ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoe om te gaan met geheimhoudingsplicht in tuchtrechtprocedure?
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Klacht over onderzoek wilsbekwaamheid erflater. Hof: geheimhoudingsplicht mag niet tot gevolg hebben dat evt. fouten van notaris worden gemaskeerd. Benoeming van deskundige met geheimhoudingsplicht.
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 18-12-2018 (zaaknr. 650979/NT 18-36, ECLI:NL:TNORAMS:2018:31, pub. 03-01-2019)
Notaris heeft onvoldoende getoetst of erflaatster, die leed aan Alzheimer, in staat was om zelfstandig haar wil te bepalen. Hij heeft erflaatster alleen gesproken in aanwezigheid van zoon, die eigen belang had.
Lees maar, er staat niet wat er staat
Letterlijke tekst testament (Moerland Notaris 19-12-2018)
Rechtbank Den Haag 15-08-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14847
Bedoeling van erflater. Huidige echtgenote geldt als wettige erfgename. Niet de toenmalige partner, die door erflater in testament van 1978 tot erfgenaam is benoemd, met onterving ex-echtgenote.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3850
Ernstig familieconflict. Erflaatster had vanaf 2002 een aantal herseninfarcten en leed aan afasie. Hof acht bewezen dat erflaatster op het moment van het passeren van de akten wist wat zij deed en dat zij de gevolgen daarvan in voldoende mate heeft kunnen overzien. Dat iemand niet snel uit zijn of haar woorden kan komen als gevolg van afasie brengt niet met zich mee dat hij of zij niet zijn of haar wil kan bepalen. Notaris heeft voldoende zorg besteed aan de beantwoording van de vraag of erflaatster haar wil kon bepalen.
ER
Rechtbank Rotterdam 23-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:391
Erfrecht. Geldende afspraken tussen erflater en ex-samenlevingspartner over delen overwaarde woning, ondanks feit dat de mediation werd beëindigd. Daarnaast geldt ook het in testament opgenomen legaat ten behoeve van ex-partner.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10562
Appellant stelt zich op standpunt dat hij het fideï-commissair vermogen heeft ontdekt en daarom recht heeft op een vindersloon. Daarnaast stelt hij dat hij als zaakwaarnemer van de verwachters, die nog niet allemaal bekend waren/zijn, werkzaamheden heeft verricht en maakt hij uit dien hoofde aanspraak op een beloning. Vorderingen worden afgewezen.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Klager verwijt notaris dat deze geen nader onderzoek heeft gedaan naar de wilsbekwaamheid van erflater bij passeren van testament en verlijden van hypothecaire akte. Notaris beroept zich (deels) op haar geheimhoudingsplicht. Hof: geheimhoudingsplicht mag niet tot gevolg hebben dat evt. fouten van notaris worden gemaskeerd. Hof benoemt onafhankelijk persoon die, met geheimhoudingsplicht, inzage krijgt in testamenten en dossiers van erflater teneinde een schriftelijk verslag op te stellen tbv Hof.
ER
Rechtbank Den Haag 15-08-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14847
Uitleg "vergeten" testament uit 1978. Erflater heeft bedoeld zijn toenmalige echtgenote te onterven en toenmalige partner tot erfgename te benoemen. Relatie met die partner kort nadien beëindigd. Deze voormalige partner kan geen aanspraak maken op nalatenschap, nieuwe echtgenote geldt als wettig erfgename.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN