Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gebruiksvergoeding X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Gebruiksvergoeding, eigenaarslasten, gebruikerslasten en onderhoudskosten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-07-2018 (pub. 04-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2795
Man verliet echtelijke woning die van hem en zijn vrouw was. Onderscheid tussen aansprakelijkheid voor eigenaarslasten resp. gebruikerslasten en onderhoudskosten enerzijds en recht op gebruiksvergoeding anderzijds.
Gelijke draagplicht voor hypotheekschuld
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-03-2018 (pub. 15-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1094
Verbreking samenleven. Partijen draagplichtig voor gelijke delen van hypotheekschuld. Geen aanleiding om hiervan af te wijken ogv redelijkheid en billijkheid. I.c. geen grond voor gebruiksvergoeding.
Meerdere benaderingen mogelijk bij vaststellen hoogte gebruiksvergoeding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-03-2018 (pub. 14-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2406
Samenwoners zonder samenlevingscontract: gebruiksvergoeding hier gelijk aan de helft van de woonlasten waarvoor vrouw draagplichtig is.
Geen gebruiksregeling vereist voor toewijzen gebruiksvergoeding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-01-2018 (pub. 26-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:255
Toewijzing gebruiksvergoeding. Hiervoor is niet vereist dat aan één van partijen het uitsluitend gebruik van de woning is toegekend of dat er anderszins een regeling voor het gebruik van de woning is getroffen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8055
Verdeling gemeenschap. Auto's worden niet aan man voor door hem genoemde waardes toegedeeld, nu waardes niet zijn onderbouwd. Gebruiksvergoeding en vergoedingsvorderingen. Voor de gebruiksvergoeding wordt uitgegaan van 0,5%, gelet op de huidige vergoedingen op spaarrekeningen. Bij kinderalimentatie wordt rekening gehouden met 15% zorgkorting, nu zich geen in Rapport Alimentatienormen genoemde uitzondering voordoet. Geen partneralimentatie wegens ontbreken behoeftigheid.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-07-2018
(pub. 04-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2795
Man verliet echtelijke woning die eigendom was van hem en zijn vrouw. Vrouw blijft er wonen. Onderscheid tussen eigenaarslasten (man en vrouw moeten die tot levering aan derde blijven delen), gebruikerslasten (voor vrouw), gebruiksvergoeding (ic geen) en kosten onderhoud (samen). Dat man van zijn gebruiksrecht geen gebruik maakte, noch een regeling voor het gebruik op basis van art. 3:168 BW aan de kantonrechter heeft verzocht, komt voor zijn rekening en risico. Een en ander klemt te meer nu hij er nog spullen bewaarde.
HVFPPE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2246
Peildatum vaststelling verrekenvordering, waardering aandelen BV, waarde aandeel commanditaire vennootschap, verrekening waarde polissen, terbeschikkingstellingsregeling echtelijke woning, regresvorderingen, gebruiksvergoeding. Rekening-courantkrediet. Jaarlijkse Informatieplicht man in verband met pensioen in eigen beheer.
ALHVKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2383
Zorgregeling. Alimentatie. Voortgezet gebruik woning. Geen wijziging in zorgregeling. Ouders moeten eerst werken aan hun communicatie en hun onderlinge strijd staken. Draagkracht DGA bepaald aan de hand van salaris vermeerderd met vakantietoeslag en overschot onkostenvergoeding. Geen dividenduitkering nu resultaat dat niet toelaat. Afwijzing vordering man tot voortgezet gebruik woning. Vrouw (bij wie het kind woont) heeft geen alternatieve woonruimte.
HVFP
Rechtbank Overijssel 21-03-2018
(pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1243
Verdeling gemeenschappelijke woning en inboedel na verbreking samenwonen met samenlevingsovereenkomst.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruiksvergoeding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN