Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Lichte daling aantal kinderontvoeringen
Minder kinderontvoeringen deze zomer (Centrum Internationale Kinderontvoering 14-09-2018)
Vaststelling gewone verblijfplaats kind
Rechtbank Amsterdam 27-06-2018 (pub. 05-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4626
Gewone verblijfplaats in Nederland. Dat moeder in 2015 met kind naar Turkije is gegaan en daar ongeoorloofd heeft gehouden, maakt niet dat gewone verblijfplaats is gewijzigd naar Turkije.
Uitoefening gezag in de zin van art. 3 HKOV
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018 (pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2254
Ongeoorloofde overbrenging nu moeder daadwerkelijk het ouderlijk gezag uitoefende. Van gezagsuitoefening kan immers ook sprake zijn als ouder kind niet dagelijks verzocht [verzorgt?] en opvoedt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERIP
Rechtbank Gelderland 12-09-2018
(pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3899
Niet vast komen te staan dat eiseres enige rechthebbende is van de aan een synagoge in bruikleen gegeven Thorarol is. Niet het Joods maar het Nederlands erfrecht is van toepassing, omdat de Thorarol onderdeel uitmaakt van een in Nederland opengevallen nalatenschap.
IP
Gerechtshof Den Haag 29-08-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2371
Art. 10:57 lid 1 BW. Echtscheidingsprocedure bij Nederlandse rechter na uitspraak Marokkaanse rechter. Erkenning Marokkaanse uitspraak?
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8065
Internationale bevoegdheid. Ouderlijke verantwoordelijkheid (Brussel II-bis). Minderjarige verblijft bij grootvader in Duitsland. In tegenstelling tot de rechtbank acht het hof de Nederlandse rechter wel bevoegd. Minderjarige heeft een grotere sociale binding met Nederland dan met Duitsland.
IP
Rechtbank Midden-Nederland 05-09-2018
(pub. 07-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4305
Hoofdverblijf kind. Kan vader Roemeense beslissing in NL ten uitvoer leggen of moet erkenning worden geweigerd? Weigeringsgronden art. 23 Brussel IIbis. Strijd met NL openbare orde: erkenning en tenuitvoerlegging houdt in dat kind moet worden teruggeleid naar Roemenië, terwijl dat voor haar ernstige bedreiging in ontwikkeling en ernstige schending persoonlijke leven oplevert. Exequaturverzoek vader afgewezen, verzoek moeder weigering erkenning toegewezen. Hoofdverblijf bij moeder in NL bepaald. Partijen blijven met gezamenlijk gez...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN