ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Notaris weigerde zijn ambtsverrichting: executeur niet bevoegd woning te verkopen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2023 (pub. 23-03-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:847
De notaris heeft de executeur onbevoegd mogen achten om de door hem beheerde woning te gelde te maken; hij mocht verlangen dat alle erfgenamen medewerking zouden verlenen aan de vervreemding ervan. Inmiddels is dat ook het geval.
Jeugdprofessional hoeft niet van ieder gesprek met vader een gespreksverslag te maken
Voldoende is dat zij haar eigen werkaantekeningen – voor zover van belang voor de uitvoering van de hulpverlening – schriftelijk heeft verwerkt in bijvoorbeeld het plan van aanpak. Klacht vader ongegrond.
Schuld erflater aan advocaat die tegen erfgenaam optrad is schuld van de nalatenschap
Rechtbank Amsterdam 15-03-2023 (pub. 21-03-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:1453
Dat vordering advocaat op erflater betrekking heeft op procedures gevoerd tegen een erfgenaam, betekent niet dat deze schuld van erflater niet ten laste van de nalatenschap dient te komen. Advocaat moet wel urenspecificaties overleggen.
Hoever strekt verplichting van advocaat om rekening te houden met belangen van de wederpartij?
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 13-02-2023 (zaaknr. 22-310/AL, ECLI:NL:TADRARL:2023:42, pub. 07-03-2023)
Deze verplichting strekt niet zover dat een advocaat een kort geding procedure niet mag intrekken, wanneer dat in het belang is van diens cliënt, alleen omdat de wederpartij (mogelijk) een tegenvordering wil instellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 30-11-2022
(pub. 24-03-2023), ECLI:NL:RBMNE:2022:6334
Geschil tussen stiefvader en stiefzoon over de geldigheid en nakoming van een tussen hen in het verleden gesloten overeenkomst, volgens stiefvader er toe strekkende dat stiefzoon zijn woning in economische zin aan stiefvader heeft overgedragen. Stiefzoon is jaren later onder bewind gesteld. Stiefvader stelt bewindvoerder aansprakelijk vanwege de verkoop door de bewindvoerder van de woning. Is door de kantonrechter toestemming verleend? De rechtbank beslist tot het houden van een tweede mondelinge behandeling en draagt de be...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2023

(pub. 23-03-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:847
Beheersexecuteur verkoopt woning om verdere verkrotting tegen te gaan. Notaris verleent geen medewerking aan levering, omdat executeur woning niet te gelde mocht maken. Alle erfgenamen hebben echter ingestemd met verkoop. Zo de notaris voordien al gegronde reden heeft gehad om van hem verlangde ambtsverrichting te weigeren of op te schorten vanwege zijn zorg voor daarbij mogelijkerwijs betrokken belangen mede-erfgenamen, was daarvan ten tijde van (wijzen van het) beroepen vonnis geen sprake meer.
Rechtbank Amsterdam 15-03-2023

(pub. 21-03-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:1453
Erflater raakt verwikkeld in scheidingsstrijd, maar overlijdt tijdens hoger beroep. Zijn advocaat heeft dan nog € 23.668,79 openstaan. Echtgenote/erfgenaam voert aan dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is indien vordering uit nalatenschap moet worden voldaan, ook omdat erflater zichzelf van leven heeft beroofd, en in periode daarvoor niet wist wat hij deed. Rechtbank oordeelt dat schuld ten laste van nalatenschap komt. Advocaat moet wel urenspecificaties verstrekken.
Rechtbank Noord-Holland 08-03-2023
(pub. 20-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:2308
Aansprakelijkheid notaris. Hypotheekgever niet bevoegd omdat het pand waarop de hypotheek werd gevestigd in de nalatenschap van zijn vader viel en hij geen medewerking had van de executeur. Schade bestaande uit niet terugbetaalde lening. Causaal verband.
Rechtbank Rotterdam 14-03-2023
(pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2051
Bewindvoerster is verplicht de schade die zij aan het vermogen van betrokkene heeft toegebracht aan hem te vergoeden.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.
Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN