ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Prejudiciële vragen over vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW
Gerechtshof Amsterdam 15-10-2019 (pub. 25-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3735
Heeft vonnis, gewezen t.a.v. één van de echtgenoten, bindende kracht t.a.v. andere echtgenoot? Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging is verjaard tevens gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot?
Vader neemt geld op van bankrekening kinderen: dat moet terug, het is van hen
Rechtbank Midden-Nederland 27-03-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1187
Vader heeft zonder moeder daarin te hebben gekend geld van bankrekening kinderen opgenomen. Moeder eist in haar hoedanigheid van hun wettelijke vertegenwoordiger dat geld terug - en krijgt gelijk.
Vrouw probeert oude NL-alimentatiebeschikking te executeren dmv Turks executiebevel
Rechtbank Overijssel 10-12-2018 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Maar is inmiddels hertrouwd (geweest) en zoon is ruim volwassen. NL-rechter bevoegd, ook al is in Turkije een executieprocedure tussen partijen aanhangig. Onderhoudsverplichting geëindigd, vordering verjaard.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9515
Alhoewel toepasselijke huwelijksgoederenregime niet ter vrije bepaling van partijen staat, heeft ingevolge vaste rechtspraak het feit dat een in kracht van gewijsde gegaan vonnis blijkt te berusten op een onjuist rechterlijk oordeel, niet tot gevolg dat aan het vonnis geen gezag van gewijsde toekomt. Nu in de beschikking het toepasselijke huwelijksvermogensregime is bepaald, heeft dit gezag van gewijsde gekregen en moet daarvan worden uitgegaan art. 1:236 BW.
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2829
Echtscheiding 1991. Vraag of alsnog aanspraak bestaat op verrekening van opgebouwde pensioenrechten conform Boon/Van Loon. Rechtsverwerking dan wel redelijkheid en billijkheid. Speelt bij die verrekening de aanspraak van een eerdere echtgenoot van de man een rol. Regresvordering ter zake van een door de man afgelost krediet. Is de voormalige echtelijke woning al verdeeld. Man wordt in de gelegenheid gesteld de akte van levering over te leggen.
Gerechtshof Amsterdam 15-10-2019
(pub. 29-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3763
Kort huwelijk (7 maanden) eindigt in 1998 in echtscheiding. Vrouw vordert in 2017 verdeling. Rb: rechtsverwerking. Hof: vrouw heeft haar stelling dat de huwelijksgoederengemeenschap nog moet worden verdeeld tegenover de betwisting door de man onvoldoende onderbouwd. Gelet hierop wordt aan bewijslevering niet toegekomen. Het hof neemt dan ook als vaststaand aan dat de huwelijksgoederengemeenschap reeds is verdeeld en komt daarom niet aan vraag toe of sprake is van rechtsverwerking. Grief vrouw m.b.t. verzwijging tardief.
Gerechtshof Amsterdam 15-10-2019

(pub. 25-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3735
Vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:88 BW jo art. 1:89 BW. Hof stelt prejudiciële vragen aan HR. 1. Dienen de vorderingen te worden beschouwd als te zijn ingesteld tbv gezamenlijke echtgenoten, dus vonnis bindende kracht voor beiden? 2. Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging van één van echtgenoten is verjaard, gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot? 3. Maakt het uit welk huwelijksgoederenregime van toepassing is? 4. Maakt het uit of handelende of niet-handelende echtgenoot als procespartij optrad?
Rechtbank Rotterdam 10-10-2019
(pub. 11-10-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7735
Man verzoekt in jan. 2019 nihilstelling verhaalsbijdrage van periode 2010 tot medio 2014. Man heeft geen aanvaardbare reden gegeven voor late indiening verzoek. De gemeente hoefde in redelijkheid geen rekening te houden met late verzoek en heeft kosten gemaakt om tot invordering te komen. Op basis van deze omstandigheden slaagt het beroep van de gemeente op rechtsverwerking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verjaring / rechtsverwerking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN