ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Leg gegevens over bij draagkrachtverweer!
Rechtbank Limburg 13-07-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6731
Man legt onvoldoende informatie over van zijn draagkracht. Rb "trekt daaruit de gevolgtrekking die zij gerade acht" (21 Rv): toewijzing van verzoek vrouw mbt kinder- en partneralimentatie.
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Rechter is geen spoorzoeker
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:2210
Rb gelast verkoop panden, bij gebreke medewerking vrouw treedt beschikking i.p.v. toestemming. Kluwen aan standpunten over kosten en baten woningen. Rb is geen spoorzoeker en is niet in staat om vast te stellen of er vergoedingsrechten en/of vorderingsrechten bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1257
Verzoek nihilstelling kinder- en partneralimentatie met IPR-aspecten. NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo). Toepasselijk recht: NL recht (art. 3 Haags Protocol jo. art. 15 AlimentatieVo). Bijzonder regel van art. 5 Protocol niet toepasselijk: recht staat waar partijen hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden (Duitsland) niet nauwer verbonden met het huwelijk. Behoefte studerende jong meerderjarige met WSF-uitkering. Verlies draagkracht niet aangetoond. Samenloop onderhoudsverplichtingen.
FPIP
Rechtbank Gelderland 31-10-2018
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5763
Afwikkeling huwelijksvermogen. Turks huwelijksvermogensrecht toepasselijk. Tot 2002 algehele scheiding van goederen. Vanaf 2002 deelgenootschap van verwervingen (peildatum: datum vereffening). Beschrijving systematiek Turks huwelijksvermogensrecht. Vaststelling verdeling van voor 2000 door partijen verkregen in NL gelegen woning: NL recht toepasselijk (art. 2 Wet conflictenrecht goederenrecht); eenvoudige gemeenschap. Passiva van verwervingen van zowel man als vrouw overstijgen activa, zodat niets hoeft te worden verrekend.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:103
De man onderbouwt zijn draagkracht niet met stukken. Zo ontbreken er jaarstukken van zijn buitenlandse onderneming, ontbreken er andere relevante financiële gegevens waaruit zijn inkomen is op te maken. Hof is onvoldoende voorgelicht. Man heeft niet voldaan aan art. 21 Rv. Zijn verzoek tot nihilstelling van de in het convenant overeengekomen partneralimentatie en kinderalimentatie alsnog afgewezen.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 09-05-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1134
De man heeft in het kader van de vaststelling van de behoefte nagelaten zijn aangifte IB 2012 over te leggen om zijn inkomen in 2012 inzichtelijk te maken. Dit klemt te meer nu de rechtbank al overwoog dat hij onvoldoende inzicht had verschaft in zijn inkomen in dat jaar. Geen zorgkorting want geen contact tussen man en kind. Beroep aanvaardbaarheidstoets faalt, nu niet is gebleken dat de man met voldoening van zijn lasten minder overhoudt dan 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm.
FPIP
Gerechtshof Den Haag 18-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2681
Vordering te bepalen dat gelijke draagplicht voor schulden tussen ex-echtgenoten bestaat, afgewezen. Welk recht beheerst huwelijksvermogen: NL of Turks? Beoordeling toepasselijk recht vergt duidelijkheid over datum huwelijkssluiting en nationaliteit man en vrouw op die datum. Inhoudelijke beoordeling vergt duidelijkheid over data huwelijkssluiting, echtscheiding en waarop schulden zijn ontstaan en wie wanneer welke aflossingen heeft voldaan. Appellanten hebben nagelaten deze feiten op eenduidige wijze en voldoende gemotiveerd te s...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onvoldoende gegevens

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN