Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3644
Klacht ongegrond. Vast staat dat broer van klaagster verstandelijk (zeer) beperkt was en dat dit zichtbaar was voor notaris. Maar naar tuchtrechtelijke maatstaven van destijds niet onvoldoende zorgvuldig.
Notaris/vereffenaar moet in laden en kasten kijken
Kamer voor het Notariaat 's-Hertogenbosch 16-07-2018 (zaaknr. SHE/2017/12, ECLI:NL:TNORSHE:2018:20, pub. 09-10-2018)
Klacht gegrond tegen notaris die optrad als vereffenaar. Door niet in kasten, lades en op zolder te (doen) kijken heeft de notaris de mogelijkheid gecreëerd dat goederen aan de boedel onttrokken konden worden.
Advocaat treedt op voor vriendin, tegen haar ex
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3644
Klacht tegen notaris over meewerken aan testament van wilsonbekwame broer. Ongegrond. Hof: vast staat dat de broer van klaagster vanaf zijn geboorte verstandelijk (zeer) beperkt was en dat het onwaarschijnlijk is dat deze verstandelijke beperking voor de notaris niet zichtbaar is geweest. Echter niet aannemelijk dat notaris naar tuchtrechtelijke maatstaven van destijds onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij beoordeling van de wilsbekwaamheid. Tussenuitspraak Hof Amsterdam 05-09-2017.ECLI:NL:GHAMS:2017:3555
ALFPTU
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018
(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3436
Klacht tegen deurwaarder ongegrond. In een alimentatiebeschikking wordt niet vastgelegd welk bedrag de gerechtsdeurwaarder moet executeren, maar wat de omvang is van toekomstige verplichtingen. in hoeverre die (toekomstige) verplichtingen zijn nagekomen, moet blijken uit opgave van de alimentatiegerechtigde. Bij executoriaal beslag dient de gerechtsdeurwaarder marginaal te toetsen of de verstrekte titel voldoende grond biedt voor het beslag. Een diepgravend onderzoek wordt van de gerechtsdeurwaarder niet verlangd.
JETU
Rechtbank Den Haag 19-09-2018
(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11623
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK. Vervolg op Rb Den Haag 18-04-2018:ECLI:NL:RBDHA:2018:6825 afhandeling schadevergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten. Moeder stelt schadeposten ter hoogte van € 24.648,- waaronder o.m. kosten voor coaching, kantoormateriaal, aan procedures besteedde uren x haar uurtarief als ZZP-er. Rechtbank gaat door de gestelde schadeposten, kent uiteindelijk € 818,00 toe vermeerderd met rente en veroordeelt de Staat in de proceskosten ter hoogte van € 1435,50.
METU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5421
Bewindvoerder is door kantonrechter ambtshalve ontslagen als bewindvoerder tav van al zijn 42 cliënten. Bekrachtigd in appel. Vast staat dat de bewindvoerder ten onrechte bij groot aantal cliënten kosten in rekening heeft gebracht voor indienen van aangifte inkomstenbelasting. Valt onder normale werkzaamheden en is in de beloning van de bewindvoerder begrepen. Hof: alleen al de wijze waarop de bewindvoerder zichzelf heeft beloond voor indienen van aangiften IB vormt een gewichtige reden voor zijn ontslag als bewindvoerder.
METU
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3356
Bewindvoerder heeft inboedelverzekering opgezegd, waarna inbraak volgde bij eigenaar van onder bewind gestelde goederen. Eigenaar claimt € 19.295 schade. Hof: opzegging is geen beschikking maar beheer, dus toestemming/machtiging niet vereist. Bewindvoerder niet tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder en niet aansprakelijk: "een dergelijke verzekering strekt ter bescherming tegen verlies van goederen en/of vermogen, waarvan de bewindvoerder hier nou juist mocht veronderstellen dat deze/dat er niet waren/was."
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht / aansprakelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN