ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw dient in België alimentatieverzoek in ...
Gerechtshof Den Haag 09-10-2019 (pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3011
... en daarna in gezagsprocedure in NL een tegenverzoek alimentatie. NL-rechter houdt ogv Alimentatieverordening de zaak aan totdat bevoegdheid Belgische rechter vaststaat. Relevant is datum indiening alimentatie(tegen)verzoek.
Woonplaats kind op Bonaire; heeft NL-rechter rechtsmacht bij gezagsverzoek?
Rechtbank Midden-Nederland 30-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4953
Nee. Bevoegdheid Nederlandse rechter kan niet aan Brussel IIbis worden ontleend: geldt alleen voor EU-lidstaten en Bonaire maakt daar geen onderdeel van uit. Evenmin aan (wel toepasselijk) Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996.
Bloot eigendom van Franse woning in box 3
Rechtbank Den Haag 24-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11206
Eiseres heeft van ouders het bloot eigendom verkregen van woning in Frankrijk, met ouderlijk vruchtgebruik. Rb: naar Frans recht wordt i.c. ten titel van vervroegde erfdeling verkregen. Geen uiterste wilsbeschikking maar schenking.
Eenzijdige Egyptische echtscheidingsbeslissing in Nederland erkend?
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Het betreft een verstoting, waarbij naar Egyptisch recht een eenzijdige verklaring van de man tot ontbinding huwelijk leidt. Geen instemming of berusting van vrouw, dus niet voldaan aan vereiste voor erkenning in Nederland.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9413
Opmaken akte van erkenning van minderjarige door man kon door ambtenaar burgerlijke stand geweigerd. Bevoegdheid man en voorwaarden voor erkenning bepaald door recht van staat waarvan man nationaliteit bezit (art. 10:95 BW). Nationaliteit man in geschil. Gelet op begunstigingsbeginsel Nederlands recht toegepast (gewone verblijfplaats minderjarige). Identiteit man kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld.
Gerechtshof Den Haag 09-10-2019

(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3011
Litispendentie. Tussen partijen in verschillende EU-lidstaten gerechtelijke procedures aanhangig die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten. Alimentatieprocedure bij Belgische rechter eerder aanhangig gemaakt dan bij NL rechter (art. 9 Alimentatieverordening). NL rechter houdt behandeling aan totdat internationale bevoegdheid Belgische rechter vaststaat (art. 12 lid 1 Alimentatieverordening). Relevant is datum indiening alimentatie(tegen)verzoek, en niet datum aanhangig maken procedure.
Rechtbank Den Haag 24-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11206
Eiseres heeft bij notariële akte van haar ouders het bloot eigendom verkregen van woning in Frankrijk, met levenslang vruchtgebruik van ouders. Vader overleden, moeder nog in leven. Rb: naar Frans recht wordt i.c. ten titel van vervroegde erfdeling verkregen. Vooruitlopend op toekomstige erfenis wordt bij leven verdeeld. Daarom ligt aan de verkrijging, anders dan eiseres stelt, schenking ten grondslag en geen uiterste wilsbeschikking. Art. 5.4 lid 3 sub a IB niet van toepassing, bloot eigendom in box 3, beroep ongegrond.
Rechtbank Midden-Nederland 30-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4953
Verzoek vader om ouders voortaan met gezamenlijk ouderlijk gezag te belasten. Nederlandse rechter niet bevoegd. Een regeling ex art. 38 lid 3 Statuut voor het Koninkrijk ontbreekt. Volgens Hoge Raad (2 mei 2014) moet in dat geval worden aangesloten bij de in internationale verdragen en EU-bepalingen neergelegde bevoegdheidsbepalingen. Nu ten tijde van de indiening van het verzoek de gewone verblijfplaats van het kind op Bonaire was, kan bevoegdheid niet aan Brussel IIbis of HKBV 1996 worden ontleend.
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019

(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen. Gehuwd in Egypte. Toen Egyptische nationaliteit gemeenschappelijk, nu ook NL. Egyptische echtscheidingsbeslissing niet erkend (art. 10:58 BW). NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Zorgregeling met ouder die regelmatig in buitenland verblijft en geen vaste verblijfplaats in NL heeft. Voortgezet gebruik woning. Kinder- en partneralimentatie; op initiatief vrouw ‘muta’ in Egypte toegewezen. Op huwelijksvermogensregime HHV 1978 toepasselijk: wagonstelsel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN