Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Procederen tegen erfgenaam ipv vereffenaar: Rb helpt een handje
Rechtbank Overijssel 22-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3814
Op voorblad van dagvaarding staat gedaagde genoemd en niet in hoedanigheid van vereffenaar. Rb bevoegd tav vordering die niet anders dan alleen betrekking kan hebben op gedaagde als vereffenaar.
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3644
Klacht ongegrond. Vast staat dat broer van klaagster verstandelijk (zeer) beperkt was en dat dit zichtbaar was voor notaris. Maar naar tuchtrechtelijke maatstaven van destijds niet onvoldoende zorgvuldig.
Mag kind namens kleinkinderen legaten verwerpen?
Rechtbank Gelderland 25-09-2018 (pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Legaten aan kleinkinderen in testament hoger dan bedoeling van grootvader was. Daardoor lagere erfdelen kinderen. Machtiging verleend tot verwerping van legaat voor zover dit € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
Ex-partner kan geen rechten ontlenen aan benoeming tot erfgename
Rechtbank Den Haag 15-08-2018 (pub. 28-09-2018), niet gepubliceerd
Testament uit 1978. Rb: ex-partner kan geen rechten ontlenen aan benoeming tot erfgename in testament, dat heeft erflater niet gewild. Testament in die zin vervallen. Daardoor echtgenote van rechtswege erfgenaam.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9101
Ouderlijke boedelverdeling. Omvang vorderingen. Opeisbaarheid vorderingen.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:9024
Ouderlijke boedelverdeling. Omvang vorderingen. Opeisbaarheid vorderingen.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2016
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2016:2872
Wilsonbekwaamheid testateur. Nietige uiterste wilsbeschikkingen.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9098
Wilsonbekwaamheid testateur. Nietige uiterste wilsbeschikkingen.
HVER
Rechtbank Overijssel 19-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3858
Grafrecht op het graf van een overleden baby. Het grafrecht heeft alle kenmerken van een beperkt zakelijk recht en heeft ook vermogensrechtelijke aspecten. Het grafrecht dat op naam van vader was gesteld maakte volgens de rechtbank onderdeel uit van de huwelijksgemeenschap tussen vader en moeder. Vader en moeder hebben het grafrecht niet verdeeld, zodat het een overgeslagen goed is in de zin van artikel 3:179 lid 2 BW. De rechtbank gaat over tot de gevorderde verdeling van het onverdeelde grafrecht en kent het toe aan moeder. De d...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN