ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man voelt zich zaaddonor - maar wordt vader
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2773
Standpunt van vader dat hij gelijk gesteld moet worden met een zaaddonor omdat hij "erin is geluisd" door moeder wordt afgewezen. Gerechtelijk vaderschap toegewezen. Geen ruimte voor belangenafweging.
Tweelingbroers moeten beiden kinderalimentatie betalen
Geen tussentijds appel van bevel DNA-onderzoek
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2609
Bevel DNA-onderzoek in procedure ontkenning vaderschap is tussenbeschikking waarvan slechts tegelijk met eindbeschikking in hoger beroep kan worden gekomen. Noot: dan is uitslag al bekend ...
Moet mogelijke biologische vader meewerken aan DNA-onderzoek?
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 13-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5921
Ja. Recht van kind om te weten van wie het afstamt weegt zwaarder dan recht van vader op lichamelijke integriteit, resp. recht om vaderschap verborgen te houden. Niet relevant of kind juridische vader heeft.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2012
Positieve verplichting artikel 8 EVRM tot medewerking aan DNA-onderzoek om afstamming vermoedelijke halfzus vast te stellen.
Rechtbank Limburg 12-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3708
Verzoek van erkenner tot vernietiging erkenning. Rechtbank heeft DNA-onderzoek gelast, maar moeder heeft geweigerd hieraan mee te werken.De rechtbank kan beslissing nemen die haar geraden voorkomt. De vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld is of uit het niet meewerken van de moeder aan het DNA-onderzoek de conclusie dient te worden getrokken dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is en dat het verzoek tot vernietiging van de erkenning daarom dient te worden toegewezen. De rechtbank acht zich onvoldoende voor...
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2019

(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2773
Vader voelt zich er ingeluisd; gevoel dat hij eerder donor is dan verwekker. Rb: nu het biologisch vaderschap vd man middels DNA-onderzoek is vastgesteld, wordt de man in dat geval ook vermoed de verwekker te zijn, behoudens door hem te leveren tegenbewijs. Geen belangenafweging. Taak moeder om bij kind neutraal beeld te schetsen vd man als z'n vader. En man moet gaan inzien dat zijn boosheid op moeder losstaat van zijn vaderschap; kind heeft heeft het recht om te weten wie zijn vader is en contact met hem te hebben.
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2019
(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2788
Partijen hebben in 2009 bij de notaris verklaringen ondertekend waarin de vrouw toezegt geen procedure te starten om een kinderbijdrage te verkrijgen. De man doet in zijn verklaring afstand van zijn rechten mbt het erkennen, het gezag en alle andere wettelijke rechten over het kind. Afspraak mbt de kinderbijdrage is ex art. 1:400 lid 2 BW nietig. Rechtbank stelt kinderalimentatie vast. Partijen dienen ieder helft DNA-onderzoek te betalen, en eigen proceskosten.
Rechtbank Den Haag 31-01-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:784
Verzoek gegrondverklaring ontkenning vaderschap en gerechtelijke vaststelling vaderschap. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Aangenomen dat man Eritreese nationaliteit heeft. Ex art. 10:93 jo. 92 BW Eritrees recht toegepast (recht staat gemeenschappelijke nationaliteit man en moeder/nationaliteit biologische vader). Voor toewijzing ontkenning vaderschap is DNA-onderzoek niet noodzakelijk, voor gerechtelijke vaststelling vaderschap wel. Na gerechtelijke vaststelling vaderschap is op naam kind Eritrees naamrecht toepasselijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
DNA-onderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN