ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uiterste wilsbeschikking strekkende tot benoeming deskundige nietig
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2019 (pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4239
De wetgever gaat blijkens art. 4:42 lid 1 BW uit van een gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen.
Erfgenamen wisselen van rol in procedure; niet toegestaan
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Lastgeving optreden namens executeur. Procespartij mag in beginsel niet van hoedanigheid wisselen. Eisers procederen in hoedanigheid van erfgenamen, en dat is andere dan die van executeur.
Looptijd van testamentair bewind kan niet bij overeenkomst worden verlengd
Rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3946
De bij uiterste wil bepaalde looptijd van bewind kan alleen worden gewijzigd door uiterste wil te herroepen en niet door sluiten van overeenkomst van erflaatster (namens haar minderjarige kinderen) met beoogd bewindvoerder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3344
Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair/enig erfgenaam (bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster, op straffe van een dwangsom); toegewezen door rechtbank ; bekrachtigd door het hof ; naar het oordeel van het hof is sprake van schending van artikel 21 Rv door appellant en zijn raadsman
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2019

(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4239
Uiterste wilsbeschikking strekkende tot benoeming deskundige nietig. De wetgever gaat blijkens art. 4:42 lid 1 BW uit van een gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen. In de wet is niet de mogelijkheid opgenomen bij uiterste wilsbeschikking te bepalen dat de kantonrechter een deskundige benoemt die taxaties zal verrichten van panden die behoren tot de nalatenschap, om daarmee de hoogte van de vordering uit het legaat te kunnen bepalen.
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Eisers mochten op later moment in procedure nog een last overleggen volgens welke zij gerechtigd zijn om namens de executeur te procederen. Een procespartij mag echter in beginsel niet van hoedanigheid wisselen (vgl. HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8483, rov. 3.13 ECLI:NL:HR:2004:AN8483 ). Met name in gevallen waarin uitdrukkelijk in hoedanigheid moet worden opgetreden is dit een strikte regel. Eisers procederen in de hoedanigheid van erfgenamen. Dat is een andere hoedanigheid dan die van executeur.
Rechtbank Midden-Nederland 25-07-2019
(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3252
Verzoek benoeming vereffenaar door schuldeiser van een van de erfgenamen. Ingevolge art. 4:204 lid 1 sub c BW kan rechtbank, indien nalatenschap niet onder voorrecht boedelbeschrijving is aanvaard, vereffenaar benoemen op verzoek van een of meer andere schuldeisers van een erfgenaam, wanneer hun belangen door een gedraging van de erfgenamen of van de executeur ernstig worden geschaad. Omdat er geen schulden van de nalatenschap meer zijn, zou de vereffenaar geen taak hebben. Afwijzing verzoek.
Rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019

(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3946
De bij uiterste wil bepaalde looptijd van bewind kan alleen worden gewijzigd door uiterste wil te herroepen en niet door sluiten van overeenkomst. Ingevolge art. 4:153 lid 1 BW kan erflater bij uiterste wilsbeschikking bewind instellen. In art. 4:177 lid 1 BW is bepaald dat bewind eindigt door verstrijken termijn waarvoor het werd ingesteld. Op grond van art. 4:42 lid 3 BW kan uiterste wilsbeschikking alleen bij uiterste wil en door erflater persoonlijk worden gemaakt en herroepen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN