ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Art. 4:36 BW: geen som ineens voor dochter die werkte in BV vader
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:369
In art. 4:36 lid 1 BW gaat het om (arbeid in) een door de erflater zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet om (arbeid in) een door een besloten of naamloze vennootschap uitgeoefend beroep of bedrijf.
Ruzie over nalatenschap van bijna gelijktijdig overleden bruidspaar
Rechtbank Den Haag 16-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4
Volgorde van overlijden vastgesteld. Maar verdeling volgens wettelijke volgorde (gehele vermogen naar familie man) is naar r&b onaanvaardbaar. Voor het paar was 'samen' belangrijk (r.o. 4.6 en 4.31).
Vruchtgebruik art. 4:30 BW vangnet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3431
Onterfde echtgenoot moet behoefte aan vruchtgebruik aannemelijk maken. Met vruchtgebruik wordt beoogd niet meer dan een vangnet te bieden indien verzorging niet is gewaarborgd.
Som ineens wegens arbeid voor erflater?
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1928
Dochter maakt aanspraak op som ineens ogv het verrichten van arbeid in de huishouding van erflater. Afgewezen: geen sprake van verlies van verdiencapaciteit door zorg voor erflater.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:369
Som ineens. Dochter heeft onbezoldigd gewerkt binnen BV van haar vader. In art. 4:36 lid 1 BW gaat het echter om (arbeid in) een door de erflater zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet om (arbeid in) een door een besloten of naamloze vennootschap uitgeoefend beroep of bedrijf, ook al was de erflater daarin bestuurder of hield hij direct of indirect aandelen erin.
Rechtbank Den Haag 16-01-2019

(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4
Volgorde van overlijden van man en vrouw die tijdens hun huwelijksreis zijn overleden is vast te stellen. Het onder deze omstandigheden vasthouden aan de wettelijke volgorde zoals opgenomen in art. 4:10 sub a BW, waarbij het gehele vermogen van [Y] en [X] alleen bij de familie van [Y] terechtkomt, druist in tegen het rechtsgevoel en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018

(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3431
Onterfde echtgenoot zal aannemelijk moeten maken dat hij of zij voor zijn verzorging behoefte heeft aan een vruchtgebruik als bedoeld in art. 4:30 BW. Met dit vruchtgebruik wordt beoogd hem niet meer dan een vangnet te bieden in de vorm van een passende voorziening indien en voor zover zijn verzorging niet is gewaarborgd ECLI:NL:HR:2007:BA2507 .
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018

(pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1928
In de literatuur en jurisprudentie zijn aan de hand van de wetsgeschiedenis een aantal criteria geformuleerd waaraan moet worden voldaan om een geslaagde aanspraak te doen op de som ineens als bedoeld in art. 4:36 BW. Één van de criteria is dat het kind dat arbeid heeft verricht voor zijn ouder hierdoor is beperkt in zijn of haar mogelijkheden om elders betaalde arbeid te verrichten.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-10-2017

(pub. 10-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4267
De man is eerder getrouwd geweest in gemeenschap van goederen. Met deze eerste echtgenote had de man twee kinderen. De eerste echtgenote is overleden. De kinderen kunnen hun vordering in beginsel pas opeisen bij het overlijden van de man (art. 4:13 lid 3 BW). De vordering van de kinderen van de man dienen in het kader van de verdeling van de gemeenschap tussen man en zijn tweede echtgenote buiten beschouwing te blijven.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN