ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoedanigheid executeur moet blijken uit dagvaarding
Rechtbank Limburg 17-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:390
Eiseres niet-ontvankelijk in vordering. Niet duidelijk of zij vordering heeft ingesteld als executeur of als erfgename. Strenge eisen aan duidelijkheid exploot, m.n. identiteit en hoedanigheid eiser.
Verzet tegen uitdelingslijst nalatenschap ongegrond verklaard - wat nu?
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Geen beroep bij het hof mogelijk: voorschriften van Faillissementswet toepasselijk op verzet tegen uitdelingslijst. Wel kan beroep in cassatie worden ingesteld.
Notaris is bewindvoerder van tot nalatenschap behorende woning
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 03-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4429
Hof: zodanig verband, dat notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Klachten ongegrond c.q. klager niet ontvankelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:324
Bij tussenarrest zijn appellanten toegelaten tot bewijs van hun stelling dat executeur met hen is overeengekomen dat zijn beloning, inclusief alle kosten, niet meer dan 1% van de waarde van de nalatenschap zal bedragen. Bewijs van stelling dat onder ‘inclusief kosten’ ook de kosten van in te schakelen derden moeten worden begrepen niet geleverd.
ER
Rechtbank Limburg 08-01-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:174
Aanwijzing kantonrechter bij vereffening nalatenschap (art. 4:210 BW). Vereffenaar krijgt aanwijzing om vaststellingsovereenkomst te sluiten met voormalige huurder van een woning van erflater, om daarmee kostbare juridische procedures te voorkomen, mede met het oog op het behartigen van de belangen van de crediteuren.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-08-2018
(pub. 24-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:7819
Bij zijn overlijden heeft de vader aan elk van de kinderen een bedrag nagelaten van circa 1,5 miljoen euro. De bewindvoerder heeft toegelicht dat de door hem voorgestane beleggingsstrategie beantwoordt aan het doel dat de rechthebbende in staat is en blijvend in staat wordt gesteld zijn levensstandaard te behouden. Dit is niet het geval bij beleggen volgens een defensief beleggingsprofiel (B.9 Aanbevelingen meerderjarigenbewind).
ER
Rechtbank Rotterdam 02-01-2019
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:443
Vorderingen van erven tegen de executeur-afwikkelingsbewindvoerder van een nalatenschap. Samenhang met geschillen over verdeling tussen de erven.
ER
Rechtbank Rotterdam 02-01-2019
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:434
Vorderingen van erven tegen de executeur-afwikkelingsbewindvoerder van een nalatenschap. Samenhang met geschillen over verdeling tussen de erven.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN