ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Draagkracht van in Marokko wonende man
Rechtbank Midden-Nederland 08-11-2018 (pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5366
Man heeft Nederlandse WIA-uitkering waarop niet wordt gekort. Kostenniveau in Marokko is 50% lager zodat Rb rekening houdt met 0,15 NBI woonlasten (ipv 0,3) en helft van bijstandsnorm.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 08-11-2018

(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5366
Bij de berekening van de draagkracht van de in Marokko wonende man wordt in aanmerking genomen dat hij een Nederlandse WIA-uitkering ontvangt waarop hij niet wordt gekort. Het kostenniveau in Marokko is 50% lager zodat de rechtbank de draagkrachtformule corrigeert door te rekenen met 0,15 NBI aan woonlasten en de helft van de bijstandsnorm.
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7107
Echtscheidingsverzoek tussen NL vrouw en Britse man: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Voortgezet gebruik echtelijke woning en gebruiksvergoeding: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk. Partneralimentatie: NL rechter rechtsmacht (Alimentatieverordening); NL recht toepasselijk (Protocol). Huwelijksvermogensregime: NL rechter rechtsmacht; Duits recht toepasselijk (art. 4 lid 1 HHV 1978). Afwikkeling Zugewinngemeinschaft. Daarnaast eenvoudige gemeenschappen en gemeenschappelijke schulden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018

(pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5814
Kinder- en partneralimentatie. Man is Amerikaans militair, gelegerd in Duitsland. Hof leidt NBI af uit jaaropgave en salarisspecificaties waaruit (ten dele) de fiscale aspecten van de diverse inkomensbestanddelen kunnen worden afgeleid. Bij gebrek aan informatie van de man gaat het hof uit van een effectieve totale Amerikaanse belastingdruk van 10%. Correctie draagkrachtformule ivm feit dat man geen woonlasten heeft. Geen correctie wegens schulden.
Hoge Raad 16-12-2016
(pub. 16-12-2016), ECLI:NL:HR:2016:2881
Partneralimentatie. Niet in geschil is dat de man als werknemer van een internationale organisatie niet belastingplichtig is in Nederland en dus geen fiscaal voordeel geniet in verband met zijn alimentatieverplichting jegens de vrouw. Ook rechtbank is daarvan uitgegaan. Partijen hebben niet tegen dat uitgangspunt gegriefd. Door de voor de vrouw vrouw beschikbare draagkrachtruimte te bruteren is het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden. Verwijzing om vast te stellen of op vrouw terugbetalingsverplichting rust.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-08-2016
(pub. 07-09-2016), ECLI:NL:GHARL:2016:7178
De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van een door de vrouw overgelegde behoeftelijst, nu de man de Hofnorm betwist. Hof maakt geen bruto draagkrachtberekening, nu de man in het Verenigd Koninkrijk belastingplichtig is. Bij de lasten wordt rekening gehouden met de extra kosten die de man maakt ihkv de bezoekregeling met de kinderen. Neemt bedrag van € 1.000 in aanmerking. Surplus aan kosten vanuit vrije ruimte. Geen brutering volgens de methode Buijs.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
Brutering partneralimentatie?
(Mr. Pieter Kamminga, 23-01-2017)
De HR heeft beslist dat brutering van de t.b.v. de alimen­tatie­gerechtigde beschik­bare draag­kracht­ruimte buiten de orde is als de alimen­tatie­plichtige niet in Nederland belasting­plichtig is.

De draagkracht van een expat

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN