ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw had intentie om in België te gaan wonen: Nederlandse rechter geen rechtsmacht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023 (pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7829
Bij de verdeling, die als nevenvoorziening in een echtscheidingsprocedure is verzocht, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe indien de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt in de scheidingszaak. Dat is hier niet het geval.
Hof: dat echtscheiding financieel nadelig kan zijn is ‘all in the game’.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2023 (pub. 18-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7715
Partijen hebben met gemaakte afspraak in HV aanvaard dat degene die echtscheiding verzoekt een vermogensnadeel kan leiden. Als verzoeker moet man vrouw dan ook bruidsgave betalen. Geen strijd met NL-openbare orde.
Niet Alimentatieverordening maar EEX-Verordening bepalend bij executiegeschil alimentatiebeslissing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-07-2023 (pub. 14-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7334
Geschil over toestaan tenuitvoerlegging van een alimentatiebeslissing van de Nederlandse rechter in Nederland (lijfsdwang) terwijl man stelt in buitenland te wonen. Plaats van ten uitvoerlegging is in NL; daarom is de NL- rechter bevoegd.
Misstanden bij internationale adopties
Gerechtshof Den Haag 12-09-2023 (pub. 12-09-2023), ECLI:NL:GHDHA:2023:1716
Interlandelijke adoptie uit Bangladesh. Uitspraak Rb Den Haag bekrachtigd: geen verklaring voor recht dat Staat, Terre des Hommes en Wereldkinderen ten tijde van de adoptie onrechtmatig jegens geadopteerde kind hebben gehandeld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 22-09-2023
(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:HR:2023:1290
Internationaal privaatrecht, conflictenrecht. Huwelijksvermogensrecht, overgangsrecht. Art. 271 (oud) Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek. Is art. 10:40 (oud) BW ook van toepassing op rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten die voor 1 september 1992 in het huwelijk zijn getreden?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2023
(pub. 22-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:2844
De gewone verblijfplaats van de kinderen is verplaatst naar Spanje. Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat de vader naar Spaans recht gezamenlijk met de moeder is belast met het ouderlijk gezag. Afwijzing verzoek van de moeder om haar te belasten met het eenhoofdig gezag.
Rechtbank Den Haag 31-08-2023
(pub. 21-09-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:13644
Niet-terugkeer van gezaghebbende ouder met kind na vakantie in buitenland met vervangende toestemming van de rechter. Rechtsmacht Nederlandse rechter; vordering gelijk te stellen aan vordering tot teruggeleiding als bedoeld in HKOV 1980.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023

(pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7829
Als verdeling als nevenverzoek is verzocht, komt rechter alleen rechtsmacht toe als hem ook rechtsmacht toekomt in scheidingszaak. Niet voldaan aan Brussel II-bis, nu vrouw niet al 6 maanden voor haar verzoek in NL verbleef. 'Verblijf’ moet niet als feitelijk verblijf maar als ‘gewone verblijfplaats’ worden opgevat en moet door degene die verzoek indient worden bewezen. Dat verblijf in België kort is geweest en dat zij al die tijd in NL ingeschreven stond, maakt dit niet anders. Vrouw had intentie om in België te vestigen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2023
(pub. 19-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:2791
RvdK kan verzoek doen tot gezagsbeëindiging niet-verzorgende ouder in situatie van UHP bij andere gezagdragende ouder, welke verzorgende ouder met beroep op art. 1:253n BW kan verzoeken het gezamenlijk gezag te beëindigen. Bekrachtiging beëindiging ouderlijk gezag moeder over ondertoezichtgestelde en uit huis geplaatste kinderen (bij grootmoeder respectievelijk bij vader in België) en afwijzing omgangsregeling tussen moeder en in België verblijvend kind. Rechtsmacht Nederlandse rechter o.g.v. forumkeuze ex art. 10 Brussel II-ter u...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Internationaal huwelijk – vermogensrechtelijke gevolgen
Mr. Irene Kroezen, 01-02-2022
Op het huwelijksvermogen van expats kunnen in de loop van de tijd twee verschillende stelsels van toepassing worden. De auteur licht toe tot welke - mogelijk ongewenste - gevolgen dat kan leiden.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
Florian Drenth, LLM, 21-12-2021
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN