Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executeurs/vereffening/bewind X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Erfgenaam belanghebbende bij vaststelling vereffenaarsloon?
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1678
Erfgenaam is geen belanghebbenden t.a.v. vaststelling voorschot vereffenaarsloon. Wel t.a.v. uitdelingslijst (waarvan vastgesteld loon vereffenaar onderdeel uitmaakt), met mogelijkheid van verzet.
Geen loon voor uitbesteding vereffening
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2018 (pub. 22-05-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1885
Geen grondslag voor loon van erfgenamen/vereffenaars om werkzaamheden uit te besteden aan gemachtigde. Tot 01-01-2018 heeft Rb Noord-Nederland deze kosten wel als vereffeningskosten aangemerkt als deze in redelijkheid waren gemaakt, maar na 01-01-2018 wordt de Handleiding (Rechtspraak.nl) gevolgd.
Geen schending geheimhoudingsplicht kandidaat-notaris
Gerechtshof Amsterdam 08-05-2018 (pub. 15-05-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1577
Het is een executeur-afwikkelingsbewindvoerder niet toegestaan om voorstellen van erfgenaam die de afwikkeling van de boedel raken, buiten zicht van overige erfgenamen te houden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2304
Klaagster verwijt notaris dat zij als executeur-afwikkelingsbewindvoerder onzorgvuldig heeft gehandeld doordat zij opdracht heeft gegeven tot de crematie van moeder, zonder dat zij de erfgenamen van het overlijden op de hoogte heeft gesteld. Klacht gegrond: het is niet aan de executeur, die zich in beginsel dient te houden aan de bewoordingen van het testament, om te oordelen over de vraag of de wil van moeder al dan niet juist in het testament is weergegeven. Berisping.Overige klachten ongegrond.
ER
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1678
Erfgenamen ten onrechte door kantonrechter aangemerkt als belanghebbenden ten aanzien van vaststelling voorschot op vereffenaarsloon. Ingevolge art. 4:206 lid 3 BW heeft een door rechtbank benoemde vereffenaar recht op loon, dat door kantonrechter aan einde van vereffening vóór opmaken van uitdelingslijst wordt vastgesteld. Dat loon maakt deel uit van uitdelingslijst en iedere belanghebbende - dan zijn erfgenamen wel belanghebbenden – kan binnen maand in verzet komen tegen uitdelingslijst art. 4:218 BW.
ER
Rechtbank Den Haag 02-05-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:6824
Testamentair bewind en meerderjarigenbewind. Vordering schadevergoeding wegens tekortschieten in zorg goed bewindvoerder waarbij ook de staat is gedagvaard omdat kantonrechter zijn toezichthoudende taak ernstig zou hebben verwaarloosd.
ER
Rechtbank Noord-Holland 13-06-2018
(pub. 18-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4671
Ontslag executeur nalatenschap verzocht. Kantonrechter moet beoordelen of het wantrouwen gestoeld is op concrete en objectieve feiten. Toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen. art. 4:149 BW
ER
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1471
Niet is komen vast te staan dat de executeur jegens geïntimeerden onrechtmatig heeft gehandeld, ten gevolge waarvan geïntimeerden schade hebben geleden. Geïntimeerden waren op de hoogte van de besteding van de kluisgelden en hebben daaraan ook hun goedkeuring verleend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN