ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, sept-okt 2019
Echtscheiding en nieuw huwelijk - wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?
Wanneer moet man de overeengekomen pensioensom ad € 490.000 afstorten?
Rechtbank Den Haag 15-03-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4158
Betreft het aandeel van de vrouw in de gezamenlijke pensioenrechten. Rb acht redelijk dat de man een termijn van 6 maanden wordt gegund. Wel moet hij een rente van 2% hierover aan de vrouw betalen.
Kan de ex het eigen deel van pensioen en ODV in BV probleemloos meenemen?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4159
Verplichting tot afstorting van verevend ouderdomspensioen door vennootschap van ex-echtgenoot die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd. Toepassing Haviltex-maatstaf op echtscheidingsconvenant waarin afspraken over afstorting zijn gemaakt.
Parket bij de Hoge Raad 04-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1007
Pensioenverevening afstorting. Commerciële waarde peildatum (2012) of afstortingsdatum ?
Rechtbank Rotterdam 06-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7420
Echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting. Partneralimentatie. Behoefte bepaald aan de hand van uitgaven bij gebrek aan gegevens over inkomen onderhoudsplichtige man. Verdiencapaciteit vrouw aangenomen, maar zij hoeft niet in te teren op haar vermogen. Afstorting pensioen.
Gerechtshof Den Haag 03-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1874
Belanghebbende heeft de waarde van een tweetal bij Zwitserleven ondergebrachte pensioenaanspraken laten overdragen aan zijn BV. De eerste pensioenaanspraak betreft een aanspraak opgebouwd als directeur-grootaandeelhouder. Op het moment van de overdracht van de pensioenaanspraak was het in de BV aanwezige vermogen ontoereikend om aan de pensioenaanspraak te kunnen voldoen. Bovendien heeft de BV nagenoeg de volledige waarde uitgeleend aan belanghebbende zonder hierbij zekerheden te bedingen en zonder dat belanghebbende verhaal bood....
Rechtbank Den Haag 15-03-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4158
Wanneer moet de man het overeengekomen bedrag van € 490.000 (aandeel van de vrouw in de gezamenlijke pensioenrechten) afstorten? Rb acht redelijk dat de man hiervoor een termijn van 6 maanden wordt gegund, gerekend vanaf datum beschikking (15-03-2019), nu de man voor de benodigde liquiditeiten waarschijnlijk de woning in Portugal moet verkopen. Wel moet de man miv 01-10-2018 (datum waardering pensioenvoorziening) een rente van 2% betalen (€ 9.800 op jaarbasis), als vergoeding voor het door de vrouw misgelopen rendement.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN