ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Betere band met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder niet uitzonderlijk
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Daarom leidt dit niet tot een uitzondering op minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Afwijzing verzoek tot adoptie van meerderjarige vrouw door stiefvader, met wie zij bijna haar hele leven in gezinsverband heeft geleefd.
Adoptie mogelijk door stiefvader die < 18 jaar ouder is dan de kinderen?
Rechtbank Limburg 16-10-2018 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11086
Wettelijk vereiste leeftijdsverschil voor adoptie is dwingendrechtelijke bepaling, laat geen ruimte voor afwijking. Stiefvader krijgt wel het medegezag, hoewel moeder < 3 jaar is gescheiden.
Meisje wil na adoptie door stiefvader naam van biologische vader houden
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9586
Reden: omdat het iets persoonlijks is, wat maakt wie zij is. Stiefvader en moeder (gehuwd en samen 2 kinderen) doen geen achternaamkeuze ivm wens meisje. Daarom houdt meisje haar achternaam.
Adoptie van meerderjarige?
Rechtbank Den Haag 22-02-2018 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:2036
Afwijzing verzoek tot adoptie van zoon door stiefmoeder wegens de enkele meerderjarigheid van zoon ttv indiening adoptieverzoek is i.c. ongeoorloofde inbreuk op recht op family life.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 06-06-2019
(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2449
Verzoek 31-jarige tot stiefmoederadoptie afgewezen. Weliswaar gezinsverband (family life), hoewel v(erzoekster) maar enkele jaren van haar jeugd in gezinsverband met stiefmoeder heeft geleefd, maar geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op het minderjarigheidsvereiste bij adoptie a.b.i. art. 1:228 lid 1BW. Dit nog afgezien vh te geringe leeftijdsverschil tussen v en stiefmoeder. Rb ziet in de psychische klachten van v - hoe naar ook - geen reden anders te oordelen.
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Vaststaat dat er een feitelijk gezinsverband is/was tussen moeder, haar in 2019 overleden tweede man en moeder's nu 37-jarige dochter. Het is echter in deze tijd – waarin stiefouders en samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen – niet uitzonderlijk dat iemand een betere band heeft met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder. Daarom geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op het minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Volgt afwijzing adoptieverzoek.
Rechtbank Limburg 18-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3662
Hoewel stiefvaderadoptie gezien leeftijd (stief)dochter (1977) niet meer het (primaire) karakter heeft van kinderbescherming, hebben (stief)dochter en stiefvader een zwaarwegend belang dat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de bestaande feitelijke gezins- en familiesituatie. Sprake van (zeer) bijzondere omstandigheden. Afwijzing verzoek zou jegens hen allebei een ongeoorloofde inbreuk opleveren op hun recht op familie- en gezinsleven abi art. 8 EVRM. Terzijdestelling minderjarigheidseis BW.
Rechtbank Limburg 29-03-2019
(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3955
Stiefouderadoptie van meerderjarige (1995). Sprake van bijzondere omstandigheden waardoor voorwaarde van art. 1:228 lid 1 sub a BW terzijde geschoven kan worden. Zou dochter in kwestie door vasthouden aan minderjarigheidseis niet geadopteerd mogen worden, dan zou ze, nu haar 4 minderjarige (half)broertjes- en zusjes daarvoor volgens het BW wél in aanmerking komen, buiten de boot vallen. Zou inbreuk zijn op art. 8 EVRM. Volgt uitspraak adoptie mbt álle 5 kinderen van moeder. Ook uitspraak over hun nieuwe geslachtsnaam.
Rechtbank Oost-Brabant 06-03-2019
(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2493
Verzoek tot (stiefouder-) adoptie van 3 inmiddels meerderjarige kinderen afgewezen. Rb legt art. 1:228 lid 1 onder g BW hier zo uit dat het moet gaan om de gezagssituatie ttv hun minderjarigheid. Verzoek voldoet dan voor alle kinderen niet aan de voorwaarde dat ouder niet of niet langer het gezag heeft. Voor twee vd drie kinderen geldt bovendien dat zij ttv het verzoek al meerderjarig waren. Vasthouden aan de wettelijke voorwaarden levert ic geen schending op van art. 8 EVRM.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Stiefouderadoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN