ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man moet zijn woning verkopen: vrouw te lang hoofdelijk verbonden
Rechtbank Rotterdam 29-05-2019 (pub. 06-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4604
Voortduren hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek woning man naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt 3 maanden voor ontslag vrouw uit hoofdelijke en en een aansprakelijkheid. Anders verkoop woning.
Vrouw kan huur niet opzeggen en is aansprakelijk voor huurschuld man
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2019 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2000
Ogv alg. vw. mogen huurders zonder instemming van verhuurder niet afzonderlijk de huur opzeggen. Nu verhuurder niet heeft ingestemd met opzegging vrouw, dient vrouw de (nieuwe) huurschuld van man te betalen.
Hoge Raad oordeelt over vergoedingsrecht bij informele samenleving
Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:707
Vrouw investeert in verbouwing woning man en verlangt na einde relatie vergoeding daarvan ex (analoog) art. 1:87 BW. Maar titel 6-8 Boek 1 BW niet van toepassing op samenwoners. Wel redelijkheid & billijkheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 03-07-2019
(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2466
Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten voor met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie? Eenvoudige gemeenschap in de zin van artikel 3:166 BW. Bijdrageplicht ex artikel 3:172 BW. Redelijkheid en billijkheid. Stilzwijgende overeenkomst over draagplicht kosten ten tijde van relatie.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-06-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5256
Samenlevers. Eenvoudige gemeenschappen
Gerechtshof Den Haag 28-05-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1872
Vrouw stelt dat zij geld aan de man heeft geleend en vordert dit terug. Man betwist dat er sprake is van een geldlening. In hoger beroep gaat vrouw (wederom) niet in op de uitgebreide verweren van de man, o.a. het verweer dat handtekening onder de overgelegde overeenkomst niet van hem is. Evenmin heeft zij een gespecificeerd bewijsaanbod gedaan. Bewijslast rust op vrouw. Niet gebleken dat sprake is van overeenkomst van geldlening. Bekrachtiging vonnis in eerste aanleg, proceskostenveroordeling in beide instanties.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2282
grenzen van de rechtsstrijd, 150 Rv, bewijsnood
Gerechtshof Amsterdam 18-06-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2072
Samenlevingsovk: vrouw stelt geldlening, man stelt schenking. Hof: vrouw dient geldlening te bewijzen. De vrouw acht dit bewezen door omschrijving 'afspraak', haar aangiften 2014/2015, dat man geen schenkingsrecht betaalt en verklaring van broer. Hof acht dit onvoldoende bewezen: had omschrijving "lening" kunnen zijn, aangiften zijn niet volledig, broer verklaart wat hij van vrouw weet, en geen schenkingsrecht betaling door man betekent niet dat sprake is van een lening. Vrouw heeft niets gesteld tav aard en inhoud lening.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN