ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Notaris moet meewerken aan partiële verdeling
Rechtbank Noord-Holland 02-08-2022 (pub. 11-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6904
Er is volgens HR geen reden voor weigering van ministerie als er wanprestatie jegens een derde wordt gepleegd. Vrouw heeft rechtmatig belang bij levering woning. Notaris(kantoor) moet meewerken aan partiële verdeling.
Bank niet aansprakelijk voor mislopen overwaarde door vrouw
Vrouw werd wel hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheeklening, maar geen mede-eigenaar van woning. Dat is een keuze van de vrouw zelf geweest en leidt er niet toe dat de bank de misgelopen overwaarde aan haar moet vergoeden.
"Overdracht woning binnen twee maanden": resultaats- of inspanningsverbintenis?
Rechtbank Limburg 13-07-2022 (pub. 20-07-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:5520
Vrouw vordert schadevergoeding, omdat woning 16 dagen na de afgesproken termijn aan man is overgedragen. Vordering afgewezen: er is sprake van een inspanningsverbintenis en man heeft daaraan voldaan.
Starten van procedure kinderalimentatie in Marokko niet onrechtmatig
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-06-2022 (pub. 19-07-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2103
Gelet op de gezamenlijke nationaliteit van pp en ingewikkeldheid van het internationale recht is de door man gestelde onbevoegdheid van de Marokkaanse rechter denkbaar, maar niet evident. KAL in Marokko wellicht hoger dan in NL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 05-07-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1991
Klacht erfgenamen tegen een kandidaat-notaris. Overdracht grond van moeder aan buurman. Wilsbekwaamheid en wilscontrole voldoende getoetst? Onzorgvuldigheden op de volmacht en in leveringsakte? Schending geheimhoudingsplicht door te getuigen in civiele procedure? Klacht ongegrond en nieuwe klacht in hoger beroep niet-ontvankelijk.
Gerechtshof Amsterdam 26-07-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:2304
Klacht tegen oud-notaris niet-ontvankelijk (art. 93 lid 2 Wet op het notarisambt); notaris wel verantwoordelijk voor het handelen van de oud-notaris als medewerker van zijn kantoor. Te laat rappelleren en niet-professionele dossiervorming door oud-notaris. Waarschuwing. Kostenveroordeling.
Rechtbank Noord-Holland 02-08-2022

(pub. 11-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6904
Kort geding. Weigering ministerieplicht notaris. Tenuitvoerlegging van eerder vonnis van de voorzieningenrechter. Vordering tot veroordeling van notariskantoor om mee te werken aan het passeren van akte partiële verdeling toegewezen. Vordering in reconventie van tussenkomende partij (de voormalige echtgenoot) tot schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad van het eerdere kortgeding-vonnis afgewezen na belangenafweging. Geen onomkeerbare gevolgen als de partiële levering heeft plaatsgevonden. Eiseres kan...
Rechtbank Rotterdam 06-07-2022
(pub. 29-07-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:6070
Verzoekschrift inzake het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor. Verjaring. Verzoek afgewezen.
Rechtbank Amsterdam 09-03-2022
(pub. 25-07-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:3962
Verzet na verstekvonnis. Vordering van zoon tegen moeder tot betaling van € 630.000,00 schadevergoeding wegens het veroorzaken van letsel alsnog afgewezen
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN