ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zorgplicht van de bank
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:402
Vrouw voert tegen vordering tot betaling kredietsaldo aan dat bank kort na echtscheiding (2001) telefonisch een opnamestop heeft toegezegd. Onvoldoende weersproken, vordering bank afgewezen.
Uitbetaling volledige polis aan man, itt beschikking Rb. ABN AMRO heeft zorgplicht geschonden door vrouw gebrekkig te informeren. Anders had zij haar positie t.o.v. man kunnen beschermen, bijv. door beslag.
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:399
Overkreditering bij verstrekking van hypotheek van € 600.000. Omdat ABN AMRO ernstig in advisering tekort is geschoten en wegens psychische gesteldheid van eiseres moet bank volledige schade vergoeden.
Oude overlijdensrisicoverzekering niet beëindigd bij afsluiten van nieuwe. Rabobank tekortgeschoten: had periodiek passendheid moeten toetsen. Maar schade komt voor 100% voor cliënt wegens eigen schuld.
Inbrengen van stukken uit andere procedure
Voorzitter Raad van Discipline Amsterdam 31-01-2019 (zaaknr. 18-1044/A/A, ECLI:NL:TADRAMS:2019:25, pub. 07-02-2019)
Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar dat advocaat stukken uit procedure tussen klaagster en vorige ex-partner heeft ingebracht in omgangsprocedure. Cliënt had deze ontvangen van vorige ex-partner.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVTU
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:402
Verweer vrouw tegen vordering tot betaling openstaand saldo kredietovereenkomst houdt in dat bank kort na echtscheiding (2001) telefonisch heeft toegezegd voor beide ex-echtgenoten een opnamestop te zullen instellen. Man heeft daarna (in 2004, 2008 en 2010) nieuwe opnames gedaan, waarvoor de vrouw zo'n 10 jaar na dato wordt aangesproken. Onduidelijk waarop de stellige ontkenning van (rechtsopvolger van) bank van het gestelde telefoongesprek in het licht vd consistente reacties vd vrouw is gebaseerd. Vordering afgewezen.
TU
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:399
Een hypotheek met rentelasten van € 15.000,- netto p.j. was verantwoord geweest. Daaruit volgt dat sprake is van overkreditering bij de hypotheek van € 600.000,- die ABN AMRO heeft verstrekt, met rentelasten van € 20.160,- netto p.j. Omdat ABN AMRO in haar advisering ernstig tekort is geschoten en wegens de (ook voor ABN AMRO kenbare) psychische gesteldheid van eiseres wordt de eigen schuld van eiseres op nihil bepaald en moet ABN AMRO de volledige schade ad € 49.020,- vergoeden, plus € 11.000,- kosten vaststelling schade.
FPJETU
Rechtbank Den Haag 19-09-2018
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16146
Kort geding. De Raad voor de Kinderbescherming heeft nav weer een schoolwisseling inmiddels ambtshalve besloten onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie van de kinderen van eisers. De onderliggende informatie van Veilig Thuis en een door de gemeente ingeschakeld PGB-onderzoeksbureau worden wegens onzorgvuldig handelen buiten beschouwing gelaten. Ouders eisen verbod tot onderzoek. Rb: wettelijke grondslag voor het raadsonderzoek is aanwezig en aan beroep van eisers op artikelen uit het EVRM en IVRK wordt voorbij gegaan.
FITU
Parket bij de Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1460
Overeenkomst van opdracht. Is opdrachtnemer tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen door niet te wijzen op bepaalde fiscale gevolgen van de door hem geadviseerde optie? Was opdrachtnemer uit hoofde van art. 7:401 BW gehouden spontaan op deze gevolgen te wijzen?
TU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 04-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:536
Beroepsaansprakelijkheid notaris
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht / aansprakelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN