ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Door tweetrapsmaking komt lijfrente-uitkering toe aan partner erflater
Hoewel de uitkering uit de levensverzekering niet tot de nalatenschap van partner van erflater behoort, dient de verzekeraar ex art. 7:967 lid 4 BW wel uit te gaan van de in het testament opgenomen verdeling (tweetrapsmaking).
Vruchtgebruik terecht onder bewind van derde gesteld
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2022 (pub. 11-08-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:6989
Door zoon tegen vergoeding in woning te laten wonen - met risico van huurbescherming - heeft echtgenote van vader gehandeld in strijd met zorg van goed vruchtgebruiker, en is zij tekortgeschoten in verplichtingen jegens dochter.
Privacy gaat boven waarheidsvinding in zaak over occult onderzoek bij graf dochters
Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2022 (pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:3193
Gemeente hoeft persoonsgegevens van groepsleden die op begraafplaats op zoek waren naar energieën van overledenen (seance) niet prijs te geven, ondanks gestelde ernstige psychische klachten bij moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 01-06-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:4572
KG. Vordering tot ontruiming en meewerken verkoop woning in het kader van de verdeling van een beperkte gemeenschap wordt toegewezen.
Rechtbank Den Haag 13-07-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:7962
Erfrecht. Vaststelling hoogte vordering van kind uit eerste huwelijk, na overlijden van tweede echtgenote
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:7073
Geschil tussen moeder en zoon over verdeling van gelden in beëindigde maatschap van een boerenbedrijf. Geschil wordt aan NAI arbiters ter beoordeling voorgelegd. Tijdens de arbitrageprocedure dient moeder verschillende verzoeken tot wraking van de arbiters in, welke verzoeken door de NAI wrakingkamer zijn afgewezen. Kort voor de arbitrale eindbeslissing overlijdt moeder. De erfgenamen van moeder vorderen in de bodemprocedure bij het hof vernietiging van het arbitraal vonnis. Voorts wordt in kort geding staking van de tenuit...
Gerechtshof Amsterdam 05-07-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1991
Klacht erfgenamen tegen een kandidaat-notaris. Overdracht grond van moeder aan buurman. Wilsbekwaamheid en wilscontrole voldoende getoetst? Onzorgvuldigheden op de volmacht en in leveringsakte? Schending geheimhoudingsplicht door te getuigen in civiele procedure? Klacht ongegrond en nieuwe klacht in hoger beroep niet-ontvankelijk.
Gerechtshof Amsterdam 26-07-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:2304
Klacht tegen oud-notaris niet-ontvankelijk (art. 93 lid 2 Wet op het notarisambt); notaris wel verantwoordelijk voor het handelen van de oud-notaris als medewerker van zijn kantoor. Te laat rappelleren en niet-professionele dossiervorming door oud-notaris. Waarschuwing. Kostenveroordeling.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

De lichte vereffening
(Eline Gubbens, 05-07-2022)
Door beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap vangt de procedure van de vereffening aan - een bij erfgenamen veelal onbekende procedure. In deze blog wordt de procedure van de lichte vereffening uiteengezet.
Digitale nalatenschap: erfgenamen ‘in the cloud’?
(Mr. Dies van den Berg en Mr. Charles Gelijn, 01-03-2022)
De saisine-regel bepaalt dat de erfgenamen de rechtspositie van de overledene voortzetten. Maar gaat deze regel ook op voor online-‘goederen’? Oftewel: erven erfgenamen ook ‘in the cloud’?
Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN