Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verjaring / rechtsverwerking X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verlengde verjaringstermijn analoog toegepast bij beëindiging samenwoning
Rechtbank Noord-Nederland 26-09-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3909
Man beroept zich na beëindiging samenwoning tevergeefs op verjaring van vergoedingsvordering van de vrouw: net als bij huwelijk vangt verjaringstermijn pas aan na einde van de samenwoning van partijen.
Na 20 jaar rechtsverwerking pensioenverevening?
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2574
Echtscheiding in 1996. Vrouw maakt in 2016 alsnog aanspraak op pensioenverevening. Geen rechtsverwerking: man ging pas in 2016 met pensioen, waarmee pensioenaanspraak van vrouw actueel is geworden.
Vrouw mag betaling van haar schuld aan pensioen-BV van man opschorten
Rechtbank Den Haag 19-09-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11188
Pensioen-BV werkt niet mee aan bepalen van concrete pensioenaanspraken vrouw. Vrouw kan tenminste het verstrekken van jaarstukken verlangen, opdat zij haar pensioenaanspraak kan verifiëren.
Verjaring gemeenschapsschuld jegens één van ex-echtgenoten gestuit
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Bijdrageplicht in gemeenschapsschuld die na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap t.a.v. vrouw is verjaard en t.a.v. man door stuiting van de verjaring is blijven bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3107
Familierecht. Procedure tussen de adoptiezoon en zijn juridische ouders. Illegale adoptie. Onrechtmatige daad. Verklaring voor recht. Verplichting tot informatieverschaffing juridische ouders met betrekking tot de gang van zaken rondom de adoptie. Juridische maatstaf mede bepaald door het illegale karakter van de adoptie. Beoordeling of de ouders in die informatie verplichting tekort zijn geschoten. Verjaring. Materiele en immateriële schade.
HVFPPE
Rechtbank Noord-Holland 24-10-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8999
Relevantie opmerking op proces-verbaal zitting. Beoordelingskader verjaring opeisbaarheid wettelijke rente. Berekening omvang pensioenverrekeningsvordering in kader Boon/Van Loon-arrest. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid vloeit i.c. niet voort dat aan de vrouw geen verrekening toekomt. Oud zeer was al eerder bekend.
FP
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3604
Gewezen echtgenoten, opheffing executoriaal beslag, verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak, verrekening.
HVFP
Rechtbank Noord-Nederland 26-09-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3909
Situatie van ongehuwd samenlevers niet wezenlijk anders dan die van gehuwden, in die zin dat de investering met privégelden door de ene partner in een zaak vd andere partner die bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik, in de praktijk pas na de beëindiging van de affectieve relatie zal worden opgeëist. Pas dan gaat verjaringstermijn lopen. Analoge toepassing art. 3:321 BW. Maar een en ander moet wel worden onderbouwd.
FPPE
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018
(pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2574
Echtscheiding in 1996. Toepasselijkheid Wet verevening pensioenrechten bij scheiding toen niet uitgesloten. Vrouw maakt in 2016 alsnog aanspraak op pensioenverevening. Beroep van de man op afstand van recht respectievelijk rechtsverwerking afgewezen. Dat de vrouw zo lang heeft gewacht met het aanspraak maken op pensioenverevening kan worden verklaard ogv de omstandigheid dat de man in 2016 zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en daarmee de pensioenaanspraak van de vrouw actueel is geworden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verjaring / rechtsverwerking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN