ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis zonder uitsluitingsclausule. Beroep op art. 1:94 lid 2 (oud) BW waardoor erfenis in huwelijksgemeenschap valt, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-12-2016 (pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:5372
Als buitenlandse erflater onbekend was met uitsluitingsclausule, valt zonder uitsluiting nagelaten goed toch niet in huwelijksgoederengemeenschap o.g.v. niet gerechtvaardigd onderscheid buitenlandse/NL erflaters.
Gerechtshof Den Haag 20-09-2017 (pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2884
De nalatenschap die de vrouw van haar Spaanse moeder heeft verkregen tijdens het huwelijk valt op basis van HR 17-02-2017 niet in de wettelijke gemeenschap van goederen.
Bij verdeling gemeenschap blijft vordering erfdeel buiten beschouwing
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-10-2017 (pub. 10-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4267
Bij verdeling van gemeenschap van man en tweede echtgenote blijft niet-opeisbaar erfdeel kinderen man buiten beschouwing. Man had ervoor kunnen kiezen om vrijwillig het erfdeel van zijn kinderen te betalen of op andere manier hun erfdeel veilig te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:725
Verdeling gemeenschap. Hof oordeelt dat man zijn stelling dat er sprake is van een schuld aan zijn ouders van 18k onvoldoende heeft onderbouwd. Niet voldaan aan stelplicht. Afwijzing van verzoek vrouw strekkende tot toedeling van lijfrentepolis aan haar zonder verrekening van de waarde daarvan ivm schulden die zij voor haar rekening heeft genomen. Beroep op verrekening ex art. 6:136 BW slaagt niet, nu de gegrondheid van dit verweer van de vrouw niet op eenvoudige wijze is vast te stellen.
Hoge Raad 21-12-2018

(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis. De omstandigheid dat op de erfrechtelijke verkrijging van vermogensbestanddelen door een echtgenoot buitenlands recht van toepassing is dat op het punt van het huwelijksvermogensrecht anders luidt dan het Nederlandse recht, kan meebrengen dat het beroep op art. 1:94 lid 2, aanhef en onder a, (oud) BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
Parket bij de Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1156
Russische vrouw en NL-Afghaanse man strijden in kader echtscheiding over vraag of door vrouw geërfd erfpachtrecht op appartement in Moskou in gemeenschap van goederen is gevallen. Tijdens appel wijst HR arrest in vergelijkbare kwestie (ECLI:NL:HR:2017:276). Terecht wordt geklaagd dat het hof niet de weg van HR kiest.
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2877
Vervolg op Hoge Raad 15 september 2017.ECLI:NL:HR:2017:2385 Vrouw heeft € 50.000,- aan haar familie ter hand gesteld en weer retour ontvangen. Repriserecht op de gemeenschap moet met dit bedrag verminderd worden en bedraagt nog € 520.000,-. Bij gebreke aan verhaal op de gemeenschap wordt man veroordeeld tot betaling van € 260.000,- aan de vrouw.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3117
draagplicht ex-echtgenoten voor doorlopend krediet, ontbreken goedschrift in onderhandse akte van geldlening
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Omvang van de gemeenschap art. 1:94

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN