Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Advocaat dient echtscheidingsverzoek in met convenant van mediator
Raad van Discipline Amsterdam 16-07-2018 (zaaknr. 18-113/A/NH, ECLI:NL:TADRAMS:2018:147, pub. 23-07-2018)
Vrouw acht zich benadeeld bij scheiding en dient klacht in tegen advocaat. Gegrond: vergewissingsplicht bestaat ook indien de advocaat het convenant niet heeft opgesteld. Zaak inmiddels bij verzekeraar (!)
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 03-04-2018 (zaaknr. 638597 / NT 17-76, ECLI:NL:TNORAMS:2018:16, pub. 11-07-2018)
Klacht van onterfde zoon dat notaris bij passeren testament geen nader onderzoek naar wilsbekwaamheid erflater heeft gedaan. Ongegrond: voldoende alert op wilsbekwaamheid erflater en onvoldoende aanleiding om daaraan te twijfelen.
Crematie zonder medeweten nabestaanden
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2304
Notaris/executeur geeft opdracht tot crematie zonder erfgenamen/nabestaanden van overlijden op de hoogte te stellen. Berisping.
Zorgplicht financieel adviseur bij overlijdensrisicoverzekering
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2308
Klager verwijt de notaris dat hij feitelijke onjuistheden heeft vermeld in de akte van boedelbeschrijving, maar is daarmee te laat. De vervaltermijn van 3 jaren, als bedoeld in art. 99 lid 15 Wna, neemt een aanvang zodra een klager kennis draagt van het handelen of nalaten van een (kandidaat-)notaris en niet pas op het moment dat een klager tot de opvatting komt dat dit handelen of nalaten klachtwaardig is ECLI:NL:GHAMS:2016:3445 .
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2304
Klaagster verwijt notaris dat zij als executeur-afwikkelingsbewindvoerder onzorgvuldig heeft gehandeld doordat zij opdracht heeft gegeven tot de crematie van moeder, zonder dat zij de erfgenamen van het overlijden op de hoogte heeft gesteld. Klacht gegrond: het is niet aan de executeur, die zich in beginsel dient te houden aan de bewoordingen van het testament, om te oordelen over de vraag of de wil van moeder al dan niet juist in het testament is weergegeven. Berisping.Overige klachten ongegrond.
JEKITU
Parket bij de Hoge Raad 15-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:691
Gerechtshof Amsterdam 09-05-2017:ECLI:NL:GHAMS:2017:1725 Staat heeft onrechtmatig jegens moeder gehandeld doordat de RvdK onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar risico dat vader zich schuldig maakt of zal maken aan seksueel misbruik van kind. A-G concludeert tot vernietiging: Hof heeft onjuiste maatstaf aangelegd. A-G geeft overzicht van taken en bevoegdheden RvdK (nr. 2.2 t/m 2.6) en toetsingskader (nr. 2.9 t/m 2.16)
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 19-12-2017
(pub. 02-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2017:5292
Vervolg van Hoge Raad 19 februari 2016 ECLI:NL:HR:2016:288 . Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht t.a.v. mogelijkheid niet-opeisbaarheidsclausule in testament op te nemen (art. 4:82 BW).Voor de vaststelling van de door appellant geleden schade moet een vergelijking worden gemaakt tussen de bestaande vermogenspositie van appellant en haar hypothetische vermogenspositie indien de fout van de notaris achterwege was gebleven.
METU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2018
(pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5791
Aansprakelijkheid bewindvoerder. De bewindvoerder is en blijft eindverantwoordelijk, ook als het beheer van een persoonsgebonden budget wordt overgelaten aan de instelling waar betrokkene verblijft. Bewindvoerder is mbt verantwoording van de ontvangen pgb-gelden over 2013 tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder en aansprakelijk voor de door betrokkene geleden schade ad € 5.204,76.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht / aansprakelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN