ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Gebruiksvergoeding met terugwerkende kracht
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2340
Man is over de jaren 2010 t/m 2016 aan vrouw een vergoeding voor het gebruik van de echtelijke woning verschuldigd ad € 10.760. De man had met deze vordering redelijkerwijs rekening kunnen houden.
Overwaarde woning geen vereiste voor toekennen gebruiksvergoeding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:850
Gebruiksvergoeding ogv art. 3:169 BW voor uitsluitend gebruik van gezamenlijk goed. Gebruiksvergoeding ad € 513,09 p.m. (gelijk aan door vrouw aan man verschuldigde hypotheeklasten) redelijk.
Worden spaarpolis en banksaldi betrokken bij berekening gebruiksvergoeding?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Hof (anders dan Rb): ja, nu deze bestemd waren voor aflossing op hypotheekschuld. Gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 4% van helft van overwaarde: 4% was in die periode gebruikelijk (miv 2017 2,5%).
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1961
Gift onder een uitsluitingsclausule. Uit de girale overschrijving volgt dat de man de gift heeft gekregen onder een uitsluitingsclausule. Door de gift is de huwelijksgemeenschap gebaat. Conform uitspraak van de Hoge Raad 5 april 2019 ECLI:2019:HR:504 kan de man jegens de gemeenschap zijn vergoedingsrecht effectueren. Van de vrouw kan in redelijkheid worden verlangd dat zij op haar vermogen gaat interen om te voorzien in de kosten van haar levensonderhoud.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2353
Beroep vd man op art. 3:194 lid 2 BW slaagt niet. Hij heeft zijn stelling dat de vrouw inboedelgoederen, sieraden en een geldbedrag heeft zoek gemaakt of verborgen houdt en dit met opzet is geschied, in het licht bezien vd betwisting door de vrouw, niet genoegzaam onderbouwd. Aan bewijslevering komt het hof daarom niet toe. Man wordt veroordeeld zijn medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van de woning. Gebruiksvergoeding bepaald op 4% overwaarde; tegen door rechtbank gehanteerde percentage is niet gegriefd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-06-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5256
Samenlevers. Eenvoudige gemeenschappen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2019

(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2340
Rb heeft geoordeeld dat man aan vrouw een gebruiksvergoeding is verschuldigd van € 34.536 over 2010 (vanaf datum alleengebruik woning) t/m 2016, waarop in mindering strekt de door vrouw aan man over die periode verschuldigde eigenaarslasten ad € 23.775, is per saldo € 10.760, en vanaf 01-01-2017 € 450 pm. De grieven van de man daartegen falen: hij had met deze vordering redelijkerwijs rekening kunnen houden.
Gerechtshof Amsterdam 30-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1530
Behoefte gesteld op 60%-norm. In kader behoeftigheid kan vrouw gelijk aantal uren als tijdens huwelijk werken. Geen nihilstelling per 1 jan. 2020, nu aan vrouw geen hogere verdiencapaciteit toegedicht kan worden. Schuld aan ouders ivm betaalde hypotheekrente valt tot peildatum in gemeenschap. Na peildatum komen eigenaarslasten woning voor rekening van beide pp., ieder 50%. Vrouw dient voorts gebruikersvergoeding te betalen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruiksvergoeding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN