ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt geen rekening gehouden met de bruidsschat
Rechtbank Gelderland 16-11-2022 (pub. 22-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6484
De bruidsschat vloeit voort uit huwelijk partijen dat naar buitenlands recht is gesloten/heeft een geheel eigen karakter. Niet gelijk te stellen aan een huwelijksvermogensrechtelijke aanspraak en evenmin aan een onderhoudsverplichting.
Geen verlies rechtsmacht in gezag- en omgangszaak bij verhuizing naar andere lidstaat
Rechtbank Gelderland 17-11-2022 (pub. 18-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6434
Spaanse rechter was bevoegd te oordelen over gezag en omgang bij indiening verzoekschrift. Die bevoegdheid gaat weliswaar verloren als kind tijdens procedure verhuist naar derde staat, maar niet bij verhuizing naar andere lidstaat (NL).
Buitenlandse adoptie weer - beperkt - toegestaan
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 22-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:3287
Echtscheiding. Kinder- en partneralimentatie. Toepasselijk recht op huwelijksvermogensregime. Bruidsschat.
Rechtbank Den Haag 17-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:12392
Verzoek tot interlandelijke adoptie (Roemenië) afgewezen, omdat in ieder geval de procedurele vereisten niet zijn nagekomen. Verzoek tot treffen voogdijvoorziening. Gezagsvacuüm: in Nederland woonachtige Roemeense man en vrouw zorgen al jaren voor kind van overleden Roemeense vrouw dat door Roemeense vader aan hen is overgedragen. Roemeense vader heeft geen bekende woon- of verblijfplaats. Niet te voorzien of kind nog wat van vader te verwachten heeft en of hij überhaupt ouderlijk gezag over kind heeft.
Hoge Raad 25-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:HR:2022:1758
Cassatieberoep verworpen. Tweeconclusieregel: kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat vrouw bij mondelinge behandeling, door zonder voorbehoud in te gaan op het - pas bij de mondelinge behandeling gevoerde - verweer van de man dat er geen grond is om een prestation compensatoire vast te stellen, ondubbelzinnig erin heeft toegestemd dat dit standpunt alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken (art. 361 lid 3 Rv; ECLI:NL:HR:2009:BI8771, ECLI:NL:HR:2011:BR2045, ECLI:NL:HR:2017:3238).
Rechtbank Den Haag 17-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:12389
Vaststelling geboortegegevens van in Oekraïne uit draagmoeder geboren kind, met toestemming draagmoeder voor geboorte in Nederland door wensvader erkend. Positie draagmoeder (artikel 798 Rv). Zorgvuldig draagmoedertraject. Vaststelling geboortegegevens. Beëindiging ouderlijk gezag Oekraïense draagmoeder. Adoptie door wensmoeder met instandhouding van tussen kind en wensvader bestaande familierechtelijke betrekkingen. Verstaan dat na adoptie vader en adoptiefmoeder gezamenlijk met gezag belast.
Rechtbank Den Haag 17-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:12386
Verklaring voor recht dat Thaise adoptiebeslissing van rechtswege in Nederland wordt erkend (artikel 1:26 BW). Haags Adoptieverdrag. Omzetting Thaise (zwakke) adoptie in adoptie naar Nederlands recht (art. 27 HAV; art. 10:110 BW en art. 10:111 BW). Inschrijving geboorteakte (artikel 25, lid 5 BW).
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Internationaal huwelijk – vermogensrechtelijke gevolgen
(Mr. Irene Kroezen, 01-02-2022)
Op het huwelijksvermogen van expats kunnen in de loop van de tijd twee verschillende stelsels van toepassing worden. De auteur licht toe tot welke - mogelijk ongewenste - gevolgen dat kan leiden.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
(Florian Drenth, LLM, 21-12-2021)
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
(Mr. Irene Kroezen en Mr. Sandra Verburgt, 28-09-2021)
Aanstaande echtgenoten hebben vaak weinig aandacht voor hun huwelijksvermogensregime. Maar bij een internationaal huwelijk kan de vraag naar het toepasselijke recht dan tot een juridische puzzel leiden.
Nederlandse rechter breidt rechtsmacht uit tijdens coronapandemie
(Mr. Maria Bowmer, 24-05-2021)
De coronapandemie en bijkomende reisbeperkingen bemoeilijken een echtscheiding in het buitenland. In een recente uitspraak breidde de Rechtbank Den Haag daarom haar bevoegdheid uit op grond van forum necessitatis.
Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN