ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Rechtsmacht bij beëindiging geregistreerd partnerschap
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-06-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:3092
Brussel II-bis is niet (rechtstreeks) van toepassing op beëindiging van een geregistreerd partnerschap en andere vormen van wettelijk geregelde niet-huwelijkse samenlevingsverbanden. Voor een GP wel indirect via [[art. 4 lid 4 Rv]].
Kinderontvoeringsverdrag is ‘punt van oriëntatie’
Gerechtshof Den Haag 01-06-2022 (pub. 14-06-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:972
Omdat Gambia geen partij is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag, kan het Verdrag niet rechtstreeks worden toegepast op het teruggeleidingsverzoek van vader. Hof neemt de verdragsregeling als ‘punt van oriëntatie’ bij de beoordeling.
Verhuisverbod of verplichting tot terugverhuizing voor ouder met eenhoofdig gezag?
Gerechtshof Den Haag 03-05-2022 (pub. 14-06-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:823
Indien ouder met eenhoofdig gezag niet voldoet aan verplichting omgang tussen kind/andere ouder te bevorderen, is er een grondslag voor beperking keuzevrijheid woonplaats. Na belangenafweging: verhuisverbod voor moeder met kind.
Parallelle procedure in Marokko starten is niet onrechtmatig jegens man
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-06-2022 (pub. 08-06-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:3093
Naar Nederlands internationaal privaatrecht is NL-rechter exclusief bevoegd inzake het KAL-verzoek van de vrouw. Zij heeft echter de vrijheid dit voor te leggen aan (onbevoegde) Marokkaanse rechter; is niet onrechtmatig jegens man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 25-05-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2754
Tussenbeschikking. Huwelijksvermogensrechtelijke afwikkeling. Nederlandse rechter rechtsmacht (art. 5 lid 1 HuwelijksvermogensstelselsVo). Marokkaans recht van toepassing. Art. 49 Mudawwana. Vrouw heeft recht op helft waarde vermogen door man tijdens huwelijk opgebouwd. Peildatum waardering in redelijkheid bepaald op datum indiening echtscheidingsverzoek.
Rechtbank Amsterdam 11-05-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2764
Echtscheiding met nevenvoorzieningen tussen Zwitserse man en NL vrouw, in NL gehuwd, in Zwitserland samengewoond. Kind geboren in Zwitserland. Scheiding: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Gezag: NL rechter rechtsmacht, belang bij voorziening, naar Zwitsers recht gezamenlijk gezag. Verzoeken m.b.t. onderhoudsbijdrage(n) en afwikkeling huwelijkse voorwaarden aangehouden voor uitlating van partijen over de uitkomst van het overleg.
Rechtbank Amsterdam 20-04-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2622
Verdelingsverzoeken. Inhoud huwelijksvermogensrecht. Recht van North Carolina toepasselijk. Waarderingsdatum. Verdeling bankrekeningen, inboedel en kat. Verzoek vrouw m.b.t. schulden beoordeeld ex art. 6:6 BW; ieder draagplichtig voor de helft van de schuld.
Rechtbank Limburg 15-06-2022
(pub. 22-06-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:4637
Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding van tijdelijk huwelijk naar Iraans recht - sigheh/nikah mut‘ah - tussen partijen met Iraanse nationaliteit in Iran gehuwd. Rechtsgeldig huwelijk naar Iraans recht (HHV 1978, art. 10:27 BW - art. 10:34 BW). Huwelijk komt voor erkenning in Nederland in aanmerking (art. 10:31 BW). Nederlandse rechter rechtsmacht. Ook m.b.t. verzoek te bepalen dat echtscheidingsconvenant deel uitmaakt van beschikking. Nederlands recht toepasselijk.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-06-2022

(pub. 16-06-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:3092
Ontbinding geregistreerd partnerschap/wettelijke samenwoning naar Belgisch recht. NL rechter rechtsmacht (art. 4 lid 4 Rv). NL recht toepasselijk (art. 10:87 BW). Voorvraag: buitenlands geregistreerd partnerschap naar NL recht erkend (art. 10:61 lid 5 BW). Inhoudelijke beoordeling: ontbinding geregistreerd partnerschap, ouderlijk gezag (rechtsmacht: art. 8 Brussel IIbis, NL recht toepasselijk: art. 15 HKBV 1996, man onbereikbaar: eenhoofdig gezag), kinderalimentatie (rechtsmacht: art. 3 sub c AlimentatieVo, NL recht toepasselijk:...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Internationaal huwelijk – vermogensrechtelijke gevolgen
(Mr. Irene Kroezen, 01-02-2022)
Op het huwelijksvermogen van expats kunnen in de loop van de tijd twee verschillende stelsels van toepassing worden. De auteur licht toe tot welke - mogelijk ongewenste - gevolgen dat kan leiden.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
(Florian Drenth, LLM, 21-12-2021)
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
(Mr. Irene Kroezen en Mr. Sandra Verburgt, 28-09-2021)
Aanstaande echtgenoten hebben vaak weinig aandacht voor hun huwelijksvermogensregime. Maar bij een internationaal huwelijk kan de vraag naar het toepasselijke recht dan tot een juridische puzzel leiden.
Nederlandse rechter breidt rechtsmacht uit tijdens coronapandemie
(Mr. Maria Bowmer, 24-05-2021)
De coronapandemie en bijkomende reisbeperkingen bemoeilijken een echtscheiding in het buitenland. In een recente uitspraak breidde de Rechtbank Den Haag daarom haar bevoegdheid uit op grond van forum necessitatis.
Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN