ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen vergoedingsrecht voor onder uitsluiting verkregen erfenis
Rechtbank Limburg 15-05-2019 (pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5984
Vrouw gebruikte erfenis voor kosten huishouding. Ogv art. 1:84 BW kwamen die kosten voor haar rekening, omdat inkomens en vermogen ontoereikend waren. De vrouw heeft daarom geen vergoedingsrecht.
Saldo bankrekening dochter valt in huwelijksgoederengemeenschap
Rechtbank Amsterdam 06-03-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1556
Saldo van spaarrekening tnv dochter valt in de gemeenschap en moet worden verdeeld, nu vrouw de rekening feitelijk als haar eigen bankrekening heeft gebruikt. Schuld vliegeniersopleiding ad € 142.184 voor rekening man.
Waarde van met ontslagvergoeding gekochte aandelen hoeft niet te worden gedeeld: verknocht
Rechtbank Den Haag 21-03-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3328
Man stelt dat aandelen verknocht zijn, omdat zij afkomstig zijn van zijn (verknochte) ontslagvergoeding en dus niet voor verdeling in aanmerking komen. Betwisting vrouw gepasseerd: toedeling zonder compensatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1961
Gift onder een uitsluitingsclausule. Uit de girale overschrijving volgt dat de man de gift heeft gekregen onder een uitsluitingsclausule. Door de gift is de huwelijksgemeenschap gebaat. Conform uitspraak van de Hoge Raad 5 april 2019 ECLI:2019:HR:504 kan de man jegens de gemeenschap zijn vergoedingsrecht effectueren. Van de vrouw kan in redelijkheid worden verlangd dat zij op haar vermogen gaat interen om te voorzien in de kosten van haar levensonderhoud.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-09-2018
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:3970
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling huwelijksgemeenschap; schenking of lening?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2376
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling huwelijksgemeenschap; schenking of lening?
Rechtbank Limburg 15-05-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5984
Vrouw heeft onder uitsluiting € 158.796,57 van haar vader geërfd en op een eigen rekening gestort. Erfenis is niet meer traceerbaar aanwezig op de peildatum, want grotendeels aangewend om kosten huishouding te voldoen. Op grond van art. 1: 84 BW kwamen kosten huishouding voor rekening vrouw, omdat inkomens en vermogen ontoereikend waren. Vrouw heeft daarom geen vergoedingsrecht.
Rechtbank Amsterdam 06-03-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1556
Saldo op spaarrekening tnv dochter van partijen per peildatum (vlg man € 30.000) valt in de huwelijksgemeenschap en dient tussen partijen te worden verdeeld, nu de vrouw deze spaarrekening feitelijk als haar eigen spaarrekening heeft gebruikt. Een beroep van de vrouw op Hof Den Bosch 04-07-2017ECLI:NL:GHSHE:2017:3053 kan haar daarom niet baten. Man dient schuld vliegeniersopleiding ad € 142.184 voor zijn rekening te nemen: Rb wijkt hierbij af van uitgangspunt dat schulden bij helfte worden verdeeld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN