ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Rente van 9% voor woninglening van (schoon)ouders niet zakelijk
Gerechtshof Den Haag 06-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2213
Hof acht (aftrekbaar) rentepercentage van 4,5% redelijk. Belanghebbende kan geen rechten ontlenen aan de aanslag die is opgelegd aan haar fiscaal partner, waarin wel een rente van 9% was geaccepteerd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-10-2019
(pub. 18-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8439
Belanghebbende is gerechtigd tot ABP-pensioenuitkeringen. Anders dan belanghebbende meent wordt de helft van die pensioenuitkeringen niet bij zijn echtgenote, met wie hij in algehele gemeenschap is gehuwd, in de heffing van inkomstenbelasting betrokken.
Gerechtshof Den Haag 06-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2213
De overeengekomen rente van 9% voor een geldlening van de (schoon)ouders voor verwerving eigen woning is niet zakelijk. Vaststelling van (aftrekbaar) rentepercentage van 4,5% niet onredelijk. Belanghebbende kan geen rechten ontlenen aan de tnv haar fiscaal partner opgelegde aanslag (waarin wel een rente van 9% was geaccepteerd). De aanslag tnv van belanghebbende wordt zelfstandig vastgesteld. Bij het opleggen van de aanslag van de fiscaal partner was geen sprake van een expliciete standpuntbepaling inz. de eigenwoningrente.
Rechtbank Gelderland 03-03-2016
(pub. 04-03-2016), ECLI:NL:RBGEL:2016:1150
X heeft de zorg voor haar moeder en twee zoons, waarbij allen tot hetzelfde huishouden behoren. Moeder en X worden hierdoor aangemerkt als fiscaal partners. X heeft geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de alleenstaande-ouderkorting.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015
(pub. 03-04-2015), ECLI:NL:GHARL:2015:2213
Na verbreking fiscaal partnerschap voordelen uit eigen woning naar rato van het aandeel waarin de belastingplichtige tot de eigen woning is gerechtigd. Belastingplichtigen leefden niet duurzaam gescheiden, derhalve geen mogelijkheid tot aftrek levensonderhoud ex-partner.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Inkomstenbelasting

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN