ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Notaris moet dossier van erflaatster afgeven aan familieleden
Rechtbank Amsterdam 17-11-2022 (pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Op notaris rust zware plicht om misbruik van kwetsbare personen te signaleren. Er zijn aanwijzingen dat geheimhouder verwijtbaar en ondeskundig heeft gehandeld; geen Stappenplan wilsbekwaamheid aangetroffen. Toewijzing.
Wat wordt bedoeld met ‘behoudens het wettelijk erfdeel mijn wettige afstammelingen toekomende’?
Gerechtshof Amsterdam 15-11-2022 (pub. 17-11-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:3218
Hof: Rb gaf juiste uitleg aan testament. Onder oude BW was voor ‘wettelijk erfdeel’ namelijk synoniem: ‘legitieme portie’. En legitimaris was erfgenaam; nu is deze schuldeiser. Afstammelingen hebben recht op erfdeel gelijk aan legitieme portie.
Het erfrecht wordt aangepast: nooit erfenis na moord
Rijksvastgoedbedrijf - de Staat - is geen belanghebbende bij verzoek aanwijzing vereffenaar
Rechtbank Midden-Nederland 24-10-2022 (pub. 09-11-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:4448
Enkele feit dat overgebleven saldo van nalatenschap over 20 jaar aan de Staat vervalt, maakt niet dat zij belanghebbende is in de zin van art. 4:226 BW. Erflaatster heeft erfgenamen die de nalatenschap alsnog kunnen aanvaarden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 17-11-2022

(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Een notaris moet het dossier van een inmiddels overleden vrouw afgeven aan haar familieleden.
Rechtbank Rotterdam 14-10-2022
(pub. 24-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:10057
Verzoek voorlopig deskundigenbericht toegewezen. Belang verzoeker ziet op inschatten positie in procedure tot nietigverklaring testament en tuchtprocedure tegen notaris. Ook verzoek voorlopig getuigenverhoor toegewezen.
Rechtbank Rotterdam 27-10-2022
(pub. 24-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:9730
Verzoek benoeming vereffenaar op verzoek van een curator en notaris. Artikel 4:204 BW. Curator is belanghebbende. Notaris is niet-ontvankelijk, omdat zij niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. Verzoek toegewezen.
Rechtbank Limburg 16-11-2022
(pub. 23-11-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:9186
Civiel recht. Bodemzaak. Erfrecht. Vastelling legitieme portie.
Rechtbank Noord-Holland 16-11-2022
(pub. 22-11-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:10225
Incident, exceptie van onbevoegdheid. Art. 4:15 BW niet van toepassing. Afwijzing vordering.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Wat zijn wilsrechten?
(Mr. Martine Stut, 16-08-2022)
Ter bescherming van erfrechtelijke aanspraken van kinderen na het overlijden van een ouder zijn wilsrechten vastgelegd in de wet. In deze blog worden de vier soorten wilsrechten uitgelegd.
De lichte vereffening
(Mr. Eline Gubbens, 05-07-2022)
Door beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap vangt de procedure van de vereffening aan - een bij erfgenamen veelal onbekende procedure. In deze blog wordt de procedure van de lichte vereffening uiteengezet.
Digitale nalatenschap: erfgenamen ‘in the cloud’?
(Mr. Dies van den Berg en Mr. Charles Gelijn, 01-03-2022)
De saisine-regel bepaalt dat de erfgenamen de rechtspositie van de overledene voortzetten. Maar gaat deze regel ook op voor online-‘goederen’? Oftewel: erven erfgenamen ook ‘in the cloud’?
Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN