ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nederlandse rechter onbevoegd om van echtscheidingsverzoek kennis te nemen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10183
Nederlandse rechter onbevoegd om kennis te nemen van echtscheidingsverzoek man die stelt in Nederland te verblijven en wiens vrouw in buitenland woont. Inschrijving BRP niet van doorslaggevende betekenis. Partijen kunnen in buitenland terecht.
Ook een kortdurend huwelijk met ander brengt mee dat onderhoudsverplichting eindigt
Rechtbank Overijssel 10-12-2018 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Ook al woont man in buitenland en is daar een procedure over (de inbaarheid van) alimentatie tussen partijen aanhangig: de Nederlandse rechter is terzake bevoegd. Enkele feit dat vrouw - kort - getrouwd is geweest met ander maakt dat onderhoudsverplichting man van rechtswege is geëindigd. Verklaring voor recht.
Hoe werkt het Turks huwelijksvermogensrecht?
Rechtbank Gelderland 31-10-2018 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5763
I.c. is het Turks huwelijksvermogensrecht van toepassing. De rechter geeft een overzicht van het regime van de verwervingsdeelneming van art. 218 t/m 231 van het Turks Burgerlijk Wetboek.
Uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht
Rechtbank Gelderland 07-02-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
I.c. is het Egyptische, hanefitische familierecht van toepassing. Toelichting over het onderscheid in het Egyptische recht tussen de wettelijke vertegenwoordiging en het zorgrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10183
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. IPR. Echtscheiding: NL rechter geen rechtsmacht ex art. 3 Brussel IIbis; begrip “gewone verblijfplaats”. NL rechter geen rechtsmacht op grond van forum necessitatis (art. 9 Rv, art. 6 EVRM).
IP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:529
Verzoek om verklaring van recht ten aanzien van huwelijksvermogensregime en bevel ter afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Daartoe ook in appel onvoldoende gesteld. Vanaf huwelijksdatum Pools recht toepasselijk op huwelijksvermogensregime (HHV 1978). Huwelijk gestart onder huwelijksvermogensregime van gemeenschap van goederen. Later huwelijkse voorwaarden overeengekomen met scheiding van goederen. Niet gesteld hoe deze regimes zich tot elkaar verhouden. Valt ook niet ondubbelzinnig op te maken uit huwelijkse voorwaarden.
ALHVIP
Rechtbank Rotterdam 08-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1212
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap gelast. Bepaling waarde aandelen. Partneralimentatie: moment behoefteverweer in strijd met beginselen goede procesorde; netto onderhoudsbijdrage vastgesteld, omdat onderhoudsgerechtigde is geëmigreerd naar Israël en vooralsnog wordt aangenomen dat de partnerbijdrage voor de onderhoudsgerechtigde in Israël onbelast is en voor de alimentatieplichtige in NL aftrekbaar. Draagkracht dga vastgesteld. Verzoek tot limitering afgewezen (ECLI:NL:HR:2018:695).
ALFPIP
Rechtbank Overijssel 10-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Verklaringen voor recht. Kinder- en partneralimentatie. Alimentatieplichtige woont in Turkije. NL rechter rechtsmacht (art. 1 jo. 3 AlimentatieVo). Beroep op exceptie van litispendentie faalt (art. 12 Rv). NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo. art. 3 Protocol). Voldaan aan vereisten verklaring voor recht (art. 3:302 jo. 3:303 BW). Partneralimentatieverplichting van rechtswege geëindigd (art. 1:160 BW). Vordering alimentatiegerechtigde ter zake levensonderhoud verjaard (art. 3:324 lid 3 BW). Alimentatie voor jong meerder...
FPKIIP
Parket bij de Hoge Raad 07-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1498
Conclusie voor ECLI:NL:HR:2019:227 (vervolg op ECLI:NL:HR:2017:756): art. 81 lid 1 RO. Aan art. 8 EVRM kan niet recht op toekennen bepaalde nationaliteit worden ontleend. Art. 8 EVRM alleen van betekenis voor beslissing over verblijfsstatus als die recht op familieleven objectief gezien zou belemmeren. Niet het geval. Dat tussen kind en grootouders family life bestaat, betekent niet dat zij gezin vormen (beperkter begrip). Stond Staat vrij om in toepasselijke regelgeving te bepalen dat verblijfsrecht minderjarig kind ervan afhangt...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN