ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Analoge toepassing wetsbepaling bij informatieaanspraak dochter
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2021 (pub. 15-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2787
In nalatenschap van moeder geen wettelijke verdeling, maar ouderlijke boedelverdeling. Informatieaanspraak erfgenaam (dochter) verschilt niet wezenlijk van art. 4:16 lid 4 BW inzake de wettelijke verdeling. Analoge toepassing.
Stichting blijft erfgenaam: niet zodanig tekortgeschoten in nakoming last als door rechtbank aangenomen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-09-2021 (pub. 13-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8543
Niet gebleken dat stichting zodanig ernstig is tekortgeschoten in uitvoeren van de last van erflaatster (o.a.: zorgen voor gehandicapte zoon) dat een vervallenverklaring van haar recht als erfgenaam gerechtvaardigd is.
Executeur kan niet worden aangesproken op verstrekken informatie: taak is geëindigd
Rechtbank Limburg 11-08-2021 (pub. 03-09-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:6470
De beneficiair aanvaarde nalatenschap dient te worden vereffend. Daardoor is taak van executeur geëindigd en kan hij niet worden aangesproken ter verkrijging van informatie. Evenmin pro se omdat hij “er een potje van zou hebben gemaakt”.
Een testament kan niet “een beetje nietig zijn”
Rechtbank Gelderland 25-08-2021 (pub. 27-08-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:4554
Gevolg van ontbrekende wil van erflaatster zou nietigheid van volledige testament zijn. En: omvang nalatenschap wordt bepaald per sterfdatum; bij leven zijn erflaters immers gerechtigd te beschikken over hun saldi.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8671
Overmaking gelden derdenrekening na gelegd beslag. Geen strijd met wettelijke regels beslagrecht of onrechtmatige handelen stichting derdengelden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2021

(pub. 15-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2787
Erfrecht. Vordering tot afgifte van bankafschriften uit 1993 en 1994 met het oog op het vaststellen van de omvang van een nalatenschap die in 1993 is opengevallen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-09-2021

(pub. 13-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8543
Artikel 4:131 lid 1 en 2 Is verzoeker zodanig tekort geschoten in de uitvoering van de last dat een vervallenverklaring van haar recht als erfgenaam gerechtvaardigd is.
Rechtbank Rotterdam 08-09-2021
(pub. 09-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:8827
Incident tot voeging van een derde partij. Artikel 217 Rv. Toewijzing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021
(pub. 09-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8478
Verdeling boerderijwoning door twee zussen/erfgenamen. Verrekening schuld aan met vordering op nalatenschap? Geschillen over kosten nalatenschap.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN