ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man schendt "in ernstige mate" waarheidsplicht in alimentatiegeschil
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Man verschaft onjuiste informatie en werkt niet mee aan door Rb bevolen deskundigenonderzoek. Daarom volgt Rb standpunt vrouw over behoefte kind en vrouw, en draagkracht man. Kosten onderzoek voor man.
De rechter wordt er treurig van
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018 (pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5425
Partijen zijn alleen bezig met zichzelf en verliezen (het belang van) hun dochter volledig uit het oog. Rechter en RvdK spreken klare taal tot partijen.
Rechter spreekt klare taal tot bewindvoerder
Rechtbank Midden-Nederland 08-06-2018 (pub. 14-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2462
Nu doel van forfaitaire tarief o.m. is het verminderen van administratieve belasting, betreurt kantonrechter dat bewindvoerder verzoeken tot extra beloning doet die geen enkele kans van slagen hebben.
Vader "aan zijlijn geparkeerd"
Rechtbank Limburg 23-11-2017 (pub. 29-12-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:11475
Bepaling hoofdverblijfplaats bij vader. Rb: vader is ondanks de OTS al enkele maanden aan zijlijn geparkeerd en heeft zijn dochter niet meer bij zich gehad. "Kortom, aan de twijfels van de GI over de opvoedvaardigheden van vader gaat de kinderrechter voorbij."
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Kinder- en partneralimentatie na echtscheiding Grove schending van art. 21 Rv door man. Man legt onjuiste en verouderde informatie over. Hij werkt onvoldoende mee aan het deskundigenonderzoek en cruciale informatie wordt niet tijdig medegedeeld. Rb. verbindt daaraan de gevolgtrekking verbinden die zij geraden acht. Rb. sluit voor behoefte en draagkracht aan bij standpunten vrouw. Volgt oplegging van een partneralimentatie van € 12.897,- bruto per mnd.
Rechtbank Amsterdam 09-01-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:114
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling. Aanvullend verzoek wordt niet meegenomen wegens strijd met de goede procesorde a.b.i. art. 130 Rv; eerdere afspraken ter zitting zijn niet (volledig) door vrouw nagekomen. Beschikking treedt in de plaats van de medewerking van de vrouw t.b.v. verkoop parkeerplaats. En vrouw moet nu op door man aan te geven tijdstippen zijn spullen overhandigen. Daarnaast spoorboekje mbt verkoop woning.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:492
Vrouw maakte 3 x geld over naar man (taxichauffeur) tijdens kortdurende affectieve relatie, waarvan 2 maal ovv "lening". Onvoldoende door man betwist dat gelden hem geleend zijn. Evenmin verrekening met tegenvordering tzv beweerde autoritten naar ziekenhuis; geen vervoersovereenkomst gesteld en niet gebruikelijk dat voor dit soort ritten in affectieve relatie betaald dient te worden. Ook geen bewijs(aanbod) dat deze ritten plaats vonden. Man moet alles terugbetalen. Ook proceskostenveroordeling.
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018

(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5425
Verdeling zorg- en opvoedingstaken. Raad: partijen houden alleen met hun eigen situatie rekening en schuiven hun kind als een pakketje heen en weer. Rechter sluit zich hierbij aan en heeft met stijgende verbazing ter zitting waargenomen hoe partijen met elkaar omgaan, waarbij zij (het belang van) de minderjarige totaal uit het oog zijn verloren. Moeder handelt eigenmachtig en vader lijkt in de weerstand-modus te zitten. "Het is om treurig van te worden. Tijd voor duidelijkheid en om (belang) kind voorop te stellen!"
Rechtbank Midden-Nederland 08-06-2018

(pub. 14-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2462
Verzoek bewindvoerder om extra beloning afgewezen. Professionele bewindvoerder behoort te weten dat hij alleen aanspraak kan maken op extra beloning in geval van uitzonderlijke omstandigheden en dat cliëntbezoek behoort tot normale werkzaamheden. Nu doelstelling van forfaitaire tarief voor de beloning o.m. is het verminderen van administratieve belasting, betreurt kantonrechter dat de bewindvoerder verzoeken tot het toekennen van extra beloning doet terwijl zij zou moeten weten dat deze geen enkele kans van slagen hebben.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Rechter is er klaar mee

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN