ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Verklaring voor recht dat testament geen rechtsgevolgen heeft
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-10-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4640
Gelet op wordingsgeschiedenis testament heeft Rb sterke twijfels of het testament een betrouwbare vastlegging is van hetgeen erflater bedoeld heeft als zijn laatste wil.
Dochter onterfd doordat zij aandelen niet tijdig aan broer heeft geleverd?
Rechtbank Midden-Nederland 02-11-2018 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6777
Nee, ondanks verstrijken termijn. Redelijke uitleg van testament van vader brengt mee dat eerst waarde aandelen moet worden bepaald en pas dan sprake kan zijn van tijdige overdracht zoals genoemd in testament.
Lees maar, er staat niet wat er staat
Letterlijke tekst testament (Moerland Notaris 19-12-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2019
(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9942
Uitleg van een legaat uit testament van erflater ("saldo op de ten name van mijn echtgenote en mij gestelde bankrekening inclusief de lopende rente" is voor stiefmoeder). Geschil tussen erfgenaam (zoon van erflater) en erfgenamen van stiefmoeder (dochter en kleindochters) welke bankrekeningen hier onder vallen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9522
Erfrecht. Uitleg testament. Wil van erflater niet juist weergegeven in zijn testament. Het testament van erflater kan zo worden uitgelegd dat bedoeld is om (ook) het wilsrecht van art. 4:21 BW uit te sluiten.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-10-2019

(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4640
Art. 4: 46 lid 1 BW. Gelet op de wordingsgeschiedenis van het testament, met name de omstandigheden voorafgaand aan en tijdens het verlijden van het testament, rijzen er bij de rechtbank sterke twijfels dat het testament een betrouwbare neerslag is van hetgeen erflater bedoeld heeft als zijn laatste wil. Die twijfels zijn zo sterk, dat aan het testament geen rechtsgevolgen mogen worden verbonden.
Rechtbank Midden-Nederland 02-11-2018

(pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6777
Uitleg testament art. 4:46 lid 1 BW. Uit testament vader volgt verder dat hij beide kinderen gelijkelijk heeft willen bedelen. Hoewel vader kennelijk druk op overdracht aandelen van dochter aan zoon heeft willen zetten door termijn van 6 maanden te noemen, is het ondenkbaar dat hij onder de woorden 'niet tijdig' heeft willen verstaan: na enkele verloop van deze termijn. Redelijke uitleg testament brengt mee dat eerst waarde moet worden bepaald en dat dan pas sprake kan zijn van een tijdige overdracht.
Rechtbank Rotterdam 23-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:391
Erfrecht. Geldende afspraken tussen erflater en ex-samenlevingspartner over delen overwaarde woning, ondanks feit dat de mediation werd beëindigd. Daarnaast geldt ook het in testament opgenomen legaat ten behoeve van ex-partner.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg testament

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN