ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Curatele X
meer >>

NIEUWS

GGZ-instelling verplicht tot advies over financiële bescherming van patiënt?
Rechtbank Den Haag 17-07-2019 (pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8340
Patiënt maakt vanuit wanen grote bedragen over naar vrouwen in buitenland. Maar op instelling rust niet verplichting tot informeren over juridische mogelijkheden ter financiële bescherming van patiënt (bewind/curatele).
Curator maakt grote bedragen over naar moeder van curandus
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3280
Ontvanger van gelden van bankrekening van curandus handelt onrechtmatig jegens curandus als ontvanger had moeten weten dat toestemming kantonrechter voor de betalingen nodig was en ontbrak. Is i.c. het geval.
Vrouw is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van echtgenoot
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Ook al leven zij al lange tijd gescheiden, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van de vrouw.
Bijzondere wrakingsverzoeken
Rechtbank Den Haag 01-04-2019 (pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Advocaat deelt mee dat hij optreedt namens niet ter zitting verschenen partij. Rechter wil dit verifiëren. Wraking gegrond: rechter heeft betrouwbaarheid van advocaat in twijfel getrokken. Schijn van partijdigheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 10-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7260
Verzoek curatele afgewezen omdat betrokkene in het buitenland verblijft. Niet aannemelijk dat verzoekster vanuit Nederland de belangen van betrokkene zal kunnen waarnemen zoals een goed curator betaamt. Bovendien kan de kantonrechter daar vanuit Nederland geen toezicht op houden. Geografisch beperkt bewind toegewezen over de goederen van betrokkene voor zover gelegen in Nederland.
Rechtbank Den Haag 17-07-2019

(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8340
Man met schizofrene stoornis met paranoïde wanen maakt vanuit zijn waandenkbeelden grote bedragen over naar vrouwen in buitenland. Curator (moeder van man) stelt GGZ-instelling aansprakelijk ogv tekortschieten in nakoming verplichtingen behandelovereenkomst dan wel onrechtmatig handelen (ttv periode vóór curatele). Vordering afgewezen: op de instelling rust niet een verplichting tot informeren en adviseren over juridische mogelijkheden ter bescherming van de patiënt op financieel gebied (bewind/curatele).
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019
(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2709
Bekrachtiging ondercuratelestelling en afwijzing verzoek andere curator te benoemen. Voor het hof is komen vast te staan dat de betrokkene duurzaam haar belangen niet behoorlijk waarneemt en haar veiligheid in gevaar brengt als gevolg van haar lichamelijke en geestelijke toestand en een voldoende behartiging van de belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan worden bewerkstelligd zodat is voldaan aan de wettelijke gronden voor de ondercuratelestelling. Niet aannemelijk gemaakt noch anderszins geblek...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019
(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2354
Curatele. Verzoek tot opheffing afgewezen. Beschikking in klare taal.
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019

(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3280
Het enkele feit dat iemand een bedrag ontvangt van een bankrekening van iemand die onder curatele staat, terwijl de kantonrechter geen toestemming heeft gegeven voor die betaling, maakt niet dat de ontvanger van de betaling onrechtmatig handelt jegens degene die onder curatele staat. Onder omstandigheden kan dit wel het geval zijn, met name als de ontvanger van de betaling weet, of had moeten weten, dat de curator voor die betaling toestemming nodig heeft, terwijl die ontbreekt. Dit is i.c. het geval.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Curatele

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN