ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Dochter onterfd doordat zij aandelen niet tijdig aan broer heeft geleverd?
Rechtbank Midden-Nederland 02-11-2018 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6777
Nee, ondanks verstrijken termijn. Redelijke uitleg van testament van vader brengt mee dat eerst waarde aandelen moet worden bepaald en pas dan sprake kan zijn van tijdige overdracht zoals genoemd in testament.
Lees maar, er staat niet wat er staat
Letterlijke tekst testament (Moerland Notaris 19-12-2018)
Rechtbank Den Haag 15-08-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14847
Bedoeling van erflater. Huidige echtgenote geldt als wettige erfgename. Niet de toenmalige partner, die door erflater in testament van 1978 tot erfgenaam is benoemd, met onterving ex-echtgenote.
Rechtbank Limburg 12-12-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11726
Testament: geen erfgenaam als stel bij overlijden niet op zelfde adres staat ingeschreven. Rb: tekst niet doorslaggevend omdat samenwoning vaststaat. Kennelijke bedoeling erflater vastgesteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 02-11-2018

(pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6777
Uitleg testament art. 4:46 lid 1 BW. Uit testament vader volgt verder dat hij beide kinderen gelijkelijk heeft willen bedelen. Hoewel vader kennelijk druk op overdracht aandelen van dochter aan zoon heeft willen zetten door termijn van 6 maanden te noemen, is het ondenkbaar dat hij onder de woorden 'niet tijdig' heeft willen verstaan: na enkele verloop van deze termijn. Redelijke uitleg testament brengt mee dat eerst waarde moet worden bepaald en dat dan pas sprake kan zijn van een tijdige overdracht.
Rechtbank Rotterdam 23-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:391
Erfrecht. Geldende afspraken tussen erflater en ex-samenlevingspartner over delen overwaarde woning, ondanks feit dat de mediation werd beëindigd. Daarnaast geldt ook het in testament opgenomen legaat ten behoeve van ex-partner.
Rechtbank Den Haag 15-08-2018

(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14847
Uitleg "vergeten" testament uit 1978. Erflater heeft bedoeld zijn toenmalige echtgenote te onterven en toenmalige partner tot erfgename te benoemen. Relatie met die partner kort nadien beëindigd. Deze voormalige partner kan geen aanspraak maken op nalatenschap, nieuwe echtgenote geldt als wettig erfgename.
Rechtbank Limburg 12-12-2018

(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11726
Uitleg testament (art. 4:46 BW). Volgens letterlijke uitleg moet de samenwoning tussen erflater en gedaagde als beëindigd worden beschouwd als zij niet langer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Tekst niet doorslaggevend omdat vaststaat dat erflater en gedaagden samenwoonden, terwijl zij nimmer op hetzelfde adres ingeschreven hebben gestaan. Kennelijke bedoeling erflater vastgesteld.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:3209
Indien de bewoordingen van een testament niet duidelijk zijn, moet door uitleg aan de hand van de maatstaf van art. 4:46 BW de bedoeling van erflater worden achterhaald. In het onderhavige testament is echter op duidelijke en niet voor misverstand vatbare wijze tot uitdrukking gebracht dat uitsluitend kinderen van erflaatster haar erfgenamen zijn. Aan uitleg wordt daarom niet toegekomen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg testament

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN