ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Lees maar, er staat niet wat er staat
Letterlijke tekst testament (Moerland Notaris 19-12-2018)
Rechtbank Den Haag 15-08-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14847
Bedoeling van erflater. Huidige echtgenote geldt als wettige erfgename. Niet de toenmalige partner, die door erflater in testament van 1978 tot erfgenaam is benoemd, met onterving ex-echtgenote.
Rechtbank Limburg 12-12-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11726
Testament: geen erfgenaam als stel bij overlijden niet op zelfde adres staat ingeschreven. Rb: tekst niet doorslaggevend omdat samenwoning vaststaat. Kennelijke bedoeling erflater vastgesteld.
Testament niet lang genoeg houdbaar (Moerland Notaris 05-12-2018)
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-05-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:3329
Vaststellingsovk over onduidelijk testament: stichting is erfgenaam, belanghebbenden ontvangen bedrag van stichting. Rb: betalingen worden belast als krachtens erfrecht verkregen.
Ex-partner kan geen rechten ontlenen aan benoeming tot erfgename
Rechtbank Den Haag 15-08-2018 (pub. 28-09-2018), niet gepubliceerd
Testament uit 1978. Rb: ex-partner kan geen rechten ontlenen aan benoeming tot erfgename in testament, dat heeft erflater niet gewild. Testament in die zin vervallen. Daardoor echtgenote van rechtswege erfgenaam.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 23-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:391
Erfrecht. Geldende afspraken tussen erflater en ex-samenlevingspartner over delen overwaarde woning, ondanks feit dat de mediation werd beëindigd. Daarnaast geldt ook het in testament opgenomen legaat ten behoeve van ex-partner.
Rechtbank Den Haag 15-08-2018

(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14847
Uitleg "vergeten" testament uit 1978. Erflater heeft bedoeld zijn toenmalige echtgenote te onterven en toenmalige partner tot erfgename te benoemen. Relatie met die partner kort nadien beëindigd. Deze voormalige partner kan geen aanspraak maken op nalatenschap, nieuwe echtgenote geldt als wettig erfgename.
Rechtbank Limburg 12-12-2018

(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11726
Uitleg testament (art. 4:46 BW). Volgens letterlijke uitleg moet de samenwoning tussen erflater en gedaagde als beëindigd worden beschouwd als zij niet langer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Tekst niet doorslaggevend omdat vaststaat dat erflater en gedaagden samenwoonden, terwijl zij nimmer op hetzelfde adres ingeschreven hebben gestaan. Kennelijke bedoeling erflater vastgesteld.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:3209
Indien de bewoordingen van een testament niet duidelijk zijn, moet door uitleg aan de hand van de maatstaf van art. 4:46 BW de bedoeling van erflater worden achterhaald. In het onderhavige testament is echter op duidelijke en niet voor misverstand vatbare wijze tot uitdrukking gebracht dat uitsluitend kinderen van erflaatster haar erfgenamen zijn. Aan uitleg wordt daarom niet toegekomen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-05-2018

(pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:3329
Na overlijden van erflater is onduidelijkheid ontstaan over de uitleg van zijn testament. Belanghebbenden – halfzus en halfbroer van erflater – en stichting sluiten vervolgens vaststellingsovereenkomst waarin stichting als enig erfgenaam is genoemd en belanghebbenden elk een bedrag van de stichting ontvangen. Rb: betalingen die belanghebbenden van de stichting hebben ontvangen worden aangemerkt als krachtens erfrecht verkregen, nu een betwiste aanspraak op (een deel van) de nalatenschap is prijsgegeven tegen een geldsom.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg testament

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN