Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Aan wie komt het grafrecht toe op graf overleden baby?
Rechtbank Overijssel 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3858
Ouders hebben het grafrecht -dat destijds op naam vader stond en nu op naam dochter van vader- na hun scheiding niet verdeeld, zodat het een overgeslagen goed is a.b.i. art. 3:179 lid 2 BW. Rb gaat over tot de gevorderde verdeling en kent het toe aan moeder.
Beroep op legitieme na beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Rotterdam 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit systeem van de wet volgt dat ook na beneficiaire aanvaarding nog beroep op legitieme kan worden gedaan. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
De rechter helpt een handje in het erfrecht
Rechtbank Overijssel 22-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3814
Op voorblad van dagvaarding staat gedaagde genoemd en niet in hoedanigheid van vereffenaar. Rb bevoegd tav vordering die niet anders dan alleen betrekking kan hebben op gedaagde als vereffenaar.
Wat valt onder kosten van de executele?
Gerechtshof Den Haag 02-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2683
Dat zijn de kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op zijn taak. Aard en omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Rotterdam 17-09-2018
(pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7824
Kort geding, erfrecht, vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Vooralsnog onaannemelijk dat eisers een vordering hebben, maar door gebrekkige informatie erfgenaam ook niet volstrekt ondenkbaar.
ER
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5938
Ministerieplicht van de notaris jegens een legataris. Een legaat geeft een vorderingsrecht dat per definitie pas geldend kan worden gemaakt na overlijden van de erflater. Het in het testament opgenomen legaat is een bestaande vordering onder opschortende voorwaarde. In het testament is de vordering duidelijk omschreven, te weten een bedrag van € 1.000,00 per maand. De betaling van dit bedrag is niet aan nadere voorwaarden verbonden. Daarmee is de vordering voldoende bepaalbaar. De legataris moet de mogelijkheid hebben om deze vord...
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4271
Erfrecht, procedureel tussenarrest, vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 23 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:207.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9101
Erflater heeft in testament bepaald dat vorderingen opeisbaar zijn indien echtgenote haar intrek neemt in verzorgingshuis, bejaardenoord of verpleeghuis; en voor zover de niet-opeisbaarheid een succesvol beroep op bijdrage overheid in de kosten van verzorging of levensonderhoud in de weg staat. Geen sprake van dergelijke situatie. Echtgenote maakt geen aanspraak op een overheidsvergoeding voor de kosten van ‘intrek’ in een verzorgings- of verpleeghuis.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:9024
Erflater heeft in testament bepaald dat vorderingen opeisbaar zijn indien echtgenote haar intrek neemt in verzorgingshuis, bejaardenoord of verpleeghuis; en voor zover de niet-opeisbaarheid een succesvol beroep op bijdrage overheid in de kosten van verzorging of levensonderhoud in de weg staat. Echtgenote verblijft in woonzorgvoorziening. Hof wil weten of er een CIZ-indicatie is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN