ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Notaris heeft aandeel in geëscaleerde, rommelige testeersetting bij erflaatster thuis
Gerechtshof Amsterdam 08-08-2023 (pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:1947
De toegevoegd notaris erkent dat zij aan moeder van klager geen zakelijke opgave van inhoud van testament heeft gedaan. Gesprek verliep rommelig; op kantoor was beter geweest. Had situatie moeten de-escaleren. Klacht deels gegrond.
Curator laat na aansprakelijkheidsverzekering voor curanda af te sluiten: aansprakelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-06-2023 (pub. 18-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:5041
Ook als curator alleen op papier curator zou zijn en feitelijk geen werkzaamheden zou uitvoeren, moet (jaarlijks) worden onderzocht of de verzekeringen van curanda op orde zijn en moeten deze zo nodig voor haar worden afgesloten.
Eigenmachtig handelen jeugdbeschermer: klacht gegrond
Jeugdbeschermer heeft de tussen de ouders overeengekomen zorgregeling zonder tussenkomst van rechter eenzijdig gewijzigd van co-ouderschap naar weekendregeling. Hij had daartoe niet de bevoegdheid. Klacht gegrond.
Jeugdbeschermer heeft niet gehandeld in lijn met (afwijzende) rechterlijke beschikking door daarna opnieuw een perspectiefonderzoek aan te vragen, zonder dat daar een noodzaak voor was. Niet in belang jeugdige gehandeld; berisping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 08-08-2023

(pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:1947
Zoon heeft destijds geluidsopname gemaakt van passeerafspraak. Hij stelt dat in testament van moeder niet haar wil is vastgelegd. Beoordeling wil testateur is echter samenspel van eerste bespreking, passeerafspraak, lichaamstaal en context. Dit kan niet uitsluitend beoordeeld worden ogv geluidsopname, los van vraag of deze als bewijs toelaatbaar is. Notaris heeft wel in strijd gehandeld met bepaalde in art. 43 lid 1 Wna, want zij heeft moeder bij passeren testament onvoldoende geïnformeerd over rechtsgevolgen testament.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-06-2023

(pub. 18-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:5041
Curator laat na AVP-verzekering af te sluiten voor onder curatele gestelde persoon. Door dit na te laten, is curator tekortgeschoten in zorg die van een goed curator t.a.v. bewind mag worden verwacht. Die tekortkoming kan hem worden toegerekend, zodat hij aansprakelijk is voor schade die daardoor is veroorzaakt. Onderdeel goed beheer vermogen is (jaarlijks) onderzoek of verzekeringen op orde zijn en dat, zo nodig, verzekering wordt afgesloten. AVP-verzekering is in beginsel een noodzakelijke verzekering.
Gerechtshof Amsterdam 22-08-2023
(pub. 15-09-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:1894
Klacht tegen notaris. Beoordeling wilsbekwaamheid testatrice. Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid. Medische verklaring. Eigen waarneming notaris. Vrije wilsvorming. Klacht ongegrond.
Rechtbank Rotterdam 17-07-2023
(pub. 29-08-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:7442
Tussenbeschikking. Mogelijke aansprakelijkheid voormalige bewindvoerder voor slecht bewind (oom van betrokkene). Art. 1:444 BW. In een jaar tijd € 600.000,00 besteed zonder machtiging.
Rechtbank Overijssel 23-08-2023
(pub. 29-08-2023), ECLI:NL:RBOVE:2023:3437
Vordering tot vernietiging en rectificatie rapport jeugdhulpaanbieder niet toewijsbaar. Evenmin sprake van onrechtmatig handelen van jeugdhulpaanbieder en Veilig Thuis. Moeder wordt in de proceskosten veroordeeld als de in het ongelijk gestelde partij.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.
Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN