ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Advocaat mocht geen verzoekschrift indienen tijdens mediationtraject
Hof van Discipline 27-08-2021 (zaaknr. 210124, ECLI:NL:TAHVD:2021:163, pub. 01-09-2021)
Door vooruit te lopen op mogelijk mislukken van mediationtraject, heeft advocaat de 'tuchtrechtelijke betamelijkheidsgrens' overschreden. Waarschuwing. Verzoek partneralimentatie (hetgeen geen onderdeel was van mediation) had gemogen.
Notaris pakt de vereffening nalatenschap niet adequaat op: vier weken geschorst
Gerechtshof Amsterdam 10-08-2021 (pub. 16-08-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:2227
De notaris heeft klager gedurende inmiddels meer dan zeven jaar "het bos in gestuurd" door niet, te laat of niet naar behoren te reageren op correspondentie van klager en de afwikkeling van de nalatenschap op zijn beloop te laten.
Zus informeert naar uitvaartwensen erflater maar krijgt bij notaris nul op het rekest; dat is onzorgvuldig
Gerechtshof Amsterdam 10-08-2021 (pub. 16-08-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:2373
Niet zorgvuldig om informatieverzoek van niet in testament genoemde zus af te doen met beroep op geheimhoudingsplicht. Van notaris mocht coöperatieve en actievere houding worden verwacht. Waarschuwing en kostenveroordeling.
Verzekeringsagent is niet aansprakelijk voor 'verkeerde' begunstiging in polis
Rechtbank Rotterdam 11-08-2021 (pub. 16-08-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:8048
Begunstigde van polis levensverzekering van overleden, gescheiden man was 'echtgenote' en niet zijn vriendin. Maar man had verschil vriendin en echtgenote moeten onderkennen. Verder had vriendin zelf ondertekend als zijn echtgenote.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 24-08-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:2502
Klacht tegen een notaris. Oprichting besloten vennootschap. Bewind. Wilsbekwaamheid. Onderzoeksplicht. Weigeringsgrond artikel 21 lid 2 Wna. Klacht ongegrond.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8671
Overmaking gelden derdenrekening na gelegd beslag. Geen strijd met wettelijke regels beslagrecht of onrechtmatige handelen stichting derdengelden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-08-2021
(pub. 23-08-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:7917
Onrechtmatige overheidsdaad. Dit is de zaak na verwijzing HR 19 oktober 2018 waarin (andermaal) beoordeeld moest worden of de Staat – i.h.b. de Raad voor de Kinderbescherming – onrechtmatig heeft gehandeld jegens de moeder door in de rapportages in 2010 en 2011 geen nader onderzoek te doen naar de pedofiele geaardheid van de vader. Het hof oordeelt dat dat niet het geval is. Daarnaast nog beslissing(en) over het handelen van het OM i.h.k.v. een voorwaardelijke sepotbeslissing moeder en de overlegging van d...
Gerechtshof Amsterdam 10-08-2021
(pub. 23-08-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:2250
Klacht tegen notarissen. Onzorgvuldige afwikkeling nalatenschap. Onnodige vereffeningskosten in rekening gebracht. Verkoop woning tegen te lage prijs. Klacht ongegrond.
Rechtbank Rotterdam 11-08-2021

(pub. 16-08-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:8048
Levensverzekering afgesloten door een inmiddels gescheiden man, met als mede-begunstigde zijn ‘echtgenote.’ Geen aansprakelijkheid assurantietussenpersoon tegenover nieuwe vriendin van de man. Man had verschil tussen vriendin en echtgenote zelf moeten onderkennen en bovendien had vriendin gezegd dat zij (wél) zijn echtgenote was.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN