Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verjaring / rechtsverwerking X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verjaring gemeenschapsschuld jegens één van ex-echtgenoten gestuit
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Bijdrageplicht in gemeenschapsschuld die na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap t.a.v. vrouw is verjaard en t.a.v. man door stuiting van de verjaring is blijven bestaan.
Verjaarde vordering vatbaar voor verrekening
Gerechtshof Den Haag 13-03-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1191
Beëindiging samenwoning. Vordering van vrouw op man terzake belastingteruggaven is verjaard, maar vrouw kan deze nog wel verrekenen met vordering van man op vrouw.
Pensioenverrekening na echtscheiding in 1993
Rechtbank Gelderland 24-01-2018 (pub. 02-02-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:454
Echtscheiding in 1993. Vrouw vordert thans pensioenverrekening. Rb: geen rechtsverwerking, vrouw heeft recht op deel van het pensioen van de man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3023
Verjaring. Geen overeenkomst tot stand gekomen.
HVFPIP
Rechtbank Amsterdam 06-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3969
Vrouw vordert 20 jaar na de scheiding verdeling gemeenschap. Pp zijn slechts 8 mnd gehuwd geweest. Geen affectieve relatie, nimmer samengewoond. Rb wijst beroep op rechtsverwerking toe.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018
(pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Uit feitelijke gang van zaken gedurende de samenwoning van partijen leidt het hof een zeker bestendig gebruik in de relatie van partijen af mbt de kosten der huishouding. Dit bestendig gebruik kan worden gekwalificeerd als het resultaat van stilzwijgend tot stand gekomen afspraken. Derhalve geen ongegronde verrijking of onverschuldigde betaling.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-05-2018
(pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2223
Samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst. Stelplicht en bewijslast. Art.150 Rv. Verjaring. Reikwijdte art. 843a Rv.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018
(pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Man is tijdens huwelijk gemeenschapsschuld aangegaan. Na ontbinding huwelijksgemeenschap blijft de man hiervoor 100% aansprakelijk en vrouw 50% (art. 1:102 BW oud). Ieder is voor de helft draagplichtig (art. 6:10 BW). Crediteur heeft alleen vordering jegens man gestuit, waardoor vordering op vrouw is verjaard. Hof: Omdat deze schuld jegens de man is blijven bestaan, dient de vrouw daarin bij helfte bij te dragen. Art. 3:317 lid 1 BW en art. 1: 100 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verjaring / rechtsverwerking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN