ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Exorbitant hoge nota notaris die vereffeningswerk verrichtte moet teruggestort
Rechtbank Limburg 29-01-2020 (pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:1020
Kosten werkzaamheden notaris als gemachtigde erfgenamen (of vereffenaar) behoren niet tot vereffeningskosten.
Uitleg testament. Erlaatster benoemde vriend tot erfgenaam, maar relatie lang geleden verbroken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2020 (pub. 30-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2344
Uitgangspunt bij uitleg is dat samenwoners die elkaar over en weer tot erfgenaam benoemen dat normaal gesproken doen voor geval samenwoning door overlijden van één van hen eindigt.
Onrechtmatig handelen door boekhouder van hoogbejaarde vrouw
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020 (pub. 25-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1052
€ 9.000 p.j.voor boekhoudkundige werkzaamheden voor hoogbejaarde, kinderloze weduwe in verzorgingstehuis is nogal rijkelijke vergoeding. Onterechte afboekingen op lening. Boekhouder moet € 69.767 aan nalatenschap betalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-04-2020
(pub. 09-04-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2814
Het gaat om de vraag of de vordering van de erfgenamen tot verdeling van de maatschappen waarin hun ouders participeerden al dan niet zijn verjaard. De wettelijke regeling neergelegd in artikel 7A:1688 lid 2 BW is van regelend recht, dus gaat de in de maatschapsovereenkomst opgenomen regeling in dit geval voor. Overigens geldt voor beide regelingen de verjaringstermijn van vijf jaren als bedoeld in artikel 3:307 BW.
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1357
Verbintenissenrecht. Familierecht. Erfrecht. Samenwoning. Verrekeningen tijdens samenwonen in strijd met goede zeden.Uitleg samenlevingsovereenkomst m.b.t. verdelen meerwaarde woning.
Rechtbank Noord-Holland 02-04-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:2522
Erfrecht. Ontslag en benoeming vereffenaar nalatenschap. Artikel 4:206 BW.
Rechtbank Noord-Holland 02-04-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:2521
Erfrecht. Ontslag en benoeming vereffenaar nalatenschap. Artikel 4:206 BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-04-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1203
Verdeling van een nalatenschap
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 25-03-2020)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN