldt ook voor een testament. Notaris moet testament afgeven aan legataris.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9101
Erflater heeft in testament bepaald dat vorderingen opeisbaar zijn indien echtgenote haar intrek neemt in verzorgingshuis, bejaardenoord of verpleeghuis; en voor zover de niet-opeisbaarheid een succesvol beroep op bijdrage overheid in de kosten van verzorging of levensonderhoud in de weg staat. Geen sprake van dergelijke situatie. Echtgenote maakt geen aanspraak op een overheidsvergoeding voor de kosten van ‘intrek’ in een verzorgings- of verpleeghuis.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2016
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2016:2872
Alles overziend en daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemend voorshands oordeel dat erflater wel wil had om iets ten aanzien van zijn nalatenschap te regelen maar niet dat die wil overeenstemt met hetgeen is opgenomen in testament. De informatie voor wijzigen van testament is via verschillende schijven bij notaris terechtgekomen en gaandeweg geïnterpreteerd en nader (juridisch) vormgegeven zonder enige voorlichting aan erflater over alle mogelijkheden en (fiscale) consequenties. Tegenbewijs toegelaten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN