ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Fixatiebeginsel art. 128 Fw niet van toepassing bij vereffening nalatenschap
Hoge Raad 17-09-2021 (pub. 17-09-2021), ECLI:NL:HR:2021:1272
Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen. Tot schulden nalatenschap moet worden gerekend de na openvallen nalatenschap over die schulden lopende rente. En: fixatiebeginsel van Faillissementswet is niet van overeenkomstige toepassing.
Analoge toepassing van wettelijke informatieplicht bij ouderlijke boedelverdeling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2021 (pub. 15-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2787
In nalatenschap van moeder geen wettelijke verdeling, maar ouderlijke boedelverdeling. Informatieaanspraak erfgenaam (dochter) verschilt niet wezenlijk van art. 4:16 lid 4 BW inzake de wettelijke verdeling. Analoge toepassing.
Stichting blijft erfgenaam: niet zodanig tekortgeschoten in nakoming last als door rechtbank aangenomen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-09-2021 (pub. 13-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8543
Niet gebleken dat stichting zodanig ernstig is tekortgeschoten in uitvoeren van de last van erflaatster (o.a.: zorgen voor gehandicapte zoon) dat een vervallenverklaring van haar recht als erfgenaam gerechtvaardigd is.
Executeur kan niet worden aangesproken op verstrekken informatie: taak is geëindigd
Rechtbank Limburg 11-08-2021 (pub. 03-09-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:6470
De beneficiair aanvaarde nalatenschap dient te worden vereffend. Daardoor is taak van executeur geëindigd en kan hij niet worden aangesproken ter verkrijging van informatie. Evenmin pro se omdat hij “er een potje van zou hebben gemaakt”.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2021
(pub. 23-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2784
Het geschil betreft de uitvoering van een echtscheidingsconvenant. In het bijzonder gaat het om de verdeling van een ná de echtscheiding door een van de ex-echtgenoten ontvangen uitkering uit een nalatenschap.
Rechtbank Overijssel 21-09-2021
(pub. 22-09-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:3583
Erfrecht. Belangenafweging ter beantwoording van de vraag of onroerende zaken uit de nalatenschap moeten worden verkocht of dat die toegedeeld kunnen worden aan één van de erfgenamen.
Rechtbank Rotterdam 08-09-2021
(pub. 21-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:9111
Erfrecht. Eindvonnis na tussenvonnis van 31 maart 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:2833). Moeder is op 10 maart 2013 overleden. Haar vijf kinderen zijn haar erfgenamen. Moeder heeft in haar testament één van haar vijf kinderen (gedaagde sub 2) tot executeur benoemd. De nalatenschap bevatte banktegoeden en een rekening-courantvordering op gedaagde sub 1. De erfgenamen zijn het niet eens met de wijze van verdeling van de nalatenschap door de executeur. Eén van de erfgenamen heeft daarnaast ook zelf een rekening-courantvordering op ge...
Rechtbank Rotterdam 15-09-2021
(pub. 21-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:9095
Erfrecht. Verdeling van de nalatenschap van de moeder van partijen. Eindvonnis na eerder tussenvonnis van 10 maart 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:2567).
Hoge Raad 17-09-2021

(pub. 17-09-2021), ECLI:NL:HR:2021:1272
Beantwoording prejudiciële vragen. Hoge Raad stelt voorop dat tot schulden nalatenschap ook moet worden gerekend de na openvallen nalatenschap over die schulden lopende rente. Fixatiebeginsel uit art. 128 Fw behoort niet tot de voorschriften die op grond van art. 4:218 lid 5 BW bij de vereffening van overeenkomstige toepassing zijn.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN