ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afname wangslijm vormt minimale inbreuk op lichamelijke integriteit
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2012
Om afstamming van verzoekster vast te stellen wordt vermoedelijke halfzus verplicht tot medewerking aan DNA-onderzoek. X-chromosomaal DNA-onderzoek biedt meer duidelijkheid dan autosomaal DNA-onderzoek.
Man voelt zich zaaddonor - maar wordt vader
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2773
Standpunt van vader dat hij gelijk gesteld moet worden met een zaaddonor omdat hij "erin is geluisd" door moeder wordt afgewezen. Gerechtelijk vaderschap toegewezen. Geen ruimte voor belangenafweging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019
(pub. 02-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2205
Uit 2 vaderschapstesten uitgevoerd door Verilabs volgt met meer dan 99,9999999% zekerheid dat man A de biologische vader van [kind C] is. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van deze onderzoeksresultaten. De door de moeder in hoger beroep overgelegde gegevens van DDC waaruit zou blijken dat niet man A, maar de heer [X] de biologische vader van [kind C] is, leiden niet tot een ander oordeel. Daarmee is gerommeld. Volgt vervangende toestemming tot erkenning aan man A.
Rechtbank Noord-Holland 22-05-2019
(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4400
Vaststelling vaderschap inmiddels overleden Duitse vader. Zijn enige dochter, ook op leeftijd en woonachtig in Duitsland, is belanghebbende. Zij verzet zich tegen eventueel op te dragen DNA-onderzoek en geeft aan de vragen vd rb niet te willen en kunnen beantwoorden. Rb doet zaak op stukken af en stelt vaderschap verzoeker (75) gerechtelijk vast: geen reden tot twijfel dat man de verwekker is van verzoeker. Zie voor de ontkenning vaderschap van de huwelijkse vader Rb Noord-Holland 11-04-2018.ECLI:NL:RBNHO:2018:3017
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019

(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2012
Positieve verplichting voor vermoedelijke halfzus A op basis van art. 8 EVRM tot medewerking aan DNA-onderzoek om de afstamming van vermoedelijke halfzus B vast te stellen. Noodzakelijkheidsvereiste van tweede lid van dit artikel. Aannemelijk dat autosomaal DNA-onderzoek onvoldoende resultaat zal bieden. Daarnaast zeer waarschijnlijk dat X-chromosomaal onderzoek een beter resultaat oplevert. Verder kan X-chromosomaal onderzoek uitwijzen dat de vrouwen niet dezelfde biologische vader kunnen hebben.
Rechtbank Limburg 12-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3708
Verzoek van erkenner tot vernietiging erkenning. Rechtbank heeft DNA-onderzoek gelast, maar moeder heeft geweigerd hieraan mee te werken.De rechtbank kan beslissing nemen die haar geraden voorkomt. De vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld is of uit het niet meewerken van de moeder aan het DNA-onderzoek de conclusie dient te worden getrokken dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is en dat het verzoek tot vernietiging van de erkenning daarom dient te worden toegewezen. De rechtbank acht zich onvoldoende voor...
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2019

(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2773
Vader voelt zich er ingeluisd; gevoel dat hij eerder donor is dan verwekker. Rb: nu het biologisch vaderschap vd man middels DNA-onderzoek is vastgesteld, wordt de man in dat geval ook vermoed de verwekker te zijn, behoudens door hem te leveren tegenbewijs. Geen belangenafweging. Taak moeder om bij kind neutraal beeld te schetsen vd man als z'n vader. En man moet gaan inzien dat zijn boosheid op moeder losstaat van zijn vaderschap; kind heeft heeft het recht om te weten wie zijn vader is en contact met hem te hebben.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
DNA-onderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN