ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Draagmoederschap met eiceldonatie door rechter getoetst
Rechtbank Den Haag 06-12-2022 (pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2022:13591
Anonieme eiceldonatie staat in de weg aan erkenning van de in Rusland vastgestelde familierechtelijke betrekkingen tussen man en uit draagmoeder geboren tweeling. Benoeming BC voor eventuele gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Rechtbank Den Haag 15-12-2022 (pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2022:14121
Amerikaanse beslissing ‘ontkenning moederschap van draagmoeder' en vaststelling ouderschap man wordt in Nederland erkend. Zorgvuldig draagmoederschapstraject: draagmoeder en eiceldonatrice zijn bekend; draagmoeder werd begeleid.
Draagmoederschap met eigen genetisch materiaal door rechter getoetst
Rechtbank Den Haag 06-12-2022 (pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2022:13593
De wensouders hebben met hun eigen genetisch materiaal via draagmoeder een kind gekregen. Oekraïense geboorteakte is vatbaar voor inschrijving in NL: zorgvuldig draagmoederschapstraject. Verzoekers erkend als ouders van kind.
Resultaat Iraanse huwelijkse voorwaarde levert geen strijd met openbare orde op
Rechtbank Den Haag 07-03-2023 (pub. 10-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:2914
Huwelijkse voorwaarde houdt in dat vrouw aanspraak heeft op helft vermogen man, als echtscheiding niet door haar is verzocht. Maar naar Iraans recht geldt koude uitsluiting. Vrouw heeft per saldo dus geen nadeel. Geen perverse prikkel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 22-03-2023
(pub. 31-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:3943
Internationale kinderontvoering – Mauritanië. De rechtbank is van oordeel dat de minderjarige zodanig in Nederland is geworteld dat een terugkeer naar Mauritanië bij wijze van voorlopige maatregel niet in haar belang is. Verzoek wordt afgewezen.
Rechtbank Overijssel 23-03-2023
(pub. 30-03-2023), ECLI:NL:RBOVE:2023:1127
Adoptie van een meerderjarige Afghaanse vluchteling, in Nederland gekomen als minderjarige asielzoeker, inmiddels in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Nederlands recht van toepassing op verzoek en op toestemming/raadpleging/voorlichting ouders kind. Voorbijgegaan aan minderjarigheidsvereiste (art. 1:228 lid 1 BW). Sprake van zeer bijzondere omstandigheden en ongeoorloofde inbreuk op familieleven als adoptie niet mogelijk zou zijn. Termijnoverschrijding indiening verzoek is verschoonbaar.
Rechtbank Den Haag 23-03-2023
(pub. 30-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:4177
Internationale kinderontvoering. Uitgaande zaak: van Nederland naar Syrië (geen partij bij HKOV). Nederlandse rechter rechtsmacht (art. 3 aanhef en onder a Rv). Vader niet in de procedure verschenen. HKOV analoog toegepast. Ongeoorloofde overbrenging. Niet gebleken van weigeringsgronden. Teruggeleiding naar Nederland (niet een specifiek adres) gelast.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2023
(pub. 29-03-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:2574
Verdeling woningen in Engeland en schenkingen in vorm van kwijtscheldingen onder uitsluitingsclausule i.h.k.v. echtscheidingsprocedure. Man NL nationaliteit, vrouw Poolse, in Engeland gehuwd en daar eerste huwelijksdomicilie. Engels recht van toepassing. Vergoedingsrecht ter zake investering uit ‘non-matrimonial property’ in ‘matrimonial property’, nominaal; fair resultaat. Niet gebleken dat behoeftigheid (‘need’) noopt tot andere uitkomst. Ancillary relief. Gebruiksvergoeding. Veroordeling tot verdelen pensioenen naar Engels rech...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-03-2023
(pub. 28-03-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:2026
Verzoek echtscheiding afgewezen. Partijen, Syrische nationaliteit, stellen in Turkije in huiselijke kring te zijn gehuwd, urfi-huwelijk. Onduidelijk wanneer het huwelijk is gesloten en of het rechtsgeldig is gesloten volgens de vereisten die het Turkse recht hieraan stelt. Na voltrekking is huwelijk niet ingeschreven in register burgerlijke stand, in ieder geval vereist voor rechtsgeldigheid traditioneel huwelijk. Gevolg: gestelde huwelijk kan niet in Nederland worden erkend (art. 10:31 lid 1 BW).
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Internationaal huwelijk – vermogensrechtelijke gevolgen
Mr. Irene Kroezen, 01-02-2022
Op het huwelijksvermogen van expats kunnen in de loop van de tijd twee verschillende stelsels van toepassing worden. De auteur licht toe tot welke - mogelijk ongewenste - gevolgen dat kan leiden.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
Florian Drenth, LLM, 21-12-2021
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN