Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Nietigheid / vernietiging X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Overdracht aandeel woning aan vrouw is Paulianeus
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6808
Kort na inroepen borgstelling door bank stellen pp huwelijksvoorwaarden op, met overdracht om niet van aandeel woning man aan vrouw ogv natuurlijke verbintenis. Rb vernietigt overdracht woning.
Nietige afspraak over kinderalimentatie
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018 (pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
Voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst met nihilbeding nietig
Gerechtshof Den Haag 18-01-2017 (pub. 08-11-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:768
Een vóór het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst bevattende een nihilbeding partneralimentatie valt niet binnen de grenzen van art. 1:158 BW en is ex art. 1:400 lid 2 BW nietig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Rotterdam 29-08-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6807
Verdeling huwelijksgemeenschap. Sluiten vaststellingsovereenkomst in convenant staat in de weg aan beroep op schenking onder uitsluitingsclausule en op dwaling/benadeling voor meer dan een kwart. Aanvaarding te harer bate en schade.
FPIP
Rechtbank Den Haag 21-08-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10170
Tanzania geen partij bij HKOV. Uitvoeringswet wel toepasselijk (art. 2). Analoge toepassing regels HKOV (artt. 2 en 13 lid 3 Uitvoeringswet). Niet afgeweken van uitgangspunten HKOV. Teruggeleidingsverzoek afgewezen. Ouders hebben afspraken over kinderen vastgelegd in overeenkomst. Die afspraken zijn geldig. Juridisch-technische, overeenkomstenrechtelijke benadering doet onvoldoende recht aan belangen kinderen. Intentie ouders dat kinderen uiteindelijk permanent naar NL zouden terugkeren, ruimte voor mogelijkheid van eerder permane...
HVFP
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6808
Borgstelling. Pp zijn in gvg gehuwd. Kort na inroepen borgstelling door bank, wegens faillissement B.V.'s, stellen pp huw. vw. met koude uitsluiting op. Man draagt zijn aandeel in de woning ogv natuurlijk verbintenis over aan de vrouw, derhalve om niet. Bank vordert vernietiging van deze rechtshandeling ogv art. 3:45 BW. Vordering wordt toegewezen: er is sprake van benadeling van de bank door overdacht woning aan echtgenote.
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7266
Verzoek van de man om echtscheidingsconvenant te vernietigen, wegens misbruik van omstandigheden, dwaling, en subsidiair wijziging van omstandigheden wordt afgewezen. Man is analfabeet, maar laat alle stukken door een familielid lezen. Als hij zich niet van de inhoud van het convenant heeft vergewist, is dat voor zijn rekening en risico. Verzoek uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring mbt partneralimentatie te schorsen afgewezen, nu deze nog niet executeerbaar is. Hof neemt 'verstaansbeslissing' op.
FP
Rechtbank Overijssel 01-08-2018
(pub. 09-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2885
Beroep op vernietiging erfrechtverklaring afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nietigheid / vernietiging

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN