ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Erkenning Turkse gezagsbeslissing?
Rechtbank Gelderland 01-09-2017 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2017:6959
Afwijzing verzoek verklaring voor recht dat moeder eenhoofdig gezag heeft. Geen erkenning gezagsbeslissing Turkse rechter (HKBV 1961). Op zitting gedaan subsidiair verzoek moeder (eenhoofdig gezag) toewijsbaar.
Rechtbank Gelderland 21-11-2013 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2013:6519
Turkse rechter heeft kinderen aan moeder toevertrouwd en aan haar voogdijschap over hen toegewezen. HKBV 1961 leidt tot erkenning uitspraak. Rb gaat ervan uit dat 'voogdij' en 'gezag' i.c. op hetzelfde neerkomt.
Rechtbank Gelderland 09-05-2018 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5788
Gezagsbeslissing Turkse rechter kan in NL niet worden erkend. Deze dateert van vóór datum inwerkingtreding HKBV 1996. Kinderen geboren/wonende in Arnhem. NL-rechter bevoegd. Vader krijgt het eenhoofdig gezag.
Erkenning Pools kind door Nederlandse man
Rechtbank Rotterdam 05-08-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6923
NL-man wil Pools kind dat hij heeft verwekt bij Poolse vrouw erkennen ('vervangende toestemming'). NL-recht van toepassing op bevoegdheid en voorwaarden erkenning; Pools recht op toestemming vrouw. Toewijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 20-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3394
Verzoeken over verhuizing moeder met kind naar Servië, hoofdverblijfplaats en ouderlijk gezag. Bevoegdheid Nederlandse rechter heeft opgehouden te bestaan. Servië is geen EU-lidstaat, wel partij bij HKBV 1996. Sprake van onrechtmatige overbrenging (HKOV). Voldaan aan vereisten art. 7 lid 1 en lid 2 HKV 1996. Strikte uitleg. Kind heeft gewone verblijfplaats in Servië verworven. Vader heeft geen formeel teruggeleidingsverzoek gedaan. Belissing hof heeft geen gevolg voor in eerste aanleg gegeven beschikking (art. 14 HKV 1996)
Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9789
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar Nederland. Voorlopige ondertoezichtstelling (art. 20 Brussel IIbis, art. 1:257 BW).
Rechtbank Den Haag 20-06-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9892
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar Nederland. Benoeming bijzondere curator.
Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9643
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar NL. Beroep op weigeringsgronden van art. 13 HKOV faalt; onvoldoende onderbouwd dat sprake geweest van huiselijk geweld, niet aangetoond dat in geval van huiselijk geweld geen beschermingsmaatregelen voor haar en kinderen voorhanden zijn in Polen, niet gebleken van belemmering voor moeder om terug te keren naar Polen. Geen sprake van verzet in de zin van art. 13 lid 2; verzet ziet op verblijf bij vader, niet op terugkeer naar Polen met moeder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4333
Verzoek OM tot doorhaling van latere vermelding betreffende erkenning van kind door erkenner en tot verbetering of wijziging van geboorteakte kind. Wie is de juridische vader, de erkenner van het toen nog ongeboren kind of de echtgenoot met wie de moeder in Somalië op traditionele, niet gedocumenteerde wijze zou zijn getrouwd en die inmiddels zou zijn overleden? Niet is komen vast te staan dat de akte latere vermelding betreffende erkenning onvolledig is of misslagen bevat en daarom aangepast zou moeten worden: afwijzing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN