ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Korte metten met moeder die dochtertje (7) tegen vader opzette
Rechtbank Limburg 19-04-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rb Limburg geeft, met voorbijgaan aan advies Raad, gedetailleerde opsomming van wat moeder moet doen om omgang tussen vader en kind te effectueren. Desnoods lijfsdwang als dwangsommen niet helpen.
“Papa was me aan het kietelen en toen ..”
Rechtbank Limburg 19-06-2019 (pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5765
Moeder maakt seksueel misbruik dochter door vader niet aannemelijk. Intussen zoveel gebeurd dat contacten van vader met dochter voorlopig worden begeleid. Met prikkel voor moeder in vorm van dwangsom.
Geen ambtshalve dwangsom bij niet naleving omgangsregeling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-06-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2197
In casu geen wettelijke basis voor ambtshalve opleggen van dwangsom, nu moeder het eenhoofdig gezag heeft. Dit is alleen mogelijk in een gezamenlijke gezagssituatie. Noot: vgl. art. 611a lid 1 Rv en 1:253a lid 5 BW.
Kan moeder omgangsafspraken met vader eenzijdig opschorten?
Rechtbank Den Haag 13-09-2018 (pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12697
Alleen in zeer spoedeisende gevallen, maar wel met direct opstarten van KG-procedure om beslissing van rechter te krijgen. I.c. geen sprake van. Veroordeling in vovo tot nakoming concrete omgangsafspraken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 19-04-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rechter is er klaar mee. Onverwachte weerstand dochtertje (7) tegen contact met vader. Sterke aanwijzingen dat dit door moeder komt. Die handelt niet alleen i.s.m. art. 1: 247 lid 3 BW, maar past ook (in)direct geweld toe a.b.i. art. 1:247 lid 2 BW. Sleutel oplossing niet in hulptraject ouders en uitstel omgang maar in handen moeder. Volgt precieze opsomming bijdrage die moeder aan slagen omgang kind met vader moet gaan geven, versterkt met dwangsommen en zo nodig lijfsdwang. Dit alles uitvoerbaar bij voorraad.
Rechtbank Limburg 21-12-2018
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12495
BOR geslaagd, volgende stap moet leiden tot onbegeleide omgang. Rechtbank Limburg legt nieuwe voorlopige omgangsregeling op met begeleide overdrachten onder regie GI. Verder ambtshalve oplegging dwangsommen om moeder te prikkelen om mee te werken: gebleken dat ze onder grote druk staat van haar familie (contra vader), die een grote steun is bij het opvangen en verzorgen van dochtertje pp. Vervolg is de eindbeschikking van 19-4-2019 waarin moeder naast hogere dwangsommen ook voorwaardelijke lijfsdwang werd opgelegd.
Rechtbank Limburg 19-06-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5765
Moeder maakt seksueel misbruik dochter door vader niet aannemelijk. Dat ze aangifte zegt te hebben gedaan en stelt dat dochtertje in speciale kamer verhoord zal worden door zedenpolitie is daarvoor niet voldoende. Ook moeder's stelling dat dochter in aanloop verhoor door vader kan worden beïnvloed als ze daarvóór contact met hem moet hebben, treft geen doel. Maar intussen zoveel gebeurd dat BOR op zijn plaats is. Met prikkel voor moeder in vorm van dwangsom, omdat ze verklaard heeft dat ze kind ook dan niet dan zal meegeven.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-06-2019

(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2197
Hof: rb bouwde voorlopige omgangsregeling op goede gronden op tot en met het moment waarop de contactmomenten tussen vader en dochter niet langer begeleid zouden hoeven worden. Vader heeft zichzelf inmiddels ruim voldoende bewezen en draagkracht dochter liet onbegeleid contact op dat moment toe. Maar geen wettelijke basis voor het ambtshalve opleggen ve een dwangsom, nu moeder het eenhoofdig gezag heeft. Die mogelijkheid bestaat alleen in een gezamenlijke gezagssituatie.
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:316
Nakoming zorgregeling. Ter gelegenheid van procedure gemaakte afspraken. Karakter daarvan: tijdelijk of niet. Dwangsom kan constructieve bijdrage aan nakoming zorgregeling leveren. Hoogte is bovendien voor matiging vatbaar.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Dwangsom bij omgang

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN