ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Executeur niet aansprakelijk voor fout in aangifte erfbelasting
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5103
Fout executeur bij aangifte erfbelasting levert geen tekortschieten in zorgplicht op. Gevolgen testament erflater waren niet aanstonds duidelijk. Direct advocaat inschakelen heeft bijgedragen aan moeizame communicatie tussen partijen.
Advies nalatenschap vader zuiver aanvaarden levert beroepsfout accountant op
Rechtbank Noord-Holland 11-05-2022 (pub. 10-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:4606
Accountantkantoor geeft klant advies om nalatenschap van haar vader zuiver te aanvaarden, maar diens nalatenschap was door zijn onbetaalde overbedelingsschulden onvoldoende om de legaten te betalen. Kantoor schadeplichtig voor € 145.961.
Advocaat aansprakelijk door verjaring pensioenvordering niet te stuiten
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2022 (pub. 23-05-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4020
Advocaat heeft onzorgvuldig gehandeld jegens (zoon van) erflaatster door geen maatregelen te treffen om verjaring van haar pensioenaanspraken jegens haar ex-echtgenoot te voorkomen. Advocaat moet € 53.760 betalen.
Advocaat liet na tijdig voorlopige voorzieningen over alimentatie te vragen: schadeplichtig
Rechtbank Den Haag 04-05-2022 (pub. 17-05-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:4333
Toen man stopte met betalen van de (toegezegde) alimentatie, had advocaat van vrouw voorlopige voorzieningen moeten vragen aan Rb, maar dat heeft zij niet gedaan. Zij moet vrouw daarom € 24.664 betalen wegens misgelopen alimentatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 22-06-2022
(pub. 29-06-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:3142
Omvang schadevergoeding door fout advocaat. Kosten advocaat in aansprakelijkheidsprocedure worden niet vergoed, want eiseres heeft toevoeging. Bemiddelingskosten voor zoeken nieuwe echtscheidingsadvocaat (esa) worden wel vergoed, want die zijn redelijk en staan in causaal verband met fout. Kosten nieuwe esa worden niet vergoed, want eiseres heeft zelf afgezien van mogelijkheid toevoeging en heeft daarmee schadebeperkingsplicht geschonden Art. 6:101 BW. Kan gedaagde niet toegerekend worden Art. 6:98 BW.
Gerechtshof Amsterdam 21-06-2022
(pub. 28-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1810
Aansprakelijkheid curator. Spelen persoonlijke omstandigheden van de curandus een rol bij de beoordeling? Toezicht houden op bankrekening.
Gerechtshof Amsterdam 21-06-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1743
Klacht tegen notaris. Informatieplicht. Daden van beheer. Beneficiaire aanvaarding. Klacht ongegrond.
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2022

(pub. 16-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5103
Executeur heeft onjuiste aangifte erfbelasting ingediend: ging uit van bestaan vorderingen van kinderen op moeder vanwege vooroverlijden vader, terwijl moeder enig erfgenaam was. Fout is later hersteld. Geen tekortschieten in zijn zorgplicht. Gevolgen testament vader waren niet aanstond duidelijk, ook voor ingeschakelde deskundigen niet. Erfgenamen hebben gelijk advocaat ingeschakeld ipv executeur eerst kans te bieden om fout te herstellen. Dit heeft bijgedragen aan moeizame communicatie tussen hen en de executeur.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-06-2022
(pub. 16-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4869
Aansprakelijkheid (beschermings)bewindvoerder. Vordering ook in hoger beroep afgewezen vanwege het ontbreken van causaal verband.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN