ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Was man in 2014 (scheiding) en 2018 (verdeling) nog gebonden aan convenant uit 2012?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Pp sluiten in 2012 een echtscheidingsconvenant, scheiden van echt in 2014/2015, en procederen over de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen in 2018/2019. Hof: man is onverkort gebonden aan convenant.
Spijt van vaststellingsovereenkomst - wat nu?
Rechtbank Overijssel 20-02-2019 (pub. 12-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1244
Partijen hebben diverse afspraken gemaakt over o.a. kinderalimentatie en schulden, en deze vastgelegd in vaststellingsovereenkomst. Vrouw wil daarvan terugkomen. Afgewezen: rechtsgeldige overeenkomst.
Samenlevingsovereenkomst kan niet worden ontbonden
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Ontbindingsbepaling van boek 6 BW niet van toepassing op samenlevingsovereenkomst. De daarin vastgelegde alimentatieverplichting is dus, anders dan man beoogt, wel in werking getreden.
Overdracht aandeel woning aan vrouw is Paulianeus
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6808
Kort na inroepen borgstelling door bank stellen pp huwelijksvoorwaarden op, met overdracht om niet van aandeel woning man aan vrouw ogv natuurlijke verbintenis. Rb vernietigt overdracht woning.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019

(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Wilsovereenstemming mbt ovk die pp op of rond 5-3-2012 sloten. Reikwijdte: de ovk en daarmee de kwijtingsclausule had betrekking op gehéle boedel. Vervolgvraag of deze ovk ook nog gold toen partijen in 2014 /15 na tijdelijk herstel relatie alsnog scheidden, en of in 2018/19 nog nakoming kon worden verlangd, bevestigend beantwoord. Vermogenssituatie tussen partijen bij definitieve uiteengaan niet anders dan in 2012, en a fortiori niet in zodanige mate dat vrouw in redelijkheid geen beroep meer op kwijtingsclausule toekwam.
Rechtbank Overijssel 20-02-2019

(pub. 12-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1244
Partijen hebben diverse afspraken gemaakt over onder andere kinderalimentatie en aflossing van gemeenschappelijke schulden, en zij hebben deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De vrouw wil daar om verschillende redenen van terugkomen. Afgewezen: de vaststellingsovereenkomst is rechtsgeldig. De Rb geeft partijen (wederom) in overweging om ter voorkoming van een nieuwe procedure over de aflostermijn van de leningen nadere concrete afspraken te maken.
Rechtbank Gelderland 18-12-2018
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5733
Geen vernietiging echtscheidingsconvenant. Rb beoordeelt de vraag of het convenant als een vaststellingsovereenkomst kan worden beschouwd (ja) en of de man heeft gedwaald over hetgeen aan die vaststellingsovereenkomst ten grondslag heeft gelegen (nee). Subs. beroep man op beperkende werking vd redelijkheid en billijkheid gaat evenmin op.
Rechtbank Overijssel 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4832
Een draagplicht/vergoedingsplicht van vrouw jegens man mbt (zakelijke) schulden vd man kan niet voortvloeien uit het overeengekomen periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden die ze staande huwelijk sloten. Het ging slechts om een beding krachtens hetwelk overgespaarde, niet verteerde (arbeids)inkomsten worden verrekend en niet om een onbeperkt verrekeningsbeding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nietigheid / vernietiging

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN