ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Korte metten met ouderverstoting
Rechtbank Noord-Nederland 18-09-2019 (pub. 06-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4609
Hoofdverblijfplaats kinderen bij moeder terwijl ze haar sterk afwijzen. Oorzaak afwijzing bij vader. Dwangsom op afgifte kinderen € 25.000 pd. En geen contact met vader de eerste maand en daarna hooguit 1 uur per week begeleid.
GI hoeft geen zaken te regelen die ouders zelf kunnen doen
Rechtbank Noord-Nederland 24-07-2019 (pub. 07-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3418
Vader weigert om zelf nog iets te doen rond aanvraag en afgifte paspoorten: GI moet maar regelen dat hij paspoorten meekrijgt. Kinderrechter legt duidelijk uit wat wel en wat niet van GI en ouders verwacht kan worden.
Korte metten met moeder die dochtertje (7) tegen vader opzette
Rechtbank Limburg 19-04-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rb oneens met conclusie RvdK dat strijd door ouders met elkaar wordt gevoerd: kind klem door opstelling moeder. Gedetailleerde voorschriften voor moeder om omgang te effectueren. Desnoods lijfsdwang als dwangsommen niet helpen.
Man schendt "in ernstige mate" waarheidsplicht in alimentatiegeschil
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Man verschaft onjuiste informatie en werkt niet mee aan door Rb bevolen deskundigenonderzoek. Daarom volgt Rb standpunt vrouw over behoefte kind en vrouw, en draagkracht man. Kosten onderzoek voor man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 18-09-2019

(pub. 06-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4609
Meervoudige kamer Rb bepaalt hoofdverblijfplaats 3 kinderen bij moeder terwijl ze haar sterk afwijzen. Oorzaak afwijzing ligt bij vader; niet in belang kinderen om HVP bij vader te bepalen, omdat daarmee een situatie van emotionele verwaarlozing en kindermishandeling in stand wordt gelaten. Ambtshalve toepassing dwangsom op afgifte kinderen aan moeder van € 25.000 per dag (deel) tot max. van € 500.000 per keer. En geen contact met vader de eerste maand en daarna hooguit 1 uur per week begeleid op neutrale locatie.
Rechtbank Noord-Nederland 24-07-2019

(pub. 07-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3418
Strijd tussen ouders lijkt inmiddels ook strijd met GI. Vader weigert om zelf nog iets te doen rond aanvraag en afgifte paspoorten: GI moet maar regelen dat hij paspoorten meekrijgt. Kinderrechter: toewijzende beschikking zou niets oplossen, maar slechts aanleiding geven tot soortgelijk gedrag. GI hoeft niet te regelen wat ouders zelf kunnen doen. Ouders blijven eigen verantwoordelijkheid houden. Volgt afwijzing verzoek GI om vervangende toestemming op basis van art.36 Paspoortwet; niet in belang kinderen.
Rechtbank Noord-Nederland 13-06-2018
(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5639
I.s.m. goede procesorde, althans i.s.m. belang zoon om snel duidelijkheid te krijgen, dat moeder A. haar verzoek nu wil aanpassen (andere scholen) en uitbreiden (ook een wijziging van de verdeling van de zorg- en opvoedtaken. Inhoudelijk behandelen zou leiden tot vertraging die zaak niet kan verdragen. Rb beperkt zich tot oorspronkelijke verzoek en wijst dit af. Moeder B. krijgt hierbij mee dat inzichten v.e. KNO arts zwaarder zouden moeten wegen dan die v.e. homeopaat. Geen gelijkwaardige expertise en effectiviteit.
Rechtbank Limburg 19-04-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rechter is er klaar mee. Onverwachte weerstand dochtertje (7) tegen contact met vader. Sterke aanwijzingen dat dit door moeder komt. Die handelt niet alleen i.s.m. art. 1: 247 lid 3 BW, maar past ook (in)direct geweld toe a.b.i. art. 1:247 lid 2 BW. Sleutel oplossing niet in hulptraject ouders en uitstel omgang maar in handen moeder. Volgt precieze opsomming bijdrage die moeder aan slagen omgang kind met vader moet gaan geven, versterkt met dwangsommen en zo nodig lijfsdwang. Dit alles uitvoerbaar bij voorraad.
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Kinder- en partneralimentatie na echtscheiding Grove schending van art. 21 Rv door man. Man legt onjuiste en verouderde informatie over. Hij werkt onvoldoende mee aan het deskundigenonderzoek en cruciale informatie wordt niet tijdig medegedeeld. Rb. verbindt daaraan de gevolgtrekking verbinden die zij geraden acht. Rb. sluit voor behoefte en draagkracht aan bij standpunten vrouw. Volgt oplegging van een partneralimentatie van € 12.897,- bruto per mnd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Rechter is er klaar mee

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN