ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtsverwerking pensioenverrekening Boon/Van Loon?
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018 (pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Gedeeltelijke rechtsverwerking, namelijk voor wat betreft reeds uitgekeerd pensioen tot moment van aanschrijving (2010-2017). Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
Verlengde verjaringstermijn analoog toegepast bij beëindiging samenwoning
Rechtbank Noord-Nederland 26-09-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3909
Man beroept zich na beëindiging samenwoning tevergeefs op verjaring van vergoedingsvordering van de vrouw: net als bij huwelijk vangt verjaringstermijn pas aan na einde van de samenwoning van partijen.
Na 20 jaar rechtsverwerking pensioenverevening?
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2574
Echtscheiding in 1996. Vrouw maakt in 2016 alsnog aanspraak op pensioenverevening. Geen rechtsverwerking: man ging pas in 2016 met pensioen, waarmee pensioenaanspraak van vrouw actueel is geworden.
Vrouw mag betaling van haar schuld aan pensioen-BV van man opschorten
Rechtbank Den Haag 19-09-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11188
Pensioen-BV werkt niet mee aan bepalen van concrete pensioenaanspraken vrouw. Vrouw kan tenminste het verstrekken van jaarstukken verlangen, opdat zij haar pensioenaanspraak kan verifiëren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFPIP
Rechtbank Overijssel 10-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Verklaringen voor recht. Kinder- en partneralimentatie. Alimentatieplichtige woont in Turkije. NL rechter rechtsmacht (art. 1 jo. 3 AlimentatieVo). Beroep op exceptie van litispendentie faalt (art. 12 Rv). NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo. art. 3 Protocol). Voldaan aan vereisten verklaring voor recht (art. 3:302 jo. 3:303 BW). Partneralimentatieverplichting van rechtswege geëindigd (art. 1:160 BW). Vordering alimentatiegerechtigde ter zake levensonderhoud verjaard (art. 3:324 lid 3 BW). Alimentatie voor jong meerder...
HVFP
Rechtbank Midden-Nederland 25-01-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:513
Leningen tussen samenlevende partners, die inmiddels uit elkaar zijn. Artikel 3:307 lid 2 is van toepassing. De rechtsvordering tot terugbetaling is niet verjaard omdat de procedure is gestart binnen enkele maanden nadat de vordering is opgeëist. Partijen moeten in nog te nemen aktes vragen beantwoorden.
FPPE
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018
(pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Huwelijk ontbonden in 1989. Pensioen man ingegaan in 2010, vrouw maakt in 2017 aanspraak op pensioenverrekening conform Boon/Van Loon m.i.v. 2010. Beroep van man op rechtsverwerking slaagt deels, nl. over periode 2010-2017. Rb: door geen actie te ondernemen kon bij man indruk ontstaan dat vrouw afzag van haar rechten. Dat vrouw ervan uitging dat haar rechten zouden ingaan als zijzelf pensioengerechtigd was, komt voor haar risico. Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
FPIP
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3107
Illegale adoptie. Verklaring voor recht dat juridische ouders onrechtmatig jegens adoptiezoon hebben gehandeld wegens strijd met op hen rustende informatieverplichting. Nu het illegale adoptie betrof, rustte op hen verplichting uit eigen beweging alle hen bekende informatie te verstrekken, ook informatie die adoptiezoon nodig kon hebben om meer over omstandigheden rond geboorte en adoptie te weten te komen. Veroordeling tot schadevergoeding. Procedure in eerste aanleg Rb Den Haag 05-07-2017.ECLI:NL:RBDHA:2017:6711
HVFPPE
Rechtbank Noord-Holland 24-10-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8999
Relevantie opmerking op proces-verbaal zitting. Beoordelingskader verjaring opeisbaarheid wettelijke rente. Berekening omvang pensioenverrekeningsvordering in kader Boon/Van Loon-arrest. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid vloeit i.c. niet voort dat aan de vrouw geen verrekening toekomt. Oud zeer was al eerder bekend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verjaring / rechtsverwerking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN