Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beroep onterfde kinderen op begunstiging levensverzekering onaanvaardbaar
Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering! (Froukje Dunki Jacobs en Laurien Berghuis-Knijff 19-07-2018)
Duitsland: erfgenamen toegang tot Facebookprofiel
België: ingrijpende herziening erfrecht
Crematie zonder medeweten nabestaanden
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2304
Notaris/executeur geeft opdracht tot crematie zonder erfgenamen/nabestaanden van overlijden op de hoogte te stellen. Berisping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Noord-Nederland 11-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2829
Toezegging erflaatster dat haar drie dochter landbouwgrond toebedeeld zouden krijgen kwalificeert als een overeenkomst strekkende tot beschikking over een nog niet opengevallen nalatenschap zoals bedoeld in art. 4:4 lid 2 BW en is daarom nietig.
ER
Rechtbank Noord-Holland 04-07-2018
(pub. 16-07-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5367
De vereffenaar in een nalatenschap heeft ten onrechte € 20.000,00 in de nalatenschapsboedel laten vloeien i.p.v. in de faillissementsboedel van en BV waar erflater aandeelhouder van was. De curator van de failliete BV maakt als eiser terecht bezwaar
ER
Rechtbank Midden-Nederland 05-07-2018
(pub. 11-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2815
Art. 4:194a lid 2 BW. Kantonrechter ontheft 4 erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen, nadat deze oude schuld bekend is geworden. Wanneer is termijn van 3 maanden gaan lopen? Konden erfgenamen de schuld kennen?
ER
Gerechtshof Amsterdam 19-06-2018
(pub. 11-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2057
Afwikkeling nalatenschap. Inhoud en strekking akte van economische eigendomsoverdracht. Onherroepelijke volmacht. Inhoud en strekking van legaten.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2308
Klager verwijt de notaris dat hij feitelijke onjuistheden heeft vermeld in de akte van boedelbeschrijving, maar is daarmee te laat. De vervaltermijn van 3 jaren, als bedoeld in art. 99 lid 15 Wna, neemt een aanvang zodra een klager kennis draagt van het handelen of nalaten van een (kandidaat-)notaris en niet pas op het moment dat een klager tot de opvatting komt dat dit handelen of nalaten klachtwaardig is ECLI:NL:GHAMS:2016:3445 .
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN