ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Man laat na 10 jaar onverdeeldheid achterste van zijn tong niet zien: partiële verdeling
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:846
Omdat man te weinig informatie heeft aangedragen, kan niet de gehele huwelijksgemeenschap worden verdeeld. Daarom partiële verdeling. Aantal boedelbestanddelen naar vrouw, met voorwaardelijke betaling aan man.
Leg gegevens over bij draagkrachtverweer!
Rechtbank Limburg 13-07-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6731
Man legt onvoldoende informatie over van zijn draagkracht. Rb "trekt daaruit de gevolgtrekking die zij gerade acht" (21 Rv): toewijzing van verzoek vrouw mbt kinder- en partneralimentatie.
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Rechter is geen spoorzoeker
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:2210
Rb gelast verkoop panden, bij gebreke medewerking vrouw treedt beschikking i.p.v. toestemming. Kluwen aan standpunten over kosten en baten woningen. Rb is geen spoorzoeker en is niet in staat om vast te stellen of er vergoedingsrechten en/of vorderingsrechten bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10284
Verzoek tot echtscheiding en nevenverzoeken afgewezen, omdat hof niet kan vaststellen dat partijen zijn gehuwd en dat de kinderen in familierechtelijke betrekking tot hen staan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5992
Wijziging kinderalimentatie. Echtscheidingsconvenant. Geen misbruik van omstandigheden, bij de totstandkoming echtscheidingsconvenant juridische bijstand. Grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Duidelijke wanverhouding tussen onderhoudsbijdrage waartoe rechter zou hebben beslist en die partijen zijn overeengekomen. 1:401 lid 5 BW.
Gerechtshof Amsterdam 12-11-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:4173
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en partneralimentatie. De man heeft onvoldoende inzicht gegeven in zijn financiële situatie, zodat de uitkering in de kosten van levensonderhoud van de vrouw wordt toegewezen conform het verzoek.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10079
Onvoldoende gesteld of gebleken dat vrouw in staat is om (volledig) in haar eigen behoefte te voorzien door inkomsten uit vermogen. Het ontvangen vermogen bestaat uit spaargeld en naar algemeen bekend is het rendement op spaargeld tegenwoordig vrijwel nihil.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-11-2019
(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9851
Man is ernstig tekortgeschoten in het overleggen en toelichten van relevante financiële stukken. Het hof kan de draagkracht van de man voor kinderalimentatie daarom niet vaststellen. De in het convenant afgesproken kinderalimentatie blijft in stand.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onvoldoende gegevens/stukken

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN