Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ongehuwd samenleven X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Huurwoning na einde samenwoning
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2888
Na vertrek van vrouw uit woning die partijen tijdelijk huurden, komt de huur voor rekening van de man. Indien de huur een te hoge last voor hem was, had hij de huur moeten opzeggen.
Rechtbank Amsterdam 04-10-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7055
Man met onvoldoende inkomen om gezamenlijke woning te blijven huren, moet meewerken aan gezamenlijk opzegging, omdat ex-partner anders niet in aanmerking komt voor urgentieverklaring.
Samenlevingsovereenkomst kan niet worden ontbonden
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Ontbindingsbepaling van boek 6 BW niet van toepassing op samenlevingsovereenkomst. De daarin vastgelegde alimentatieverplichting is dus, anders dan man beoogt, wel in werking getreden.
Gebruiksvergoeding: 4 verschillende manieren van berekenen
Rechtbank Den Haag 17-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12250
Gebruiksvergoeding € 336,50 p.m., nl. 25% van de hypotheekrente en de premie van de hypotheekpolis. De helft zou onredelijk zijn, gezien aanvankelijke afspraak van partijen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4664
Schikkingsovereenkomst na einde samenleving. Wie zich op dwaling beroept moet dit wel goed onderbouwen én om vernietiging vragen. De enkele vordering vd vrouw tot terugbetaling van een bedrag van € 10.000,- kan in redelijkheid niet als een vordering tot vernietiging van de overeenkomst worden aangemerkt. Anderzijds is standpunt man dat de vrouw gebonden is aan de schikkingsovereenkomst onverenigbaar met een vordering tot integrale vermogensrechtelijke afwikkeling van de samenlevingsrelatie van partijen.
HV
Gerechtshof Den Haag 17-04-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3111
Einde affectieve relatie. Eenvoudige gemeenschap: de woning. Wijze van verdeling. Vergoedingsrechten ter zake gedane investeringen. De te betalen gebruiksvergoeding en de draagplicht voor de lasten van de woning. Vordering tot afgifte van de documenten met betrekking tot de woning.
HV
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9652
Samenwoners: verdeling woning 3 jaar na verbreking. Voor de peildatum moet worden uitgegaan van datum verdeling. Waarde woning dient vastgesteld te worden. Indien de man op basis van de getaxeerde prijs niet in staat is de woning over te nemen zal deze moeten worden verkocht. Nominale vergoeding van de investeringen. Geen analoge toepassing van art. 1:87 BW.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 30-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2797
Einde samenleving. Wie is eigenaar van auto, de man aan wie de auto werd geleverd of de vrouw op wier naam de auto staat? Juridisch kader. Stelplicht en bewijslast. Begrippen houderschap, bezit, rechthebbende, (wettelijk vermoeden van) eigendom. Art.3:119 BW, art. 3:107 BW en art. 152 Rv. Kentekenregistratie doet niet af aan wettelijk kader. Vrouw dient de tenaamstellingscode en het kentekenbewijs van de auto af te geven aan de man en de door de man gemaakte sleep-en stallingskosten te vergoeden en verbeurt anders dwangsom.
HV
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2888
Einde samenleving. Koophuis betreft een eenvoudige gemeenschap. Wettelijke kader geschetst. Kosten terras, pad en verbouwing aan huis. Vrouw geen vergoeding verschuldigd voor door de man verrichte arbeid. Verder behelst de wet geen normen voor gebruiksvergoeding; toepassing redelijkheid en billijkheid. De huur vd woning die pp tijdelijk huurden, komt vanaf het moment dat hun samenleving werd verbroken voor rekening man, nu vrouw het huis verliet. Indien de huur een te hoge last voor hem was, had hij deze moeten opzeggen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN