ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Advocaatkosten executeur moeten voor diens rekening blijven
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3552
Indien executeur in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van bepaalde kosten, kan er aanleiding zijn te oordelen dat executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen.
Door overlijden erflater eindigt eventuele volmacht aan tweelingbroer
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Daarom moet broer bedrag terugstorten dat hij na overlijden erflater overboekte van diens bankrekening (zou toebehoren aan vader van erflater). Ook geen verrekening met (betwiste) voorgeschoten kosten uitvaart.
Hof: in afwijking van regeling in testament heeft executeur recht op loon
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2019 (pub. 11-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1893
Benoeming van onafhankelijke, professionele executeur noodzakelijk ivm verstoorde verhouding erfgenamen. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als deze geen recht heeft op loon.
Hoe worden kosten vastgesteld van niet door rechter benoemde vereffenaar?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Ogv Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2017 in dat geval geen vergoeding. Werkzaamheden grotendeels daarvóór verricht. Vereffeningskosten vastgesteld op € 16.516,50 (nalatenschap gering).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3784
Afwijzing aanvullend voorschot vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in belang van schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. Vertraging die is opgetreden mag niet bij schuldeisers in rekening mag worden gebracht, en deel van door vereffenaar in zijn urenuitdraai opgenomen werkzaamheden is niet in belang van schuldeisers uitgevoerd. Art. 4:206 lid 3 BW
Rechtbank Rotterdam 10-04-2019
(pub. 29-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3359
Internationale erfenis. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in zaken betreffende nalatenschappen, indien erflater op moment van overlijden gewone verblijfplaats in Nederland had (art. 4 lid 1 Erfrechtverordening, toepasselijk in meeste EU-landen, maar oa niet in Groot-Brittannië). Voor zover verordening niet toepasselijk is, bepaalt art. 6 sub g Rv. dat Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt indien erflater zijn laatste woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland had.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3552
Indien executeur gelet op zijn taak en vervulling daarvan in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van bepaalde kosten of het ontstaan daarvan had kunnen voorkomen kan er aanleiding zijn te oordelen dat executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen. Daarbij zijn in elk geval van belang aard van kosten, reden voor het ontstaan daarvan, verwijtbaarheid en vermijdbaarheid daarvan en omvang van nalatenschap (zie ook hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019 ECLI:NL:GHARL:2019:1587 ).
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Tweelingbroer erflater boekt na overlijden bedrag van bankrekening erflater over naar eigen rekening, want bedrag behoorde toe aan dementerende opa. Voor zover erflater aan broer uitdrukkelijk of stilzwijgend volmacht zou hebben verleend over zijn bankrekening te beschikken, is deze volmacht door het overlijden van erflater geëindigd (art. 3:72 BW). Van zaakwaarneming kan om diezelfde reden geen sprake meer zijn.
Gerechtshof Den Haag 27-03-2019
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:696
Beheerstaak executeur strekt er toe dat hij voor zover nodig slagvaardig goederen nalatenschap te gelde kan maken om schulden nalatenschap te voldoen.Taak executeur omvat niet tevens incasseren van vordering op B.V. waarvan executeur bestuurder en meerderheidsaandeelhouder is. Vaststaat dat schulden nalatenschap zijn voldaan, zodat te gelde maken goederen nalatenschap, oftewel incasseren van voornoemde vordering, niet meer nodig is voor voldoening schulden nalatenschap.Volgt verklaring voor recht dat executie is geëindigd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN