ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
Gewone verblijfplaats Brussel II-bis
Rechtbank Noord-Holland 30-05-2018 (pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4513
Verzoek eenhoofdig gezag en kinderalimentatie. Ouders/kind Amerikaanse nationaliteit. Rb: hoewel kind ttv indiening verzoek in NL verbleef, was zijn verblijf in NL niet als duurzaam aan te merken. Intentie terug te verhuizen naar VS en woning te koop. Rb niet bevoegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 10-10-2019

(pub. 14-10-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:4553
Verzoek wijziging kinderalimentatie. Vrouw en kinderen wonen in buitenland. Alimentatieverordening toepasselijk. NL rechter bevoegd (art. 3 Vo). NL recht toepasselijk. Vaststellingsovereenkomst: man betaalt 1 pond per jaar aan kinderalimentatie (man stelt: in de vso is vrouw in zeer ruime mate financieel gecompenseerd). Inkomsten ouders drastisch gedaald. Niet-wijzigingsbeding nietig, overeenkomst kan nadien gewijzigd (vgl. ECLI:NL:PHR:2019:797). Kinderalimentatie vastgesteld met inachtneming wettelijke maatstaven. Geen rekening g...
Rechtbank Overijssel 28-11-2018

(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Vervangende toestemming erkenning. Partijen hebben Somalische nationaliteit. NL rechter rechtsmacht. Primair Somalisch recht toepasselijk (art. 10:95 lid 3 BW), maar NL recht toegepast ex artt. 10:95 lid 3 jo lid 4 jo 10:17 lid 1 BW, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats. Van belang dat met erkenning voor kind haar afstamming komt vast te staan en juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met feitelijke situatie (art. 7 IVRK).
Rechtbank Overijssel 06-06-2018

(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2771
Verzoeken gezag & omgang. Kinderen (NL) door vader (NL) erkend. Moeder (NL, Angolees) heeft gezag. Gewone verblijfplaats kinderen (NL) NL/Angola/Portugal? NL rechter rechtsmacht? Brussel IIbis formeel toepasselijk? Aspecten die rol spelen bij vaststelling gewone verblijfplaats kind. Gewone verblijfplaats: Portugal. Ex art. 8 lid 1 Brussel IIbis NL rechter niet bevoegd. Verzoek vaststelling kinderalimentatie. NL rechter bevoegd (art. 3 sub a Ali-vo). NL recht toepasselijk (art. 4 lid 3 Haags Alimentatie Protocol jo 15 Ali-vo).
Rechtbank Noord-Holland 30-05-2018

(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4513
Verzoek eenhoofdig gezag en kinderalimentatie. Partijen & kind: Amerikaanse nationaliteit. Gezag: NL rechter onbevoegd: Brussel IIbis geeft geen uitsluitsel over formele toepassingsgebied; kind gewone verblijfplaats in VS; artt 9, 10 en 12 Brussel IIbis niet aan de orde; Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 niet toepasselijk (niet door VS geratificeerd); geen bevoegdheid ex art. 5 Rv (onvoldoende met NL rechtssfeer verbonden). Kinderalimentatie: NL rechter onbevoegd: Alimentatieverordening universeel toepassingsgebied; kind ge...
Rechtbank Den Haag 11-01-2017
(pub. 06-02-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:471
Kind woont bij moeder in Brunei. De rechtbank past op grond van art. 4 lid 3 van het Protocol van 23 november 2007 Nederlands recht toe op het verzoek tot vaststelling van de kinderalimentatie, nu de man als onderhoudsplichtige de zaak in Nederland heeft aangebracht. Rechtbank legt de afspraken tussen partijen ten aanzien van de kosten van de minderjarige vast. In geschil is nog de verdeling van de kosten vanaf het moment dat het kind zal gaan studeren. Geen aanleiding om reeds nu hiervoor een bijdrage vast te stellen. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Rechtsmacht in geval van internationale kinderalimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin kinderalimentatie wordt verzocht?

Rechtsmacht in geval van internationale kinderalimentatie

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN