Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Uitleg testament X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beroep onterfde kinderen op begunstiging levensverzekering onaanvaardbaar
Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering! (Froukje Dunki Jacobs en Laurien Berghuis-Knijff 19-07-2018)
Hoge Raad 06-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1102
Erflater onterft kinderen tgv nieuwe partner, maar in levensverzekering blijft begunstiging van kinderen ongewijzigd. HR: beroep door kinderen op de begunstiging in redelijkheid onaanvaardbaar.
Uitleg testament met tweetrapsmaking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Fideï-commis de residuo. Bepalingen van vruchtgebruik van overeenkomstige toepassing voor zover erflater in testament niet anders heeft bepaald. Echtgenote was i.c. niet bevoegd gelden uit nalatenschap te schenken.
Fout in testament
Rechtbank Amsterdam 24-01-2018 (pub. 26-01-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:359
Wanneer na openvallen van nalatenschap blijkt dat testament fout van notaris behelst, moet testament worden beoordeeld adhv leerstuk van discrepantie tussen wil en verklaring van handelende persoon, erflater.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVER
Hoge Raad 06-07-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1102
Erflater onterft kinderen tgv nieuwe partner, maar in levensverzekering blijft begunstiging van kinderen ongewijzigd. HR: bij de uitleg van de aanwijzing van de begunstigde bij een sommenverzekering komt het aan op de bedoeling van de verzekeringnemer t.t.v. de aanwijzing. Was i.c. niet dat de partner de begunstigde zou zijn. Echter, het beroep op de begunstiging onder de levensverzekeringen van de kinderen is in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Uitleg testament met tweetrapsmaking. Bepalingen van vruchtgebruik zijn van overeenkomstige toepassing voor zover de erflater in zijn testament niet anders heeft bepaald. Echtgenote was bevoegd de goederen van de nalatenschap te gebruiken, de vruchten daarvan te genieten, deze goederen te vervreemden en te verteren, maar was niet bevoegd was om deze goederen (waaronder ook gelden die tot de nalatenschap behoorden) te schenken. art. 4:138 lid 2 BW art. 3:215 lid 3 BW
ER
Rechtbank Amsterdam 24-01-2018
(pub. 26-01-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:359
Rechtbank is van oordeel dat wanneer na het openvallen van de nalatenschap blijkt dat de formulering van het testament een redactiefout van de betrokken notaris behelst, verdedigbaar is dat testament moet worden beoordeeld aan de hand van het leerstuk van de discrepantie tussen wil en verklaring van de handelende persoon, erflater (art. 3:33 BW).
ER
Gerechtshof Den Haag 12-09-2017
(pub. 21-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2684
Uitleg vaststellingsovereenkomst terzake hoogte legitieme porties aan hand van Haviltex. Direct opeisbaar? Het hof is van oordeel dat - gelet op de ratio van artikel 129 lid 1 OWNBW (een op art. 4:82 BW geënte bescherming tegen aanspraken van legitimarissen) niet te licht kan worden aangenomen dat uit een onder het oude recht gemaakt testament valt af te leiden dat de erflater deze bescherming van zijn echtgenoot of andere levensgezel niet heeft gewild (artikel 129 lid 2 OWNBW). 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg testament

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN