Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executeurs/vereffening/bewind X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Wat valt onder kosten van de executele?
Gerechtshof Den Haag 02-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2683
Dat zijn de kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op zijn taak. Aard en omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.
Beneficiair benoemde erfgenamen bevoegd tot levering
Rechtbank Limburg 30-07-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7331
Nodeloos machtigingsverzoek tot verdeling/levering. Na beneficiaire aanvaarding zijn erfgenamen immers vereffenaars (4:195 BW) en kunnen zij zonder machtiging gezamenlijk toedelen en leveren.
Welke regels gelden voor de vereffenaar?
Nieuwe versie Richtlijnen vereffening nalatenschappen ( Rechtspraak.nl, Expertgroep Erfrecht LOVCK&T 08-10-2018)
Taak kantonrechter bij vereffening nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 05-09-2018 (pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7592
De kantonrechter is er niet om de vereffenaar te adviseren in specifieke situaties zoals het inroepen van de actio pauliana, maar heeft een toezichthoudende taak (art. 4:210 BW).
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Limburg 31-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:10372
De executeur dient – na het voltooien van zijn taak – het beheer zelf te beëindigen. Dit kan hij doen door de goederen ter beschikking van de erfgenamen te stellen (art. 4:150 lid 1 BW). Dit ter beschikking stellen is feitelijk: een eenvoudige kennisgeving aan de erfgenamen door de executeur dat hij zijn taak als geëindigd beschouwt, volstaat. Verrekening en verdeling pas mogelijk nadat de goederen aan de erfgenamen ter beschikking zijn gesteld.
ER
Gerechtshof Den Haag 11-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2702
Zoon moet van rechter rekening en verantwoording afleggen omtrent zijn beheer over de onverdeelde nalatenschap van vader en moeder. Nadien krijgt zoon herseninfarct en wordt hij onder bewind gesteld. Onrechtmatig handelen van zoon door nalaten r & v tot aan herseninfarct. Niet kan worden vastgesteld of sprake is geweest van onttrekking of verduistering van gelden uit de nalatenschap.
ER
Gerechtshof Den Haag 02-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2683
Wat onder de kosten van de executele mag worden gerekend is door de wetgever niet nader gespecificeerd. In het algemeen zal het moeten gaan om kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op de hem/haar door de wet of de erflater toegedachte taak. De aard en de omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.
ER
Rechtbank Limburg 30-07-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7331
Alle erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard en zijn uit dien hoofde vereffenaars. Vereffeningswerkzaamheden van de nalatenschap zijn afgerond op de levering van de onroerende zaak aan één van de erfgenamen na. Geen machtiging kantonrechter nodig. Beschikkingsdaden behoeven alleen machtiging van de kantonrechter indien er door de rechtbank een vereffenaar is benoemd en de erfgenamen zonder diens medewerking beschikkingsdaden willen verrichten.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8364
Executeur heeft onrechtmatig gehandeld door zich zonder toestemming van erfgenaam gelden van de nalatenschap toe te eigenen althans deze niet aan haar ter beschikking te stellen. Hij moet de schade die erfgenaam daardoor lijdt aan haar vergoeden. Die schade is gelijk aan het verschil tussen de gelden die hij aan haar had moeten afdragen (het saldo van de nalatenschap na betaling van alle schulden van de nalatenschap) en hetgeen zij uit de nalatenschap heeft ontvangen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN