ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis zonder uitsluitingsclausule. Beroep op art. 1:94 lid 2 (oud) BW waardoor erfenis in huwelijksgemeenschap valt, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-12-2016 (pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:5372
Als buitenlandse erflater onbekend was met uitsluitingsclausule, valt zonder uitsluiting nagelaten goed toch niet in huwelijksgoederengemeenschap o.g.v. niet gerechtvaardigd onderscheid buitenlandse/NL erflaters.
Gerechtshof Den Haag 20-09-2017 (pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2884
De nalatenschap die de vrouw van haar Spaanse moeder heeft verkregen tijdens het huwelijk valt op basis van HR 17-02-2017 niet in de wettelijke gemeenschap van goederen.
Bij verdeling gemeenschap blijft vordering erfdeel buiten beschouwing
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-10-2017 (pub. 10-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4267
Bij verdeling van gemeenschap van man en tweede echtgenote blijft niet-opeisbaar erfdeel kinderen man buiten beschouwing. Man had ervoor kunnen kiezen om vrijwillig het erfdeel van zijn kinderen te betalen of op andere manier hun erfdeel veilig te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVERIP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis. De omstandigheid dat op de erfrechtelijke verkrijging van vermogensbestanddelen door een echtgenoot buitenlands recht van toepassing is dat op het punt van het huwelijksvermogensrecht anders luidt dan het Nederlandse recht, kan meebrengen dat het beroep op art. 1:94 lid 2, aanhef en onder a, (oud) BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
HV
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2877
Vervolg op Hoge Raad 15 september 2017.ECLI:NL:HR:2017:2385 Vrouw heeft € 50.000,- aan haar familie ter hand gesteld en weer retour ontvangen. Repriserecht op de gemeenschap moet met dit bedrag verminderd worden en bedraagt nog € 520.000,-. Bij gebreke aan verhaal op de gemeenschap wordt man veroordeeld tot betaling van € 260.000,- aan de vrouw.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3117
draagplicht ex-echtgenoten voor doorlopend krediet, ontbreken goedschrift in onderhandse akte van geldlening
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2997
Vervolg op tussenarrest. Was er op de peildatum sprake van eigendom van onroerend goed in Suriname? Bewijs. Hof bepaalt ambtshalve op grond van art. 22 Rv dat vrouw bescheiden moet overleggen waaruit het saldo op haar bankrekeningen op de peildatum blijkt, om vast te stellen of geleende gelden op de peildatum nog aanwezig waren.
HV
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:518
Parket HR inzake geschil tussen ex-echtgenoten of onroerende zaak tot ontbonden huwelijksgemeenschap behoort. Heeft moeder van de man de eigendom van die zaak door verkrijgende verjaring verkregen? Art. 3:99 BW en art. 3: 23 BW. Oordeel Hof dat dit laatste het geval is -met het gevolg dat deze zaak niet tot de ontbonden gemeenschap behoort- niet onbegrijpelijk of onjuist gemotiveerd. Conclusie tot verwerping beroep inmiddels gevolgd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Omvang van de gemeenschap art. 1:94

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN