Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ongehuwd samenleven X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Exen twisten over kosten verzorging hond
Rechtbank Amsterdam 31-07-2018 (pub. 03-08-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5486
Ex vordert ogv gemaakte afspraken de helft van levenslange onderhoudskosten van gezamenlijke hond ad € 10.300. Kantonrechter begroot schade in redelijkheid op € 800: hond kan ook naar het asiel.
Financiële kwesties bij samenwonen
Waardestijging woning tijdens samenwoning
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1637
Samenlevingscontract: waardestijging/-daling van woning man bij helfte delen. Verkoop 2016, vrouw vordert helft opbrengst. Afgewezen: vrouw slaagt niet in bewijs dat deze is ontstaan tijdens samenwoning, eindigend in 2014.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Limburg 22-08-2018
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8603
Eiseres stelt dat pp een affectieve relatie hebben gehad en dat gedaagde geld van haar heeft geleend. In een mail is geschreven: ‘Ik ga zeker met jou een plan opstellen omtrent de terugbetaling van het door jou aan mij geleende’. Gedaagde ontkent de affectieve relatie, ontkent geld geleend te hebben en ontkent de mail gezonden te hebben. Ktr. is voornemens een deskundige te benoemen om te achterhalen door wie van partijen de e-mail is gestuurd. Pp mogen zich hierover uitlaten.
HVFP
Rechtbank Den Haag 18-10-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16651
Financiële afwikkeling samenlevers met samenlevingscontract. Eerste tussenvonnis. Tweede tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16648. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. Partijen geschillen over reden opname bepaling en uitleg. O.g.v. Haviltex wordt man toegelaten tot het leveren van bewijs. Rb van mening dat contract niet beoogd relatie voorafgaand aan contract te regelen. Vorderingen vrouw op man destijds deels verjaard, deels nog bestaand.
HVFP
Rechtbank Den Haag 27-12-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16648
Samenlevers met samenlevingscontract. Tweede tussenvonnis. Eerste tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16651. Financiële afwikkeling. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. O.g.v. Haviltex is man toegelaten tot het leveren van bewijs omtrent reden en achtergrond bepaling. Na schriftelijke verklaring notaris wordt man toegelaten tot leveren van nader bewijs door het horen van getuigen.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 28-08-2018
(pub. 07-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3121
Fout kantonrechter: verstekvonnis gewezen terwijl man wel verschenen was. Vrouw executeert verstekvonnis toch. Man gaat in verzet. Hof: man is ontvankelijk in verzet (verwijzing naar HR 1811/16 ECLI:NL:HR:2016:2642 en naar art.6 EVRM). Afwijzing vorderingen vrouw n.a.v. beëindiging affectieve relatie. Stelling dat sprake was van geldlening onvoldoende onderbouwd. Aan bewijslevering wordt derhalve niet toegekomen. Evenmin sprake van ongerechtvaardigde verrijking. Compensatie proceskosten.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 28-08-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3123
Beëindigde affectieve relatie. Uitleg vaststellingsovereenkomst betreffende verdeling registergoederen en schulden. Ziet deze op alle of slechts op enkele schulden? Haviltex. Hof: dat partijen hebben bedoeld met de overeenkomst een regeling af te spreken waarbij de financiële verwevenheid van partijen zou worden ontvlochten en die betrekking heeft op alle gezamenlijke schulden van partijen, althans de vrouw mocht deze bedoeling redelijkerwijs toekennen aan de overeenkomst.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN