Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Onvoldoende gegevens X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Rechter is geen spoorzoeker
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:2210
Rb gelast verkoop panden, bij gebreke medewerking vrouw treedt beschikking i.p.v. toestemming. Kluwen aan standpunten over kosten en baten woningen. Rb is geen spoorzoeker en is niet in staat om vast te stellen of er vergoedingsrechten en/of vorderingsrechten bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018
(pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7647
Hof wijst verzoek van de man om niet aan het in het convenant opgenomen niet-wijzigingsbeding met betrekking tot de partneralimentatie te worden gehouden af. Hij heeft onvoldoende gemotiveerd dat partijen niet de bedoeling hadden een dergelijk beding op te nemen. Er is evenmin een wanverhouding tussen wat partijen voor ogen stond en wat zich in werkelijkheid heeft voldaan. Hof rekent het de man aan dat hij niet heeft voldaan aan de verplichting ex art. 21 Rv om volledig inzage te verschaffen.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 15-08-2018
(pub. 21-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2059
Afwijzing verzoek tot nihilstelling. De man heeft geen verifieerbare financiële stukken overgelegd waaruit blijkt dat hij geen inkomsten heeft. Evenmin aangetoond dat hij vanwege medische redenen niet kan werken. Geen stukken overgelegd tav de overname van een van zijn ondernemingen. Onduidelijk voor welk bedrag de onderneming is verkocht. Ook veroordeelt het hof, net zoals de rb, de man in de proceskosten. Hij heeft in beide instanties zijn stellingen onvoldoende onderbouwd. Hierdoor is de vrouw nodeloos op kosten gejaagd.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2250
Hof beoordeelt behoefte en draagkracht opnieuw vanaf 2010 doordat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, omdat man destijds onvoldoende informatie had overgelegd Art. 1:401 lid 4 BW. Behoefte blijft gelijk omdat de man de bestaande onduidelijkheid hierover had vergroot ipv verkleind door wisselende verklaringen. Draagkracht wordt vanaf 2013 opnieuw vastgesteld. Man heeft restschuld aan LBIO en vrouw heeft bijstandsuitkering. Bijdrage vanaf 2013 tot heden wordt vastgesteld op hetgeen de man betaald heeft.
HVFP
Rechtbank Gelderland 26-04-2017
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2017:6941
Afrekening kosten huishouding na beëindiging samenleving. Rechtbank acht het niet haar taak om overgelegde stukken te ordenen en de bewijsstukken bij elkaar te zoeken. Vorderingen grotendeels afgewezen.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 08-05-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1754
Bijstandsverhaal. Verhaalsbijdrage vastgesteld vanwege ontbreken gegevens omtrent inkomen onderhoudsplichtige. Man heeft niet voldaan aan verplichting ex art. 21 Rv. Man dient zich ervoor in te zetten om te kunnen voorzien in (een deel van) de kosten van de kinderen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onvoldoende gegevens

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN