Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verjaring / rechtsverwerking X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verjaring gemeenschapsschuld jegens één van ex-echtgenoten gestuit
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Bijdrageplicht in gemeenschapsschuld die na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap t.a.v. vrouw is verjaard en t.a.v. man door stuiting van de verjaring is blijven bestaan.
Verjaarde vordering vatbaar voor verrekening
Gerechtshof Den Haag 13-03-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1191
Beëindiging samenwoning. Vordering van vrouw op man terzake belastingteruggaven is verjaard, maar vrouw kan deze nog wel verrekenen met vordering van man op vrouw.
Pensioenverrekening na echtscheiding in 1993
Rechtbank Gelderland 24-01-2018 (pub. 02-02-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:454
Echtscheiding in 1993. Vrouw vordert thans pensioenverrekening. Rb: geen rechtsverwerking, vrouw heeft recht op deel van het pensioen van de man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Den Haag 18-10-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16651
Financiële afwikkeling samenlevers met samenlevingscontract. Eerste tussenvonnis. Tweede tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16648. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. Partijen geschillen over reden opname bepaling en uitleg. O.g.v. Haviltex wordt man toegelaten tot het leveren van bewijs. Rb van mening dat contract niet beoogd relatie voorafgaand aan contract te regelen. Vorderingen vrouw op man destijds deels verjaard, deels nog bestaand.
HVFP
Rechtbank Rotterdam 08-08-2018
(pub. 10-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7580
Verdeling gemeenschap. Partijen twisten over de vraag of er benadeling van de man bij de verdeling heeft plaatsgevonden. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:200 BW vervalt na verloop van drie jaar na de verdeling de rechtsvordering tot vernietiging daarvan. Op grond van de parlementaire geschiedenis (Parl. Gesch. Inv. Wet Boek 3 NBW, p. 1299) heeft als tijdstip van de verdeling te gelden het moment waarop de verdeling tot stand komt. De termijn vangt dus aan met het tijdstip van de totstandkoming van het convenant en niet pas op h...
ALFP
Rechtbank Rotterdam 04-07-2018
(pub. 31-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5456
Vordering tot opheffing beslag afgewezen. Geen sprake van misbruik van bevoegdheid. Stelling dat beroep is gedaan op verrekening onvoldoende onderbouwd. Bovendien had dit beroep aan de wederpartij moeten worden gericht en niet aan het LBIO. Evenmin is er sprake van rechtsverwerking tav de vordering waarvoor beslag is gelegd.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3023
Verjaring. Geen overeenkomst tot stand gekomen.
HVFPIP
Rechtbank Amsterdam 06-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3969
Vrouw vordert 20 jaar na de scheiding verdeling gemeenschap. Pp zijn slechts 8 mnd gehuwd geweest. Geen affectieve relatie, nimmer samengewoond. Rb wijst beroep op rechtsverwerking toe.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verjaring / rechtsverwerking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN