ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vader hertrouwt - dat maakt de erfdelen van de zonen opeisbaar
Rechtbank Noord-Holland 15-03-2023 (pub. 16-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:2295
Zonen maken aanspraak op uitbetaling door vader van hun kindsdelen in de nalatenschap van hun moeder. Met hertrouwen van vader zijn de erfdelen opeisbaar geworden. Vader heeft de erfdelen niet voorafgaand aan het huwelijk afgelost.
Is vader vrouw overleden - en zo ja: had zij diens nalatenschap in de verdeling moeten betrekken?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2023 (pub. 06-03-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:654
Zo er al sprake is geweest van een procedure tot verdeling van de nalatenschap, kan uit de door man overgelegde documenten niet worden afgeleid dat de vader van de vrouw tijdens het huwelijk van partijen is overleden.
Beneficiaire aanvaarding kan niet ongedaan worden gemaakt - wel vereffenaar benoemd
Rechtbank Den Haag 15-02-2023 (pub. 06-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:1864
Eenmaal gedane keuze is onherroepelijk. Aanvaarding of verwerping van een nalatenschap kan niet op grond van dwaling of benadeling van schuldeisers worden vernietigd. Geen analoge toepassing art. 4:190 lid 4 BW; wel vereffenaar benoemd.
Extra goed opletten bij 'goede doelen in testament'
Rechtbank Gelderland 01-02-2023 (pub. 03-03-2023), ECLI:NL:RBGEL:2023:989
Notaris dient vrije wilsvorming te bewaken. Feit dat notaris bestuurslid was tijdens passeren testament (een bij notariswet verboden begunstiging) staat hieraan in de weg. Beroep op nietigheid legaat niet "onaanvaardbaar".
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 15-03-2023
(pub. 20-03-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:1264
Erfrecht. Verdeling stuk perceel en bankrekeningen. bezwaar uitvoerbaarheid bij voorraad.
Rechtbank Noord-Nederland 15-03-2023
(pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBNNE:2023:959
Erfrecht. Testeervrijheid. Afgifte van legaat van woning die aan erflaatster slechts voor een onverdeeld aandeel in een bijzondere (huwelijks)gemeenschap toebehoort, tegen inbreng van WOZ-waarde. Geen onevenredig grote opoffering als bedoeld in artikel 4:49 BW. Ook geen hogere vergoedingsplicht via de band van schuldtoerekening (artikel 4:228 BW) .
Rechtbank Noord-Holland 15-03-2023

(pub. 16-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:2295
Zonen maken aanspraak op betaling door vader van hun erfdelen in de nalatenschap van moeder. Met hertrouwen van vader zijn erfdelen opeisbaar geworden. Vader stelt o.a. dat uitgaven door hem t.b.v. zonen mochten worden verrekend met kindsdelen. Rb: Vader heeft erfdelen nog niet voldaan. Merendeel van uitgaven die vader voor zoons deed, ziet op kosten die normaal gesproken door ouders voor hun kinderen worden betaald. Zonder expliciete afspraak kan niet gesteld worden dat uitgaven dienden ter aflossing op het kindsdeel.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2023
(pub. 16-03-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:2162
Het hof heft het bewind en het mentorschap op. Rechthebbende heeft een levenstestament opgesteld en een volmacht gegeven aan zijn moeder en halfbroer. Hiermee zijn zijn (financiële) belangen voldoende behartigd. Bewind en mentorschap zijn niet meer noodzakelijk.
Gerechtshof Den Haag 31-01-2023
(pub. 15-03-2023), ECLI:NL:GHDHA:2023:133
Erfrecht. Vraag of verweerster goederen heeft ontvreemd uit de woning van de vader van partijen, waardoor zij de waarde van die zaken, die anders onderdeel zouden hebben uitgemaakt van de nalatenschap van vader, heeft verbeurd. Appellanten vorderen dat verweerster aan ieder van hen de helft van die waarde voldoet. De rechtbank heeft de vorderingen van appellanten afgewezen. Het hof komt tot een ander oordeel en wijst een groot deel van het gevorderde wel toe.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Benoeming tot executeur; wat je vooraf moet weten
Mr. Sanae Ballah, 31-01-2023
Bij testament kan een executeur benoemd worden om na overlijden de erfenis te regelen; een belangrijke taak die verschillende implicaties meebrengt. In deze blog meer over de verschillende soorten executeurs en diens taken.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.
Wat zijn wilsrechten?
Mr. Martine Stut, 16-08-2022
Ter bescherming van erfrechtelijke aanspraken van kinderen na het overlijden van een ouder zijn wilsrechten vastgelegd in de wet. In deze blog worden de vier soorten wilsrechten uitgelegd.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN