ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Gemeente niet tekort geschoten in haar taak op grond van de Jeugdwet
Rechtbank Amsterdam 30-11-2022 (pub. 05-12-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6711
Moeder stelt de Gemeente aansprakelijk omdat het te lang geduurd heeft voordat haar zoon passende jeugdhulp kreeg. De rechtbank wijst dit af. Gemeente heeft niet verwijtbaar stilgezeten.
Advocaat berispt vanwege handelwijze bij beslaglegging
Raad van Discipline Amsterdam 28-11-2022 (zaaknr. 22-494, ECLI:NL:TADRAMS:2022:240, pub 02-12-2022)
Advocaat heeft door zijn handelwijze bij beslaglegging op bankrekeningen en auto man laten zien zich niet bewust te zijn van zijn depolariserende rol in deze familierechtelijke kwestie. Geen zelfinzicht en eerdere maatregel. berisping.
Notaris moet dossier van erflaatster afgeven aan familieleden
Rechtbank Amsterdam 17-11-2022 (pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Op notaris rust zware plicht om misbruik van kwetsbare personen te signaleren. Er zijn aanwijzingen dat de notaris verwijtbaar en ondeskundig heeft gehandeld; geen Stappenplan wilsbekwaamheid aangetroffen. Toewijzing.
Schorsing verpleegkundige wegens accepteren erfenis patiënte
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 06-12-2022
(pub. 08-12-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:3667
Vorderingen tot betaling van declaraties inzake juridische bijstand. Vorderingen afgewezen: verweren van gedaagde zijn door eiser onvoldoende gemotiveerd betwist.
Gerechtshof Amsterdam 07-12-2022
(pub. 07-12-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:3473
Kort geding- appel- geheimhoudingsplicht notaris art. 22 Wet Notarisambt- gelet op zeer bijzondere omstandigheden wordt veroordeling van notaris om dossier ter beschikking te stellen aan onterfde familieleden deels bekrachtigd- aanhouding voor het overige in afwachting van getuigenverhoor in bodemzaak
Gerechtshof Amsterdam 06-12-2022
(pub. 07-12-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:3405
Klacht tegen een notaris. Klager verzoekt de notaris om herstel van een proces-verbaal, maar de notaris weigert dit te doen. Klacht ongegrond.
Rechtbank Amsterdam 30-11-2022

(pub. 05-12-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6711
Moeder stelt de Gemeente aansprakelijk omdat het te lang geduurd heeft voordat haar zoon passende jeugdhulp kreeg. Zij meent dat dit in strijd is met de Jeugdwet en EVRM en IVRK. Zij vordert schadevergoeding. Afwijzing omdat de Gemeente niet is tekortgeschoten in de op haar ex Jeugdwet rustende taak. Dat het kind gedurende 1,5jr weinig uren opvang heeft gehad is niet veroorzaakt door verwijtbaar stilzitten Gemeente, maar door omstandigheden buiten diens invloedssfeer. Ook had de Gemeente voor voldoende aanbod gezorgd.
Gerechtshof Den Haag 08-11-2022
(pub. 02-12-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:2388
Is curator aansprakelijk voor letselschade die curandus (zoon) in Griekenland heeft toegebracht aan minderjarige. Nederlandse rechter bevoegd (art. 4 lid 1 Brussel Ibis). Grieks recht van toepassing (art. 4 lid 1 en art. 15 Rome II-Vo). Op grond van het toepasselijke Griekse recht is curator daarvoor niet aansprakelijk.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN