ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Stalking door ex-partner leidt tot ontslag - ook al functioneerde werknemer goed
Rechtbank Limburg 24-07-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6880
Werknemer wordt in ernstige mate gestalkt en bedreigd door ex-partner. Bedreigingen richten zich naderhand ook tegen werkgever (directieleden en gezinsleden). Ktr kijkt ook naar hun belangen en ontbindt arbeidsovereenkomst.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 18-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8909
Toewijzing van het verzoek om voorlopige voorziening, in die zin dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit worden geschorst voor de resterende duur van het bestreden besluit, althans totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak, met veroordeling van verweerder in de proceskosten.Verweerder maakt (voorlopig) niet aannemelijk dat sprake was een ernstig vermoeden van gevaar als bedoeld in artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod. Nader onderzoek kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs bijd...
Rechtbank Limburg 10-09-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:10112
Gegrond verklaring beroep en vernietiging besluit tijdelijk huisverbod, met in stand lating van de rechtsgevolgen tot op heden. Toetsing ten tijde van besluit en toetsing ex nunc. Toepassing artikel 8:86 lid 1 Awb.
Rechtbank Limburg 06-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9962
Contact- en straatverbod, afwijzing straatverbod, toewijzing contactverbod voor twee jaar Eiser (zoon) vordert een contact- en straatverbod omdat gedaagde (zijn vader) hem en zijn partner lastigvalt. Omdat eiser weigert zijn (huidige) woonadres prijs te geven, wordt het gevorderde straatverbod aan gedaagde “om zich in of in de nabijheid van de woning van eiser te bevinden” afgewezen. Het is wel voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde een ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiser en zijn partner pleegt. Dez...
Gerechtshof Amsterdam 22-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3847
Contact- en straatverbod. Onvoldoende aannemelijk dat er gronden zijn voor toewijzing van gevorderde verboden.
Rechtbank Amsterdam 20-09-2019
(pub. 25-10-2019), ecli:NL:RBAMS:2019:7552
geen gebiedsverbod, wel een contactverbod
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Straatverbod/contactverbod/huiselijk geweld

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN