Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Afd. 7.1 Algemene Bepalingen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Uitsluitingsclausule in testament
Berekening van aandeel van stamrecht dat in de gemeenschap valt
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 13-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1547
In de uitspraak maakt het hof een berekening welk deel van de in de stamrecht BV ondergebrachte ontslagvergoeding ad € 122.140,-- in de gemeenschap valt. Gezien de strekking van deze vergoeding (vervanging van inkomen), gaat het hof ervan uit dat deze betrekking heeft op de periode van de datum einde dienstverband tot aan de datum waarop de man de (in 2010 nog geldende) pensioengerechtigde leeftijd (van 65 jaar) bereikt. De stamrechtaanspraken beslaan alsdan 73 maanden en daarvan vallen 42 maanden voor de peildatum, zodat 42/73 deel van de stamrechtaanspraken bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap dienen te worden betrokken en 31/73 deel van de stamrechtaanspraken als aan de man verknocht worden aangemerkt.
Ontslagvergoeding verknocht?
Man verduisterde geld van derden tijdens huwelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-10-2017 (pub. 12-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:8571
Schuld uit onrechtmatig handelen niet verknocht. Draagplicht bij helfte naar redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-06-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2693
Vrouw verduisterde € 129.976,13 bij werkgever en moet dit terugbetalen. Ook heeft ze belastingschulden die aan deze schuld gerelateerd zijn. Is er reden af te wijken van art. 1:100 lid 1BW, de verdeling bij helfte?
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2997
omvang huwelijksgemeenschap; vordering man versus schuld vrouw; 22 Rv
HV
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:518
Parket HR inzake geschil tussen ex-echtgenoten of onroerende zaak tot ontbonden huwelijksgemeenschap behoort. Heeft moeder van de man de eigendom van die zaak door verkrijgende verjaring verkregen? Art. 3:99 BW en art. 3: 23 BW. Oordeel Hof dat dit laatste het geval is -met het gevolg dat deze zaak niet tot de ontbonden gemeenschap behoort- niet onbegrijpelijk of onjuist gemotiveerd. Conclusie tot verwerping beroep inmiddels gevolgd.
HV
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1197
HR volgt advies Parket HR tot verwerping cassatieberoep (art. 81 lid 1 RO) in geschil tussen ex-echtgenoten of onroerende zaak tot ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of eigendom is van moeder man door verkrijgende verjaring Art. 3:99 BW.
HVPE
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:519
Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak is afgekocht, en afkoopsom is tijdens huwelijk geïnvesteerd in een gemeenschappelijke woning. Vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap voor afkoopbedrag?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 7.1 Algemene Bepalingen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN