ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s): LBIO X
meer >>

NIEUWS

Alimentatieplichtige woont in buitenland: mag het LBIO enkel afgaan op BRP?
Rechtbank Rotterdam 27-03-2019 (pub. 16-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2955
Volstaat raadpleging BRP door LBIO (met openbare betekening) als man per e-mail kan worden bereikt en gegevens advocaat bekend zijn? Ja. Kan man bevrijdend aan vrouw betalen na inschakeling LBIO? Nee.
Niet de goede partij gedagvaard
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie. Afwijzing vordering opheffing beslag: de vrouw had niet alleen de man maar ook het LBIO moeten dagvaarden, nu het beslag niet is gelegd door de man zelf, maar door het LBIO.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Paspoortsignalering geen misbruik bevoegdheid LBIO
Rechtbank Rotterdam 23-08-2017 (pub. 14-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7102
Verzoek paspoortsignalering, waardoor alimentatieplichtige geen paspoort meer kon aanvragen voor terugkeer naar buitenland, levert geen misbruik van bevoegdheid door LBIO op.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 01-10-2019
(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3542
Man verzoekt wil schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad Art. 360 lid 2 Rv. Niet voorshands gebleken van feitelijke of juridische misslag. Rb kon aan betoog man voorbij gaan gezien gemotiveerde betwisting door vrouw en ontbreken stukken van zijde man. Man heeft nagelaten stukken in geding te brengen. Ook niet gebleken dat bij de man noodtoestand ontstaat: niet aangetoond dat hij financieel klem komt te zitten, uit overgelegde stukken blijkt voldoende draagkracht.
Gerechtshof Amsterdam 04-06-2019
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1943
Incident ex artikel 223 Rv tot het treffen van een voorlopige voorziening. Verzoek om opheffing beslag op AOW-uitkering voor de duur van de procedure afgewezen.
Rechtbank Rotterdam 27-03-2019

(pub. 16-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2955
Art. 1:408 BW. Onderhoudsplichtige heeft geen GBA-adres in Nederland, invorderingsperikelen, rol en wettelijke taak LBIO
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019

(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie met internationale aspecten. Afwijzing vordering opheffing beslag, nu i.p.v. de man het LBIO had moeten worden gedagvaard. Eveneens afwijzing subsidiaire vorderingen, die gegrond zijn op de stelling dat de man zou samenwonen. De vrouw heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
Rechtbank Rotterdam 04-07-2018
(pub. 31-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5456
Vordering tot opheffing beslag afgewezen. Geen sprake van misbruik van bevoegdheid. Stelling dat beroep is gedaan op verrekening onvoldoende onderbouwd. Bovendien had dit beroep aan de wederpartij moeten worden gericht en niet aan het LBIO. Evenmin is er sprake van rechtsverwerking tav de vordering waarvoor beslag is gelegd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
LBIO

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN