ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Handelen moeder duidt op vooropgezet plan tot kinderontvoering
Rechtbank Den Haag 28-07-2021 (pub. 15-09-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:9966
Als moeder serieus de overtuiging had dat kind door vader is mishandeld, had zij zich tot Engelse autoriteiten kunnen wenden of in appel kunnen gaan van weigering toestemming verhuizing. Teruggelasting kind, met proceskostenveroordeling.
Man moet voldoen aan Israëlische alimentatie-uitspraak
Rechtbank Amsterdam 25-08-2021 (pub. 14-09-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:4730
Dat Israëlische rechter andere criteria heeft voor vaststelling hoogte kinderalimentatie, betekent niet dat sprake is van strijd met de NL openbare orde. Voldaan aan Gazprom-criteria, dus beslissing moet worden erkend.
Turks recht in strijd met openbare orde: moeder alsnog bevoegd tot indiening ontkenningsverzoek
Rechtbank Oost-Brabant 19-05-2021 (pub. 09-09-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:2563
Moeder is naar Turks recht niet bevoegd verzoek ontkenning vaderschap te doen. Niet-ontvankelijkheid is in strijd is met Nederlandse openbare orde. Inbreuk op Turks rechtsstelsel wel zo klein mogelijk houden. Moeder draagt bewijslast.
Kind woont in Frankrijk dus Franse rechter beter in staat om omgangsbeslissing te nemen
Gerechtshof Amsterdam 27-07-2021 (pub. 01-09-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:2383
Vader verzoekt omgang met kind dat al acht jaar met moeder in Frankrijk woont. Hof verwijst verzoek naar Franse rechter: Nederlandse rechter is wel bevoegd maar heeft onvoldoende zicht op kind; moeder akkoord met doorverwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 10-09-2021
(pub. 21-09-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1744
Machtiging tot uithuisplaatsing heeft door vermissing kind niet ten uitvoer gelegd kunnen worden. Vervallen (art. 1:265c BW). Onduidelijk waar kind verblijft. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk. Vernietiging beschikking; zijn zorgen over kind, maar niet dusdanig dat machtiging tot uithuisplaatsing in belang kind noodzakelijk is. In kader ondertoezichtstelling zijn nog niet alle mogelijkheden benut.
Gerechtshof Den Haag 15-09-2021
(pub. 20-09-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1738
Internationale kinderontvoering. Terugkeer gelast naar België. NL rechter rechtsmacht (ECLI:NL:HR:2011:BU2834). Ongeoorloofde overbrenging (art. 3 HKOV). Beroep op weigeringsgronden (art. 13 HKOV) faalt: geen sprake van berusting (lid 1 sub a; ECLI:NL:HR:2010:BN6126) of van lichamelijk/geestelijk gevaar/ondraaglijke toestand (lid 1 sub b; ECLI:NL:HR:2006:AU4795). Niet voldaan aan vereiste art. 11 lid 4 Brussel IIbis. Niet gebleken van volstrekte onmogelijkheid (ook in verblijfsrechtelijke zin) voor moeder om naar België terug te k...
Rechtbank Rotterdam 15-09-2021
(pub. 17-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:8998
Erfrechtelijk geschil. ErfrechtVo. NL rechter rechtsmacht. Incident ex art. 843a Rv. Vordering als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Vordering strekt er in wezen toe om te kunnen controleren of eiser bij leven van moeder misbruik heeft gemaakt van haar volmacht. Niet voldoende concrete feiten/omstandigheden gesteld ('bepaalde’ bescheiden); ongeoorloofde ‘fishing expedition.’ Niet genoegzaam af te leiden dat het gaat om gegevens die nodig zijn voor vaststelling aanspraak (art. 4:16 lid 4 BW). SI-comparitie gelast.
Rechtbank Rotterdam 08-09-2021
(pub. 17-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:8995
Verdeling na echtscheiding. NL huwelijksvermogensrecht toepasselijk (art. 7 lid 3 HHV 1978; vlgns echtscheidingsbeschikking Turks huwelijksvermogensrecht). Eisvermeerdering man ambtshalve in strijd met goede procesorde geacht, eisvermeerdering vrouw niet. Man staat onder bewind. Man afstand gedaan van aandeel in overwaarde woning? Woning aan vrouw toegedeeld, termijn van vier jaar voor ontslag uit hoofdelijkheid, onnis treedt in plaats van door man te verrichten rechtshandelingen (art. 3:300 lid 2 BW). Welke schulden moeten nog ve...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8636
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap, o.m. voormalige echtelijke woning, appartement en grond in Marokko.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Nederlandse rechter breidt rechtsmacht uit tijdens coronapandemie
(Mr. Maria Bowmer, 24-05-2021)
De coronapandemie en bijkomende reisbeperkingen bemoeilijken een echtscheiding in het buitenland. In een recente uitspraak breidde de Rechtbank Den Haag daarom haar bevoegdheid uit op grond van forum necessitatis.
Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
Uit de media
(Mr. Marina Marić, 13-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN