ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vergoedingsrecht bij uitsluitingsclausule beperkt tot resterend saldo
Rechtbank Amsterdam 22-11-2017 (pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8997
Erfenis die bij uitsluiting is ontvangen, staat op gemeenschappelijke aandelenrekening die in waarde is gedaald. Nominaal vergoedingsrecht wordt beperkt tot huidige, lagere saldo van die rekening.
Reprise als schenking of erfenis is geconsumeerd?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2017 (pub. 07-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4752
Tijdens huwelijk onder uitsluiting ontvangen schenking is op gemeenschappelijke rekening gekomen en niet meer aanwezig. Hof: gelden zijn geconsumeerd, geen vergoedingsrecht.
Verrekening van gelden door schenking en erfenis verkregen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-09-2017 (pub. 04-10-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:8540
Huwelijksvoorwaarden. Man heeft € 53.448 aan schenkingen/erfenissen van zijn ouders ontvangen. Hij heeft nominaal repriserecht, nu bedrag aan pseudogemeenschap ten goede is gekomen. Waaraan gelden zijn besteed doet niet ter zake.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2877
Vervolg op Hoge Raad 15 september 2017.ECLI:NL:HR:2017:2385 Vrouw heeft € 50.000,- aan haar familie ter hand gesteld en weer retour ontvangen. Repriserecht op de gemeenschap moet met dit bedrag verminderd worden en bedraagt nog € 520.000,-. Bij gebreke aan verhaal op de gemeenschap wordt man veroordeeld tot betaling van € 260.000,- aan de vrouw.
ALHV
Rechtbank Amsterdam 22-11-2017
(pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8997
1. Man heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat vrouw naast haar uitkering extra inkomsten heeft, althans zou kunnen genereren. Afwijzing verzoek vrouw tot partneralimentatie nu behoeftigheid niet vast staat. 2. Erfenis die bij uitsluiting is ontvangen staat deels op een gemeenschappelijke aandelenrekening die in waarde is gedaald. Nominaal vergoedingsrecht op grond van art. 1:95 lid 2 BW wordt beperkt tot huidige, lagere saldo van die rekening.
HVIP
Gerechtshof Den Haag 06-12-2017
(pub. 20-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4139
Door wagonstelsel is tot december 2001 Marokkaans recht van toepassing en daarna Nederlands recht, zijnde een gemeenschap van goederen. Door uitgestelde levering in 2008 valt door de man in 2001 gekochte grond in Marokko in de gemeenschap. Man heeft een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap wegens eerste door hem in 2001 verrichte betaling, welke betaling buiten de gemeenschap valt Art. 1:95 lid 2 BW jo Art. 1:87 BW. Man heeft echter geen vordering daarvoor ingediend.
HV
Rechtbank Noord-Holland 07-02-2018
(pub. 16-02-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:1250
Man toonde niet aan dat hij perceel en woning bij de verkrijging voor meer dan de helft heeft gefinancierd met privévermogen. Latere schulddelgingen dankzij privégeld e.d. doen hieraan niet af. Het moet immers gaan om een samenstel van rechtshandelingen die gelijktijdig plaatsvinden, waaruit de werkelijke bedoeling van partijen blijkt: koop, lening en schenking bij uitsluiting op gelijk moment. Daarom niet voldaan aan het gestelde in art. 1:95 BW. Echtelijke woning maakt dus deel uit vd gvg.  
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-11-2017
(pub. 15-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4872
Man stelt dat met uitsluiting verkregen erfenis is besteed aan creëren van slaapkamer zoon. Bedrag op peildatum niet meer (traceerbaar) aanwezig. Besteding betrof kosten van de huishouding, dus geen reprise.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:95

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN