Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Ambtshalve toepassing art. 9 sub b Rv (relatieve forum necessitatis)?
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1028
Nee. A-G: ambtshalve toepassing van rechtsmachtbepalingen betekent niet dat rechter steeds moet motiveren welke bepalingen hij niet heeft toegepast en waarom. HR volgt A-G.
Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap over in Marokko geboren kind
Rechtbank Den Haag 30-10-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12872
Kind uit bigaam huwelijk met Mar./NL vader, vader inmiddels gescheiden van eerste vrouw. Moeder niet ontvankelijk in verzoek, nu vader naar Marokkaans recht wettelijk vertegenwoordiger van kind is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3107
Familierecht. Procedure tussen de adoptiezoon en zijn juridische ouders. Illegale adoptie. Onrechtmatige daad. Verklaring voor recht. Verplichting tot informatieverschaffing juridische ouders met betrekking tot de gang van zaken rondom de adoptie. Juridische maatstaf mede bepaald door het illegale karakter van de adoptie. Beoordeling of de ouders in die informatie verplichting tekort zijn geschoten. Verjaring. Materiele en immateriële schade.
IP
Rechtbank Den Haag 05-11-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13344
echtscheiding met nevenvoorzieningen, waaronder hoofdverblijfplaats minderjarige en verdeling huwelijksvermogen (naar Italiaans recht)
IP
Rechtbank Den Haag 10-08-2016
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2016:13529
Erkenning adoptie, verklaring voor recht, last tot toevoeging latere vermelding en vaststelling geboortegegevens
IP
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-11-2018
(pub. 08-11-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:6246
Verzoek tot adoptie van minderjarig kind. Aspirant-adoptiefouders hebben de minderjarige zonder beginseltoestemming in Jamaica opgehaald en mee naar Nederland genomen. De minderjarige verblijft inmiddels negen jaar bij hen. De rechtbank is van oordeel dat een adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige moet worden geacht. Omdat afwijzing van het verzoek de belangen van de minderjarige ernstig zou schaden, gaat de rechtbank voorbij aan het feit dat de voor de adoptie vereiste beginsteltoestemming ontbreekt.
IP
Gerechtshof Den Haag 22-05-2018
(pub. 08-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3061
Internationaal beslagrecht (IPR). Vordering tot veroordeling van de beslaglegger om opheffing van conservatoir beslag gelegd in Suriname te bewerkstelligen. Beperkte rol Nederlandse rechter. Toetsingskader. Art. 24 sub 5 EEX-Verordening II niet van toepassing, evenmin reflexwerking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN