Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Onvoldoende gegevens X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Rechter is geen spoorzoeker
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:2210
Rb gelast verkoop panden, bij gebreke medewerking vrouw treedt beschikking i.p.v. toestemming. Kluwen aan standpunten over kosten en baten woningen. Rb is geen spoorzoeker en is niet in staat om vast te stellen of er vergoedingsrechten en/of vorderingsrechten bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Gelderland 26-04-2017
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2017:6941
Afrekening kosten huishouding na beëindiging samenleving. Rechtbank acht het niet haar taak om overgelegde stukken te ordenen en de bewijsstukken bij elkaar te zoeken. Vorderingen grotendeels afgewezen.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 08-05-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1754
Bijstandsverhaal. Verhaalsbijdrage vastgesteld vanwege ontbreken gegevens omtrent inkomen onderhoudsplichtige. Man heeft niet voldaan aan verplichting ex art. 21 Rv. Man dient zich ervoor in te zetten om te kunnen voorzien in (een deel van) de kosten van de kinderen.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2300
Appel van man tegen vastgestelde KAL. Man stelt niet over draagkracht te beschikken. I.v.m. ontbreken inkomensgegevens in combinatie met het feit dat de man in eerste aanleg noch in hoger beroep ter zitting is verschenen om zijn standpunt nader toe te lichten, is hof niet in staat draagkracht te beoordelen en te bepalen welk aandeel van de kosten van de kinderen voor zijn rekening komt. Dit komt voor rekening en risico van de man. Bekrachtiging. Geen proceskostenveroordeling, zoals door de vrouw (tardief) verzocht.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018
(pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4108
Onduidelijk of moeder nu wel of niet met de kinderen (naar buitenland) is verhuisd. Comparitie van partijen gelast.
ERFP
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Ogv art. 4:78 BW kan legitimaris die niet erfgenaam is, tegenover erfgenamen en de met beheer van de nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft. Vanwege de privatieve bevoegdheid van de executeur, kan legitimaris in dit verband alleen de executeur aanspreken. Veroordeling eiseres in proceskosten: hoge vordering met weinig onderbouwing en i.s.m. art. 21 Rv Rb onvolledig en niet naar waarheid voorgelicht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onvoldoende gegevens

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN