ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ook inhoud "oriënterend gratis en vrijblijvend gesprek" valt onder geheimhoudingsplicht notaris
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 22-12-2023 (zaaknr. C/05/422831 KL RK 23-78, ECLI:NL:TNORARL:2023:65, pub. 06-02-2024)
Onbegrijpelijk dat kandidaat-notaris meent dat geheimhoudingsplicht niet geldt voor hetgeen erflaatster haar in dit gesprek heeft verteld en zich hierover bovendien uitlaat ter zitting. Ontzegging waarnemingsbevoegdheid voor 4 weken.
Advocaat verkoopt voor eigen gewin de vakantiewoning van zijn echtscheidingscliënt
Raad van Discipline Amsterdam 22-01-2024 (zaaknr. 23-499, ECLI:NL:TADRAMS:2024:16, pub. 01-02-2024)
Om zijn nota betaald te krijgen heeft advocaat de verkoop doorgezet, terwijl geldige titel ontbrak: Hof had het vonnis van de Rb vernietigd. Laakbaar en schadelijk voor vertrouwen in de advocatuur. Schorsing voor de duur van 6 weken.
Advocaat hoeft niet alles te doen wat de cliënt wil
Raad van Discipline 's-Gravenhage 31-01-2024 (zaaknr. 23-816, ECLI:NL:TADRSGR:2024:17, pub. 31-01-2024)
Een advocaat heeft de leiding en een grote mate van vrijheid om de belangen van de cliënt te behartigen op een wijze die hem passend voorkomt. Advocaat was niet verplicht om op verzoek van cliënt hoger beroep in te stellen. Klacht ongegrond.
Notaris schond zorgplicht ten aanzien van wilsbekwaamheid en ongewenste beïnvloeding testateur
Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch 15-01-2024 (zaaknr. 2023/39, ECLI:NL:TNORSHE:2024:3, pub. 18-01-2024)
Testateur (89) wijzigde legaat van gebruik en bewoning voor partner van bepaalde naar onbepaalde tijd, terwijl erfgenamen (kinderen) de hypotheeklasten van de woning moesten blijven voldoen. Onvoldoende invulling zorgplicht; berisping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 01-02-2024
(pub. 07-02-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:1314
In de wet is niet voorzien in een procedure om een klacht in te dienen tegen de beschermingsbewindvoerder. Wel is in hoofdstuk K van de aanbevelingen meerderjarigenbewind een klachtprocedure omschreven. De strekking van deze klachtprocedure is dat betrokkene, een belanghebbende of een derde in het belang van betrokkene over de bewindvoerder kan klagen. Het toezicht van de kantonrechter op de bewindvoerder vindt ook primair plaats in het belang van betrokkene. De klacht van klaagster betreft schade die zij zelf stelt geleden...
Hoge Raad 20-01-1989

(pub. 06-02-2024), ECLI:NL:HR:1989:AD0586
Deze uitspraak is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Hier ziet u de gegevens die bij ons over deze uitspraak bekend zijn. NJ 1989, 766 met annotatie van E.A.A. Luijten (Groningse huwelijkse voorwaarden, Aansprakelijkheid notaris) RvdW 1989, 39 V-N 1990/3575, 27 SJP 1989/71
Hoge Raad 02-02-2024

(pub. 02-02-2024), ECLI:NL:HR:2024:165
Tweemaal wijziging huwelijks voorwaarden tijdens huwelijk in nadeel vrouw. HR: hof heeft niet onderzocht of notaris aan waarschuwingsplicht heeft voldaan, en hof heeft ten onrechte geoordeeld dat man erop mocht vertrouwen dat de wijzigingen van de huwelijkse voorwaarden in overeenstemming waren met de wil van de vrouw.
Gerechtshof Amsterdam 28-11-2023
(pub. 22-01-2024), ECLI:NL:GHAMS:2023:2820
Klacht tegen notaris. Beoordeling wilsbekwaamheid testateur. Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid. Wilscontrole. Palliatieve sedatie. Had de notaris nader onderzoek moeten doen? Klacht ongegrond.
Parket bij de Hoge Raad 08-12-2023
(pub. 11-01-2024), ECLI:NL:PHR:2023:1114
Onrechtmatige daad. Internationaal Privaatrecht. Procesrecht. Aansprakelijkheid curator voor door curandus in het buitenland gepleegde mishandeling. Schending tweeconclusieregel? Schending hoor en wederhoor (art. 19 Rv) . Stelplicht en bewijslast volgens Grieks recht; motiveringsklachten (art. 79 lid 1, onder b, RO) .
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.
Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN