Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gezagsbeëindigende maatregel 1:266 BW X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Toetsing aan Kinderrechtenverdrag: houdt GI rekening met culturele achtergrond?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-09-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3994
Kinderen van Somalische ouders uit huis geplaatst. Hof: GI en ouders moeten komen tot plan van aanpak zodat kinderen meer betrokken worden bij (cultuur) van ouders en onderling meer contact hebben.
Rechter geeft ouders fikse schrobbering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-07-2018 (pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5388
Afwijzing verzoek tot beëindiging gezag vader over kind, nu ontwikkelingsbedreiging daarmee niet wordt afgewend. Kind zal geconfronteerd blijven met strijd tussen ouders, nu ze nog meer kinderen hebben.
Beëindiging gezag pas na geboorte
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-05-2018 (pub. 30-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4587
Gezagsbeëindigende maatregel ogv art. 1:266 BW. Gezag kan pas worden beëindigd vanaf de datum van geboorte van de minderjarige, nu pas vanaf dat moment sprake kan zijn van uitoefening van het gezag.
Gezagsbeëindigende maatregel zonder uithuisplaatsing
Gerechtshof Amsterdam 24-04-2018 (pub. 01-05-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1469
Maatregel tot beëindiging gezag van één van de ouders kan ook worden uitgesproken als geen sprake is uithuisplaatsing en andere ouder kan verzoeken het gezamenlijk gezag te beëindigen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Amsterdam 06-11-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4114
Bij verzoek om herstel gezag over inmiddels meerderjarig kind geen plaats voor een rechtmatigheidstoets in hoger beroep.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018
(pub. 08-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4605
GezagHoofdverblijfartikel 1:277 BW bekrachtiging afwijzing herstel gezag ouders; artikel 1:336a BW bekrachtiging vervangende toestemming aan GI tot wijziging verblijfplaats bij gebreke van instemming pleegouders.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9202
Beëindiging gezag. Niet in geschil dat opvoedingsperspectief kind bij pleegmoeder ligt waar kind vrijwillig al langere tijd verblijft. Belang kind vergt maatregel beëindiging gezag.
JE
Rechtbank Rotterdam 05-11-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9023
Belangen kinderen geven doorslag bij de beoordeling of er nog mogelijkheden zijn om zicht te krijgen op de opvoedingsvaardigheden van de moeder.
JE
Rechtbank Rotterdam 17-07-2017
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10929
Vervolg Rb Rotterdam 20-03-2017. ECLI:NL:RBROT:2017:10928 De Raad voor de Kinderbescherming trekt zijn verzoek tot gezagsbeëindiging van de moeder in. De bijzondere curatoren zijn uitdrukkelijk van mening dat gezagsbeëindiging van de moeder bijzonder nadelige gevolgen zal hebben, zowel voor de band tussen de moeder en de minderjarige, als op de ontwikkeling van de minderjarige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezagsbeëindigende maatregel 1:266 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN