ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kantonrechter gaat creatief om met wilsrecht ex artikel 4:19 BW
Rechtbank Rotterdam 08-08-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een geregistreerd partnerschap aangegaan. Hij wil geld voor kinderen apart zetten, met eigen vruchtgebruik. Past niet in systeem van art. 4:19 BW. Toch vindt de kantonrechter het een goed idee.
Verzorgingsvruchtgebruik, ondanks vooruitzicht op groot geldbedrag
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6011
Na voltooiing van de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap bestaat er wellicht geen verzorgingsbehoefte (meer) en is continuering van het vruchtgebruik mogelijk niet langer geboden.
Art. 4:36 BW: geen som ineens voor dochter die werkte in BV vader
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:369
In art. 4:36 lid 1 BW gaat het om (arbeid in) een door de erflater zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet om (arbeid in) een door een besloten of naamloze vennootschap uitgeoefend beroep of bedrijf.
Ruzie over nalatenschap van bijna gelijktijdig overleden bruidspaar
Rechtbank Den Haag 16-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4
Volgorde van overlijden vastgesteld. Maar verdeling volgens wettelijke volgorde (gehele vermogen naar familie man) is naar r&b onaanvaardbaar. Voor het paar was 'samen' belangrijk (r.o. 4.6 en 4.31).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 08-08-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een nieuw geregistreerd partnerschap aangegaan. Zijn kinderen hebben op grond van art. 4:19 BW daarom recht goederen overgedragen te krijgen met waarde van ten hoogste de geldvordering die zij op vader hebben. Vader wil geld voor de kinderen apart zetten, en daar zelf vruchten van plukken. Vruchtgebruik op geld past niet in systeem van art. 4:19 BW nu daar enkel wordt gesproken over goederen en geld daar niet onder valt. Toch treft kantonrechter deze regeling (als eigen beslissing).
Rechtbank Limburg 14-03-2019

(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2517
Erfrecht. Art. 4:36 BW som ineens. Kleindochter wil som ineens wegens verlenen mantelzorg aan oma. Verklaring is niet binnen de in art. 4:37 lid 1 BW bepaalde termijn gedaan. Volgens de heersende leer dient degene die een aanspraak op een som ineens maakt dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap die het betreft. Een vordering van een som ineens is immers een schuld van de nalatenschap en raakt, indien sprake zou zijn van verdeling van een batig saldo onder de erfgenamen, ook hun erfdeel.
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6011
Mede gelet op de verzorgingsgedachte die ten grondslag ligt aan art. 4:29 BW en het belang van verzoekster bij vestiging van het op dit artikel gebaseerde vruchtgebruik, kan het toekomstige vooruitzicht op uitkering van een substantieel geldbedrag in dit geval niet afdoen aan de actuele verzorgingsbehoefte van verzoekster. Na voltooiing van de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap bestaat er wellicht geen verzorgingsbehoefte (meer) en is continuering van het vruchtgebruik mogelijk niet langer geboden.
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:369
Som ineens. Dochter heeft onbezoldigd gewerkt binnen BV van haar vader. In art. 4:36 lid 1 BW gaat het echter om (arbeid in) een door de erflater zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet om (arbeid in) een door een besloten of naamloze vennootschap uitgeoefend beroep of bedrijf, ook al was de erflater daarin bestuurder of hield hij direct of indirect aandelen erin.
Rechtbank Den Haag 16-01-2019

(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4
Volgorde van overlijden van man en vrouw die tijdens hun huwelijksreis zijn overleden is vast te stellen. Het onder deze omstandigheden vasthouden aan de wettelijke volgorde zoals opgenomen in art. 4:10 sub a BW, waarbij het gehele vermogen van [Y] en [X] alleen bij de familie van [Y] terechtkomt, druist in tegen het rechtsgevoel en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN