ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Bewind X
meer >>

NIEUWS

Ontslag van bewindvoerder in 25 zaken
Rechtbank Overijssel 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2220
Wegens structurele overschrijding van termijn voor indienen van gegevens kan kantonrechter geen adequaat toezicht houden op gevoerde bewind. Ontslag in 25 van 90 zaken. De bewindvoerder kan zelf bepalen in welke dossiers.
Moeder ontslagen als bewindvoerder van zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-06-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2196
Moeder had € 1.949,64 geleend van vermogen zoon. Hof: voorkomen moet worden dat zij door nieuwe financiële problemen opnieuw in situatie belandt, waarin haar belangen kunnen botsen met die van zoon.
Groningen mag beschermingsbewind zelf blijven uitvoeren
Rechtbank Noord-Nederland 15-05-2019 (pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2073
Dat de gemeente Groningen geen bijzondere bijstand verstrekt voor uitvoering van (extern) beschermingsbewind is geen ongerechtvaardigde inperking van vrijheid om te kiezen voor een externe bewindvoerder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2357
Art. 806 lid 1 Rv; ontvankelijkheid in hoger beroep, niet verschenen belanghebbende;Art. 1:444 BW; bewindvoerder aansprakelijk voor door de rechthebbende geleden schade.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2355
Omzetting bewind in curatele. Voldaan aan de gronden. Er is voldoende komen vast te staan dat niet kan worden volstaan met een minder verstrekkende maatregel.
Rechtbank Limburg 01-07-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6034
Verzoek van de rechthebbende tot opheffing onderbewindstelling dan wel wijziging bewindvoerder afgewezen, gronden opheffing art. 1:449 lid 2 en wijziging bewindvoerder art. 1:448 lid 1 en 2 BW niet onderbouwd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-06-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5175
Hof wijkt bij benoeming bewindvoerder en mentor af van de uitdrukkelijke voorkeur van de rechthebbende.
Rechtbank Overijssel 19-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2220
Wegens structurele overschrijding van de termijn voor indienen van gegevens is het voor de kantonrechter niet mogelijk om adequaat toezicht te houden op het door de beschermingsbewindvoerder gevoerde bewind. De kantonrechter ontslaat de bewindvoerder wegens gewichtige redenen ex art. 1:448 lid 2 BW in 25 van de 90 bewindzaken zodat zij het aantal dossiers kan terugbrengen naar maximaal 65. De kantonrechter geeft de bewindvoerder de mogelijkheid geven om zelf te bepalen welke dossiers zij wenst over te dragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN