ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Bewind X
meer >>

NIEUWS

Ex-partner geen belanghebbende bij bewindzaken
Rechtbank Limburg 23-09-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9445
Klacht tegen bewindvoerder niet-ontvankelijk: man is mantelzorger/voormalig levensgezel, maar kan niet worden beschouwd als 'levensgezel' in de zin van art. 798 Rv.
Ontslag bewindvoerder, met proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-10-2019 (pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8396
Ontslag wegens gewichtige reden, die samenwerking met rechthebbende verhinderde. Proceskostenveroordeling nu geschil de verhouding oude/nieuwe bewindvoerder lijkt te betreffen, waarbij rechthebbende ongewild betrokken is.
Bewindvoerder heeft geen aanspraak op proceskostenvergoeding
Rechtbank Den Haag 03-10-2019 (pub. 08-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10513
Ktr. weigert machtiging aan beschermingsbewindvoerder om namens betrokkene proceskostenvergoeding te vragen. Bewindvoerder is formele procespartij; niet gelijk te stellen met derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent.
Kantonrechter betrekt echtgenoot niet bij instellen van bewind
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019 (pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7937
Dat echtgenoot - kennelijk op basis van verklaringen van zoon en kleindochter - niet in de procedure is betrokken, acht hof onbegrijpelijk. Wegens ernstig verstoorde relatie benoeming van professionele bewindvoerder en mentor.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4082
BewindCuratele
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3985
Persoon van de te benoemen bewindvoerder en mentor.
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3992
Niet-ontvankelijk. Verzoek om bestreden beschikking van een andere motivering te voorzien. De rechthebbende verzoekt niet om een andere beslissing. Geen rechtens te respecteren belang bij hoger beroep want zaak van voluntaire rechtspraak waardoor de bestreden beschikking geen gezag van gewijsde krijgt en de overwegingen in latere procedures niet aan de rechthebbende kunnen worden tegengeworpen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-10-2019
(pub. 04-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4013
Verzoek wijziging bewindvoerder toegewezen in hoger beroep. Bewind veroorzaakt veel spanning, onrust en stress bij rechthebbende met kwetsbare gezondheid. Geen objectief verwijt aan huidige bewindvoerder.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-10-2019
(pub. 04-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4012
Bekrachtiging mentorschap. Aan de wettelijke vereisten is, ondanks dat de betrokkene in een instelling verblijft, voldaan. Afwijking wettelijke voorkeur benoeming persoon van de mentor.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN