ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Curatele X
meer >>

NIEUWS

Vrouw is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van echtgenoot
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Ook al leven zij al lange tijd gescheiden, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van de vrouw.
Bijzondere wrakingsverzoeken
Rechtbank Den Haag 01-04-2019 (pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Advocaat deelt mee dat hij optreedt namens niet ter zitting verschenen partij. Rechter wil dit verifiëren. Wraking gegrond: rechter heeft betrouwbaarheid van advocaat in twijfel getrokken. Schijn van partijdigheid.
Financieel misbruik door ouders van dochter met verstandelijke beperking
Gerechtshof Den Haag 23-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:317
Hof spreekt onderbewindstelling uit. Vermoeden dat ouders € 80.000 letselschadeuitkering tbv dochter zelf hebben aangewend. Onderzoek naar fraude door ouders bij aanvraag PGB tbv dochter.
Verstoorde vertrouwensrelatie grond voor ontslag curator?
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1425
Niet zonder meer, nl. niet indien wantrouwende houding van curandus jegens curator louter is ingegeven door zijn ziektebeeld. I.c. houdt het wantrouwen echter ook verband met andere factoren. HR volgt A-G.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2019
(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2112
Ontslag curatoren wegens gewichtige redenen. Afspraken schadeverzekeraar onttrokken aan toezicht kantonrechter. Hoofdelijke veroordeling tot terugbetaling ten onrechte uitgekeerde bedragen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3744
Onder curatele gestelde verzoekt achteraf toestemming voor in Marokko gesloten huwelijk. Echtelieden hebben Marokkaanse nationaliteit gemeenschappelijke. NL ipr: vereisten voor aangaan huwelijk beheerst door recht land huwelijksvoltrekking, dus Marokkaans recht. Uitgegaan van rechtsgeldigheid huwelijk. Art. 1:38 BW niet toepasselijk, nu geen sprake van huwelijk naar NL recht. Art. 1:69 niet toepasselijk: toetsing van in Marokko gesloten huwelijk tussen twee Marokkaanse burgers valt buiten jurisdictie NL rechter.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019

(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Echtgenote E is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van rechthebbende. Weliswaar betreft art. 1:798 lid 2 Rv uitsluitend het instellen en opheffen van - voor zover hier van belang - de curatele. E is echter belanghebbende ex art. 798 lid 1 Rv. Ook al leven betrokkene en E al lange tijd gescheiden en is hun relatie ernstig gebrouilleerd, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een (deels) gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van E.
Rechtbank Den Haag 01-04-2019

(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Procedure tegen curandus tot ontruiming woning. Hoewel de advocaat ter zitting aan de rechter bevestigde dat hij optrad namens de formele procespartij (de curator, die niet ter zitting was verschenen) gaf de rechter te kennen dit te willen verifiëren. Wraking gegrond: Door verzoeker niet op zijn woord te geloven heeft de rechter de betrouwbaarheid van verzoeker in zijn hoedanigheid als advocaat ter zitting openlijk in twijfel getrokken. Reeds daardoor heeft de rechter de schijn van partijdigheid op zich geladen.
Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1001
Geen relevante argumenten ingebracht tegen deskundigenrapport. Rb neemt daarom de conclusies en voorwaarden vd deskundige over; dit betekent dat contact(herstel) moeder en meerderjarige gehandicapte zoon pas in beeld kan komen als moeder zich neerlegt bij de door de deskundige geformuleerde voorwaarden, wat ze niet deed. Vordering moeder dat vader en stiefvader meewerken aan contactherstel tussen haar en zoon ook hierom niet toewijsbaar (dus nog afgezien vd aangevoerde rechtsgronden die rb niet deugdelijk vond).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Curatele

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN