Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executeurs/vereffening/bewind X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Bezit nalatenschapsgoederen schept verplichtingen
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2189
Van degene die nalatenschapsgoederen in zijn macht had, kan medewerking aan boedelbeschrijving worden verlangd alsmede eed of belofte in handen van notaris.
Erfgenaam belanghebbende bij vaststelling vereffenaarsloon?
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1678
Erfgenaam is geen belanghebbenden t.a.v. vaststelling voorschot vereffenaarsloon. Wel t.a.v. uitdelingslijst (waarvan vastgesteld loon vereffenaar onderdeel uitmaakt), met mogelijkheid van verzet.
Geen loon voor uitbesteding vereffening
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2018 (pub. 22-05-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1885
Geen grondslag voor loon van erfgenamen/vereffenaars om werkzaamheden uit te besteden aan gemachtigde. Tot 01-01-2018 heeft Rb Noord-Nederland deze kosten wel als vereffeningskosten aangemerkt als deze in redelijkheid waren gemaakt, maar na 01-01-2018 wordt de Handleiding (Rechtspraak.nl) gevolgd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-09-2018
(pub. 11-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3706
Onduidelijkheden in de afhandeling van een nalatenschap door een afwikkelingsbewindvoerder die in de periode voorafgaande aan het overlijden van de erflaatster bewindvoerder in haar meerderjarigenbewind was.
ER
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018
(pub. 31-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2189
Van degene die na het overlijden van een erflater en vóór het opmaken van een boedelbeschrijving nalatenschapsgoederen in zijn macht had, kan medewerking aan het opmaken van een boedelbeschrijving worden verlangd alsmede het afleggen van de eed of belofte in de handen van de notaris, als bedoeld in art. 674 lid 7 Rv.
ER
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2862
Geen aanknopingspunten voor een objectieve grond op basis waarvan het door verzoekers gestelde wantrouwen in vereffenaar gerechtvaardigd is en die op zichzelf of in onderling verband gezien dienen te leiden tot diens ontslag. De taak van executeur in de nalatenschap van erflater is naadloos overgegaan in die van vereffenaar, zodat het ontbreken van een formele rekening en verantwoording aan het einde van het executeurschap of het ontbreken van een “ruimschootsverklaring” een dergelijke grond evenmin oplevert.
ER
Gerechtshof Den Haag 07-08-2018
(pub. 13-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1863
Executeurs hebben zich naar behoren gekweten van hun taak om informatie te verstrekken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hen gevoerde beheer. Executeurs worden in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen met het oog op vaststelling verdeling door het hof.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2304
Klaagster verwijt notaris dat zij als executeur-afwikkelingsbewindvoerder onzorgvuldig heeft gehandeld doordat zij opdracht heeft gegeven tot de crematie van moeder, zonder dat zij de erfgenamen van het overlijden op de hoogte heeft gesteld. Klacht gegrond: het is niet aan de executeur, die zich in beginsel dient te houden aan de bewoordingen van het testament, om te oordelen over de vraag of de wil van moeder al dan niet juist in het testament is weergegeven. Berisping.Overige klachten ongegrond.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN