Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gebruiksvergoeding X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Huurwoning na einde samenwoning
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2888
Na vertrek van vrouw uit woning die partijen tijdelijk huurden, komt de huur voor rekening van de man. Indien de huur een te hoge last voor hem was, had hij de huur moeten opzeggen.
Gebruiksvergoeding: 4 verschillende manieren van berekenen
Rechtbank Den Haag 17-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12250
Gebruiksvergoeding € 336,50 p.m., nl. 25% van de hypotheekrente en de premie van de hypotheekpolis. De helft zou onredelijk zijn, gezien aanvankelijke afspraak van partijen.
Gerechtshof Den Haag 26-09-2018 (pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2696
Gebruiksvergoeding € 580,69. p.m., zijnde de netto lasten die de vrouw betaalt voor de gezamenlijke woning waarvan de man het alleengebruik heeft.
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2720
Gebruiksvergoeding € 413 p.m., nl. de helft van 4% over € 248.000, zijnde het hoogste, door toedoen van vrouw niet geaccepteerde, bod op woning. Vergoeding € 35.547 over > 7 jaar, beperkt tgv lager verzoek man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Den Haag 17-04-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3111
Einde affectieve relatie. Eenvoudige gemeenschap: de woning. Wijze van verdeling. Vergoedingsrechten ter zake gedane investeringen. De te betalen gebruiksvergoeding en de draagplicht voor de lasten van de woning. Vordering tot afgifte van de documenten met betrekking tot de woning.
HV
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018
(pub. 14-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9328
Afwikkeling notariële samenlevingsovereenkomst na verbreking affectieve relatie. Partijen zijn al bijna drie jaar uit elkaar. Rechtbank gelast verkoop van de gemeenschappelijke woning aan een derde. Geen toedeling woning aan gedaagde, die nog steeds niet weet of hij eiser kan uitkopen. Ter bevordering vlotte verkoop gelast de rechtbank dat gedaagde de woning over negen maanden moet verlaten, ook als de woning dan nog niet is verkocht.
HV
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2888
Einde samenleving. Koophuis betreft een eenvoudige gemeenschap. Wettelijke kader geschetst. Kosten terras, pad en verbouwing aan huis. Vrouw geen vergoeding verschuldigd voor door de man verrichte arbeid. Verder behelst de wet geen normen voor gebruiksvergoeding; toepassing redelijkheid en billijkheid. De huur vd woning die pp tijdelijk huurden, komt vanaf het moment dat hun samenleving werd verbroken voor rekening man, nu vrouw het huis verliet. Indien de huur een te hoge last voor hem was, had hij deze moeten opzeggen.
HV
Rechtbank Den Haag 17-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12250
Man die met kinderen in huis achterbleef is zijn ex een gebruiksvergoeding verschuldigd ter hoogte van een kwart van de hypotheekrente en de premie van de polis SpaarZeker-verzekering. De helft zou onredelijk zijn, gezien afspraak dat ze beiden de helft van de hypotheek(-verzekering) zouden blijven voldoen.
HVJEKI
Gerechtshof Den Haag 26-09-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2696
Vader verliest 't gezag: ouders dienen ten minste in staat te zijn hun kinderen buiten hun strijd te houden. Pp kunnen echter ook met hulp jeugdbeschermer niet tot overeenstemming komen over belangrijke opvoedbeslissingen. Ook in dergelijke situaties geldt aanvaardbare termijn waarbinnen ouders tot verbetering van hun verstandhouding moeten komen zodat de kinderen zonder ontwikkelingsbedreiging kunnen opgroeien. Art.1:251a lid 1 BW. Ook moet vader gebruiksvergoeding betalen ter hoogte nettolasten moeder gem. woning.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruiksvergoeding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN