ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Bewind X
meer >>

NIEUWS

Mag bewindvoerder scooter voor belanghebbende kopen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3327
1. Aanschaf scooter is geen beheershandeling maar beschikkingshandeling, waarvoor toestemming is vereist. 2. Machtiging aanschaf scooter verleend, gelet op belang van scooter voor belanghebbende en feit dat er gespaard is.
GGZ-instelling verplicht tot advies over financiële bescherming van patiënt?
Rechtbank Den Haag 17-07-2019 (pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8340
Patiënt maakt vanuit wanen grote bedragen over naar vrouwen in buitenland. Maar op instelling rust niet verplichting tot informeren over juridische mogelijkheden ter financiële bescherming van patiënt (bewind/curatele).
Rechthebbenden vonden bewindvoerder "eigenlijk best wel een goede knakker"
Rechtbank Limburg 01-08-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7137
Maar vragen een maand later zijn ontslag, zoals ook van vorige bewindvoerders. Afgewezen. In de toekomst komt niet meer voor elk wissewasje een zitting. Concrete nieuwe klachten zal de kantonrechter serieus nemen.
Bewindvoerder pas in appel betrokken als procespartij in alimentatiezaak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-08-2019 (pub. 07-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6388
Advocaten noch Rb onderkenden dat partijen niet bevoegd waren te procederen. Maar grief mbt ontvankelijkheid slaagt niet, omdat bewindvoerder instemde met procedure. Positie bewindvoerder voldoende gewaarborgd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 10-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7260
Verzoek curatele afgewezen omdat betrokkene in het buitenland verblijft. Niet aannemelijk dat verzoekster vanuit Nederland de belangen van betrokkene zal kunnen waarnemen zoals een goed curator betaamt. Bovendien kan de kantonrechter daar vanuit Nederland geen toezicht op houden. Geografisch beperkt bewind toegewezen over de goederen van betrokkene voor zover gelegen in Nederland.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6836
Ontslag bewindvoerder door ontbreken van vertrouwen bij rechthebbende in bewindvoerder waardoor rechthebbende onvoldoende profiteert van de voor hem ingezette hulp op persoonlijk vlak.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3327
Bewindvoerders (moeder en broer van belanghebbende) gaan met succes in appel van afwijzing verzoek machtiging aanschaf scooter voor belanghebbende. Hof: 1. Aanschaf scooter is niet een beheershandeling zoals door de bewindvoerders is betoogd, maar een beschikkingshandeling, waarvoor toestemming is vereist. 2. Hof verleent machtiging voor aanschaf van scooter van max. € 2.500, mede gelet op belang van de scooter voor belanghebbende, feit dat is gespaard en dat op korte termijn geen andere grote uitgaven zijn te verwachten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2019
(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3237
Bewind. Ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. 1:448 lid 2 BW.
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3096
Aannemelijk geworden dat de gronden voor de onderbewindstelling niet langer aanwezig zijn.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN