ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Stalking door ex-partner leidt tot ontslag - ook al functioneerde werknemer goed
Rechtbank Limburg 24-07-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6880
Werknemer wordt in ernstige mate gestalkt en bedreigd door ex-partner. Bedreigingen richten zich naderhand ook tegen werkgever (directieleden en gezinsleden). Ktr kijkt ook naar hun belangen en ontbindt arbeidsovereenkomst.
Betaling hypotheekrente gezamenlijke woning door (ex-)partners
Rechtbank Amsterdam 24-05-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4356
Voorlopig gebruik woning aan vrouw toegewezen ivm gebruik geweld door man. Nu de vrouw in de woning blijft wonen, is het redelijk dat zij de (volledige) hypotheekrente zal voldoen. Hypotheekaflossingen bij helfte.
Zoon/mentor vordert verbod op contact tussen moeder en vriend
Rechtbank Den Haag 17-07-2019 (pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7190
Toegewezen. Bezoek vriend zou in belang van moeder zijn, maar conflicten van vriend met verpleeghuis en met zoon veroorzaken spanningen bij moeder, hetgeen in de weg staat aan goede verzorging en verpleging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 30-07-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7047
Straat- en contactverbod
Rechtbank Rotterdam 22-08-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7168
Beroep verlenging huisverbod ongegrond verklaard. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Geen partnergesprek plaatsgevonden en geen veiligheidsafspraken gemaakt. Gevaar duurt nog voort.
Rechtbank Rotterdam 27-06-2019
(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6075
Beroep verlenging huisverbod ongegrond verklaard. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen.Omdat verzoeker geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen het besluit tot verlenging van het huisverbod, staat vast dat het gevaar bestond op het moment dat verweerder dit besluit nam en dat verweerder in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid het huisverbod te verlengen.Vaststaat dat nog geen partnergesprek heeft plaatsgevonden en dat geen veiligheidsafspraken zijn gemaakt. De enkele omstandigheid dat verzoeker op 25 jun...
Rechtbank Rotterdam 25-03-2019
(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6072
Beroep oplegging huisverbod en verlenging huisverbod ongegrond verklaard. Geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.Oplegging huisverbod: verweerder was bevoegd een huisverbod op te leggen, omdat verweerder terecht aannemelijk heeft geacht dat er een ernstig vermoeden was dat in ieder geval ook van eiser het gevaar uitging. Onder andere gelet op het feit dat achterblijfster hoofdzakelijk de zorg heeft voor het minderjarige kind, toen een baby van ongeveer drie maanden oud, heeft verweerder in redelijkheid het huisverbod ku...
Rechtbank Limburg 24-07-2019

(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6880
Ontbinding arbeidsovereenkomst. Werknemer wordt in ernstige mate gestalkt en bedreigd door vermoedelijk ex-partner. Bedreigingen richten zich naderhand ook tegen de werkgever. Stalker verwijt werkgever werknemer in dienst te houden en daarmee te beschermen. Bedreigingen zijn ook gericht tegen directieleden en gezinsleden en raken de persoonlijke levenssfeer. Kantonrechter is van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden van werkgever niet kan worden gevergd arbeidsovereenkomst nog langer in stand te laten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Straatverbod/contactverbod/mishandeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN