ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ouders ontkennen transgenderproblematiek van uithuisgeplaatst kind
Rechtbank Rotterdam 25-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5145
Ouders nemen al lange tijd geen opvoedverantwoordelijkheid. Het kind (2002) verdient een voogd die hem ondersteunt in kamertrainingstraject en transitie bij de genderpoli. Gezag ouders wordt beëindigd, voogdij bij GI.
Omgangsonderzoek RvdK na mogelijke partnerdoding
Rechtbank Limburg 06-03-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Partner van moeder is overleden tgv mogelijke partnerdoding door moeder. RvdK doet omgangsonderzoek obv nieuwe art. 1:242a BW. Gelet op dwingendrechtelijke karakter van art. 1:250 lid 2 BW benoemt Rb bijzondere curator.
Gezagsbeëindiging en VN-verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap
Rechtbank Amsterdam 26-04-2019 (pub. 12-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3375
Verstandelijke beperking ouder brengt nog niet mee dat hij/zij niet voor kind kan zorgen. Vraagt en accepteert ouder hulp, zijn er goede opvoedinterventies en sociaal netwerk? I.c. geen gezagsbeëindigende maatregel.
Zes maanden na geboorte baby wordt gezag van moeder beëindigd
Rechtbank Noord-Nederland 08-05-2019 (pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1944
Ouders hebben psychische aandoening. Moeder ontkent echter haar problematiek, waardoor behandeling niet op gang komt. Kind reeds bij pleeggezin. Woonperspectief moet zsm duidelijk worden. Einde gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1828
Gezagsbeëindiging. Minderjarige van 16 jaar is al 11 jaar uithuisgeplaatst. Beëindiging staat niet meer in verhouding tot recht op family life moeder. Verzoek raad afgewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2411
Gezagsbeëindigende maatregel. Moeder ontbreekt het aan probleeminzicht en aan intrinsieke motivatie voor hulpverlening. Niet in het belang van de kinderen om het perspectief van de kinderen afhankelijk te maken van de termijn waarop moeder hier wel inzicht en motivatie in toont.
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5585
Verzoek toegang Bulgaarse consul op grond van het Weens verdrag inzake consulaire betrekkingen afgewezen; rechtsmacht Nederlandse rechter en toepasselijke recht na kinderontvoering; gezagsbeëindiging vader wonende in Bulgarije.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 15-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2416
GezagUithuisplaatsing/otsIPR: IVRKHet hof toetst of de betrokken instelling bij het voornemen te komen tot een gezagsbeëindiging voldoende rekening heeft gehouden met de band tussen de ouders en de kinderen en de kinderen onderling en met hun culturele achtergrond. Ouders worden ten aanzien van de twee oudste kinderen in het gezag hersteld. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing ambtshalve uitgesproken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezagsbeëindigende maatregel 1:266 BW/schorsing gezag

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN