Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Versterferfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Vruchtgebruik art. 4:30 BW vangnet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3431
Onterfde echtgenoot moet behoefte aan vruchtgebruik aannemelijk maken. Met vruchtgebruik wordt beoogd niet meer dan een vangnet te bieden indien verzorging niet is gewaarborgd.
Som ineens wegens arbeid voor erflater?
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1928
Dochter maakt aanspraak op som ineens ogv het verrichten van arbeid in de huishouding van erflater. Afgewezen: geen sprake van verlies van verdiencapaciteit door zorg voor erflater.
Bij verdeling gemeenschap blijft vordering erfdeel buiten beschouwing
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-10-2017 (pub. 10-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4267
Bij verdeling van gemeenschap van man en tweede echtgenote blijft niet-opeisbaar erfdeel kinderen man buiten beschouwing. Man had ervoor kunnen kiezen om vrijwillig het erfdeel van zijn kinderen te betalen of op andere manier hun erfdeel veilig te stellen.
Verzorgingsbehoefte en verzorgingsvruchtgebruik
Gerechtshof Den Haag 02-08-2017 (pub. 29-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2787
Bewijslastverdeling tussen erfgenamen en echtgenoot ter zake van het verzorgingsvruchtgebruik van art. 4:29 BW (woning en inboedel) en art. 4:30 BW (overige goederen).
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3431
Onterfde echtgenoot zal aannemelijk moeten maken dat hij of zij voor zijn verzorging behoefte heeft aan een vruchtgebruik als bedoeld in art. 4:30 BW. Met dit vruchtgebruik wordt beoogd hem niet meer dan een vangnet te bieden in de vorm van een passende voorziening indien en voor zover zijn verzorging niet is gewaarborgd ECLI:NL:HR:2007:BA2507 .
ER
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018
(pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1928
In de literatuur en jurisprudentie zijn aan de hand van de wetsgeschiedenis een aantal criteria geformuleerd waaraan moet worden voldaan om een geslaagde aanspraak te doen op de som ineens als bedoeld in art. 4:36 BW. Één van de criteria is dat het kind dat arbeid heeft verricht voor zijn ouder hierdoor is beperkt in zijn of haar mogelijkheden om elders betaalde arbeid te verrichten.
HVER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-10-2017
(pub. 10-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4267
De man is eerder getrouwd geweest in gemeenschap van goederen. Met deze eerste echtgenote had de man twee kinderen. De eerste echtgenote is overleden. De kinderen kunnen hun vordering in beginsel pas opeisen bij het overlijden van de man (art. 4:13 lid 3 BW). De vordering van de kinderen van de man dienen in het kader van de verdeling van de gemeenschap tussen man en zijn tweede echtgenote buiten beschouwing te blijven.
ER
Gerechtshof Den Haag 02-08-2017
(pub. 29-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2787
De verzorgingsbehoefte van verzoekster ter zake van het verzorgingsvruchtgebruik van art. 4:29 BW wordt verondersteld en het ligt op de weg van de erfgenamen – de kinderen van erflater uit zijn eerste huwelijk en ter zake vertegenwoordigd door de executeurs – om die in beginsel veronderstelde verzorgingsbehoefte gemotiveerd te betwisten (art. 4:33 lid 2a BW). Waar het het verzorgingsvruchtgebruik van art. 4:30 BW betreft, ligt het op de weg van verzoekster om haar verzorgingsbehoefte aannemelijk te maken.
ER
Gerechtshof Amsterdam 25-07-2017
(pub. 08-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3075
1. Bewind ex art. 4:153 BW verhindert niet opeisbaarheid van de legitieme portie. 2. Erflaatster was eigenaresse van bedrijventerrein dat jarenlang door zoon werd gebruikt zonder dat huur in rekening werd gebracht. Daarmee is sprake van een gift in de zin van art. 7:186 BW, waarmee rekening moet worden gehouden bij berekening legitieme portie. Waarde daarvan wordt op € 502.316,78 gesteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Versterferfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN