ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man laat na 10 jaar onverdeeldheid achterste van zijn tong niet zien: partiële verdeling
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:846
Omdat man te weinig informatie heeft aangedragen, kan niet de gehele huwelijksgemeenschap worden verdeeld. Daarom partiële verdeling. Aantal boedelbestanddelen naar vrouw, met voorwaardelijke betaling aan man.
Leg gegevens over bij draagkrachtverweer!
Rechtbank Limburg 13-07-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6731
Man legt onvoldoende informatie over van zijn draagkracht. Rb "trekt daaruit de gevolgtrekking die zij gerade acht" (21 Rv): toewijzing van verzoek vrouw mbt kinder- en partneralimentatie.
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Rechter is geen spoorzoeker
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:2210
Rb gelast verkoop panden, bij gebreke medewerking vrouw treedt beschikking i.p.v. toestemming. Kluwen aan standpunten over kosten en baten woningen. Rb is geen spoorzoeker en is niet in staat om vast te stellen of er vergoedingsrechten en/of vorderingsrechten bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 09-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:846
Echtscheiding 2009. Partijen al 10 jaar in onverdeeldheid. Hof: proceshouding van man staat goede verdeling in de weg, nu hij stelselmatig geen/gebrekkige informatie verstrekt. Komt voor zijn rekening en risico. Sprake van een uitzonderlijke omstandigheid die partiële verdeling rechtvaardigt. Hof deelt aantal boedelbestanddelen aan de vrouw toe. Het overbedelingsbedrag is zij pas verschuldigd als ook de overige goederen zijn verdeeld, aangezien haar rechten uit hoofde van de verevening en verdeling nog niet zijn vastgesteld.
Gerechtshof Amsterdam 26-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1014
De man heeft de stellingen van de vrouw dat hij netto € 10.000 onvoldoende gemotiveerd betwist waardoor het hof uitgaat van dit inkomen bij de berekening van zijn draagkracht. De behoefte wordt vermeerderd met bijzondere kosten (paardrijden à € 100,- per maand, remedial teaching à € 194,- per maand en oppaskosten à € 215,- per maand), nu de man deze kosten onvoldoende heeft weersproken.
Gerechtshof Amsterdam 26-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1013
Man verzoekt nihilstelling van de alimentatie in verband met een ongeval in 2016. Het hof wijst verzoek af. Man heeft onvoldoende aangetoond dat hij over onvoldoende draagkracht beschikt om de alimentatie te voldoen. Medische stukken en informatie met betrekking tot zijn arbeidsongeschiktheid en letselschadevergoeding ontbreken. Ook ontbreken zijn financiele gegevens over 2017.
Rechtbank Noord-Nederland 27-02-2019
(pub. 28-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:747
Vaststellingsovereenkomst. Vrouw heeft geen vordering meer tot vernietiging verdeling huwelijksgoederengemeenschap, omdat deze rechtsvordering ttv aanvang onderhavige procedure reeds was vervallen ogv art. 3:200 BW. Evenmin grond tot schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen man: niet gesteld of gebleken dat man de vrouw niet naar waarheid en volledig heeft ingelicht over de (waarde van de) vermogensbestanddelen van de (ontbonden) gemeenschap. Volgt afwijzing.
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Kinder- en partneralimentatie na echtscheiding Grove schending van art. 21 Rv door man. Man legt onjuiste en verouderde informatie over. Hij werkt onvoldoende mee aan het deskundigenonderzoek en cruciale informatie wordt niet tijdig medegedeeld. Rb. verbindt daaraan de gevolgtrekking verbinden die zij geraden acht. Rb. sluit voor behoefte en draagkracht aan bij standpunten vrouw. Volgt oplegging van een partneralimentatie van € 12.897,- bruto per mnd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onvoldoende gegevens

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN