ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Spoedmaatregelen ter bescherming van mensen met belastingschulden
Informatiebladen Toeslagen 2019 beschikbaar
Zorgtoeslag 2019 (Belastingdienst 21-12-2018)
Huurtoeslag 2019 (Belastingdienst 21-12-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Raad van State 13-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:419
Bij besluit van 21 juni 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot kindgebonden budget van [wederpartij] over 2017 herzien en op € 1.600,00 gesteld.
FI
Centrale Raad van Beroep 16-10-2018
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:CRVB:2018:3431
Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor de schoolkosten van dochter. Beroep afgewezen: het kindgebonden budget is daarvoor een passende en toereikende voorliggende voorziening. O.g.v. art. 15 lid 1 PW bestaat dan geen recht op bijstand. Dat het kindgebonden budget het totaal van de feitelijk gemaakte schoolkosten niet dekt, doet daar niet aan af.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-01-2018
(pub. 31-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:339
Ontvankelijkheid verzet, daad van bekendheid? Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:320. Uitkering Duits Kindergeld aan man over periode waarin de man en de vrouw nog samenwoonden en de man met inkomen uit Duitse arbeid de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen heeft gedragen. Moet de man dat geld, dat pas na de verbreking van de samenwoning is toegekend maar betrekking heeft op de periode vóór de verbreking van de samenwoning, alsnog aan de vrouw doorbetalen? Nee.
FIFP
Gerechtshof Amsterdam 09-01-2018
(pub. 30-01-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:40
Toeslagen zijn betaald aan geïntimeerde door verrekening met een bestaande belastingschuld, zonder toepassing van de beslagvrije voet. Geïntimeerde vordert dat het verrekende bedrag alsnog aan haar wordt betaald. Hof wijst vordering af: gebleken dat het belang van geïntimeerde niet onder het bestaansminimum terecht te komen binnen de systematiek van de Leidraad invordering 2008 in voldoende mate is verzekerd. Geen anticipatie op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.
FI
Raad van State 15-11-2017
(pub. 15-11-2017), ECLI:NL:RVS:2017:3141
Huurtoeslag over 2015 terecht teruggevorderd i.v.m. inkomen uit Box 3-vermogen van belanghebbende in 2015. De omstandigheid dat dit vermogen toebehoort aan de partner van belanghebbende en zij in 2015 vanwege haar ziekte duurzaam gescheiden van haar partner heeft geleefd, geeft geen aanleiding hiervan af te wijken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Toeslagpartner
(Mr. Hanneke Moons, 22-02-2015)
Bij het recht op een toeslag speelt het begrip toeslagpartner een grote rol. Wanneer is sprake van een toeslagpartner? Een overzicht van de voorwaarden.

Toeslagpartner

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN