Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Partnerbegrip X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Na scheiding intrekken bij ouders kan tot verlies van toeslagen leiden
Geen partnervrijstelling voor 3 samenwonende zussen
Rechtbank Gelderland 13-04-2018 (pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:1697
Drie zussen hebben bij overlijden van een van hen meer dan 5 jaar onafgebroken samengewoond. Toch geen partnervrijstelling, nu een persoon slechts één partner kan hebben.
Kamerbrief partnerbegrip, afkoop PEB, rendementsheffing
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-03-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1776
inkomstenbelasting; ontslag van instantie; aanmerkelijk belang; fiscale transparantie; afgezonderd particulier vermogen; toerekening vervreemdingsvoordeel; omkering bewijslast.Het verzoek van de inspecteur om ontslag van instantie is afgewezen omdat de belangen van belanghebbende zwaarder wegen dan die van de inspecteur. De beroepen worden daarom in behandeling genomen.Aan belanghebbende is over 2009 en 2010 een navorderingsaanslag respectievelijk een aanslag inkomstenbelasting opgelegd ter zake van aan haar toegerekende voordelen...
FI
Rechtbank Gelderland 13-04-2018
(pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:1697
Drie zussen hebben bij overlijden van een van hen meer dan 5 jaar onafgebroken samengewoond, en in de gemeentelijke basisadministratie op één adres ingeschreven gestaan. Rb: geen partners in de zin van art. 1a SW, nu beide zussen kunnen worden aangemerkt als partner van de overleden zus, terwijl een persoon slechts één partner kan hebben (art. 5a lid 5 AWR juncto art. 1a SW). Geen partnervrijstelling.
FI
Hoge Raad 08-12-2017
(pub. 08-12-2017), ECLI:NL:HR:2017:3080
Belanghebbende vormde vanaf 1995 gezamenlijke huishouding met echtgenoot, kinderen en moeder/erflater, voor wie zij zorgde. Zij ontving mantelzorgcompliment. Geen toepassing partnervrijstelling op nalatenschap: omdat zij gehuwd was kon zij niet gelden als partner erflater. HR: handhaving voor mantelzorgers van wettelijk uitgangspunt dat één persoon maar één fiscale partner kan hebben niet strijdig met discriminatieverbod. Art. 1a lid 1 en lid 4 SW; art. 14 EVRM; art. 1, onderdeel 1, Twaalfde Protocol EVRM. 
FI
Hoge Raad 24-11-2017
(pub. 24-11-2017), ECLI:NL:HR:2017:2987
Zoon/erfgenaam, die mantelzorger was voor moeder en met haar samenwoonde, kwam niet in aanmerking voor de partnervrijstelling ex art. 1a SW jo art. 32 lid 1 sub 4a SW omdat hij in het jaar voorafgaande aan overlijden geen mantelzorgcompliment had ontvangen. Hof: niet i.s.m. verbod van ongelijke behandeling. Dat zoon pas in jaar van overlijden op de hoogte is geraakt van mogelijkheid om mantelzorgcompliment aan te vragen is omstandigheid die voor zijn rekening komt. HR verklaart cassatieberoep ongegrond.
FI
Hoge Raad 24-11-2017
(pub. 24-11-2017), ECLI:NL:HR:2017:2982
Dochter/erfgenaam, die mantelzorger was voor moeder en met haar samenwoonde, kwam niet in aanmerking voor de partnervrijstelling ex art. 1a SW jo art. 32 lid 1 sub 4a SW omdat zij was gehuwd (met een ander dan erflaatster). Hof: geen schending van art. 1 EP EVRM (recht op ongestoord genot van eigendom). HR verklaart cassatieberoep ongegrond.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Partnerbegrip

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN