Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Uitleg testament X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Ex-partner kan geen rechten ontlenen aan benoeming tot erfgename
Rechtbank Den Haag 15-08-2018 (pub. 28-09-2018), niet gepubliceerd
Testament uit 1978. Rb: ex-partner kan geen rechten ontlenen aan benoeming tot erfgename in testament, dat heeft erflater niet gewild. Testament in die zin vervallen. Daardoor echtgenote van rechtswege erfgenaam.
Beroep onterfde kinderen op begunstiging levensverzekering onaanvaardbaar
Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering! (Froukje Dunki Jacobs en Laurien Berghuis-Knijff 19-07-2018)
Hoge Raad 06-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1102
Erflater onterft kinderen tgv nieuwe partner, maar in levensverzekering blijft begunstiging van kinderen ongewijzigd. HR: beroep door kinderen op de begunstiging in redelijkheid onaanvaardbaar.
Uitleg testament met tweetrapsmaking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Fideï-commis de residuo. Bepalingen van vruchtgebruik van overeenkomstige toepassing voor zover erflater in testament niet anders heeft bepaald. Echtgenote was i.c. niet bevoegd gelden uit nalatenschap te schenken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4498
Volgens appellanten heeft erflater zich kennelijk vergist door een eerder kwijtgescholden lening alsnog via prelegaten te verrekenen (art. 4:46 lid 3 BW). Niet geslaagd in bewijslevering daarvan.
ER
Rechtbank Den Haag 15-08-2018
(pub. 28-09-2018), niet gepubliceerd
Verklaring voor recht dat M, die in testament tot erfgename is benoemd, geen rechten kan ontlenen aan het testament. Het in 1978 opgestelde testament kan niet anders worden begrepen dan dat erflater niet heeft gewild dat M ook na het einde van hun relatie (kort na het opmaken van het testament) nog van hem zou erven. Analoge toepassing van art. 4:52 BW leidt tot dezelfde uitkomst. Verklaring voor recht dat L, met wie erflater was gehuwd sinds 1995, van rechtswege erfgenaam is.
HVER
Hoge Raad 06-07-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1102
Erflater onterft kinderen tgv nieuwe partner, maar in levensverzekering blijft begunstiging van kinderen ongewijzigd. HR: bij de uitleg van de aanwijzing van de begunstigde bij een sommenverzekering komt het aan op de bedoeling van de verzekeringnemer t.t.v. de aanwijzing. Was i.c. niet dat de partner de begunstigde zou zijn. Echter, het beroep op de begunstiging onder de levensverzekeringen van de kinderen is in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Uitleg testament met tweetrapsmaking. Bepalingen van vruchtgebruik zijn van overeenkomstige toepassing voor zover de erflater in zijn testament niet anders heeft bepaald. Echtgenote was bevoegd de goederen van de nalatenschap te gebruiken, de vruchten daarvan te genieten, deze goederen te vervreemden en te verteren, maar was niet bevoegd was om deze goederen (waaronder ook gelden die tot de nalatenschap behoorden) te schenken. art. 4:138 lid 2 BW art. 3:215 lid 3 BW
ER
Rechtbank Amsterdam 24-01-2018
(pub. 26-01-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:359
Rechtbank is van oordeel dat wanneer na het openvallen van de nalatenschap blijkt dat de formulering van het testament een redactiefout van de betrokken notaris behelst, verdedigbaar is dat testament moet worden beoordeeld aan de hand van het leerstuk van de discrepantie tussen wil en verklaring van de handelende persoon, erflater (art. 3:33 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg testament

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN