Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Inkeerregeling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

A-G adviseert tot prejudiciële vragen aan EHRM over inkeerregeling
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2018 (pub. 29-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:688
Blijft aanspraak bestaan op oude inkeerregeling? "De morele verontwaardiging bij regering en parlement over zwartspaarders heeft ertoe geleid dat een regeling tot stand is gekomen die strijdig is met verdragsbepalingen."
Aanslag schenkbelasting 24 jaar na schenking
Gerechtshof Den Haag 27-03-2018 (pub. 19-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:797
Aanslag schenkingsrecht over in 1991 geschonken buitenlands vermogen, dat tot aan inkeer voor heffing IB in 2013 buiten zicht van fiscus is gebleven, is bevoegd opgelegd.
Geen navordering over verzwegen nalatenschappen van voor 1985
Hoge Raad 23-02-2018 (pub. 23-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:260
HR: Navordering van erfbelasting over verzwegen nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FIFP
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2018
(pub. 29-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:688
A-G adviseert HR Raad tot prejudiciële vragen aan EHRM. Blijft voor belanghebbende aanspraak bestaan op oude inkeerregeling, nu beboetbare feiten (niet aangeven Zwitserse bankrekeningen) zich hebben voorgedaan ttv oude inkeerregeling (geen boete), maar inkeer heeft plaatsgevonden onder minder gunstige inkeerregeling (30% boete)? "De morele verontwaardiging bij de regering en het parlement over zwartspaarders heeft ertoe geleid dat een regeling tot stand is gekomen die strijdig is met de genoemde verdragsbepalingen."
FI
Gerechtshof Den Haag 27-03-2018
(pub. 19-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:796
Aanslag schenkingsrecht over in 1991 geschonken buitenlands vermogen, dat tot aan inkeer voor heffing IB in 2013 buiten zicht van fiscus is gebleven, is bevoegd opgelegd. Bevoegdheid tot opleggen van aanslag schenkingsrecht ontstaat op tijdstip van schenking. Art. 66 lid 1 sub 2 SW brengt hierin geen verandering. Termijn waarna de bevoegdheid tot opleggen van aanslag schenkingsrecht vervalt, is in art. 66 SW uitputtend geregeld. Art. 3:306 BW niet van toepassing.
FI
Gerechtshof Den Haag 27-03-2018
(pub. 19-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:797
Aanslag schenkingsrecht over in 1991 geschonken buitenlands vermogen, dat tot aan inkeer voor heffing IB in 2013 buiten zicht van fiscus is gebleven, is bevoegd opgelegd. Bevoegdheid tot opleggen van aanslag schenkingsrecht ontstaat op tijdstip van schenking. Art. 66 lid 1 sub 2 SW brengt hierin geen verandering. Termijn waarna de bevoegdheid tot opleggen van aanslag schenkingsrecht vervalt, is in art. 66 SW uitputtend geregeld. Art. 3:306 BW niet van toepassing.
FI
Hoge Raad 23-02-2018
(pub. 23-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:260
Art. 66 SW. In februari 2012 heeft erfgenaam een door erflater verzwegen buitenlands vermogen aan de Inspecteur gemeld. HR: Art. 5 Wet algemene bepalingen bepaalt dat een wet door een latere wet haar kracht kan verliezen. Art. 66 SW is m.i.v. 8 juni 1991 vervangen. Op de gronden die zijn vermeld in de onderdelen 5.27 t/m 5.29 van de conclusie van de A-G komt aan de eerdere wettelijke regeling in een geval als het onderhavige geen betekenis meer toe. Navordering over nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk.
FI
Hoge Raad 23-02-2018
(pub. 23-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:262
Art. 66 SW. In februari 2012 heeft erfgenaam een door erflater verzwegen buitenlands vermogen aan de Inspecteur gemeld. HR: Art. 5 Wet algemene bepalingen bepaalt dat een wet door een latere wet haar kracht kan verliezen. Art. 66 SW is m.i.v. 8 juni 1991 vervangen. Op de gronden die zijn vermeld in de onderdelen 5.27 t/m 5.29 van de conclusie van de A-G komt aan de eerdere wettelijke regeling in een geval als het onderhavige geen betekenis meer toe. Navordering over nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Inkeerregeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN