ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Geen recht van reprise vrouw vanwege e-mail vader: schenken "aan jullie"
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018 (pub. 04-12-2019), ECLI:NL:RBAMS:2018:10077
Vrouw stelt vergoedingsrecht te hebben vanwege van haar ouders ontvangen geld, maar de overeenkomsten waarop zij zich beroept worden weersproken door de door de man overgelegde e-mail. Schenken "aan jullie".
Repriserecht voor bedrag dat onder uitsluiting is ontvangen en op gezamenlijke rekening is gestort?
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
A-G: ja, vermoeden voldoening gemeenschapsschuld. Andere echtgenoot kan dit weerleggen (voldoening privé-schuld) of bijz. omstandigheden bewijzen die leiden tot tenietgaan van vordering op gemeenschap.
Vergoedingsrecht bij uitsluitingsclausule beperkt tot resterend saldo
Rechtbank Amsterdam 22-11-2017 (pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8997
Erfenis die bij uitsluiting is ontvangen, staat op gemeenschappelijke aandelenrekening die in waarde is gedaald. Nominaal vergoedingsrecht wordt beperkt tot huidige, lagere saldo van die rekening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 07-11-2018

(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:RBAMS:2018:10077
eindbeschikking: verdeling gemeenschap van goederen, kosten huishouding en vergoedingsrechten.
Hoge Raad 05-04-2019

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:504
HR: de man heeft slechts heeft gesteld dat het bedrag van de schenkingen is besteed aan de huishouding, vakanties en consumptieve uitgaven. Die stelling is geen afdoende verweer tegen de vordering vd vrouw (tot vergoeding van de bedragen die haar onder uitsluiting zijn geschonken, welke bedragen in gemeenschap terecht kwamen), nu die uitgaven de voldoening van gemeenschapsschulden betreffen en daarom niet afdoen aan het vergoedingsrecht van de vrouw. Vrouw dus recht op vergoeding nominale bedrag schenkingen: 30.000 euro.
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
Hof: vrouw geen recht op reprise op huwelijksgemeenschap ivm met een drietal schenkingen onder uitsluitingsclausule die zij tijdens huwelijk ontving. De bedragen in kwestie zijn op de gezamenlijke rekening van pp overgeboekt en waren op peildatum niet meer traceerbaar. Parket HR: Hof miskent dat stelplicht en bewijslast feiten en omstandigheden die leiden tot (part.) tenietgaan vd door vrouw gestelde vordering op gemeenschap krachtens 149 en 150 Rv op man rusten. Art.1: 95 BW. Conclusie tot vernietiging en verwijzing.
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2877
Vervolg op Hoge Raad 15 september 2017.ECLI:NL:HR:2017:2385 Vrouw heeft € 50.000,- aan haar familie ter hand gesteld en weer retour ontvangen. Repriserecht op de gemeenschap moet met dit bedrag verminderd worden en bedraagt nog € 520.000,-. Bij gebreke aan verhaal op de gemeenschap wordt man veroordeeld tot betaling van € 260.000,- aan de vrouw.
Rechtbank Amsterdam 22-11-2017

(pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8997
1. Man heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat vrouw naast haar uitkering extra inkomsten heeft, althans zou kunnen genereren. Afwijzing verzoek vrouw tot partneralimentatie nu behoeftigheid niet vast staat. 2. Erfenis die bij uitsluiting is ontvangen staat deels op een gemeenschappelijke aandelenrekening die in waarde is gedaald. Nominaal vergoedingsrecht op grond van art. 1:95 lid 2 BW wordt beperkt tot huidige, lagere saldo van die rekening.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN