ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Moeder moet met kind vanuit Polen terugverhuizen - "niet belonen voor schadelijke gedrag"
Rechtbank Rotterdam 18-01-2024 (pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:1010
Moeder is niet verschenen en dus niet gehoord. Achterwege laten uitvoerbaarverklaring bij voorraad zou er echter op neerkomen dat ze wordt beloond voor haar onrechtmatige, schadelijke gedrag. Het wordt dan voor kind alleen maar moeilijker.
Wie is gerechtigd tot de aanwas?
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2024 (pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:1597
De Rb beslist wie de erfgenamen zijn, vanuit de vraag of dat alleen de kinderen van erflater zijn of ook de vrouw waarmee hij hertrouwd is: alleen de kinderen. Na uitleg testament: er is aanwas, wat voor 1/3e deel naar elk kind gaat.
Belgische rechter wil zaak onderbrengen bij de Nederlandse - maar daar gaat deze niet in mee
Rechtbank Oost-Brabant 12-01-2024 (pub. 19-02-2024), ECLI:NL:RBOBR:2024:506
De Jeugdrechtbank Antwerpen doet een verzoek tot het uitoefenen van bevoegdheid op grond van art. 12 Brussel II-ter Vo. Afwijzing, omdat het kind geen bijzondere band met NL heeft. "Niet beter in staat kindbelang te beoordelen."
Kind woont in Sri Lanka: wat betekent dat voor de behoeftebepaling?
Rechtbank Den Haag 27-07-2023 (pub. 12-02-2024), ECLI:NL:RBDHA:2023:14059
Vader stelt dat levensstandaard in Sri Lanka lager ligt dan in NL. Dat wordt gevolgd: voor een land buiten de EU kan aansluiting worden gezocht bij de Wet op het Woonlandbeginsel in de Sociale Zekerheid en de daarbij behorende Regeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 14-02-2024

(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:1597
In deze zaak gaat het vooral om (de uitleg van) een testament. De vraag is wie de erfgenamen zijn. Zijn dat alleen de kinderen van erflater of ook de vrouw waarmee erflater is hertrouwd? In dit vonnis oordeelt de rechtbank dat alleen de kinderen de erfgenamen zijn.
Rechtbank Rotterdam 18-01-2024

(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:1010
De rechtbank beveelt de vrouw, die samen met de minderjarige is verhuisd naar onbekende bestemming in Polen, terug te verhuizen op grond van artikel 1:247 lid 3 BW, gelezen in verbinding met artikel 8 EVRM. Dit als maatregel om de met het gezag belaste ouder ertoe te bewegen alsnog medewerking te verlenen aan omgang tussen het kind en de andere ouder. Dit onder verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat zij niet voldoet aan het bevel met een maximum van € 50.000,-. Tevens beslist de rec...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-02-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:1002
Beëindiging gezag vader die de moeder van zijn kinderen heeft vermoord, Bevoegdheid Nederlandse rechter op grond van Brussel II-ter, gewone verblijfplaats kinderen. Artikel 15 Haags kinderbeschermingsverdrag, artikel 1:266 Burgerlijk Wetboek.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-02-2024
(pub. 20-02-2024), ECLI:NL:RBZWB:2024:941
Minderjarige uit [land] zonder gezaghebbende ouders in Nederland zonder dat de procedure op grond van de Voogdijregeling in acht is genomen. Toepassing IPR. Tante benoemd als voogdes.
Rechtbank Den Haag 08-08-2019
(pub. 19-02-2024), ECLI:NL:RBDHA:2019:8757
echtscheiding geen verweer IPR
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Internationaal huwelijk – vermogensrechtelijke gevolgen
Mr. Irene Kroezen, 01-02-2022
Op het huwelijksvermogen van expats kunnen in de loop van de tijd twee verschillende stelsels van toepassing worden. De auteur licht toe tot welke - mogelijk ongewenste - gevolgen dat kan leiden.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
Florian Drenth, LLM, 21-12-2021
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN