ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

A-G: intrekking uitdelingslijst bij vereffening nalatenschap niet alleen bij overduidelijke fouten
Parket bij de Hoge Raad 03-06-2022 (pub. 21-06-2022), ECLI:NL:PHR:2022:540
Executeur niet aansprakelijk voor fout in aangifte erfbelasting
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5103
Fout executeur bij aangifte erfbelasting levert geen tekortschieten in zorgplicht op. Gevolgen testament erflater waren niet aanstonds duidelijk. Direct advocaat inschakelen heeft bijgedragen aan moeizame communicatie tussen partijen.
Advies nalatenschap vader zuiver aanvaarden levert beroepsfout accountant op
Rechtbank Noord-Holland 11-05-2022 (pub. 10-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:4606
Accountantkantoor geeft klant advies om nalatenschap van haar vader zuiver te aanvaarden, maar diens nalatenschap was door zijn onbetaalde overbedelingsschulden onvoldoende om de legaten te betalen. Kantoor schadeplichtig voor € 145.961.
Bewijsvermoeden: geen rechtsgrond voor vermogensverschuivingen erflater
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2022 (pub. 09-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4566
Hof hanteert bewijsvermoeden dat er geen rechtsgrond was voor vermogensverschuivingen tussen vader en zoon: zoon heeft zeer concrete stellingen van zijn broer slechts in algemene zin bestreden. Zoon mag tegenbewijs leveren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 21-06-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1743
Klacht tegen notaris. Informatieplicht. Daden van beheer. Beneficiaire aanvaarding. Klacht ongegrond.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2022
(pub. 23-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5235
Kort geding over de vraag aan wie de as van de overledene ter beschikking moet worden gesteld. Geclausuleerde toewijzing met het oog op de mogelijkheid dat nog een bodemgeschil zal worden gevoerd over dezelfde vraag.
Rechtbank Limburg 19-05-2022
(pub. 22-06-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:3972
Handelsrecht; Vordering van twee erfgenamen tot afgifte/inzage van stukken van derde erfgenaam die betrekking hebben op wijlen moeder van partijen, wordt afgewezen vanwege gebrek aan belang.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-05-2022
(pub. 21-06-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:1645
Vaststelling legitieme portie.
Rechtbank Den Haag 08-06-2022
(pub. 21-06-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:5550
verdeling nalatenschap - beneficiaire aanvaarding - wantrouwen tussen erfgenamen/vereffenaars - geen rekening en verantwoording
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Digitale nalatenschap: erfgenamen ‘in the cloud’?
(Mr. Dies van den Berg en Mr. Charles Gelijn, 01-03-2022)
De saisine-regel bepaalt dat de erfgenamen de rechtspositie van de overledene voortzetten. Maar gaat deze regel ook op voor online-‘goederen’? Oftewel: erven erfgenamen ook ‘in the cloud’?
Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN