Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Nietigheid / vernietiging X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Samenlevingsovereenkomst kan niet worden ontbonden
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Ontbindingsbepaling van boek 6 BW niet van toepassing op samenlevingsovereenkomst. De daarin vastgelegde alimentatieverplichting is dus, anders dan man beoogt, wel in werking getreden.
Overdracht aandeel woning aan vrouw is Paulianeus
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6808
Kort na inroepen borgstelling door bank stellen pp huwelijksvoorwaarden op, met overdracht om niet van aandeel woning man aan vrouw ogv natuurlijke verbintenis. Rb vernietigt overdracht woning.
Nietige afspraak over kinderalimentatie
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018 (pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
Voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst met nihilbeding nietig
Gerechtshof Den Haag 18-01-2017 (pub. 08-11-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:768
Een vóór het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst bevattende een nihilbeding partneralimentatie valt niet binnen de grenzen van art. 1:158 BW en is ex art. 1:400 lid 2 BW nietig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVFP
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018
(pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Een samenlevingsovereenkomst is een verbintenisscheppende overeenkomst a.b.i. art. 6:213 BW, aangezien partijen jegens elkaar verschillende verbintenissen op zich nemen. Het is echter geen wederkerige overeenkomst a.b.i. art. 6:261 BW, omdat het ruilkarakter ontbreekt. Art. 6:265 BW mist overeenkomstige toepassing, zodat door man ingeroepen ontbinding nietig is. Plicht voor man om partneralimentatie te betalen gezien art. 3:42 BW daarom wel degelijk in werking getreden.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6428
Wijziging kinderalimentatie. Overeenkomst; beroep op wilsgebreken faalt. Man lijdt aan schizofrenie van het paranoïde type. Hij heeft echter onvoldoende gesteld waaruit moet worden afgeleid dat hij ten tijde vh sluiten vd alimentatieovereenkomst handelde onder invloed van een geestelijke stoornis en hij niet in staat was tot een redelijke waardering van zijn belangen. Evenmin sprake van bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Voor zover bij de ovk is afgeweken vd wettelijke maatstaven, is dat bewust gebeurd.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 25-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2679
Samenleving. Bij uiteengaan in 2015 zijn partijen overeengekomen "Er zal geen geld vanuit het verleden wederzijds teruggevorderd worden". De vrouw beroept zich op vernietiging van die afspraak op grond van dwaling, bedrog althans misbruik van omstandigheden. Vordering wordt door het hof afgewezen, nu het eerste vereiste (art. 6:228 BW), de feitelijke dwaling, ontbreekt.
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 11-09-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3470
Art. 6:228 BW. Vaststellingsovereenkomst waarin onder andere een omgangsregeling is vastgelegd. Beroep op dwaling bij totstandkoming onvoldoende onderbouwd.
HVFP
Rechtbank Den Haag 03-10-2018
(pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11656
Gewezen echtgenoten strijden over de tenuitvoerlegging van hun scheidingsconvenant. Is sprake van (wederzijdse) dwaling, benadeling voor meer dan een kwart of onvoorziene omstandigheden? Uitleg later gesloten depot- c.q. vaststellingsovereenkomst.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nietigheid / vernietiging

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN