ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Geen zuivere aanvaarding door opslaan inboedel
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5600
Het opslaan van de inboedelgoederen heeft te gelden als beheren en niet als beschikken, zodat van een zuivere aanvaarding geen sprake is.
Terugvordering PGB van dochter van overleden rechthebbende
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10597
Voorafgaand aan verwerping had dochter nalatenschap zuiver aanvaard door betalingen van bankrekening. Overigens: dochter verleende de PGB-hulp aan moeder en had onvoldoende verantwoording afgelegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 10-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5600
Het opslaan van de inboedelgoederen heeft te gelden als beheren en niet als beschikken, zodat van een zuivere aanvaarding in de zin van art. 4:192 lid 1 BW geen sprake is. Beneficiaire aanvaarding, dus gedaagde had moeten worden gedagvaard in haar hoedanigheid van vereffenaar. Eisers niet-ontvankelijk.
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018

(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10597
Terugvordering PGB van dochter van overleden rechthebbende. Voorafgaand aan verwerping had dochter nalatenschap al zuiver aanvaard door betalingen van bankrekening te doen. Dochter is aansprakelijk voor terugbetaling aan zorgkantoor.
Rechtbank Limburg 11-10-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:9857
Erfgenaam heeft partiële verdeling erkend, en heeft zich daarmee ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedragen. Om die reden komt erfgenaam niet de rechtsbescherming toe die voortvloeit uit zijn beneficiaire aanvaarding (gedaan 18 jaren na overlijden erflaatster). Dat erfgenaam de hoogte van het deel dat hij partieel heeft verkregen thans betwist omdat er volgens hem is gefraudeerd, maakt het voorgaande niet anders.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7322
Moet inwonende zoon huurachterstand overleden moeder betalen? Omstandigheid dat zoon bewoning heeft voortgezet en dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van de inboedel van zijn moeder, kan niet de conclusie dragen dat zoon daarmee de erfenis van zijn moeder zuiver heeft aanvaard. Noch het in de woning verblijven, noch het gebruik maken van de inboedel, noch de combinatie van die twee, is aan te merken als een beschikkingshandeling.
Rechtbank Midden-Nederland 21-09-2017
(pub. 29-09-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:4852
Art. 4:191 lid 2 BW: kantonrechter schrijft op verzoek erfgenaam een maatregel voor, die bestaat uit het tijdelijk opdragen van het beheer over nalatenschap. De gevraagde maatregel is proportioneel in verhouding tot de (vermoedelijke) omvang van de nalatenschap en biedt een praktische en gepaste oplossing om het erfgenamenonderzoek verder uit te kunnen voeren en in het beheer van de nalatenschap te kunnen voorzien totdat alle erfgenamen bekend zijn en zich hebben uitgesproken over al dan niet aanvaarden van nalatenschap.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Zuivere aanvaarding nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN